Haridus

Pärnus avatakse teeninduse õppekava kehva eesti keele oskusega inimestele

19.11.19 ... Pärnumaa kutsehariduskeskus ja Tartu ülikooli Pärnu kolledž koostavad õppekava, kus vähese eesti keele oskusega õppurid läbivad kõigepealt intensiivse eesti keele õppe ja seejärel asuvad omandama teeninduseks vajalikke teadmisi.

Õpilaste polaarviktoriin viib võitjad Arktikasse

18.11.19 ... Teist korda toimuva 15–19-aastastele koolinoortele suunatud polaarviktoriini võitjad pääsevad koos teadlastega ekspeditsioonile Arktikasse.

Kehvemate matemaatikatulemuste pärast pole põhjust veel muretseda

12.11.19 ... Õpilased said küll sel aastal matemaatika eksamit lahendades vähem punkte, kuid muretsemiseks pole veel erilist põhjust, leiab Eesti koolimatemaatika ühenduse esimees Hele Kiisel.

Suur ülevaade: leia oma kool 2019. aasta riigieksamitulemuste hulgast

11.11.19 ... Tänavuste riigieksamite tulemuste analüüsist selgub, et tulemused on varasemate aastatega võrreldes stabiilsed, teatas SA Innove, kes avalikustas esmaspäeval 2019. aasta riigieksamite tulemuste kokkuvõtted.

Edukaim õppija lahendab 15 protsenti ülesandeid valesti

06.11.19 ... Kes midagi õpib, see teeb ka vigu. See on loomulik ja käib asja juurde. Nüüd on teadlased välja selgitanud, et kõige paremini saab õpitav selgeks siis, kui õppija eksib umbes 15 protsendil juhtudest.

Läänemaa ühisgümnaasiumis näeb kohaliku hariduse ajalugu

05.11.19 ... Läänemaa ühisgümnaasiumi muuseumitoas avaneb pilt sellest, milline on olnud viimase sajandi jooksul Haapsalu gümnaasiumiharidus.

Tartu ülikool valis neljale valdkonnale dekaanid

22.10.19 ... Tartu ülikool valis teisipäeval neljale valdkonnale dekaanid.

Minutiloeng: kuidas saaks koolist mõnus töökeskkond õpetajale?

21.10.19 ... Mis oleks, kui mõtleks koolikeskkonnast hoopis kui start-upist? Nii küsib minutiloengus Tallinna Ülikooli hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt.

"Suud puhtaks": kas põhikooli riiklike lõpueksamite kaotamine on hea plaan?

08.10.19 ... ETV saates "Suud puhtaks" arutasid saatekülalised, kas plaan kaotada põhikooli riiklikud lõpueksamid on hea idee või mitte.

Teadlane selgitab, miks on põhikooli lõpueksamite kaotamine halb mõte

07.10.19 ... Põhikooli riiklike lõpueksamite kaotamine õõnestab Eesti põhihariduse aluskiviks olnud ühtluskooli põhimõtet ja pidurdab sellega võrdsema ühiskonna suunas liikumist, leiab Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi töölõppe ja õpetajate professionalismi teadur Maria Erss.

Selgusid Tartu Ülikooli dekaanide kandidaadid

02.10.19 ... Tartu Ülikooli dekaanide valimise komisjon registreeris nelja valdkonna dekaanide kandidaadid.

Nutika elu abimaterjal õpetajatele

18.09.19 ... ERRi meediakirjaoskuse projekt Nutikas elu pakub õpetajatele tuge erinevate digivahendi kasutamisega seotud teemade käsitlemiseks.

Tudengite õppemaks ei pruugi leida poliitikute toetust

29.09.19 ... Tartu ülikooli hinnangul võiks ülikoolid saada lisaraha, kehtestades tudengitele aastas 1000 euro suuruse õppemaksu. Poliitikud leiavad, et kõrgharidus peab olema kättesaadav ka väiksema sissetulekuga inimestele. Poliitikute sõnul on kõrghariduses teisigi probleeme, mida lahendada.

Teadusliku maailmapildi mõistmine aitab langetada kaalutletud otsuseid

27.09.19 ... Millest me koosneme ja kes me oleme, on tähis aru saada selleks, et osata hinnata enda vajadusi. Kuid koduste vahenditega on raske DNA-d näha, kirjutab Tartu Ülikooli geenitehnoloogia tudeng Signe Parts Teadlaste Öö sündmuste ajal. Sellepärast näevad Parts ja tema kaastudengid terve aasta palju vaeva, et aidata kaasa noorte teaduspõhise maailmapildi kujunemisse. Nad selgitavad, kuidas nad seda teevad.

Nädala teema: kuidas vältida nutiseadme lõksu jäämist?

23.09.19 ... Järgnev on Nutika elu abimaterjal õpetajale tunnis 15-minutiliseks ülesandeks. Arutelu alguses soovitame vaadata lühivideot, seejärel lugeda koos või iseseisvalt siinse artikli teksti ning siis arutada kahel teemal, mis on toodud artikli lõpuosas.

Ministeerium tahab haridusliku erivajadusega laste koolid omavalitsustele anda

20.09.19 ... Haridusministeerium soovib, et kohalikud omavalitsused võtaksid aja jooksul üle HEV- ehk haridusliku erivajadusega laste koolid. Omavalitused ütlevad aga, et nemad ei ole valmis üksi seda koormat kandma.

Algõpetuse professor selgitab, kuidas õpilasi toetavalt õpetada

17.09.19 ... Tartu Ülikooli algõpetuse professor Krista Uibu pidas inauguratsiooniloengu "Kuidas toetab õpetaja oma tegevuse kaudu lapse õppimist?". ERR Novaatorist saab loengut järelvaadata.

Kultuurikomisjon tahab põhikooli lõpueksamite kaotamist pikemalt vaagida

16.09.19 ... Põhikooli lõpueksamitest loobumist arutanud riigikogu kultuurikomisjon saatis eelnõu edasi esimesele lugemisele, kuid komisjoni aseesimehe Heidy Purga sõnul tuleb sellel teemal ilmselt veel pikalt arutelusid pidada ning ära tuleb kuulata võimalikult palju huvigruppe.

Minutiloeng: kiusamine kui suureks kasvamise "loomulik osa"

16.09.19 ... Sageli leiavad inimesed, et koolikiusamine on loomulik ja paratamatu osa suureks saamisest, kuid tegelikult on tegu kahjustava suhtega, millel on tagajärjed kogu eluks, selgitab Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia külalislektor Kristiina Treial.

OECD raport: kõrghariduse rahastamiseks tuleb hakata otsima lisaallikaid

10.09.19 ... Kõrgharidusse suunatava raha üldhulk on küll Eestis viimastel aastatel kasvanud, kuid moodustab riigi rahakotist üha väiksema osa. Välismaalt saadavate toetuste vähenemise valguses tuleks hakata mõtlema uute katteallikate leidmisele, selgub värskest OECD raportist.

Õpetajate pealekasvu pidurdab madal palk ja kahanev õpilaskond

10.09.19 ... Ligi poolte Eesti alg- ja põhikooliõpetajate vanus ulatub üle 50 aasta. Pealekasvu pole näha nii madala palga, ameti kehva maine kui ka kahaneva õpilaskonna tõttu, selgub OECD haridusteemalisest raportist.

Meeste ja naiste hariduslõhe laieneb, kuid see ei peegeldu palganumbris

10.09.19 ... Üha vähem Eesti noori täiskasvanud mehi otsustab lõpetada kõrgkooli. Haridusliku lõhe süvenemisele vaatamata on naiste võimalused tööd saada ja teenida kõrget palka endiselt meestest kehvemad, nenditakse OECD raportis.

Vahe poiste ja tüdrukute matemaatilistes võimetes kaob pikemate testidega

06.09.19 ... Matemaatika- ja füüsikaoskust mõõtvates testides sõltub vahe poiste ja tüdrukute kogutavas punktisummas tugevalt testide pikkusest. Uuringu autorite sõnul võiksid aidata tulemused langetada paremaid valikuid nii õpilastel kui ka poliitikakujundajatel.

Ülikoolide kokkuhoiuplaanid: palgata puhkused ja tegevuste kokkutõmbamine

04.09.19 ... Eesti ülikoolide rektorid nõuavad üha resoluutsemalt, et lahendataks kõrghariduse vähese rahastuse probleem ning rektorite nõukogu esitas kulude kokkuhoiuks isegi plaani saata osa töötajaid mõneks ajaks palgata puhkusele või loobuda regionaalsest tegevusest. Tartu Ülikool näeb ühe lahendusena õppetasu kehtestamist, kirjutab Eesti Päevaleht.

Graafik: õpilaste sooline osakaal erineb kõrgkoolide lõikes kordades

28.08.19 ... Haridus- ja Teadusministeeriumi infoportaali Haridussilm andmetel moodustasid 2018./2019. õppeaastal kõrgkoolides õppijatest 59 protsenti naised ja 41 protsenti mehed.

Rakendusõppe lõpetavad tudengid hakkavad saama bakalaureusekraadi

17.08.19 ... Septembris jõustub uus kõrgharidusseadus, mille kohaselt saavad sügisel rakenduskõrgkooli astuvad üliõpilased lõpetades esmakordselt bakalaureusekraadi, mida välismaal eriti hinnatakse.

Koolid saavad arvutivõrkude kaasajastamiseks 8,3 miljonit eurot

17.08.19 ... Riik suunab 8,27 miljonit eurot sotsiaalfondi toetusraha kõigi Eesti üldharidus- ja kutsekoolide arvutivõrkude kaasajastamisesse 2022. aastaks.

"Sa suudad seda" mõtteviisi õhutamine parandab laste õpitulemusi

14.08.19 ... Õpilaste akadeemilist võimekust on võib mõjutada nii õppekava kui ka õpetaja, kuid USAs tehtud uuring näitab, et paremaid akadeemilisi saavutusi võib saada ka põgusa veebipõhise mõjutusega, mis lihtsustatult kannab sõnumit: sa suudad seda.

Noort õpetajat motiveeriks kooli jääma hooliv kollektiiv ja võimalus abi küsida

10.08.19 ... "Üleeilse seisuga oli Õpetajate Lehes 120 töökuulutust," kostis Arvamusfestivali teise päeva haridusalalt, kus arutelu "Mina, õpetajaks?" üritas leida vastuseid küsimustele, miks ei tule noored õpetajaks õppima, ja kui tulevadki, siis mis põhjustab sagedase väljalangemise või läbipõlemise.

Kutsekoolis õppida soovijate hulk on kasvanud

06.08.19 ... Kuigi paljudes kutsekoolides üle Eesti alles vastuvõtt käib, on juba praegu näha, et mitmes neist on tänavu laekunud varasemate aastatega võrreldes rohkem avaldusi. Kutsekoolide populaarsuse kasvu põhjus võib olla uutes erialades ja selles, et õpilased lähevad kutsekooli kindla teadmisega sellest, mida nad õppida tahavad.

Eriala valikul motiveerib noori ennekõike tulevane palganumber

05.07.19 ... Eesti ülikoolide õppeprorektorid põhjendasid enim avaldusi saanud erialade populaarsust sealt hiljem saadava kindla palga ja töökohaga.

Graafiline ülevaade: Eesti ülikoolide kõige popimad erialad

05.07.19 ... Kõige rohkem sisseastumisavaldusi esitati taaskord ülekaalukalt Tartu Ülikooli. Bakalaureuseastmes on konkurentsi tiheduse poolest esirinnas aga ka teised Eesti ülikoolid. Populaarsemate erialadena troonivad endiselt arstiteadus, psühholoogia ja informaatikaga seotud erialad.

Linn Tallinna Kunstigümnaasiumile "demokraatliku kooli" rajamiseks lisaraha ei anna

29.06.19 ... Munitsipaalkoolina tegutsev Tallinna Kunstigümnaasium lootis oma tiiva alla "demokraatliku kooli" rajamiseks saada ministeeriumilt ja riigilt lisaraha, ent sai eitava vastuse.

Tallinna Ülikool tagab uutele doktorantidele Eesti keskmise palga

25.06.19 ... Uuel õppeaastal Tallinna Ülikooli astuvad doktorandid saavad taotleda 500 euro suurust doktorandistipendiumit.

Ministeerium algatas põhikooli lõpueksamite kaotamise

04.06.19 ... Haridus- ja teadusministeerium (HTM) saatis teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu, mille heakskiitmise korral ei pea noored alatest järgmisest õppeaastast põhikooli lõpetamiseks eksameid sooritama.

Ülikoolid lubavad sügisest akadeemilisel puhkusel viibijatel taas õppida

23.05.19 ... Alates sügisest lubavad suuremad Eesti ülikoolid taas õppida ka neil, kes ametlikult akadeemilisel puhkusel on. Ülikoolid tõdevad, et lõpetamiseni kuluv aeg võib niimoodi kaugemale nihkuda, kuid vähemalt ei lange tudeng mõne eksimuse pärast välja.

Tööõpetus poistele, käsitöö tüdrukutele - koolid rikuvad soopõhise tundidesse jagamisega seadust

17.05.19 ... Ehkki õppekava ei luba juba viis aastat õpilaste soopõhist jagamist tööõpetuse ja käsitöö tundide vahel, vaid nad peavad saama ise õppesuunda valida, on see harjumus koolidest visa kaduma. Nii jätkub soostereotüüpide taastootmine, et tüdrukud pannakse kuduma ja küpsetama, poisid aga prügikühvleid valmistama.

Reps: alla 20 õpilasega koole on hirmutavalt palju

14.05.19 ... Haridusminister Mailis Repsi sõnul on Eestis alla 20 õpilasega koole hirmutavalt palju ja haridusvõrgu korrastamisel võidakse põhikooli viimaseid klasse sulgeda. Pikemat artiklit samal teemal loe kolmapäeva hommikul portaalis ERR.ee.

Tartu üliõpilasküla lõpetab üürilepingud teiste kõrgkoolide tudengitega

07.05.19 ... Tartu üliõpilasküla ehk Tartu ülikooli ühiselamuid haldav mittetulundusühing lõpetab augustis ühiselamu üürilepingud teiste kõrgkoolide tudengitega.

Tallinna Kunstigümnaasium loob oma tiiva alla demokraatlikku kooli

07.05.19 ... Tallinna Kunstigümnaasium soovib avada sügisest oma kooli kõrvalhoones demokraatliku kooli põhimõtteid järgiva õppeasutuse, kus lapsed saavad ise otsustada, millal, mida ja kus nad õpivad. See oleks juba kolmas demokraatlik kool, mis sellest sügisest uksi loodab avada, teised kaks kooli Võrus ja Tartus aga nimetavad end "demokraatlikeks võlukoolideks".

Tehnikaülikool sai tähtajatu õiguse tehnilise kallakuga arhitektuuri õpetada

29.04.19 ... Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuriõppekava sai tähtajatu õiguse õpetada tehnilise kallakuga arhitetkuuri ja anda õppekava läbinuile arhitekti akadeemiline kraad ja diplom.

Tartu ülikooli kantsleriks tahab saada 19 inimest

19.04.19 ... Tartu ülikooli viie tippjuhi konkursil osutus kõige populaarsemaks ülikooli kantsleri ametikoht, kuhu kandideerib 19 inimest.

Video: visioonikonverents "Tark ja tegus Eesti 2035"

10.04.19 ... Haridus- ja teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, keele ja noortevaldkonna pikaajalist planeerimist aastateks 2021-2035 ning esimese sammuna on selleks erinevate elualade saja eksperdi toel välja pakutud visioon, mille tutvustust saab vaadata salvestatuna portaalis ERR.ee.

Ühe minuti loeng: andekus on arendatav ja omane kõigile inimestele

15.04.19 ... Andekus on arendatav, omane igas eas inimesele ja meil kõigil on võimalus ning kohustus arendada nii iseenda andeid kui märgata ja toetada teiste omi, leiab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva õppe lektor Halliki Põlda.

Tartu ülikooli kolledžid vaevlevad rahahädas

12.04.19 ... Tartu ülikooli regionaalsed kolledžid on hädas alarahastamisega ning Viljandi kultuuriakadeemia on seetõttu viimasel ajal vähendanud personali ja peatanud arendustegevuse. Viimases hädas pöördus akadeemia Viljandi linnavalitsuse poole, kellelt palub rahalist abi.

Kas tänapäeva kool kasvatab sooneutraalseid lumehelbekesi?

10.04.19 ... Sellise provotseeriva küsimuse esitas teadussaade "Uudishimu tippkeskus" haridus- ja kasvatusteadlastele. Jah, tänapäeva koolis on varasemast rohkem mängulist ja vähem soostereotüüpset lähenemist, kuid õppimine on ikka õppimine ja kasvatus on ikka kasvatus, lihtsalt tänapäevasel moel.

Tallinna Kunstikooli direktor lahkub ametist

03.04.19 ... Üle kümne aasta Tallinna Kunstikooli direktorina töötanud Toomas-Vahur Lihtmaa lahkub omal soovil ametist. Tema viimane tööpäev on 14. aprillil.

Analüüs: mitme võõrkeele oskamine tagab kõrgema palga nii Eestis kui ka välismaal

30.03.19 ... Analüüs näitab, et palk sõltub osatavate keelte arvust – ka siis, kui arvesse on võetud kõik taustatunnused. Kõige olulisem on seejuures inglise keele oskus, millega tuleb hästi toime iga kolmas 16–65 aastane.

OECD raport: Eesti kutsehariduses on vaja muutusi, mis suunaks õpilasi rohkem kutseõpet valima

28.03.19 ... Eesti noortest valib pärast põhikooli kutseõppe vaid veerand, mis on alla OECD keskmist. Selle põhjusena toob raport välja, et kuna Eestis on ligikaudu 150 kooli, mis pakuvad gümnaasiumiharidust, siis soosib see õpingute jätkamist pigem gümnaasiumis kui kutseharidusasutuses.

Huviharidus lõimub üha enam riikliku õppekavaga

25.03.19 ... Huviariduse tähtsus kerkib üha enam esile, sest sidudes seda õppeainetega, saavad õpilased ka matemaatika või inglise keele paremini selgeks.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: