Haridus

Eestil puudub ülevaade, kui palju koolilõpetajaid jätkab õpinguid välismaal

16.07.18 ... Eestis lõpetab igal aastal keskkooli üle 6000 noore. Neist umbes 3000st saavad Eesti ülikoolides ja kõrgkoolides tudengid. Mis saab aga ülejäänutest? Kui palju läheb näiteks välismaistesse kõrgkoolidesse, sellest puudub Eestil ülevaade.

Tallinna Ülikooli teadlased lõid mängud inseneridele ja programmeerijatele

09.07.18 ... Mänge, näiteks arvutimänge, saab luua ka erialase õppimise eesmärgil ning siis nimetatakse neid mänge tõsimängudeks. Tallinna Ülikooli teadlased on äsja valmis saanud kolme tõsimänguga, mis on ennekõike mõeldud inseneridele.

Enim avaldusi laekus Viljandi kultuuriakadeemias muusika õppekavale

06.07.18 ... Avalduste vastuvõtt Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse õppima kandideerimiseks on lõppenud. Kokku esitati kultuuriakadeemias õppima asumiseks 349 avaldust.

Graafiline ülevaade: Eesti ülikoolide kõige populaarsemad erialad

05.07.18 ... Kuigi vastuvõtt veel teatud erialadele käib, on vastuvõtuperiood suuremates Eesti ülikoolides tänaseks lõppenud. ERR Novaator tegi ülevaate, millistele erialadele oli sel aastal tung Eesti Maaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis kõige suurem.

Edetabel: populaarsemad ja alatäitunud erialad Tartu Ülikoolis

02.07.18 ... Ööl vastu esmaspäeva lõppes Tartu Ülikoolis sisseastumisavalduste vastuvõtt. Sisseastumise infosüsteemi andmete põhjal esitati sel aastatl kokku 11 179 avaldust, bakalaureuseastmes olid kõige populaarsemad koolieelse lasteasutuse õpetaja ja arstiteaduse eriala.

Asseri rektoraadiga liitub Aune Valk

27.06.18 ... Augustist ametisse asuva rektori Toomas Asseri meeskonnaga ühineb uue õppeprorektorina Aune Valk. Teadusprorektorina jätkab Kristjan Vassil ja arendusprorektorina Erik Puura.

Doktoritöö: matemaatika õppimist pärsib kehv sõnaline võimekus

25.06.18 ... Kehv verbaalne võimekus pärsib vanemates klassides matemaatikaoskuste omandamist. Nooremas koolieas ei pruugi see aga välja paista,mis muudab raskemaks tõsisemate probleemide tekkimise ennetamist, selgub Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorandi Kaja Mädamürgi väitekirjast.

Keskmiste eksamitulemustega Tartu Ülikooli sisse ei saa

25.06.18 ... Sel aastal oli eesti keele riigieksami keskmine tulemus veidi üle 62 punkti, kitsa matemaatika eksami keskmine oli veidi üle 37 ja laia matemaatika riigieksami tulemus pea 56 punkti. Kui Eesti Maaülikooli õppekavadele saab keskmiste riigieksamitulemustega kandideerida, siis Tartu Ülikooli sissesaamiseks on vaja paremaid eksamitulemusi.

Doktoritöö: arenguriikide koolide digilõhe taga on õpetajate suhtumine

22.06.18 ... Digitaalsete vahendite kasutamine koolitunnis on loonud tänapäevased õpikeskkonnad ja -viisid, kuid need loovad ka olukorra, kus osa koole on digitaalselt teistest pädevamad kui teised. Kuidas selliseid olukordi vältida nii arenguriikides kui ka mujal, uuris Tallinna Ülikooli doktorant James Sunney Quaicoe, kes täna kaitses oma väitekirja.

Alžeeria sulgeb eksamitel spikerdamise takistamiseks interneti kogu riigis

21.06.18 ... Alžeeria võimud lülitavad keskkooli riigieksamite ajal välja internetiühenduse kogu riigis. Erakordse sammu põhjuseks on soov tõkestada pettusi ja spikerdamist.

Tartu kõrgem kunstikool muudab nime

15.05.18 ... Tartu Kõrgema Kunstikool (TKK) saab ajaloolise järjepidevuse alusel augustist alates nimeks Kõrgem Kunstikool Pallas.

Uuel kooliaastal saab õppelaenu kuni 2000 eurot

20.06.18 ... Valitsuse heakskiidu korral tõuseb sügisest algaval õppeaastal õppelaenu maksimaalmäär seniselt 1920 eurolt 2000 eurole.

Ülikoolid ei näe ingliskeelse õppe kasvus ohtu eesti keelele

15.06.18 ... Viimase kümne aasta jooksul on Eesti ülikoolides ingliskeelne õpe aina laienenud, selgub kõrgkoolide õppekeelsuse uuringust. Ohtu eesti keelele ülikoolid selles ei näe.

Saue valla riigigümnaasium alustab tööd 2022. aastal

12.06.18 ... Teisipäeval allkirjastasid haridusminister Mailis Reps ja Saue vallavanem Andres Laisk kokkuleppe riigigümnaasiumi rajamiseks Saue valda Laagri alevikku.

Raatuse kooli moodne välimus muudab ka õppetööd

11.06.18 ... Kui varem oli Tartu Raatuse koolil klassikaline nõukogudeaegne koolimaja, siis sügisel astuvad lapsed täielikult renoveeritud Eesti ühte nüüdisaegsemasse koolimajja. Maja uhke kuub muudab ka õppetöö sisu.

Üliõpilased teadvustavad, et nutimeedia röövib tähelepanu, aga kasutavad seda siiski

05.06.18 ... Teadlased leiavad, et tunnis sageli nutimeedia, nagu mobiiltelefoni ja sülearvuti, kasutamine tähendab pigem kehva õpitulemust. Kuigi selle tunnis kasutamist peavad ebasobivaks ka üliõpilased, teevad seda enamust neist loengu ajal mitu korda.

Britt Järvet: õppijakesksus ei kajastu uues kõrgharidusseaduses piisavalt

04.06.18 ... Kuigi planeeritavad muudatused kõrgharidusseaduses hõlmavad muu hulgas ka häid arenguid just õppijakesksuse* poolest, on hirmutav muu hulgas plaan kirjutada üliõpilased ülikoolide strateegilistest otsustusprotsessidest välja, tõdeb Britt Järvet oma arvamusloos.

Kruusimägi: peame liikuma suunas, et õppimise eest vastutab õppija

30.05.18 ... Eesti koolisüsteem peaks liikuma suunas, kus õppimise eest vastutab eelkõige õppija ise, mitte õpetaja ja kool, ütles Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi.

Andres Kütt | Keelest, matemaatikast ja tulevikust

30.05.18 ... Matemaatikaõpet ei ole vaja, et abiturient suudaks une pealt arvutada poolnurga siinust. Matemaatikaõpet on vaja, et kooli lõpetav noor suudaks mõista teda ümbritseva maailma toimimist ning panustada selle paremaks muutmisse, kirjutab Andres Kütt ajendatult Rain Kooli päevakommentaarist.

OECD vanemanalüütik: vältige hariduse vallas poliitilist tõmblemist

28.05.18 ... Uue haridusstrateegia väljatöötamisel tuleb meeles pidada, et muutused muutuste enda pärast hakkavad iseendale vastu töötama. Poliitikute lühiajalisele entusiasmile toetumise asemel peaks otsima laiapõhjalisemat ühiskondlikku kokkulepet, leiab OECD vanemanalüütik ja haridusekspert Tracy Burns ERR Novaatorile antud intervjuus.

Rain Kooli: mida meie koolid meie lastele ei õpeta, kuigi peaks

28.05.18 ... Matemaatika valikaineks alates 7. klassist, venekeelsed koolid kinni, kordades enam tegevusõpet ning raha-, poliitika-, suhtlus- ja meediaõpe juba põhikoolidesse – nii reformib Rain Kooli Eesti haridust Vikerraadio päevakommentaaris.

Eesti noored võivad tulevikus lihtsamalt Euroopa kõrgkoolidesse pääseda

25.05.18 ... Eesti soovib lihtsustada kõrgkoolidiplomiga noorte edasi õppimist või tööle asumist mõnes teises riigis, kuid selleks on vaja ühtlustada Euroopa kõrgharidussüsteemi.

Õpilasuurimus kujundavast hindamisest: viiendik tagasisidest on sõnaline

25.05.18 ... Kujundav hindamine toetab õppija õppimisprotsessi, mitte ei sea eesmärgiks anda arvulist hinnet omandatud teadmistele. Kuidas seda hindamisviisi tegelikkuses koolis rakendatakse, uuris Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilane Kelli-Karita Jefimov.

Repsi plaan lõpetada põhikooli lõpueksamid tekitab vastakaid arvamusi

23.05.18 ... Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ei pea põhikooli lõpueksameid praegusel kujul vajalikuks. Koolijuhtide ja õpilaste seas tekitab idee vastakaid arvamusi.

Eripedagoogiliste väikeklasside loomist pärsib nii ruumi- kui personalipõud

22.05.18 ... 1. veebruarist kehtib seadusemuudatus, mis näeb varasemast täpsemalt ette hariduslike erivajadustega lastele väikeklassi avamise. Haridusministeerium eraldas selleks kohalikele omavalitsustele ka raha, ent koole kummitab nii spetsialisti- kui ruumipõud, samuti tegi seadusejärgimise keeruliseks poole õppeaasta pealt muutunud mängureeglid.

Margus Haidak | Üliõpilase õigused ja kohustused uues kõrgharidusseaduses

22.05.18 ... Uus seadus toob mitu sisulist muudatust kõrghariduse omandamisse. Milliseid, kirjeldab Margus Haidak.

Koolikohtade jaotuse on vaidlustanud mõned vanemad

21.05.18 ... Tallinna koolikohtade jagamine tõi lapsevanematelt, kes haridusameti otsusega rahul pole, kaasa vaidlustusi. Nendega tegeleb edasi linna sisekontroll.

Teadlane koolikohtade jagamisest: Eesti viljeleb peidetud koolivalikut

17.05.18 ... Koolikohtade jagamisel puudub selgus, millistest põhimõtetest riik ja kohalik omavalitsus lähtuvad, leiab Tallinna Ülikooli avaliku poliitika dotsent Triin Lauri.

Koolijuhtidele terendab kohustus enda taset komisjoni ees tõestada

15.05.18 ... Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu, mis võimaldab tulevikus hinnata direktorite töö tulemuslikkust ning vastavust kvalifikatsiooninõuetele vähemalt üks kord viie aasta jooksul.

Tartu Ülikool võttis aegade suurima laenu

15.05.18 ... Tartu Ülikooli rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar sõlmis esmaspäeval lepingu OP Corporate Bankiga, et laenata 24,4 miljonit eurot kolme ehitusinvesteeringu rahastamiseks.

Müüt purustatud: Raua sauna ei ole koolieelikuid sisse kirjutatud

14.05.18 ... Tallinnas on aastaid ringelnud visalt müüt, et 21. kooli vastas asuvasse Raua sauna on fiktiivselt sisse kirjutatud sadu koolieelikuid, kelle vanemad soovivad neile õppekohta eliitkooli elukohajärgses klassis. Siiski on saunahoonesse sisse kirjutud noortekeskuste vabatahtlikud.

"AK. Nädal" uuris koolikohtade ja fiktiivsete sissekirjutuste teemat

13.05.18 ... Esimesse klassi minevatel lastel ja veelgi enam nende vanematel on praegu pinev aeg, sest täpselt nädala pärast ehk hiljemalt 20. maiks teatab Tallinna haridusamet, millistesse koolidesse on lapsed määratud sügisel kooliteed alustama. Tuleb välja, et koolide määramine toob jätkuvalt kaasa fiktiivseid sissekirjutusi. Miks see nii on, uuris "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Õpetaja vaenulikkus vähendab õpiedu

12.05.18 ... Kes meist mäletaks "Kevadest" õpetaja Lauri. Õpetaja Laur oli hea ja sõbralik õpetaja, kuid kahjuks ei ole kõik õpetajad ja õppejõud päris sama sõbralikud ja sellel on omad tagajärjed.

EKA professor: tudengitele hinnete panemisest pole erilist kasu

09.05.18 ... Koolistressi ja koolilõpu paanika vähendamiseks võiks soorituse tähtede ja numbritega mõõtmise asemel kujundava hindamissüsteemi laiemat rakendamist, leiab Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuriprofessor Hannes Praks.

TTÜ-s asub tööle mäendusspetsialistist Kanada professor

07.05.18 ... Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut muutub rahvusvahelisemaks ja tõsiselt kaalutakse, kas minna magistriõppekavas üle inglise keelele.

"Rakett 69" kaheksanda hooaja võitis Kadi Siigur

05.05.18 ... Laupäeva õhtul jõudis ETV-s eetrisse noorte teadusvõistluse "Rakett 69" kaheksanda hooaja superfinaalsaade, milles kuulutati võitjaks 17-aastane Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane Kadi Siigur.

Reportaaž “Rakett 69” finaalist: “Võistlejad, teie aeg saab kohe läbi!”

05.05.18 ... Õhk on paks. Pole täpselt kindel, kas kultuurikatla tolmust, õhku paisatud efektitossust või kohe algava võistluse pingest. Kaameraid on rohkem kui “Aktuaalse kaamera” stuudios õhtuse saate ajal. Valgus helgib nagu ööklubis.

Mehaanikasein arendab Tartu Tamme gümnaasiumi õpilaste insenerioskusi

04.05.18 ... Tartu Tamme gümnaasium tõi kooli mehaanikaseina, millel saavad õpilased vahetunnis oma insenerioskusi arendada.

Ahhaa keskuses saab näha eelajaloolisi vee-elukaid

03.05.18 ... Teaduskeskuses Ahhaa avati näitus "Ahhaa, meresaurused!".Hulk eelajaloolistest vee-elukatest on elusuuruses, liigutavad ja teevad häält.

Nutikas trikk koolidele: lapsed õpivad ka koridoriseintelt

03.05.18 ... Vahetunni ajal koridoris, tegevusnurgas või koolihoovis aega veetes omandavad lapsed hulga teadmisi, mistõttu tasub näiteks seinu ja treppe kasutada ära teadmiste edastamiseks, selgub hiljutisest Eesti Haridusteaduste Ajakirjas ilmunud artiklist.

Analüüs: vajaduspõhised õppetoetused hariduses on ajale jalgu jäänud

02.05.18 ... Viis aastat jõus olnud vajaduspõhiste toetuste maksmise süsteem kõrghariduses on ajale jalgu jäänud, selgus haridusministeeriumi analüüsist.

Valgusest jalajälje abil juhiti tähelepanu pimedate muusikahariduse probleemidele

01.05.18 ... Esmaspäeva õhtul moodustas üle 250 inimese valgusest jalajälje, et juhtida tähelepanu pimedate muusikahariduse kitsaskohtadele.

Tartu ülikooli tudengid pääsevad taas raamatukokku

25.04.18 ... Ligi kaks aastat kestnud Tartu Ülikooli raamatukogu renoveerimise esimene etapp on lõpule jõudnud. Remont jätkub, aga alates tänasest on hoone lugejatele osaliselt avatud.

TÜ raamatukogu avab kolmapäeval taas oma uksed

24.04.18 ... Tartu Ülikooli raamatukogu renoveerimise esimene etapp on jõudnud lõpule ning homme, 25. aprillil kell 12 avatakse maja lugejatele. Kuigi remont raamatukogus jätkub, saavad tudengid peagi uues keskkonnas kevadiseks eksamisessiooniks valmistuda.

E-eksamini läheb veel aastaid

13.04.18 ... Esmaspäeval teevad abituriendid eesti keele eksamit, mis on esimene kolmest kohustuslikust riigieksamist. Et eksamimaterjali rangelt turvatud teekond õpilasteni ei oleks nii keeruline ja kulukas, testib Innove juba mõnda aega elektroonilist eksamit. Selle teostumiseni läheb aastaid aega, kuna paljudes koolides ei ole näiteks veel piisavalt arvuteidki.

Tartus tunnustati parimaid õpilasteadlasi

13.04.18 ... Reedel tunnustati Eesti Rahva Muuseumis õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimate tööde autoreid.

STEM ained muutuvad STEAMiks, kuid Eestis takistab arengut õpetajate väljaõpe

13.04.18 ... STEM ehk loodus- ja täppisteaduste ainete juurde lisatakse üha enam tähte A, mis sisuliselt peaks tähistama loovuse ja meeskonnatöö oskuste kasutamist näiteks probleemõppes. Eestis on küll olemas tehnoloogia, mis seda kõike toetaks, kuid takistuseks kipub saama õpetajate vähene ettevalmistus taolist õppemetoodikat kasutada.

Vähene huvi laia matemaatikaeksami vastu süvendab Eestis inseneripõuda

13.04.18 ... Vaid veidi üle poole gümnaasiumilõpetajatest valib põhjalikuma ehk laia matemaatikaeksami. Tallinna Tehnikaülikool tunneb muret selle pärast, et nii ei ole ülikooli astujate seas piisavalt potentsiaalseid tulevasi insenere. Ministeerium aga probleemi ei näe.

Aaviksoo: agressiivsetele ambitsioonidele ei tohi järele anda

09.04.18 ... Ülikoolide meeleheitlikud sammud on seitsmeks aastaks külmutatud kõrghariduse rahastamise valguses mõistetavad. Ei tohi aga unustada, et vastutusvaldkondade ümberjagamine ja soovidele vastu tulemine teeb pikas plaanis kahju kõigile, leidis Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo saates Uudis+.

Video: kuidas loetakse punktkirja?

09.04.18 ... Enamik inimesi on näinud pimedatele mõeldud punktkirja, kuid olete kunagi mõelnud, kuidas seda loetakse? Kuidas punktkirja loetakse, seletab lahti Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi eripedagoogika külalislektor Anneli Veispak.
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: