Haridus

Video: paneelarutelu "Kõrgharidus tasuliseks?!"

17.03.23 HARIDUS ... Reedel kell 13 algab Tallinna Ülikoolis paneelarutelu teemal "Kõrgharidus tasuliseks?!", et lahata Eesti kõrghariduse tulevikku. Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Eesti laste kõne arengut pärsib vanemate kesine sõnavara ja käsutamine

15.03.23 HARIDUS ... Hiljuti kaitstud doktoritööst selgus, et lapsevanema ja lapse vahelises argivestluses räägib üldjuhul rohkem lapsevanem, kelle kõne hulk ületab ühes vestluses lapse oma ligi poole võrra. Lapse kõne seisukohast ei ole oluline siiski mitte niivõrd lapsevanema jutukus, vaid see, kui rikast keelt vanem lapsega vesteldes kasutab.

Asser kandideerib Tartu Ülikooli rektoriks

16.02.23 EESTI ... Tartu Ülikooli praeguse rektori Toomas Asseri esitas kandidaadiks meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu oma kolmapäevase koosoleku otsusega. Rektorikandidaatide esitamise tähtaeg on 13. märts.

Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad Eamets ja Vilo

14.02.23 EESTI ... Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond esitas rektorikandidaadiks professor Raul Eametsa, enne teda oli loodus- ja täppisteaduste valdkonna poolt üles seatud professor Jaak Vilo kandidatuur.

Erakondade haridusdebatti saatis tung erisustega arvestamise suunas

09.02.23 HARIDUS ... Ehkki selgete tähtaegadega otsus minna üle eestikeelsele haridusele andis koalitsioonierakondadele kerge punktivõidu, sai nii selle täpsete üksikasjade, õpetajate palga kui ka haridusvõrgu korrastamises läbivaks kujundiks rätsepaülikond. Suuremaid olemuslikke erimeelsusi aga debatt ei tekitanud.

Otse kell 17: riigikogu valimiste eelne kõrgharidusdebatt TTÜ-s

08.02.23 HARIDUS ... Tallinna Tehnikaülikoolis toimuval debatil tutvustatakse poliitikute ja erakondade valimisplatvorme, keskendudes kitsamalt kõrgharidusele ning teaduse ja innovatsiooni arengule.

Teadlase koduvisiit: Grete Arro usub, et targad lapsed kasvavad hinneteta

04.02.23 HARIDUS ... Julgete väljaütlemiste ja tugevate seisukohtade poolest tuntud hariduspsühholoog Grete Arro tunneb end ühtviisi sõiduvees nii ülikooliseinte vahel kui tele-ekraanil. Äsja riiklikult tunnustatud teaduse populariseerja tiitli pälvinud teadlane võttis Novaatori vastu koos pisipoeg Karli ning taimede armeega.

Erakondade haridusdebatis küttis kirgi vaid poliitilise sekkumise määr

02.02.23 HARIDUS ... Vikerraadio valimisdebatis olid peaaegu kõik erakonnad ühel nõul, et haridusse investeeritava raha hulk peaks oluliselt kasvama. Suuremaid lahkarvamusi tekitas vaid küsimus, kas õpetajate praegune autonoomia kindlustab Eesti ühiskonnale oluliste väärtuste ja teadmiste edasi andmise.

Digivahendi kasulikkus õppetöös sõltub enim selle kasutajast

30.01.23 TEADUS 3 MINUTIGA ... Digilahenduste kasulikkus õppimises sõltub eelkõige digivahendi kasutajast ja sellest, kuidas õpetaja digilahendusi õppetöösse lõimib, selgub rahvusvahelisest kolm aastat kestnud DigiGeni uuringust ja valmivast doktoritööst.

Professor: oleme Eestis läinud nutisõltuvuse hirmujuttudega liiale

29.01.23 ÜHISKOND ... Nutipõlvkonna lapsed ja noored sündisid maailma, kus nutiseadmed olid elu tavapärane osa. Mida lapsed ja noored digimaailmas teevad ning kuidas täiskasvanu võiks neid pigem mõista kui hukka mõista, rääkis oma hiljuti valminud uuringu valguses Novaatorile Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.

Juturoboti oht võib Eesti ülikoolid taas paberi ja pliiatsi manu viia

24.01.23 TEADUSELU ... Hiljuti USA-s Whartoni ärikoolis tehtud katse näitas, et juturobot ChatGPT sooritaks seal kirjaliku eksami hindele B. Eesti kõrgkoolid on sellisest akadeemilise petturluse võimalusest teadlikud. Kuigi nad veel konkreetseid meetmeid võtnud pole, kaalutakse prorektorite sõnul suulise või paberit ja pliiatsit nõudva teadmistekontrolli juurde naasmist.

USA uuring: lapsevanemad soosivad laste viisakusvalesid

02.01.23 HARIDUS ... Paljud lapsevanemad õpetavad oma võsukestele, et valetamine on paha ja aus olemine hea. Samas näitas USA teadlaste uuring, et vanemad võivad mõnele valele reageerida hoopis soosivalt. Nimelt võib vanem vahel eelistada kuulda lapselt väikeseid viisakusvalesid.

Üliõpilaste teadustööde konkursi peapreemia pälvisid Markus Valge ja Rasmus Pind

14.12.22 HARIDUS ... Teisipäeval autasustati 2022. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Peapreemia pälvisid sel korral Tartu Ülikooli loomaökoloog Markus Valge ja treenerite täiendkoolituse spetsialist Rasmus Pind.

Minutiloeng: koolitükiga eksides õpitakse sügavamalt

12.12.22 HARIDUS ... Mida rohkem inimene ülesande kallal pusib ja eksib, seda tugevamad ja mitmekülgsemad õppimise käigus tekkivad seosed, leiab Ühe Minuti Loengus Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur Heli Aomets.

Uuring: ülikooli keelepoliitika peab toetuma tegelikule suhtlusele

08.12.22 ÜHISKOND ... Tartu Ülikooli keele- ja rahvusvahelistumise põhimõtetes on ülikool seadnud sihi kindlustada eesti keele kestlikkus, tagades samas ka muukeelsete töötajate kaasatuse. Ülikooli keeleteadlaste uuring osutab, et ainult visioonidokumendist ei piisa ja tarvis on investeeringuid nii keeletehnoloogiasse, eesti keele õppesse kui ka tegevusi, mis toetaksid eesti keele kasutamist ja väärtustamist ühise suhtluskeelena.

Seadusemuudatus sunniks üliõpilasi erialavalikut rohkem läbi mõtlema

08.12.22 HARIDUS ... Haridus- ja teadusministeerium tahtis neljapäeval esitada valitsusele eelnõu kõrgharidusseaduse muutmiseks. Istungi alguses võeti aga eelnõu päevakorrast välja. Kui eelnõu ühel hetkel läbi läheb, peaksid üliõpilased hakkama paremini oma valikuid läbi mõtlema.

Eksperdid soovitavad Eesti kõrgkoolidele õppemaksu, minister seda ei poolda

29.11.22 EESTI ... Teadlased ja kõrghariduseksperdid soovitavad Eestil kehtestada kõrgkoolides õppemaks. Haridusminister Tõnis Lukase sõnul muudatuseks põhjust ei ole.

Aune Valk: Eesti töötajad teevad liiga vähe koostööd

21.11.22 ARVAMUS ... PIAAC-i uuringu kohaselt teevad Eesti töötajad üsna vähe koostööd, mis pärsib sünergia tekkimist. Kuigi töötajatel võidakse lasta tegutseda liiga omapäi, võib olla probleem ka tarvilike oskuste puudumises, kirjutab Aune Valk.

Uuring: Eesti õpilased võiksid tuleviku nimel rohkem mulda katsuda

24.10.22 HARIDUS ... Eesti gümnaasiumiõpilane saab koolipingist hulganisti teadmisi mulla koostise, liikide ja erinevate maailma muldade kohta. Samas jääb meie mullahariduses vajaka praktilistest näidetest. Eesti teadlase osalusel valminud uuring soovitabki mulla kui toidu tootmiseks elutähtsa ressursi parema mõistmise nimel viia lapsi rohkem kooliaeda ja õppesõitudele mulda uudistama.

Ülikoolidele antud 10 miljonit lisaeurot võib suuresti korstnasse lennata

24.10.22 HARIDUS ... Kõrged energiahinnad on ülikoolid murelikuks teinud, sest juba praegu on näha, kuidas planeeritud kulud on oodatust tükk maad suuremad ja tuleb mõelda, kust leida raha arvete maksmiseks. Nii võib kõrgharidusele eraldatud kümme miljonit eurot lisaraha kuluda suuresti arvete tasumiseks.

Kooliõpilaste sooline hindelõhe on süsteemne nähtus

20.10.22 HARIDUS ... Tüdrukud saavad koolis paremaid hindeid kui poisid – ka juhul, kui teadmised on võrdsed. Itaalia teadlased selgitasid oma uuringus välja mõned selle ilmingu põhjused.

Ida-Viru õpetajate palgatõus paneb koolid palgasurve alla

16.10.22 EESTI ... Järgmisest õppeaastast on valitsus lubanud maksta Ida-Virumaal eesti keelt valdavatele üldhariduskoolide õpetajatele teiste Eesti piirkondadega võrreldes poolteist korda kõrgemat palka, aga palgataseme täpsem regulatsioon on alles väljatöötamisel. Sellest tulenevalt on nii koolidel kui ka omavalitsustel tekkinud hulgaliselt vastuseta küsimusi.

TLÜ prorektori hinnangul on põhikooli lõpueksamite sisu ajale jalgu jäänud

13.10.22 EESTI ... Tuleval kevadel tuleb õpilasel põhikool lõpetada koroonaeelsete aastate hindamissüsteemi järgi. Kuigi koolid sooviksid epideemiaaegset leebemat süsteemi säilitada, ei pea haridusministeerium seda mõistlikuks.

Maaülikooli rektoriks kandideerijad tahavad kooli nähtavamaks teha

11.10.22 EESTI ... Eesti Maaülikooli rektoriks kandideerivad metsateadlane Paavo Kaimre, loomakasvatusteadlane Ülle Jaakma ja mullateadlane Endla Reintamm. Ükski kandidaat suuri ümberkorraldusi kõrgkooli sees ei plaani, samas nõustuvad kõik, et maaülikool tuleb nähtavamaks teha.

Euroopa noorteadlaste konkursil esindab Eestit kolm õpilasteadlast

14.09.22 TEADUSELU ... Euroopa noorteadlaste konkursil (EUCYS) astuvad sel nädalal võistlustulle Kulla Saatmäe, Emma Lotta Lõhmus ja Taissija Rychkova. Õpilasteadlased võtsid oma uurimistöödes luubi alla Laulatu puisniidu, skisofreenia ja kirjandusteostes esineva üksinduse.

Eestis on üha enam alternatiivpedagoogikat kasutavaid koole

11.09.22 EESTI ... Kooliaasta on alanud ja üha enam võib Eesti koolides kohata alternatiivpedagoogika lähenemisi. Erinevad valikuvõimalused on kasvatusteadlaste ja haridusministeeriumi sõnul tervitatavad, kuni meetodeid kasutatakse, järgides riiklikku õppekava.

Doktoritöö: sportlane on inimene, mitte lihtsalt tulemuste tooja

25.08.22 PSÜÜHIKA ... Eesti spordikultuur on olnud peamiselt tulemustele suunatud, kuid liigub terviklikku arengut väärtustava käsitluse poole. Nii muutub üha olulisemaks ka sportlaste vaimsete oskuste arendamine. Noorsportlast saab selles vallas toetada just kvaliteetse arengukeskkonnaga ning tema treeneri ja teiste lähedaste koostöös, osutab Tallinna Ülikooli doktoritöö.

Lapsevanema abi koolitükkides on arvatust kasutum

16.08.22 HARIDUS ... Paljude vanemate jaoks on laste aitamine koolitöödes täiesti argine tegevus. Kuigi abistamise eesmärk on üllas, ei paista see laste hindeid siiski parandavat, osutab USA teadlaste uuring.

Õpilased kipuvad sotsiaalmeedias õpetajaid luurama

05.08.22 HARIDUS ... Hiljutisest uuringust selgus, et õpilased ja õpetajad suhtlevad omavahel sotsiaalmeedias üha enam. Küll aga on õpilased sageli üsna kriitilised selle osas, mida õpetajatel sobib sotsiaalmeedias jagada ja mida mitte. Näiteks ei peaks pedagoogid noorte meelest jagama pilte, kus tarbitakse alkoholi või ollakse poolpaljas.

Hariduspsühholoog: nutiseade rikub lapse loomuliku soovi end arendada

02.08.22 HARIDUS ... Nutiseadmeid kasutavad üha nooremad lapsed. Tallinna Ülikooli hariduspsühholoog Grete Arro nentis "Vikerhommikus", et nutiseadmete pakutav kiire mõnutunne rikub laste loomupärase tungi end arendada ja iseseisvalt tegutseda.

Õpetaja julgus õpilast kuulata on investeering tulevikku

28.07.22 HARIDUS ... Kõigil inimestel on kooliajast mälestusi, mida meenutada terve elu. Tartu Ülikooli teadlased kirjutavad, kuidas head koolimälestused võivad inimesi võimestada aastateks. Teisalt võib koduse toetuseta ja õpetajatega pahuksis laste tee kujuneda pigem käänuliseks.

Doktoritöö: õpetajad näevad ühismeedias vahendit, kuid mitte võimalust

08.06.22 HARIDUS ... Eesti õpetajate ühismeediaoskused on tasemel ja nad oskavad vajadusel kasutada seda ka õppetöös. Selle pakutavatest võimalustest kasu lõikamist raskendab aga end analoogmaailmas tõestanud õpetamismeetodite eelistamine, viitab Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö.

Tõlkija kuvand teiseneb muutuvas maailmas visalt

06.06.22 ÜHISKOND ... Ehkki tõlkija töö on viimase 20 aasta jooksul ajas muutunud, seda eelkõige seoses tehnoloogia arenguga, puututakse stereotüüpsete arusaamadega tõlkimisest endiselt palju kokku ja tõlkija kõige olulisemaks pädevuseks peetakse suuresti ikka head siht- ja lähtekeele oskust, selgub Tallinna Ülikooli tudengite uurimisprojektist.

TÜ ootab valimisteks valmistuvailt erakondadelt kõrghariduse reformiplaani

22.05.22 EESTI ... Sel nädalal kogunes riigikogu kultuurikomisjon, et otsida lahendusi kõrghariduse rahamuredele. Ühelt poolt ootavad ülikoolid riigilt juba sügisel 15-protsendilist tegevustoetuse tõusu, teisalt aga ka pikema perspektiiviga reformiplaani, mis tagaks kõrghariduse jätkusuutlikkuse ka järgmistel aastatel.

Tartu Ülikool võtab sügisel vastu rekordarvu eriarstiks õppijaid

12.05.22 EESTI ... Tänavu sügisel saab Tartu Ülikool vastu võtta rekordarvu eriarstiks soovijaid, kuna riik suurendab residentuuri vastuvõttu varasemalt 169 kohalt 186 kohale. Riigi hinnangul on kõige enam praegu puudu perearste ja psühhiaatreid, kelle vastuvõttu suurendati enim.

Riigikaitseõpetaja: patriotismi süstimisega noorte kaitsetahet ei suurenda

12.05.22 HARIDUS ... Kuigi gümnaasiumi riigikaitsekursusel harjutatakse ka relvakäsitlust, pole sõjaline ettevalmistus omaette eesmärk. Kui riigikaitseõpetus muutub liiga militaarseks, siis see võib anda vastupidise efekti, samuti ei veena tänapäeva noori isamaa-armastusele rõhumine, leiab Saue Gümnaasiumi ja Tallinna 32. keskkooli riigikaitseõpetaja Rene Rässa.

Ülikoolidesse ruumi juurde: uuesti- ja ümberõppimine läheb kallimaks

10.05.22 EESTI ... Haridus- ja teadusministeerium soovib seadusemuudatust, mis annaks uutele tudengitele kohti juurde. Selle jaoks tehakse kallimaks ja keerulisemaks nende õppurite elu, kes soovivad ülikoolis lappida varasemaid tegematajätmisi või näiteks teist kõrgharidust püüda.

Pooled koolitöötajad ei usu, et saavad kiusamist ennetada

10.05.22 HARIDUS ... Ligi viiendik õpilastest kogeb kooliajal kiusamist. Kuigi Eestis on lai valik ennetusprogramme, siis nende rakendamine ei ole alati järjepidev ja seisab paljudes koolides üksikute töötajate õlul, selgus uuringust.

Aasta kool 2022: hääleta oma lemmiku poolt

09.05.22 HARIDUS ... "Terevisioon" otsib sellelgi aastal Eesti kõige mõnusamat, ägedamat ja uuenduslikumat kooli. Kümne finaali jõudnud kooli seast saab valida oma lemmiku Novaatoris.

Uus alushariduse eelnõu paneb rõhku tugiteenustele

05.05.22 EESTI ... Uus alushariduse seaduse eelnõu näeb ette, et lasteaia õpe toimuks vähemalt poole ulatuses eesti keeles, samuti muutuvad edaspidi töötajatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuded. Ennekõike pöörab uus seaduseelnõu aga rõhku individuaalsele lähenemisele ja vajalike tugiteenuste kättesaadavusele.

Video: seminar kõrghariduse rahastamise tulevikust

28.04.22 HARIDUS ... Tartu Ülikoolis valmis viimase 20 aasta jooksul avaldatud teaduskirjanduse põhjal ülevaade eri riikide kõrghariduse rahastamise mudelitest ning nende muutmise võimalikust mõjust nii üliõpilastele kui ka ühiskonnale. Analüüsi tulemusi tutvustatakse neljapäeval toimuval aruteluseminaril.

Ususallivusele sillutaks teed humoorikas veebisari

25.04.22 ÜHISKOND ... Kuigi religioonikallakuga koolides on pilt isesugune, hoolivad Euroopa noored usunditest pigem vähe. Eesti teadlaste osalusel valminud uurimus osutab, et oma esimesed sissejuhatavad usuteadmised saavad noored tihti mõnest telesarjast või YouTube'i videost. Kuigi videosisu võib olla pinnapealne, tutvustab see usundeid üldjuhul võrdsetena.

Haridusteadlased: kodundustund õpetagu toiduvalmistamise kõrval ka koostööd

22.04.22 HARIDUS ... Kuigi teadmised matemaatikast, keeltest ja ajaloost on olulised, peavad koolilapsed olema valmis ka tulevaseks tööeluks. Tulevikuoskusi, nagu koostööd ja ühismõtlemist, saab edukalt harjutada näiteks kodunduse õppeaines, kus elulisi probleeme lahendades saaks õpilased julgelt mõtteid vahetada, osutab Eesti teadlase osalusel valminud uuring.

Eesti laste rahatarkus jätab soovida vaatamata heale arvutusoskusele

14.04.22 HARIDUS ... Kuigi eesti lapsed saavad PISA-testides väga häid tulemusi, siis hiljutisest uuringust selgus, et kohati jäävad eesti noorte teadmised finantsteemadel keskmisest madalamaks.

Doktorante aitab edasi jõuda üheskoos murede murdmine

30.03.22 PSÜÜHIKA ... Kui koolilapsi ja tudengeid ümbritsevad klassi- ja kursusekaaslased, siis doktorandid kirjutavad oma tööd sõltuvalt erialast sageli üksi. Tallinna Ülikooli teadlased katsetasid doktorantide toetamiseks uut sorti töötube ja leidsid, et õppuritel oli abi nii enda edusammude tunnetamisest kui ka teiste doktorantide murede mõistmisest.

Doktoritöö: kooliõpilaste valmisolek loodusõnnetusteks pole piisav

17.03.22 HARIDUS ... Äärmuslikud ilmastikunähtused, näiteks orkaanid ja tsunamid, nõuavad vaatamata tehnoloogia arengule maailmas endiselt hulgaliselt inimohvreid. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, milline on Eesti, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kooliõpilaste valmisolek loodusõnnetustele reageerimisel ning kuidas seda tõhustada.

Pane end proovile Novaatori keeleviktoriinis

14.03.22 TEADUSELU ... Viimasest emakeelepäevast saati on Novaatori portaalis ilmunud nii mõnigi keelte ja keeleteadusega seotud uudis. Kui hoolikalt oled neid märganud sina? Pane end proovile Novaatori keeleviktoriinis.

Õpetajad teevad tiigrihüppe tugivõrgustiku ja õpilased meeldivuse põhjal

04.03.22 HARIDUS ... Kuigi õpetajad võivad innukalt öelda, et on uute nutikate õppevahendite kasutamiseks valmis, ei pruugi nad selleks kiires argitöös tegelikult aega leida. Nutilahendusi kasutavad õppetöös sagedamini õpetajad, kellel on toetavad kolleegid, ja õpilased, kelle kogemus uue vahendiga kujuneb toredaks, osutab Tartu Ülikooli doktoritöö.

Rektorid ei poolda lähiajal kõrghariduse tasuliseks muutmist

17.02.22 HARIDUS ... Rektorite nõukogu ei poolda kõrghariduse lähiajal tasuliseks muutmist. Tõsisemaid poliitilisi debatte kõrghariduse rahastamise teemal ootavad rektorid pärast riigikogu valimisi.

Tõnu Viik: kõrghariduse rahastamise olukord on pisut skisofreeniline

16.02.22 HARIDUS ... Tallinna Ülikooli rektori Tõnu Viigi hinnangul võiks Eesti kõrghariduse rahastamist praegu nimetada skisofreeniliseks, sest ühelt poolt räägivad poliitikud, et meil on vaja suurendada kõrgharitud inimeste osakaalu, samas lisaraha selleks ei leita.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: