Haridus

Tartu Ülikool võtab sügisel vastu rekordarvu eriarstiks õppijaid

12.05.22 EESTI ... Tänavu sügisel saab Tartu Ülikool vastu võtta rekordarvu eriarstiks soovijaid, kuna riik suurendab residentuuri vastuvõttu varasemalt 169 kohalt 186 kohale. Riigi hinnangul on kõige enam praegu puudu perearste ja psühhiaatreid, kelle vastuvõttu suurendati enim.

Riigikaitseõpetaja: patriotismi süstimisega noorte kaitsetahet ei suurenda

12.05.22 HARIDUS ... Kuigi gümnaasiumi riigikaitsekursusel harjutatakse ka relvakäsitlust, pole sõjaline ettevalmistus omaette eesmärk. Kui riigikaitseõpetus muutub liiga militaarseks, siis see võib anda vastupidise efekti, samuti ei veena tänapäeva noori isamaa-armastusele rõhumine, leiab Saue Gümnaasiumi ja Tallinna 32. keskkooli riigikaitseõpetaja Rene Rässa.

Ülikoolidesse ruumi juurde: uuesti- ja ümberõppimine läheb kallimaks

10.05.22 EESTI ... Haridus- ja teadusministeerium soovib seadusemuudatust, mis annaks uutele tudengitele kohti juurde. Selle jaoks tehakse kallimaks ja keerulisemaks nende õppurite elu, kes soovivad ülikoolis lappida varasemaid tegematajätmisi või näiteks teist kõrgharidust püüda.

Pooled koolitöötajad ei usu, et saavad kiusamist ennetada

10.05.22 HARIDUS ... Ligi viiendik õpilastest kogeb kooliajal kiusamist. Kuigi Eestis on lai valik ennetusprogramme, siis nende rakendamine ei ole alati järjepidev ja seisab paljudes koolides üksikute töötajate õlul, selgus uuringust.

Aasta kool 2022: hääleta oma lemmiku poolt

09.05.22 HARIDUS ... "Terevisioon" otsib sellelgi aastal Eesti kõige mõnusamat, ägedamat ja uuenduslikumat kooli. Kümne finaali jõudnud kooli seast saab valida oma lemmiku Novaatoris.

Uus alushariduse eelnõu paneb rõhku tugiteenustele

05.05.22 EESTI ... Uus alushariduse seaduse eelnõu näeb ette, et lasteaia õpe toimuks vähemalt poole ulatuses eesti keeles, samuti muutuvad edaspidi töötajatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuded. Ennekõike pöörab uus seaduseelnõu aga rõhku individuaalsele lähenemisele ja vajalike tugiteenuste kättesaadavusele.

Video: seminar kõrghariduse rahastamise tulevikust

28.04.22 HARIDUS ... Tartu Ülikoolis valmis viimase 20 aasta jooksul avaldatud teaduskirjanduse põhjal ülevaade eri riikide kõrghariduse rahastamise mudelitest ning nende muutmise võimalikust mõjust nii üliõpilastele kui ka ühiskonnale. Analüüsi tulemusi tutvustatakse neljapäeval toimuval aruteluseminaril.

Ususallivusele sillutaks teed humoorikas veebisari

25.04.22 ÜHISKOND ... Kuigi religioonikallakuga koolides on pilt isesugune, hoolivad Euroopa noored usunditest pigem vähe. Eesti teadlaste osalusel valminud uurimus osutab, et oma esimesed sissejuhatavad usuteadmised saavad noored tihti mõnest telesarjast või YouTube'i videost. Kuigi videosisu võib olla pinnapealne, tutvustab see usundeid üldjuhul võrdsetena.

Haridusteadlased: kodundustund õpetagu toiduvalmistamise kõrval ka koostööd

22.04.22 HARIDUS ... Kuigi teadmised matemaatikast, keeltest ja ajaloost on olulised, peavad koolilapsed olema valmis ka tulevaseks tööeluks. Tulevikuoskusi, nagu koostööd ja ühismõtlemist, saab edukalt harjutada näiteks kodunduse õppeaines, kus elulisi probleeme lahendades saaks õpilased julgelt mõtteid vahetada, osutab Eesti teadlase osalusel valminud uuring.

Eesti laste rahatarkus jätab soovida vaatamata heale arvutusoskusele

14.04.22 HARIDUS ... Kuigi eesti lapsed saavad PISA-testides väga häid tulemusi, siis hiljutisest uuringust selgus, et kohati jäävad eesti noorte teadmised finantsteemadel keskmisest madalamaks.

Doktorante aitab edasi jõuda üheskoos murede murdmine

30.03.22 PSÜÜHIKA ... Kui koolilapsi ja tudengeid ümbritsevad klassi- ja kursusekaaslased, siis doktorandid kirjutavad oma tööd sõltuvalt erialast sageli üksi. Tallinna Ülikooli teadlased katsetasid doktorantide toetamiseks uut sorti töötube ja leidsid, et õppuritel oli abi nii enda edusammude tunnetamisest kui ka teiste doktorantide murede mõistmisest.

Doktoritöö: kooliõpilaste valmisolek loodusõnnetusteks pole piisav

17.03.22 HARIDUS ... Äärmuslikud ilmastikunähtused, näiteks orkaanid ja tsunamid, nõuavad vaatamata tehnoloogia arengule maailmas endiselt hulgaliselt inimohvreid. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, milline on Eesti, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kooliõpilaste valmisolek loodusõnnetustele reageerimisel ning kuidas seda tõhustada.

Pane end proovile Novaatori keeleviktoriinis

14.03.22 TEADUSELU ... Viimasest emakeelepäevast saati on Novaatori portaalis ilmunud nii mõnigi keelte ja keeleteadusega seotud uudis. Kui hoolikalt oled neid märganud sina? Pane end proovile Novaatori keeleviktoriinis.

Õpetajad teevad tiigrihüppe tugivõrgustiku ja õpilased meeldivuse põhjal

04.03.22 HARIDUS ... Kuigi õpetajad võivad innukalt öelda, et on uute nutikate õppevahendite kasutamiseks valmis, ei pruugi nad selleks kiires argitöös tegelikult aega leida. Nutilahendusi kasutavad õppetöös sagedamini õpetajad, kellel on toetavad kolleegid, ja õpilased, kelle kogemus uue vahendiga kujuneb toredaks, osutab Tartu Ülikooli doktoritöö.

Rektorid ei poolda lähiajal kõrghariduse tasuliseks muutmist

17.02.22 HARIDUS ... Rektorite nõukogu ei poolda kõrghariduse lähiajal tasuliseks muutmist. Tõsisemaid poliitilisi debatte kõrghariduse rahastamise teemal ootavad rektorid pärast riigikogu valimisi.

Tõnu Viik: kõrghariduse rahastamise olukord on pisut skisofreeniline

16.02.22 HARIDUS ... Tallinna Ülikooli rektori Tõnu Viigi hinnangul võiks Eesti kõrghariduse rahastamist praegu nimetada skisofreeniliseks, sest ühelt poolt räägivad poliitikud, et meil on vaja suurendada kõrgharitud inimeste osakaalu, samas lisaraha selleks ei leita.

Õpetaja digipädevuse hindamine vajab isiklikumat lähenemist

09.02.22 TEADUS 3 MINUTIGA ... Praeguseni on kasutatud Eesti haridustöötajate digipädevuse hindamiseks peamiselt välismaiseid küsimustikke, mis ei anna aga õpetajale vajalikku ja edasiviivat tagasisidet. Tallinna Ülikooli teadlased on loonud automatiseeritud kompromissidel põhineva lahenduse, mis aitab leida vastavalt seatud eesmärgile sobiva hindamisviisi ja -vahendid.

Mobiilne õuesõpe lahustab piiri virtuaal- ja pärismaailma vahel

09.02.22 TEADUS 3 MINUTIGA ... Nutiseadmete pakutav virtuaalmaailm võimaldab muuta õues õppimist tõhusamaks ja huvitavamaks, kuid neist on kasu vaid juhul, kui lapsed ei kaota seejuures kontakti pärismaailmaga.

Valitsus otsib kõrghariduse rahamurele lahendusi

28.01.22 EESTI ... Kõrgkoolid nõuavad valitsuselt 126 miljonit eurot lisaraha. Koalitsiooni hinnangul on järgmisel aastal tõenäoliselt võimalik kõrghariduse rahastamist suurendada, kuid mil määral, ei ole veel selge.

Ülikoolid lisaraha saamata uutele halduslepingutele alla ei kirjuta

25.01.22 HARIDUS ... Ülikoolid ei kirjuta praegusel kujul alla halduslepingutele riigiga, kui valitsus selleks ja järgnevaks kolmeks aastaks ei anna lisaraha, mis aitaks vähendada kumulatiivselt tekkinud 100 miljoni euro suurust defitsiiti, ütles Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser Vikerraadio saates "Uudis+".

Uuring: õppemaksu kaotamine ei parandanud maanoorte ligipääsu kõrgharidusele

07.01.22 HARIDUS ... Alates 2013. aastast ei pea eestikeelsetel õppekavadel täiskohaga õppivad tudengid õppemaksu tasuma. Reformiga sooviti tulla vastu tööturu nõudmistele, hõlbustada nominaalajaga lõpetamist ja parandada nõrgema sotsiaal-majandusliku taustaga noorte ligipääsu kõrgharidusele. Värskest uuringust selgub, et mitmed eesmärgid pole täitunud.

Kagu-Eesti erakoolides on õpilaste arv aasta-aastalt kasvanud

02.01.22 EESTI ... Kagu-Eestis tegutsevates erakoolides on viimastel aastatel õpilaste arv kasvanud, mis on suurendanud vajadust nii õpetajate kui ka tugispetsialistide järele.

Visalt kulgeva klaveriõppe taga on tihti mängustiili eripärad

28.12.21 HARIDUS ... Uut pilli mängima õppides juhtub sageli, et õppur eelistab kas nooti lugeda või peast mängida. Elukutseline pianist peaks aga oskama hästi mõlemat. Nii tasub klaveriõpetajal õppurite eripärasid varakult märgata, et neist igaühte individuaalselt toetada, kirjutavad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teadlased.

Eesti akadeemilist tööturgu vaevab nõrk juhtimiskultuur

16.12.21 HARIDUS ... Viimase aja kõrghariduse rahastust puudutavates debattides on välja toodud, et kõrghariduses on puudu umbes 100 miljonit eurot. Tähelepanu tuleks aga pöörata ka teistele kitsaskohtadele, näiteks põlvkondadevahelisele lõhele, karjääri ummikseisule ja nõrgale juhtimiskultuurile.

Doktoritöö: käitumisoskuste mäng aitab tugevdada õpilaste vaimset tervist

15.12.21 HARIDUS ... Üks Eesti koolides rakendatav ennetuslik sekkumistest, VEPA käitumisoskuste mäng mõjub hästi nii esimese klassi õpilaste vaimsele tervisele kui ka õpetajate enesetõhususele, nähtub Karin Streimanni Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritööst. Tulemuste põhjal võiks kasutada seda senisest laialdasemalt.

Professorite vestlusring: koostöö idufirmadega viiks haridusteadust edasi

23.11.21 HARIDUS ... Ehkki digitaalsed tööriistad ja e-õppekeskkonnad olid juba enne pandeemiat olemas, on neist just viimase paari aastaga kujunenud hariduse seisukohast elutähtsad, ent mitte just täiuslikud tööriistad. Maarja Merivoo-Parro juhitud ingliskeelses vestlusringis lahkavad hariduse ja digimaailma ristmikul tekkinud võimalusi ja väljakutseid Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia professorid.

Digipädevused ei pea Kesk- ja Ida-Euroopas vastu tuleviku tuleproovile

22.11.21 HARIDUS ... Juba enne pandeemiat kogutud Euroopa Sotsiaaluuringu andmed näitasid, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikide õpetajate ning õpilaste digioskused ei pea vastu tuleviku väljakutsetele ja seda kinnitasid ka kriisiaegsel distantsõppel ilmnenud probleemid. Riikide täpsemast võrdlusest selgub, et Eesti on suutnud erinevalt teistest endise idabloki maadest ajaga kaasas käia.

Doktoritöö: kunstidega saab koolis toetada õpilaste rahulolu

05.11.21 HARIDUS ... Muude tugispetsialistide kõrval töötab koolides üha rohkem loovterapeute. Tallinna Ülikooli doktoritöö osutab, et joonistamise ja muusika abil saab terapeut aidata õpilastel paremini uut infot meelde jätta, omavahel suhelda ja väsimusest taastuda.

Eesti teadusfoto konkurss ootab võistlustöid

04.11.21 HARIDUS ... Alates novembri algusest saab esitada teadusfotosid Wikimedia Eesti korraldatavale iga-aastasele konkursile, mille võitjad esindavad Eestit ülemaailmses finaalis.

Aasta kooli rahvahääletusel osales üle 11 000 inimese

26.10.21 AASTA KOOL ... Aasta kooli valimiseks korraldatud rahvahääletusel osales 11 062 inimest, kelle antud häältele lisatakse žürii omad. Võitja kuulutatakse välja hommikusaates "Terevisioon" juba 5. novembril.

Ajakiri National Geographic uuest aastast enam eestikeelsena ei ilmu

22.10.21 ELU ... Pandeemiast tingitud reklaami- ja jaemüügi olulise vähenemise tõttu lõpetab jaanuarist ilmumise National Geographicu eestikeelne väljaanne.

HTM-i asekantsleriteks valiti Liina Põld ja Renno Veinthal

22.10.21 HARIDUS ... Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsleriks valiti senine üldhariduspoliitika osakonna juhataja Liina Põld. Teaduse, arenduse, kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantsleri rolli hakkab täitma praegune Tallinna Tehnikaülikooli professor Renno Veinthal.

Õpetajad vajavad uuenduste omaksvõtuks aega, mitte kiirkoolitusi

15.10.21 HARIDUS ... Haridus uueneb pidevalt ja varem keeruliseks peetud õppeaineid nagu matemaatika saab tänapäeval õpetada näiteks robotite abil. Kuigi riik toetab koole nutikate õppevahendite ostul, on see maha visatud raha, kui õpetajatele ei anta pikemat aega uue tehnoloogia omaksvõtuks, osutab Tallinna Ülikooli doktoritöö.

Aasta kool 2021: hääleta oma lemmiku poolt

11.10.21 AASTA KOOL ... "Terevisioon" otsib sellelgi aastal Eesti kõige mõnusamat, ägedamat ja uuenduslikumat kooli. Kümne finaali jõudnud kooli seast saab valida oma lemmiku Novaatoris.

Jõhvi Vene Põhikool – aasta kool 2021?

01.10.21 AASTA KOOL ... "Terevisioon" otsib Eesti aasta kooli. Kas selleks võib saada Jõhvi Vene Põhikool, seda otsustab rahvahääletus. Hääletada saab Novaatoris alates 11. oktoobrist kuni 22. oktoobri õhtuni. Lugege kooli tutvustust, vaadake galeriid ja kooli tutvustavat videot ning hääletage!

Sotsiaaluuring: pidevalt õppimine teeb õnnelikuks

09.09.21 HARIDUS ... Elukestvat õppimist peetakse oluliseks, et tagada kindlus tööturul ja tugevdada selle kaudu majandust, kuid oluliselt vähem on uuritud seda, kas õppimine teeb inimest ka õnnelikumaks. Euroopa Sotsiaaluuringu andmete põhjal saab sellele vastata.

Doktoritöö: ta on juba tuttav, see poiss seal veel mitte

09.09.21 ÜHISKOND ... Igas vestluses tuleb meil mingil moel nimetada erinevaid olendeid, esemeid ja abstraktseid nähtusi ehk neile viidata. Viitamiseks saab kõneleja kasutada väga erinevaid sõnu ja fraase. Näiteks ta, see seal, see väike laps ja üks poiss võivad kõik viidata samale tegelasele. See, millise väljendi kõneleja parasjagu viitamiseks valib, sõltub mitmest asjaolust korraga, selgus Tartu Ülikooli doktoritööst.

Vaata enne tele-eetrit: "Maailma kõige targem rahvas" avaosa

07.09.21 HARIDUS ... Maailma kõige targema rahva tegemine ja tugeva õppimisvundamendi ehitus algab enne kooli. Nii on eksperimendisaate "Maailma kõige targem rahvas" uue hooaja avasaate katsejänesed päris pisikesed õppijad – katsetes osalevad 4–5-aastased lasteaialapsed.

Haridusteadlased uuest kooliaastast: paanikata ja võistlemata saame hakkama

01.09.21 HARIDUS ... Algav kooliaasta viib koolipere esialgu koolimajja, kuid juba kolmandat aastat võib olukord igal hetkel muutuda. Eesti haridusteadlaste sõnul elab meie koolisüsteem uue õppeaasta valutumalt üle, kui kõik osalised ametnikest ja koolijuhtidest õpilaseni on valmis koostööks, planeerivad töösse teadlikku puhkust ning jätavad edetabelimaigulise võistluse kõrvale.

Lugemishuvi on tekstimõistmise võti

18.08.21 HARIDUS ... Eluga edukaks toimetulekuks on vaja õppida mõistma erinevaid tekste ning loetust aru saada. Tekstimõistmise arengut mõjutavad aga varajasest east alates mitu erinevat tegurit. Lisaks lugemisoskusele avaldab tekstimõistmise arengule tugevat mõju lugemishuvi.

Kasvatusteadlane: ökokriisi ajal on hariduse roll luua uusi väärtusi

27.07.21 HARIDUS ... Keskkonnakriis sunnib ümber mõtestama erinevaid inimtegevuse valdkondi, sealhulgas haridust ja kasvatust. Ökoloogilise hariduskäsituse poole liikumine eeldab majanduskeskse mõtteviisi kärpimist, väidab Tampere Ülikooli kasvatusteaduse professor Veli-Matti Värri oma teoses "Kasvatus ökokriisi ajastul". Novaatorile antud intervjuud aitas vahendada raamatu eesti keelde tõlkinud Maria-Magdalena Jürvetson.

Ülikoolides on populaarsust kogunud pedagoogika ja sotsiaaltöö erialad

08.07.21 EESTI ... Eesti ülikoolides on populaarseimate erialade pingerida jäänud võrreldes eelmise aastaga suures osas samaks. Sel aastal on üllatuslikult populaarsust kogunud pedagoogilised erialad, samuti sotsiaaltööga seonduv.

Kutsehariduse populaarsus üha kasvab

08.07.21 EESTI ... Viimase kolme aasta jooksul on huvi kutsehariduse omandamise vastu pidevalt tõusnud ning kuigi vastuvõtt veel kestab, on haridusministeeriumil põhjust loota, et rohkem kandidaate võib näha nii sel kui ka järgmistel aastatel.

Doktoritöö: õpilaste arusaam loovusest sõltub kultuuritaustast

07.07.21 HARIDUS ... Tallinna Ülikoolis kaitstavas doktoritöö uuriti loovuse tähendust kooli kontekstis. Selgus, et eestikeelsete koolide õpilased seostavad loovust enam vaba eneseväljendusega, sellal kui venekeelsete koolide õpilased näevad loovust uuenduslikes ideedes.

Kõrgkooli astujate seas on popiks osutunud lasteaiaõpetaja eriala

29.06.21 EESTI ... Suuremates Eesti ülikoolides hakkab tänavune vastuvõtuperiood lõppema: populaarsemate erialade pingerea tipus troonivad seekord psühholoogia, ettevõtlusõpe, IT-süsteemide arendus ning üllatuslikult ka lasteaiaõpetaja eriala.

Õpetajate puudus aina süveneb, keset suve otsivad koolid kümneid töötajaid

28.06.21 EESTI ... Kaks kuud enne uue kooliaasta algust on Eesti koolides taas suur hulk täitmata õpetajate kohti, mis viitab süvenevale õpetajate puudusele.

Ministeerium avas taotlusvoorud e-õppematerjalide loomiseks

21.06.21 EESTI ... Haridusministeerium ning riigi tugiteenuste keskus avasid uued taotlusvoorud digitaalse õppevara loomiseks ja kasutamiseks. Tallinna haridusameti juht Andres Pajula leiab, et taotlusvoorud ei lahenda digitaalsetele õppematerjalidele juurdepääsu probleeme.

Koroonakriisi mõju riigieksami tulemustele jäi tagasihoidlikuks

21.06.21 HARIDUS ... Tänavu kujunesid pea kõigil riigieksamitel sooritajate keskmised punktisummad mullusest pisut madalamaks, kuid haridustöötajate sõnul on koroonakriisi mõjust veel vara rääkida. Ehkki riigieksamid olid ka tänavu vabatahtlikud, ei loobunud õpilased nende tegemisest täielikult. Pigem lähtusid lõpetajad eksamivalikul ülikooli vastuvõtuootustest.

Tallinnas said gümnaasiumi lõputunnistuse ka küpsemad lõpetajad

19.06.21 EESTI ... Pärast pandeemiast räsitud e-kooliaastat on Eesti gümnaasiumid jõudnud edukalt lõpuaktusteni. Verinoorte inimeste kõrval said laupäeval lõputunnistuse ka küpsemad gümnaasiumilõpetajad.

Lõpuaktusi tähistatakse tänavu kooliti isemoodi

16.06.21 EESTI ... Suvise pööripäeva lähenedes peavad põhikooli ja keskkooli lõpetajad lõpuaktusi. Kui siiani on aktused olnud ühetaolised, siis sel aastal tähistatakse neid igas koolis oma maitse järgi.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: