Teadusvideod

Teadlane selgitab, millest räägivad inimese kohta tema luud

10.12.18 ... Inimluude üksikaasjalik uurimine võimaldab taastada kümnete ja sadade aastate eest elanud inimeste eluloo, märgib Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi doktorant Liivi Varul.

Teadlane jagab näpunäiteid, kuidas leevendada nutisõltuvust

03.12.18 ... Nutiajastu on tekitanud lõbusama nime, aga mõtlemapaneva sisuga sündroome, mis ilmestavad nutiseadmete suurt mõjuvõimu. Õnneks on selle kärpimiseks mitmeid võimalusi, lohutab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts.

Teadlane ennustab, mis tuleb pärast teatrit ja kino

26.11.18 ... Loogiliseks järkuks klassikalisele teatri- ja kinokunstile ning uuele meediale on kogemuste ja elamuste saatmine otse inimajju, ennustab Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi arvutitunnetuse dotsent Aleksander Väljamäe.

Teadlane selgitab, kuidas erineb tõde jamast

12.11.18 ... Faktid, alternatiivsed faktid, valefaktid - mis on tõde, mis pooltõde ja mis vale, seda on üha keerulisem selgelt väljendada. Selgust aitab tuua Tallinna Ülikooli filosoofia külalislektor Oliver Laas.

Teadlane selgitab, kuidas sport tervist kahjustab

29.10.18 ... Uisapäisa tehtud treening võib päädida tervise turgutamise asemel hoopis selle kahjustamisega. Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor Kristjan Port toob välja kolm levinud eksimust.

Teadlane selgitab, kuidas reageerisid liikmesriigid ja Eesti rändekriisile

15.10.18 ... Millises riigis võis ajavahemikul 2014–2016 näha massilist migratsiooni ja millises tegelikult lihtsalt veidi suuremat inimeste liikumist ning millised sündmused seda ajendasid, sellest tegi ülevaate Tallinna Ülikooli rändeekspert Silver Stõun.

Heaks kutseõpetajaks ei õpita, vaid töötatakse

08.10.18 ... Kutseõpetajaks saamine erineb üldharidusõpetajaks saamisest. Kui oleme harjunud mudeliga, et gümnaasiumi lõpetaja suundub ülikooli õpetajaks õppima, siis kutseõpetajaks õppimise puhul see nii ei ole.

Sügisene päevavalguse vähenemine mõjutab meie meeleolu

01.10.18 ... Aina lühemaks jääv päev ja vähene valgus tekitavad sügismasendust, selgitab Tallinna Ülikooli tervisekäitumise ja heaolu doktorant, Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaater dr Merit Kudeviita. Kuid selle vastu aitab ikkagi sel väheselgi ajal aktiivne olemine ja värske õhu käes liikumine.

Teadlane selgitab, kas keelevaist on olemas ja kuidas seda arendada

24.09.18 ... "Mina võõrkeeli ei oska, mul ei ole keelevaistu". Sellist põhjendust oma puudulikule võõrkeeleoskusele on ikka aeg-ajalt kuulda. Mis see salapärane keelevaist siis on, selgitab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejuht Tuuli Oder.

Teadlane selgitab, miks ajakirjanduse pähe rõõmuga reklaami loetakse

17.09.18 ... Oskuslikult tehtud reklaami sarnasus ajakirjandusele õõnestab ühtaegu nii ajakirjanduse usaldusväärsust kui ka pärsib vastutustundlike ettevõtete arengut, hoiatab TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi kommunikatsiooni doktorant Rain Veetõusme.

Kas robotid võtavad õpetajatöö üle?

03.09.18 ... Robotitele oma töö kaotamise võimaluse üle on ilmselt iga täiskasvanud inimene vähemalt korra mõelnud.

Teadlane teab: mitte-minu-tagahoovis-suhtumise taga on reaalsed mured

11.06.18 ... Suurte taristuobjektide rajamisega sageli kaasnev häälekas vastasseis tuleneb harva isekatest põhjustest ja enamasti on selle taga reaalsed mured, leiab Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur.

Teadlane teab: rahva usaldust rändepoliitika vastu kasvatab illegaalide kiire tagasisaatmine

04.06.18 ... Riigis ebaseaduslikult viibivate isikute võimalikult kiire lähteriiki saatmine kasvatab elanikkonna usaldust riikliku rändepoliitika vastu, rõhutab Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi rändeekspert Barbara Orloff. Paljudele teadmata on Eesti süsteemi tõhususelt Euroopas esirinnas.

Metaandmete võrgustikud võimaldavad uusi kultuuri uurimise meetodeid

28.05.18 ... Tänapäeval räägitakse palju, et andmed on infoühiskonna nafta ning andmetega talitavad algoritmid teevad inimese eest palju otsuseid ära. Eesti kultuurisemiootika perspektiivist hakkab aga erilise funktsiooniga silma üks andmete alltüüp: metaandmed. Mis need on, selgitab Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus.

Teadlane selgitab: kui palju maksab metsatulekahju?

07.05.18 ... Metsatulekahju ei tähenda rahas vaid kaotatud metsa hinda, sellega kaasneb hulk muid kulusid. Tallinna Ülikooli tudengite ja õppejõudude koostöös on valminud mudel, kuidas neid kahjusid kokku arvestada. Seda selgitab TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteadur Jaanus Terasmaa.

Teadlane selgitab, mis tagab digilahenduste edu tulevikuühiskonnas

30.04.18 ... Võib tuua hulgaliselt näiteid erineva arengutasemega riikidest, mis vaid mõni aastakümme tagasi olid samal tasemel. Miks ühtesid saadab edu, samas kui teised tammuvad paigal, selgitab Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi direktor Peeter Normak.

Teadlane selgitab, mis on poliitilised skandaalid

23.04.18 ... Igapäevakeeles oleme harjunud skandaalideks nimetama igasuguseid tegusid ja väljaütlemisi, mis meie meeli erutavad, kuid teadlastel on välja töötatud üsna täpsed definitsioonid, mudelid ja klassifikatsioonid skandaalide uurimiseks, selgitab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi poliitikasotsioloogia dotsent Mari-Liis Jakobson

Kuidas muinaseestlased märkmeid tegid, kuigi nad kirjutada ei osanud?

16.04.18 ... Kindel on see, et enamik muinasaja inimestest olid kirjaoskamatud. Päriselt ei saa aga sugugi välistada, et üksikuid kirjaoskajaid leidus siiski ka Eestis juba enne ristiusustamist. Kuidas muinaseestlased märkmeid võisid teha, selgitab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Marika Mägi.

Video: kuidas loetakse punktkirja?

09.04.18 ... Enamik inimesi on näinud pimedatele mõeldud punktkirja, kuid olete kunagi mõelnud, kuidas seda loetakse? Kuidas punktkirja loetakse, seletab lahti Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi eripedagoogika külalislektor Anneli Veispak.

Teadlane selgitab, kuidas masinad meid tundma õpivad

09.04.18 ... Tänapäeval on arvutid võimelised koguma, organiseerima ja töötlema suurel hulgal andmeid. Andmed on mahult ja keerukuselt tervikuna ületanud selgelt arusaadavuse piiri traditsioonilise andmeanalüüsi tegemiseks. Kuidas masinõpe toimib, selgitab Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi tarkvaratehnika õpetaja Romil Rõbtšenkov.

Üks tegevus mõjutab lapse keele arengut enam kui vanemate haridus ja palk

26.03.18 ... Sotsiaalteadlasi on pikka aega huvitanud, kas ja mil määral mõjutab lapse keele arengut nende vanemate sissetulek, haridus ja töö ehk sotsiaalmajanduslik staatus. Tuleb aga välja, et vanema sotsiaalmajanduslik taust mängib oluliselt vähem rolli, kui üks tegevus, mida on vaja teha lapse keele arengu soodustamiseks.

Teadlane seletab, miks Eesti õpilastel silmad ei sära

19.03.18 ... Eesti kooliõpilased on oma teadmiste poolest maailma tipus, teisalt paistame aga välja kesise koolirõõmu poolest. Õpilased on küll targad, aga nende silm ei sära.

Teadlane teab: Eesti kirjandus on suur

12.03.18 ... Kuigi eesti keelt kõneleb emakeelena vaid umbes miljon inimest, tõuseb nende seast esile piisavalt andekaid inimesi, et muuta eesti kirjandus nähtavaks terves maailmas, leiab humanitaarteaduste instituudi eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor Piret Viires

Teadlane teab, millest tuleb hiina keele keerulisus

19.02.18 ... Kui soovitakse anda iseloomustuse millelegi, mis tundub mõeldamatult keeruline või arusaamatu, öeldakse tihti: “Raske nagu hiina keel”. Kas hiina keel on tõesti nii raske? Jah ja ei.

Teadlane teab: muld on sama elus kui inimene

12.02.18 ... Pealtnäha ka kõige mittemullalikum muld on elu poolest sedavõrd rikas, et selle geneetilist mitmekesisust võib võrrelda inimese omaga, teab rääkida Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi bioloogia professor Madis Metsis.

Teadlane teab, kuidas teadmiste vahel seosed tekivad

29.01.18 ... Jahu, piim ja munad ei moodusta kapis eraldi seistes pannkoogitainast. Nii on ka õppimisega ja sh loodusteaduste õppimisega – eraldiseisvad teadmised faktidest meid ei aita – vaja on teada ka nende vahelisi seoseid. Ja just need omavahel seostatud teabekillud moodustavad loo nagu sõnad lauses.

Kuidas mõjusalt esineda: seisa sirgelt, räägi selgelt ja ole vait

22.01.18 ... Kuidas mõjusalt esineda? Kõnelemise kunsti ehk retoorika hällis Vanas Kreekas oli esinejate jaoks üks arusaadav ja lihtne soovitus: seisa sirgelt, räägi selgelt ja ole vait. Viimane ei tähendanud seda, et esineja peaks tulema lavale ja vaikima, aga ta ei tohtinud liigselt lobiseda, pidi oskama pidada pausi ja mis peamine- jälgima kuulajaskonda, kirjeldab Tallinna ülikooli avalike suhete lektor Mart Soonik.

Tehnoloogia väärkasutamine võib viia inimkonna taandarenguni

15.01.18 ... Kas tehnoloogia võib viia inimkonna taandarenguni? "Ei," vastab Tallinna ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur Kairit Tammets, kuid lisab, et tehnoloogia väärkasutamine võib viia taandarenguni.

Teadlane teab: kuidas mõjutab väike Eesti suurt ilma?

01.01.18 ... Eesti on selgelt väga väike riik, territooriumilt umbes 125s ja rahvaarvult 150s. Maailmas teevad otsuseid suured ja tähtsad, meie väikese Eesti tegemised pole olulised. Sellel on plussid ja miinused, nendib Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste suhete lektor Catlyn Kirna.

Kuidas tähistavad jõule eesti kirjanduslikud kangelased?

25.12.17 ... Vargamäe Andrese ja Mari esimene ühine sõit kirikusse, romaanis „Ristideta hauad“ metsavennad pühade ajal punkris sülti söömas, Väikese Illimari elevus jõulukuuske nähes – ka kõige erinevamad jõulukirjeldused sisaldavad tuttavlikke märksõnu, mis haakuvad meie, lugejate jõulumälestustega.

Teadlane teab, milline on hea kriitik

18.12.17 ... Kultuuritooteid ilmub tohutu palju. Kui rääkida kirjandusest, siis Eestis avaldatakse aastas umbes 70 algupärast romaani ja üle 100 luulekogu. Lisaks sama palju tõlkeid. Mitte keegi ei jõua kõike läbi lugeda, nendib Tallinna ülikooli kirjandusteooria lektor Märt Väljataga.

Teadlane teab: mis teeb saiast saia ja õllest õlle?

11.12.17 ... Kuigi nii saia kui õlut kergitab pärmiseen, teeb saiast saia ja õllest õlle pisut erinev seen, selgitab Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi süsteemibioloogia külalislektor Kairi Koort.

Teadlane teab, kas maitse üle tasub vaielda

04.12.17 ... On ütlus, et maitse üle ei vaielda.  Aga miks peaks sellega üldse nõustuma? Miks ei peaks maitse üle vaidlema? Seda selgitab Tallinna ülikooli filosoofia lektor Margus Vihalem. 

Teadlane teab: geenid ütlevad, millised mikroobid inimeses elavad

13.11.17 ... Meile tuntud bakteritest enamus ei põhjusta haigusi. Vastupidi, mikroobid toetavad oma elutegevusega inimese organismi, normaalset funktsioneerimist. Mis on mikrobioota, mis mikrobioom ja kuidas seda uuritakse, räägib Tallinna ülikooli süsteemibioloogia lektor Kairi Koort.

Teadlane teab: kas noorus on hukas?

06.11.17 ... Noorus on olnud hukas juba aegade algusest saati, teab rahvasuu. Päris maailmas saab aga väita, et noored on huvitavas kasvueas ehk akronüümina hu-kas, aga mitte hukas selle otseses tähenduses leiab Tallinna ülikooli noorsootöö- ja mitteformaalõppe õpetaja Lianne Teder.

Teadlane teab: kui palju on ühist eesti ja vene kultuuril?

30.10.17 ... Kas eesti ja vene kultuur kusagil tänapäeval kattuvad ka, küsis nõutu televaataja. Sellele küsimusele saab vastata Tallinna ülikooli kirjandusteadlase Mihhail Trunini sõnul ainult jaatavalt. Baltimaad üldse ja Eesti nende hulgas on üks neist paigust maailmas, kus on eri keeled ja kultuurid koos toiminud ja üksteist mõjutanud juba aastasadu.

Teadlane teab: kas tarretise saab sauna kaasa võtta?

23.10.17 ... Miks mõni tarretis toasoojas üles sulab, mõni aga mitte? Kas mõne tarretise saab sauna kaasa võtta? Uudishimuliku lugeja küsimusele vastab TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi keemia dotsent, keemia vanemteadur Rando Tuvikene.

Teadlane teab: miks Eesti suvi läheb aina külmemaks ja kas nii jääbki?

16.10.17 ... Mitu aastat kulub kuni mandrilt saartele saab maakerke tõttu juba jala ja kas meie kliima tõepoolest soojeneb? Miks Eesti suvi läheb aina külmemaks ja kas nii jääbki? Teadushuvilist televaatajat vaevanud küsimustele vastab Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteadur Hannes Tõnisson.

Teadlane teab: kas maailma võiksid valitseda ainult teadlased?

09.10.17 ... Vajadusest elada elu teadmisepõhiselt ja langetada otsuseid teadusele tuginedes räägitakse tänapäeval üha enam. Ulmes maalitakse lugejate silmade ette ühiskondi, mida juhivadki teadlased. Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi teaduskommunikatsiooni lektor Arko Olesk nendib aga, et lõplikku tõde ei paku isegi teadus.

Teadlane teab: kas meie emakeel mõjutab meie intellektuaalseid võimeid?

02.10.17 ... Uudishimuliku televaataja Madis Hurda küsimusele, kas inimese emakeel mõjutab tema intellektuaalseid võimeid ja maailmapilti, vastab Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli.

Teadlane teab: kui palju on Eestis maa-aluseid salajõgesid?

25.09.17 ... Kui palju on Eestis maa-aluseid salajõgesid? Kas mõni salajõgi on ka vooluhulgalt suurem kui näiteks suuremad n-ö päris jõed? Uudishimuliku televaataja küsimusele vastab Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur Oliver Koit.

Teadlane teab: miks on muru roheline?

18.09.17 ... Miks muru on roheline või kas ikka on? Uudishimuliku televaataja küsimusele vastab Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari Uusküla.

Teadlane teab: miks on vaja õpetada muusikat "andetule" inimesele?

11.09.17 ... Kas ja kuidas on mõtet inimestele muusikat õpetada, teades, et mõnel inimesel lihtsalt pole annet, tundis Tallinna ülikoolile saadetud küsimuses huvi televaataja Ele. Tallinna ülikooli muusikaõpetuse metoodika professor Tiina Selke sõnul on muusikalised alged peidus igaühes. Need lihtsalt vajavad avamist.

Teadlane teab: mis andis perioodilisustabelile selle tänase ilme?

04.09.17 ... Miks on perioodilisustabel just sellise kujuga, nagu kõik teavad? Kas on olemas veel mingeid eriilmelisi tabeleid? Just sellise küsimuse saatis Tallinna ülikoolile televaataja Mart. Vastuse annab TLÜ rektor, professor Tiit Land.

Video: nähtamatu kummituse ehk tantsulise ööliblika varjatud elukäik

24.07.17 ... Tartu ülikooli putukateadlane Sille Holm jälgis kodutalu hoovis Euroopa ühe tantsulisema ööliblika humala-eistekedriku varjatud elu nukust eduka paaritumiseni ja avaldas sellest Instagramis lõbusa video. Skandinaavia ja germaani mütoloogias tuntakse humala-eistekedrikut "nähtamatu kummitusena". 

TTÜ teadussekundid: kuidas satelliiti energiaga varustada?

21.06.17 ... TTÜ küberneetika dotsent Raavo Josepson selgitab, mida peab silmas pidama orbiidile saadetaid kuupsatelliite töös hoidvate päikesepatareide disainimisel.

Ühe minuti loeng: milleks meile mälestused?

20.06.17 ... Meie peamised ajalooteadmised pärinevad ajalooraamatutest, filmidest ja muuseumidest, mis kõik tunduvad palju usaldusväärsemad kui näiteks vanaema mälestused. Kes ikka viitsib neid päevast päeva kuulata? Neist mööda vaatamine oleks aga lühinägelik, leiab Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi ajaloo magistrant Elmar Gams

Ühe minuti loeng: mis muudab jalakäija liiklushuligaaniks?

19.06.17 ... Jalakäijad on sagedased reeglite rikkujad. Kas minnakse punasega või vales kohas üle sõidutee või ületatakse teinekord tee diagonaalselt ja mitte otsemat teed pidi, nagu nõuab liiklusseadus. Või kõnnitakse lihtsalt sõiduteel. Isegi kui jalakäijad on muidu seaduskuulekad, patustatakse mitmete reeglite vastu. Kuidas sellist käitumist mõista?

Ühe minuti loeng: kuidas ületada poliitiline seisak?

12.06.17 ... Viimasel kümnendil on Euroopa põhivoolupoliitikat iseloomustanud seisak ja populistlike alternatiivide tugevnemine. Olukorra muutmiseks tuleb lahti saada praegusest tehingupõhise poliitilise juhtimise ja uusliberaalse valitsemise kombinatsiooni segust, leiab Tallinna ülikooli riigiteooria professor Leif Kalev.

TTÜ teadussekundid: kuidas satelliidile koht kätte näidata?

31.05.17 ... Kui soovime uurida inimtegevuse mõju meie koduplaneedile, on vahel otstarbekas vaadata seda veidi kaugemalt – näiteks kosmosest, leiab TTÜ100 satelliidi arendaja ja TTÜ tarkvaratehnika lektor Martin Rebane. Esmalt tuleb aga teadlastel satelliidile selgeks teha, kus ja kuidas see üleüldse see ise paikneb.
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: