Haridus

Aab: õpetajate palk ei jää kindlasti neljaks aastaks samaks

24.11.20 EESTI ... Tulevane haridus- ja teadusminister Jaak Aab (KE) kinnitas, et õpetajate palk ei jää järgnevate aastate jooksul muutumatuks.

Haridustehnoloog: YouTube'i videod võivad päästa reaalainete õppe

23.11.20 HARIDUS ... Loodus- ja täppisteaduste ained nagu keemia, füüsika, matemaatika ja bioloogia on ühiskonna arenguks vajalikud, kuid paljude õpilaste silmis keerulised ja igavad. Tartu Ülikooli haridustehnoloog Wilson Ofotsu Otchie pakub võimaliku lahendusena välja videoplatvormi YouTube videod, mis tooks abstraktsed teemad õpilaste jaoks lähemale.

Psühholoog: koju saadetud lapsed vajavad õppimisel rohkem mõistmist ja tuge

20.11.20 HARIDUS ... Viimastel nädalatel hüppeliselt kasvanud koroonajuhtumite tõttu on pidanud jääma Eestis koju juba tuhanded õpilased. Kliiniline psühholoog ja Tallinna Ülikooli nooremteadur Õnne Uus leiab, et enesejuhitud õppel on omad eelised, kuid vaid juhul, kui noori on selleks piisavalt ettevalmistatud ja seejuures arvestatakse nende ealiste ja arenguliste iseärasustega.

Antisotsiaalne käitumine sõltub lisaks geenidele ka eluvalikutest

20.11.20 PSÜÜHIKA ... Täiskasvanuna võivad politseiga tõenäolisemalt pahuksisse sattuda inimesed, kel on noorukieas olnud probleeme sõltuvustega, keskendumisraskuste või füüsilise vägivallaga. Eesti teadlaste osalusel valminud uuring annab kätte suuna, kuidas luua agressiivset käitumist ennetavaid tööriistu.

Margus Pedaste: õpetajate järelkasvust ja väärtustamisest

19.11.20 ARVAMUS ... Õpetajate järelkasv ei ole piisav ja amet piisavalt väärtustatud – küsimus on riiklikult rahastatud programmi puudumises, kirjutab professor Margus Pedaste.

Madis Somelar: oleme seadmas ohtu tulevaste põlvkondade haridust

19.11.20 ARVAMUS ... Kool on ühiskonna peegel – koolis avalduvad väärtused ja hoiakud, mis on iseloomulikud sellele ühiskonnale. Oleme praeguses Eesti arengus jõudnud olukorda, kus seame ohtu tulevaste põlvkondade hariduse ja seeläbi ka ühiskonna kvaliteedi, kirjutab Madis Somelar.

Suur ülevaade: leia oma kool 2020. aasta riigieksamitulemuste seast

18.11.20 HARIDUS ... Võrreldes eelmise aastaga pole muutunud õpilaste keskmised tulemused riigieksamitel kuigi palju. Samas võib jätta pandeemiast tingitud distantsõpe eksaminandide sooritusele jälje järgnevatel aastatel ja parimal juhul saaks kasutada seda tõmbekeskustest kaugemal asuvate koolide õpilaste järele aitamiseks.

Stressis tudengeid võib aidata ärksuse praktiseerimine

12.11.20 PSÜÜHIKA ... Eksamiperiood võib olla tudengitele stressirohke aeg, mil nad vajavad rohkem vaimse tervisega seotud teenuseid. Ülikool ei jõua aga alati kõigi abivajajateni. Cambridge'i Ülikooli teadlased näitasid, et tudengite vaimset tervist aitab parandada mindfulness'i ehk ärksuse praktikate kursus.

Tallinna Ülikooli rektoriks pürgivad Katrin Niglas ja Tõnu Viik

09.11.20 EESTI ... Tallinna Ülikooli rektori kohale on jäänud pürgima kaks kandidaati – Katrin Niglas ja Tõnu Viik, kes mõlemad on ülikooliga juba praegu seotud.

Naised tuubivad matemaatikat õppides rohkem kui mehed

02.11.20 HARIDUS ... Matemaatikat peavad ühtmoodi pigem raskeks aineks kõik õppurid, kuid mehed ja naised õpivad seda veidi erinevalt. Näiteks on naised altimad valemeid lihtsalt pähe tuupima, samas kui mehed otsivad varmamalt õpitu ja elu vahel seoseid, kirjutavad Tartu Ülikooli (TÜ) ja Estonian Business Schooli (EBS) teadlased.

Proto muutub kolmeks nädalavahetuseks leiutajate Mekaks

30.10.20 MUUSEUMID ... Proto avastustehas muutub kolmeks nädalavahetuseks leiutamise kuuks, mille fookuses on tulevikuleiutised, teadusetendused ja töötoad ning noored leiutajad.

Hirm matemaatika ees tekib ebakindlusest

29.10.20 HARIDUS ... Matemaatika on õppeaine, mida mõned vihkavad, teised armastavad. Matemaatika õppimise juures on oluline just enesekindluse suurendamine, selgus Austraalia teadlaste uuringust.

Eesti lasteaiad väärtustavad hedonismi asemel traditsioone

29.10.20 HARIDUS ... Nii Eesti lasteaednike kui ka lapsevanemate jaoks on tähtis hoolivus, usaldusväärsus ja tegutsemisvabadus. Samas väärtustatakse Eesti lasteaedades võrreldes muu maailmaga rohkem traditsioone, selgub Tallinna Ülikoolis valminud doktoritööst.

Vald peab otsustama Lihula kooli gümnaasiumiastme saatuse

26.10.20 EESTI ... Kahanev õpilaste arv paneb Lääneranna valla valiku ette, mida teha Lihula kooli gümnaasiumiastmega. Ühe mõttena on välja käidud, et Pärnumaa väiksemate gümnaasiumide põhjal võiks luua uue riigigümnaasiumi, kuid millist kasu üle kogu maakonna hajutatud koolist oleks, pole veel selge.

Teadlane selgitab, kui arendav on lapsele nutimäng

26.10.20 HARIDUS ... Kohati tundub, et tänapäeva lapsed on nutikate ekraanide hoida ning digimäng kestab hommikust õhtuni. Kas nutimängud võivad ka olla last arendavad ja kuidas digimängu juhendada, selgitab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia lektor Elyna Nevski.

Tallinna koolid jätkavad kaks nädalat pärast vaheaega osalise distantsõppega

21.10.20 EESTI ... Tallinna koolid rakendavad teise õppeveerandi kahel esimesel nädalal jätkuvalt ennetusmeetmeid - hajutamist ja osalisele distantsõppele saatmise võimalust.

Valitsus plaanib kolmandate riikide tudengitele õppemaksu kohustuslikuks teha

12.10.20 EESTI ... Valitsus plaanib alates järgmisest õppeaastast muuta kõigi kolmandate riikide üliõpilaste jaoks täieulatusliku õppetasu kohustuslikuks. Ülikoolidega seda muudatust aga arutatud ei ole ning rektorite nõukogu arvates vähendaks tasuta õppekohtade kaotamine talendikate spetsialistide jõudmist Eesti tööturule.

Tartu Ülikool vähendab võõrkeelsetel õppekavadel tasuta kohtade arvu

12.10.20 EESTI ... Tartu Ülikool plaanib lähiaastatel vähendada võõrkeelsetel õppekavadel tasuta õppekohtade arvu umbes saja kohani.

Eelkoolist saadav edumaa kaob kooli minnes kiiresti

12.10.20 HARIDUS ... Eelkoolis käinud lapsed arvutavad, loevad ja kirjutavad teistest eakaaslastest paremini. Esimese klassi lõpuks on see edumaa aga pea poole võrra vähenenud, selgub Ameerika psühholoogiaühenduse teadlaste uuringust.

Kehv kehalise kasvatuse õpetaja röövib laste liikumisrõõmu pikemaks ajaks

29.09.20 MAAILMA KÕIGE TARGEM RAHVAS ... Kehalise kasvatuse õpetaja käitumisel on otsene mõju sellele, kas õpilane soovib vabal ajal ja edaspidises elus spordiga tegeleda, nii on selgunud Tartu Ülikooli sporditeadlaste uuringutest.

Liiga pildirohked raamatud pärsivad laste lugemisoskust

28.09.20 HARIDUS ... Teksti kõrval olevad, kuid selle sisuga mitte kooskõlas olevad pildid hajutavad lugeja tähelepanu. Nii mõistavad lapsed teksti lõppkokkuvõttes kehvemini, selgub Carnegie Melloni Ülikooli teadlaste uuringust.

Tallinn andis koolidele korralduse eelkooli algus uude aastasse lükata

25.09.20 EESTI ... Tallinna linnapea andis kõigile Tallinna koolidele korralduse koroonaolukorra tõttu eelkooli algus uude aastasse edasi lükata.

Teadlane: uue info õppimiseks kasutatakse liiga palju mehaanilist tuupimist

17.09.20 MAAILMA KÕIGE TARGEM RAHVAS ... Koolis peavad õpilased omandama lühikese aja jooksul palju uusi teadmisi. Novaator uuris, kas Eesti lapsed tegelevad koolis ainult tuupimisega ja kas tuupimine on ainuõige viis uut informatsiooni omandada.

Hea uni parandab tähelepanuvõimet ja aitab õppida

15.09.20 MAAILMA KÕIGE TARGEM RAHVAS ... Magamine on oluline tegevus, millele pühendame umbes kolmandiku oma elust. See ei ole ainult puhkus päevatööst, vaid uni on vajalik meie kehale ja ajule, eriti just kasvuealiste inimeste seas.

Fotod: Haapsalu põhikooli uus hoone pühitseti sisse

11.09.20 EESTI ... Reedel pühitseti piduliku rongkäigu järel sisse Haapsalu põhikooli uus hoone.

Tartul on koolidega Tallinnast veidi erinev lähenemine

10.09.20 EESTI ... Tartu linn on võtnud Tallinnast pisut teistsuguse lähenemise ning soovitab koolidel rakendada kontaktõpet nii kaua kui võimalik.

Ekstravertsed õpilased ja algajad autojuhid riskivad teistest rohkem

08.09.20 PSÜÜHIKA ... Inimelu on täis ohtlikke olukordi, millega toimetulek sõltub suuresti inimese teadlikkusest, aga ka bioloogilistest teguritest. Tartu Ülikooli haridusteadlase Kadi Luht-Kallase doktoritöö pakub välja viisi, kuidas saaks iseenda parema tundma õppimisega liikluses paremini toime tulla.

Mis teeb matemaatika õppimise keeruliseks?

07.09.20 HARIDUS ... Matemaatika ei ole koolis just kõige populaarsem õppeaine ja ka ülikoolis ei soovi ülearu paljud matemaatikat õppida, ühtlasi napib matemaatikaõpetajaks õppijaid. Vikerraadio saates "Labor" oli eetris Arvamusfestivali teadusala arutelu teemal, millised on teaduspõhised võimalused matemaatika õppimist õpilastele nauditavamaks teha.

Asendusõpetajate leidmine võib olla sel sügisel raske

06.09.20 EESTI ... Koroonaviiruse võimaliku puhangu hoogustumise korral võib koolidel olla raske asendusõpetajaid leida.

Minutiloeng: miks algab kooliaasta just 1. septembril?

01.09.20 HARIDUS ... Kooliaasta alguse valikus peegeldub enam kui tuhande taha aasta ulatuv kiriklik mõju, selgitab minutiloengus Tallinna Ülikooli Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi (EPAM) direktor Veronika Varik minutiloengus.

Doktoritöö: põhikooli tasemetööd hindavad laste tekstimõistmist ühekülgselt

25.08.20 HARIDUS ... Tekstimõistmine ehk oskus loetust igati aru saada jaguneb kolmeks: sõnasõnaliseks, järedavaks ja hindavaks tekstimõistmiseks. Põhikooli eri vanuseastmete tasemetöödes hinnatakse paraku enamasti neid oskusi ebaproportsionaalselt ning vanemate klasside tasemetööd ei arvesta laste arenguga, leidis Tartu Ülikooli haridusteadlane Triinu Kärbla oma doktoritöös.

Seaduse erand on saanud reegliks: paljudes klassides õpib lubatust rohkem lapsi

20.08.20 EESTI ... Seadus lubab põhikooli klassis õppida 24 lapsel, ometi leidub koole, mille klassides õpib isegi kuni 33 õpilast. Tallinna haridusamet põhjendab olukorda õpetajate nappusega ja leiab, et seaduse täitmise eest vastutavad koolid. Koolid aga on sunnitud vastu võtma kõik lapsed, kes haridusametist neile määratakse.

Koolid pääsevad klasside poole täituvuse nõudest

18.08.20 EESTI ... Valitsus otsustas, et koolidele 50-protsendilise täituvuse nõue ei kehti, mis tähendab, et koolid võivad alustada tööd tavapärases mahus ja klassiruumides. Täpsemad juhised viiruse leviku ennetamiseks saadab haridusministeerium koolidele kolmapäeval, ent Tallinna koolid ja lasteaiad peavad oma juhiseid ootama haridusametilt veel nädala.

Ministeerium leidis Narva-Jõesuu koolis palju puudujääke

12.08.20 EESTI ... Haridusministeerium avastas Narva-Jõesuu kooli tegevust kontrollides hulga puudujääke, muuhulgas õpetajate kvalifikatsiooninõuete rikkumisi ja venekeelseid ainekavu. Omavalitsuse hinnangul on puudused kõrvaldatavad ja kooli tegevust need ei ohusta.

Osad põhikoolid ei pea klassi suuruse piirist kinni

11.08.20 EESTI ... Kui seaduse järgi tohib põhikooliklassis olla maksimaalselt 26 õpilast, on mitmes koolis oluliselt suuremad klassid, sest muidu jääksid soovijad ukse taha. Gümnaasiumiastme klasside suurust seadus ei reguleeri - seal on ka kuni 40 õpilasega klasse.

Ministeeriumi juhend annab koolidele pigem soovitused kui kohustused

11.08.20 EESTI ... Soovitused, kuidas sel sügisel õppetööga alustada, annab haridusministeerium koolidele järgmise nädala algul. Ministeerium põhjendab juhiste hilist saatmise aega sooviga kasutada neis koroonaviiruse leviku kõige uuemaid andmeid.

Ministeerium loodab üleüldist distantsõpet sügisel vältida

10.08.20 EESTI ... Haridus- ja teadusministeerium (HTM) ootab praeguse seisuga kõiki lapsi, õpilasi ja üliõpilasi sügisel tagasi haridusasutustesse. Täpsemad soovitused uue õppeaasta korraldamiseks valmivad ministeeriumi ja terviseameti koostöös ja peaksid koolidesse jõudma lähinädalatel.

Noored leiutajad ehitavad eratundide portaali

31.07.20 HARIDUS ... Nädala pikkune Hüppelaua suvekool pakub nutikatele noortele võimaluse viia oma toode või teenus idee tasandilt teostuseni.

Tehnikaülikool pakub koroonariskiga riikide välistudengitele kohta järgmisel aastal

28.07.20 EESTI ... Tallinna tehnikaülikool ootab koroonariskiga riikidest pärit tudengikandidaatidele õppekohta järgmisel aastal. Avatud ülikooli e-õppes saab õpinguid alustada juba varem.

Praeguse seisu järgi algab õppetöö sügisel tavapäraselt

14.07.20 EESTI ... Kui epidemioloogiline olukord Eestis drastiliselt ei muutu, alustavad koolid septembris õppetööd tavapäraselt. Koolides koroonaviirusesse nakatunute avastamisel reageeritaks sellele juhtumipõhiselt ning kõiki koole ei suletaks.

Ülikoolid ootavad selgust välistudengite kohtlemisel viirusohu ajal

10.07.20 EESTI ... Kõrgkoolid ootavad valitsuselt selgemaid juhiseid välistudengite kohtlemiseks viirusohu olukorras. Nii pole seni selge, kas kolmandatest riikidest pärit tudengid peaks õpingutele saabudes olema karantiinis või eneseisolatsioonis ja kes katab võimaliku lisakulu.

Graafiline ülevaade: Eesti ülikoolide populaarsemad erialad 2020

07.07.20 HARIDUS ... Peaaegu kõikidesse Eesti ülikoolidesse esitati sel aastal rohkem sisseastumisavaldusi kui möödunud aastal. Õppekavade suhteline populaarsus selle ajaga aga eriliselt muutuda ei jõudnud.

Kliinilistest psühholoogidest on Eestis suur puudus

06.07.20 HARIDUS ... Psühholoogia eriala on noorte seas olnud aastaid väga populaarne, aga vaatamata suurele huvile on Eestis endiselt suur puudus kliinilistest psühholoogidest. Üks põhjus on rahanappus, mille saaks riik katta vaid 400 000 euroga.

Ülikool: tudengite töötamise ja siiajäämise piiramine peletab kandidaate eemale

06.07.20 EESTI ... Ülikoolid tervitavad selguse saabumist välistudengite riiki lubamise küsimuses, samas tekitavad osad valitsuse seatud tingimused muret. Tallinna ülikooli hinnangul peletavad piirangud tulevikus välistudengeid Eestist eemale.

Tallinna Ülikool sai mullusest 1000 võrra rohkem sisseastumisavaldusi

04.07.20 HARIDUS ... Tallinna Ülikoolile laekus tänavu 7858 sisseastumisavaldust, mis on tuhatkond avaldust rohkem kui eelmistel aastatel, teatas haridus-teadusasutus.

USA bioloogiaõpikutes esile toodud teadlased on valdavalt valged mehed

26.06.20 HARIDUS ... USA bioloogiaõpikutes tõsteti iga naisteadlase kohta esile seitse meest, seejuures mustanahalisi naissoost teadlasi polnud analüüsitud õpikutes kordagi esindatud.

Mehed võib jätta kõrgkooli ukse taha kehv lugemisoskus

25.06.20 HARIDUS ... Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluvates riikides aitab kõrgharidust omandavate meeste osakaalu vähenemist selgitada eelarvamuste kadumine tüdrukute akadeemiliste võimete osas ja poiste kehv funktsionaalne lugemisoskus, viitab hiljuti ilmunud uuring.

Maailma ülikoolide edetabelid: Tartu Ülikool parandas kohta, TTÜ langes

11.06.20 TEADUSELU ... Võrreldes läinud aastaga on Eesti suuremate ülikoolide positsioon maailmas veidi muutunud. QS pingerea järgi on Tartu Ülikool tõusnud 285-ks, Tallinna Tehnikaülikool poolesaja koha võrra langenud ning Tallinna Ülikool püsib edetabelis mullusel kohal. CWUR pingereas on kõik Eesti ülikoolid viimase aastaga veidi kukkunud.

Osad noored lükkavad piirangute tõttu muutuva õppe pärast ülikooliõpingud edasi

10.06.20 HARIDUS ... Hulk ülikoole nii Eestis kui ka välismaal plaanivad sügisest alustada hübriidõppega, mis enamasti tähendab, et massiloengud toimuvad vaid interneti vahendusel. Mõni õpilane on seetõttu otsustanud välisõpinguid aasta võrra edasi lükata.

Narva tahab riigigümnaasiumite kõrval säilitada ka linnagümnaasiumid

09.06.20 EESTI ... Narva linnavolinikud arutasid teisipäeval haridusministeeriumi esindajatega riigigümnaasiumide rajamise plaani. Ministeerium tahab Narva ehitada kahte riigikooli, kuid linnavõim soovib alles jätta ka mõned munitsipaalgümnaasiumid, mis riigikoolidega õpilaste nimel võistlema hakkavad.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: