Haridus

Lõpuklassid saavad kuni kaheks päevaks nädalas kontaktõppele

02.03.21 EESTI ... Valitsuskabinet otsustas teisipäeva õhtul, et lubab lõpuklasside õpilased alates 15. märtsist kuni kaheks päevaks nädalas kontaktõppele.

Hariduslik arvutimäng parandab probleemilahendusoskusi

23.02.21 HARIDUS ... Teadlaste loodud arvutimäng AutoThinking aitab arendada arvuti võimekusi matkivat algoritmilist mõtlemist. Eesti kooliõpilaste seas läbiviidud eksperiment näitas, et esialgu prototüübi faasis olev hariduslik arvutimäng võib saada oluliseks õppevahendiks.

Ministeerium sai ettepaneku teha gümnaasiumi lõpueksamid vabatahtlikuks

16.02.21 EESTI ... Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor tegi haridusministeeriumile ettepaneku teha tänavu ka gümnaasiumi lõpueksamid vabatahtlikuks, et välistada pandeemia olukorras võimalust, kus haiguse või karantiini tõttu jääb noorel kool lõpetamata.

Kersna: õpiraskustega laste arv on kaugõppel kahekordistunud

15.02.21 EESTI ... Haridusminister Liina Kersna ei kiirusta koole kaugõppele saatma, sest see viiks küll nakatumisnäidu korraks alla, ent viirus ei kaoks ikka kuhugi. Pealegi on oluline silmas pidada kõrvalmõjusid, nagu õpiraskuste järsk süvenemine.

Distantsõpe suurendab koolide ja õpilaste seas tasemevahet

14.02.21 EESTI ... Kuigi suur osa õpilasi leiab, et kaugõpe on sama tõhus kui kontaktõpe, ei tea me täpselt, millise jälje pidev kodus õppimine õpilaste teadmistesse jätab. Küll on aga juba praegu näha, et see soodustab ebavõrdsust õpilaste vahel ja mõjutab nende sotsiaalseid oskusi.

TÜ kaugõppes toimunud sügissemestri hinded on eelmistest aastatest paremad

10.02.21 EESTI ... Kuigi veebiõpet peavad nii õpetajad kui ka õpilased kontaktõppest kehvemaks variandiks, näitavad õpitulemused justkui vastupidist. Näiteks Tartu ülikooli äsja lõppenud sügissemestri hinded on eelnevatest aastatest paremad. Kool arvab aga, et üks põhjus võib olla petturluse kasv, mida on veebieksamitel lihtsam teha.

Doktoritöö leidis võimaluse mõõta Eesti gümnasistide teadmiste haaret

08.02.21 HARIDUS ... Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöös katsetati mõistekaarti kui võimalust mõõta gümnaasiumiõpilaste õppeaineteülest arengut. Töös selgus, et Eesti koolides peaks pöörama gümnaasiumiastmes rohkem tähelepanu õpilastele, kelle areng on olnud põhikoolis kiirem.

Tunnis liikumine parandab õpitulemusi ja tõstab motivatsiooni

08.02.21 HARIDUS ... Viimasel ajal tehtud uuringud kinnitavad, et tundi füüsilise tegevuse lõimimisel paranevad õpilaste õpimotivatsioon ja õpitulemused. Tallinna Ülikooli tudengid on nüüd õpetajate abistamiseks loonud ligi 90 eri õppeainetesse sobivat põhikoolile mõeldud liikumisülesannet, kirjutab Tallinna Ülikooli liikumisõpetuse didaktika lektor Eneli Põld-Mändlo.

Kehalise kasvatuse õpetaja karm käsk motiveerib õpilast vaid lühiajaliselt

25.01.21 HARIDUS ... Kui kehalise kasvatuse õpetaja juhib tunnis toimuvat käskude ja pelgalt süütunde tekitamisega, teevad õpilased kaasa vaid hinde saamiseni. Õpilastes igapäevase liikumisharjumuse loomiseks peaks õpetaja laskma õpilastel rohkem tegevusi ise valida, neid ära kuulama ja andma sisukat tagasisidet, selgub Eesti teadlase osalusel valminud rahvusvahelistest uuringutest.

Ülikoolid jätkavad kevadsemestrit peamiselt kaugõppel

22.01.21 EESTI ... Kui põhikoolide ja gümnaasiumide õpilased saavad nüüd taas koolipingis istuda ning valitsuse piirangute leevenedes võiksid seda teha ka tudengid, on ülikoolid siiski otsustanud alustada ka kevadsemestrit peamiselt kaugõppe vormis.

Uus nutikas abimees märkab looderdajaid ja tõhustab õpilaste rühmatööd

22.01.21 TEADUS 3 MINUTIGA ... Tallinna Ülikooli nooremteadur Reet Kasepalu uurib, millega tegelevad õpilased rühmatöö ajal. Efektiivsemaks õppimiseks loodud nutikas abiline CoTrack näitab, kui palju keegi ühisesse töösse panustab ja pakub õpetajale välja juhiseid õppimise tõhustamiseks.

Koolijuhtide stress valmistab peavalu

15.01.21 HARIDUS ... Hiljuti ilmunud uuring selgitas, millised tegurid mõjutavad koolijuhtide stressi ja rahulolu. Saadud tulemusi saab kasutada koolijuhtide professionaalsuse tõstmiseks ja koolielu tõhusamaks korraldamiseks.

Uute riigigümnaasiumite tulek ei pane Tallinna oma koolivõrku uuendama

02.01.21 EESTI ... Lähipäevil asutab riik pealinna kolm uut gümnaasiumi ja neile rajatakse uued koolimajad. Kuigi uutes riigigümnaasiumites hakkab õppima ligi 3000 õpilast, ei pea Tallinna linn esialgu vajalikuks oma koolivõrku uuendama hakata.

Noore haridustegelase preemia pälvis Indrek Lillemägi

16.12.20 EESTI ... Tänavuse noore haridustegelase preemia pälvis Emili kooli direktor Indrek Lillemägi ning reaalainete preemia Tallinna reaalkooli ja Kesklinna põhikooli matemaatikaõpetaja Riin Saar.

Teadusnõukoda saadaks põhikoolid varem vaheajale, valitsus kõhkleb

08.12.20 EESTI ... Teadusnõukoda tegi valitsusele ettepaneku saata vähemalt Ida-Virumaa põhikoolide õpilased viiruseleviku tõkestamiseks juba järgmisest nädalast koolivaheajale. Valitsus teeb otsuse neljapäeval, kuid praegu ettepanek toetust leidmas pigem ei ole.

Evolutsioon saab selgeks lugusid kuulates ja trilobiite kõrvutades

08.12.20 HARIDUS ... Niinimetatud moodsad õpetamismeetodid ei tarvitse alati olla kõige tõhusamad.

Hirmu matemaatika ees vähendab positiivne suhtumine

01.12.20 HARIDUS ... Ärevust matemaatika õppimisel kogevad nii loodus- kui sotsiaalteaduste üliõpilased, kuid positiivne hoiak matemaatika suhtes on seotud vähema matemaatikaärevusega, selgus Tartu Ülikooli teadlaste avaldatud uuringust.

Aab: õpetajate palk ei jää kindlasti neljaks aastaks samaks

24.11.20 EESTI ... Tulevane haridus- ja teadusminister Jaak Aab (KE) kinnitas, et õpetajate palk ei jää järgnevate aastate jooksul muutumatuks.

Haridustehnoloog: YouTube'i videod võivad päästa reaalainete õppe

23.11.20 HARIDUS ... Loodus- ja täppisteaduste ained nagu keemia, füüsika, matemaatika ja bioloogia on ühiskonna arenguks vajalikud, kuid paljude õpilaste silmis keerulised ja igavad. Tartu Ülikooli haridustehnoloog Wilson Ofotsu Otchie pakub võimaliku lahendusena välja videoplatvormi YouTube videod, mis tooks abstraktsed teemad õpilaste jaoks lähemale.

Psühholoog: koju saadetud lapsed vajavad õppimisel rohkem mõistmist ja tuge

20.11.20 HARIDUS ... Viimastel nädalatel hüppeliselt kasvanud koroonajuhtumite tõttu on pidanud jääma Eestis koju juba tuhanded õpilased. Kliiniline psühholoog ja Tallinna Ülikooli nooremteadur Õnne Uus leiab, et enesejuhitud õppel on omad eelised, kuid vaid juhul, kui noori on selleks piisavalt ettevalmistatud ja seejuures arvestatakse nende ealiste ja arenguliste iseärasustega.

Antisotsiaalne käitumine sõltub lisaks geenidele ka eluvalikutest

20.11.20 PSÜÜHIKA ... Täiskasvanuna võivad politseiga tõenäolisemalt pahuksisse sattuda inimesed, kel on noorukieas olnud probleeme sõltuvustega, keskendumisraskuste või füüsilise vägivallaga. Eesti teadlaste osalusel valminud uuring annab kätte suuna, kuidas luua agressiivset käitumist ennetavaid tööriistu.

Suur ülevaade: leia oma kool 2020. aasta riigieksamitulemuste seast

18.11.20 HARIDUS ... Võrreldes eelmise aastaga pole muutunud õpilaste keskmised tulemused riigieksamitel kuigi palju. Samas võib jätta pandeemiast tingitud distantsõpe eksaminandide sooritusele jälje järgnevatel aastatel ja parimal juhul saaks kasutada seda tõmbekeskustest kaugemal asuvate koolide õpilaste järele aitamiseks.

Stressis tudengeid võib aidata ärksuse praktiseerimine

12.11.20 PSÜÜHIKA ... Eksamiperiood võib olla tudengitele stressirohke aeg, mil nad vajavad rohkem vaimse tervisega seotud teenuseid. Ülikool ei jõua aga alati kõigi abivajajateni. Cambridge'i Ülikooli teadlased näitasid, et tudengite vaimset tervist aitab parandada mindfulness'i ehk ärksuse praktikate kursus.

Tallinna Ülikooli rektoriks pürgivad Katrin Niglas ja Tõnu Viik

09.11.20 EESTI ... Tallinna Ülikooli rektori kohale on jäänud pürgima kaks kandidaati – Katrin Niglas ja Tõnu Viik, kes mõlemad on ülikooliga juba praegu seotud.

Naised tuubivad matemaatikat õppides rohkem kui mehed

02.11.20 HARIDUS ... Matemaatikat peavad ühtmoodi pigem raskeks aineks kõik õppurid, kuid mehed ja naised õpivad seda veidi erinevalt. Näiteks on naised altimad valemeid lihtsalt pähe tuupima, samas kui mehed otsivad varmamalt õpitu ja elu vahel seoseid, kirjutavad Tartu Ülikooli (TÜ) ja Estonian Business Schooli (EBS) teadlased.

Proto muutub kolmeks nädalavahetuseks leiutajate Mekaks

30.10.20 MUUSEUMID ... Proto avastustehas muutub kolmeks nädalavahetuseks leiutamise kuuks, mille fookuses on tulevikuleiutised, teadusetendused ja töötoad ning noored leiutajad.

Hirm matemaatika ees tekib ebakindlusest

29.10.20 HARIDUS ... Matemaatika on õppeaine, mida mõned vihkavad, teised armastavad. Matemaatika õppimise juures on oluline just enesekindluse suurendamine, selgus Austraalia teadlaste uuringust.

Eesti lasteaiad väärtustavad hedonismi asemel traditsioone

29.10.20 HARIDUS ... Nii Eesti lasteaednike kui ka lapsevanemate jaoks on tähtis hoolivus, usaldusväärsus ja tegutsemisvabadus. Samas väärtustatakse Eesti lasteaedades võrreldes muu maailmaga rohkem traditsioone, selgub Tallinna Ülikoolis valminud doktoritööst.

Vald peab otsustama Lihula kooli gümnaasiumiastme saatuse

26.10.20 EESTI ... Kahanev õpilaste arv paneb Lääneranna valla valiku ette, mida teha Lihula kooli gümnaasiumiastmega. Ühe mõttena on välja käidud, et Pärnumaa väiksemate gümnaasiumide põhjal võiks luua uue riigigümnaasiumi, kuid millist kasu üle kogu maakonna hajutatud koolist oleks, pole veel selge.

Teadlane selgitab, kui arendav on lapsele nutimäng

26.10.20 HARIDUS ... Kohati tundub, et tänapäeva lapsed on nutikate ekraanide hoida ning digimäng kestab hommikust õhtuni. Kas nutimängud võivad ka olla last arendavad ja kuidas digimängu juhendada, selgitab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia lektor Elyna Nevski.

Tallinna koolid jätkavad kaks nädalat pärast vaheaega osalise distantsõppega

21.10.20 EESTI ... Tallinna koolid rakendavad teise õppeveerandi kahel esimesel nädalal jätkuvalt ennetusmeetmeid - hajutamist ja osalisele distantsõppele saatmise võimalust.

Valitsus plaanib kolmandate riikide tudengitele õppemaksu kohustuslikuks teha

12.10.20 EESTI ... Valitsus plaanib alates järgmisest õppeaastast muuta kõigi kolmandate riikide üliõpilaste jaoks täieulatusliku õppetasu kohustuslikuks. Ülikoolidega seda muudatust aga arutatud ei ole ning rektorite nõukogu arvates vähendaks tasuta õppekohtade kaotamine talendikate spetsialistide jõudmist Eesti tööturule.

Tartu Ülikool vähendab võõrkeelsetel õppekavadel tasuta kohtade arvu

12.10.20 EESTI ... Tartu Ülikool plaanib lähiaastatel vähendada võõrkeelsetel õppekavadel tasuta õppekohtade arvu umbes saja kohani.

Eelkoolist saadav edumaa kaob kooli minnes kiiresti

12.10.20 HARIDUS ... Eelkoolis käinud lapsed arvutavad, loevad ja kirjutavad teistest eakaaslastest paremini. Esimese klassi lõpuks on see edumaa aga pea poole võrra vähenenud, selgub Ameerika psühholoogiaühenduse teadlaste uuringust.

Kehv kehalise kasvatuse õpetaja röövib laste liikumisrõõmu pikemaks ajaks

29.09.20 MAAILMA KÕIGE TARGEM RAHVAS ... Kehalise kasvatuse õpetaja käitumisel on otsene mõju sellele, kas õpilane soovib vabal ajal ja edaspidises elus spordiga tegeleda, nii on selgunud Tartu Ülikooli sporditeadlaste uuringutest.

Liiga pildirohked raamatud pärsivad laste lugemisoskust

28.09.20 HARIDUS ... Teksti kõrval olevad, kuid selle sisuga mitte kooskõlas olevad pildid hajutavad lugeja tähelepanu. Nii mõistavad lapsed teksti lõppkokkuvõttes kehvemini, selgub Carnegie Melloni Ülikooli teadlaste uuringust.

Tallinn andis koolidele korralduse eelkooli algus uude aastasse lükata

25.09.20 EESTI ... Tallinna linnapea andis kõigile Tallinna koolidele korralduse koroonaolukorra tõttu eelkooli algus uude aastasse edasi lükata.

Teadlane: uue info õppimiseks kasutatakse liiga palju mehaanilist tuupimist

17.09.20 MAAILMA KÕIGE TARGEM RAHVAS ... Koolis peavad õpilased omandama lühikese aja jooksul palju uusi teadmisi. Novaator uuris, kas Eesti lapsed tegelevad koolis ainult tuupimisega ja kas tuupimine on ainuõige viis uut informatsiooni omandada.

Hea uni parandab tähelepanuvõimet ja aitab õppida

15.09.20 MAAILMA KÕIGE TARGEM RAHVAS ... Magamine on oluline tegevus, millele pühendame umbes kolmandiku oma elust. See ei ole ainult puhkus päevatööst, vaid uni on vajalik meie kehale ja ajule, eriti just kasvuealiste inimeste seas.

Fotod: Haapsalu põhikooli uus hoone pühitseti sisse

11.09.20 EESTI ... Reedel pühitseti piduliku rongkäigu järel sisse Haapsalu põhikooli uus hoone.

Tartul on koolidega Tallinnast veidi erinev lähenemine

10.09.20 EESTI ... Tartu linn on võtnud Tallinnast pisut teistsuguse lähenemise ning soovitab koolidel rakendada kontaktõpet nii kaua kui võimalik.

Ekstravertsed õpilased ja algajad autojuhid riskivad teistest rohkem

08.09.20 PSÜÜHIKA ... Inimelu on täis ohtlikke olukordi, millega toimetulek sõltub suuresti inimese teadlikkusest, aga ka bioloogilistest teguritest. Tartu Ülikooli haridusteadlase Kadi Luht-Kallase doktoritöö pakub välja viisi, kuidas saaks iseenda parema tundma õppimisega liikluses paremini toime tulla.

Mis teeb matemaatika õppimise keeruliseks?

07.09.20 HARIDUS ... Matemaatika ei ole koolis just kõige populaarsem õppeaine ja ka ülikoolis ei soovi ülearu paljud matemaatikat õppida, ühtlasi napib matemaatikaõpetajaks õppijaid. Vikerraadio saates "Labor" oli eetris Arvamusfestivali teadusala arutelu teemal, millised on teaduspõhised võimalused matemaatika õppimist õpilastele nauditavamaks teha.

Asendusõpetajate leidmine võib olla sel sügisel raske

06.09.20 EESTI ... Koroonaviiruse võimaliku puhangu hoogustumise korral võib koolidel olla raske asendusõpetajaid leida.

Minutiloeng: miks algab kooliaasta just 1. septembril?

01.09.20 HARIDUS ... Kooliaasta alguse valikus peegeldub enam kui tuhande taha aasta ulatuv kiriklik mõju, selgitab minutiloengus Tallinna Ülikooli Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi (EPAM) direktor Veronika Varik minutiloengus.

Doktoritöö: põhikooli tasemetööd hindavad laste tekstimõistmist ühekülgselt

25.08.20 HARIDUS ... Tekstimõistmine ehk oskus loetust igati aru saada jaguneb kolmeks: sõnasõnaliseks, järedavaks ja hindavaks tekstimõistmiseks. Põhikooli eri vanuseastmete tasemetöödes hinnatakse paraku enamasti neid oskusi ebaproportsionaalselt ning vanemate klasside tasemetööd ei arvesta laste arenguga, leidis Tartu Ülikooli haridusteadlane Triinu Kärbla oma doktoritöös.

Seaduse erand on saanud reegliks: paljudes klassides õpib lubatust rohkem lapsi

20.08.20 EESTI ... Seadus lubab põhikooli klassis õppida 24 lapsel, ometi leidub koole, mille klassides õpib isegi kuni 33 õpilast. Tallinna haridusamet põhjendab olukorda õpetajate nappusega ja leiab, et seaduse täitmise eest vastutavad koolid. Koolid aga on sunnitud vastu võtma kõik lapsed, kes haridusametist neile määratakse.

Koolid pääsevad klasside poole täituvuse nõudest

18.08.20 EESTI ... Valitsus otsustas, et koolidele 50-protsendilise täituvuse nõue ei kehti, mis tähendab, et koolid võivad alustada tööd tavapärases mahus ja klassiruumides. Täpsemad juhised viiruse leviku ennetamiseks saadab haridusministeerium koolidele kolmapäeval, ent Tallinna koolid ja lasteaiad peavad oma juhiseid ootama haridusametilt veel nädala.

Ministeerium leidis Narva-Jõesuu koolis palju puudujääke

12.08.20 EESTI ... Haridusministeerium avastas Narva-Jõesuu kooli tegevust kontrollides hulga puudujääke, muuhulgas õpetajate kvalifikatsiooninõuete rikkumisi ja venekeelseid ainekavu. Omavalitsuse hinnangul on puudused kõrvaldatavad ja kooli tegevust need ei ohusta.

Osad põhikoolid ei pea klassi suuruse piirist kinni

11.08.20 EESTI ... Kui seaduse järgi tohib põhikooliklassis olla maksimaalselt 26 õpilast, on mitmes koolis oluliselt suuremad klassid, sest muidu jääksid soovijad ukse taha. Gümnaasiumiastme klasside suurust seadus ei reguleeri - seal on ka kuni 40 õpilasega klasse.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: