Keeleteadlane: eesti keel on lustimiseks piisavalt elujõuline

Virve-Anneli Vihman.
Virve-Anneli Vihman. Autor/allikas: Andres Tennus

Emakeelepäev tähendab Eestis eeskätt eesti keele päeva, mil räägitakse palju õigekirjareeglitest. Väliseesti juurtega Tartu Ülikooli psühholingvistika kaasprofessori Virve-Anneli Vihmani sõnul võib õigekirjale osaks saada liigagi suur tähelepanu. Samuti julgustab ta noori nende keelekasutuse pärast vähem hukka mõistma.

  • E-etteütlus on hea traditsioon, aga võib emakeelepäevast teha õigekirjapäeva.
  • Emakeelepäeval võiks esile tõsta seda, et eesti keel on oluline ka paljudele teise emakeelega inimestele. Nende inimeste kasvav hulk näitab keele elujõulisust.
  • Emakeeli võib olla mitu ja ühe inimese sees mitu keelelist identiteeti.
  • Eestis räägitakse võrreldes Ameerika Ühendriikidega keelest avalikkuses väga palju.
  • Noored on alati end keeleliselt eelmistest põlvkondadest eristanud.
  • Noortel võib olla mugavam väljendada oma keerulisi tundeid inglise keeles, sest eestikeelne kultuuriruum ei soosi suurt emotsionaalsust.
  • Tänapäevane interaktiivne digimaailm mõjutab inimese keeletaju hoopis teisiti kui varem teleriekraan. Tegu on justkui enneolematu keeleõppekatsega.

Head emakeelepäeva! Selle tähtpäeva tähistamine on vähemalt Vikerraadioga sama katuse all töötades üks aasta suursündmusi. Iga suure pühaga tekib aga paratamatult oht, et suurem rõhk läheb lustakatele peotegevustele ja väiksem rõhk päeva algsele tagamõttele. Kas emakeelepäev keerleb veel keele ja Kristjan Jaagu seikluste ümber või on sellest saanud pigem e-etteütluse nimelise veebimängu suur võistluspäev? Isegi kui see nii on, siis mis oleks selleski halba?

Ma arvan, et võistlus on tegelikult väga vahva ega ole iseenesest probleem. Olen aga nõus, et on teatav oht rääkida emakeelepäevast kui õigekeelsuse ja õigekirja päevast. Eks see võistlus on samuti selle peal väljas, et kes oskab õigesti kirjutada. Samas see e-etteütlus on minu arust väga tore. Ma ise ka üritan ja feilin igal aastal. (naerab)

Mina ka.

Minu arvates emakeelepäev peaks olema päev, kus me tunneme rõõmu emakeelest ja selle kasutamisest selle rikkalikkuses. Sellest, et inimeste keelekasutuses ja keeletunnetuses ongi väga palju varieerumist. E-etteütlus võiks olla osa sellest päevast – ja väga loogiline osa –, aga kui see ongi sel päeval põhiline tegevus, siis tõesti taandub kõik küsimusele, kas mina olen see õpilane, kes saab emakeeletunnis hea või kehva hinde. Ja kui sul on kehv etteütlus, siis sa ei saagi oma emakeelest rõõmu tunda. 

Tegelikult emakeele mõiste võiks vähemalt seda tähendada, et kõik tunnevad, kuidas see on midagi oma ja head, ja ma oskan seda hästi, ükskõik, milline see oskus on. "Hästi" võib tähendada väga erinevaid asju.

Mõned aastad tagasi puhkes avalikkuses suur vaidlus, mille käigus hoiatas üks leer emakeelepäeva asemel eesti keele päeva tähistamise eest. Kuidas te väljaspool Eestit sündinud inimesena seda erisust tajute? Kas ühe kõrval teise kasutamine õõnestab Eesti põhiseadust? 

Põhiseadusega ei ole siin midagi pistmist. Eesti on paljude inimeste kodumaa. Siin elabki väga palju inimesi, kes on eesti keele ära õppinud, aga see ei ole nende emakeel. 

Kui seda nimetatakse emakeelepäevaks, siis võiks rääkida ka teistest emakeeltest. Samas kui me seome seda Kristjan Jaaguga, päeva algse mõttega, Eesti riigi olemusega ja nii edasi, siis muidugi me võime tunda rõõmu eesti keelest. Enamikele siin ta ongi emakeel. Lihtsalt siis me võiksime seda nimetada eesti keele päevaks või siis rääkida mõlemast. 

Tahtsingi lisada, et eriti alates läinud veebruarist on Eestis üha enam inimesi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Kas ja mida neil selle maa keelepäevaga peale on hakata?

Nii on. Ja ma arvan, et paljud neist ei lase ennast üldse häirida sellest ja elavad eesti keele tähistamisele kaasa. 

Samas arvan, et palju on neidki, kes õpivad eestikeelses koolis, oskavad eesti keelt mis iganes tasemel, kuid neil on kuidagi teistsugune taust. Ma arvan, et seda võiks 14. märtsil just esile tõsta, et eesti keel jõuab laiema seltskonnani ja on oluline palju rohkematele inimestele kui ainult emakeelena kõnelejatele. See on üks meie keele elujõulisuse näitaja. 

Virve-Anneli Vihman ja Airika Harrik. Autor/allikas: Andres Tennus

Kui me räägime emakeelepäevast, siis tõesti võiks rääkida sellest emakeele mõistest. Kahjuks sellega käib kaasas arvamus, et inimesel saab olla ainult üks emakeel, kuna tal on reeglina ainult üks ema. Sel juhul on emakeel tihedalt seotud inimese identiteediga. 

Tegelikult nii keele kui ka kultuurilise identiteedi puhul võib öelda, et inimestel võib olla väga südamelähedane rohkem kui üks keel. Ta võib rääkida rohkem kui ühte keelt kodus täiesti algusest saadik. Ta võib hakata teist keelt õppima lasteaias ja ikkagi jõuda täpselt samale tasemele Ka kolmeaastane, kes hakkab alles lasteaias keelt omandama, võib seda õppida rääkima nii, et polegi võimalik vahet teha.

Inimesed lähenevad emakeele mõistele ikkagi suhteliselt konservatiivselt. Ma ei arva, et emakeelt ei tohiks kasutada mõistena – inimestele on väga oluline, mis on nende emakeel ja kuidas see konstrueerib inimese mina. Lihtsalt rohkem peaks edasi andma sõnumit, et mitmekeelsus on positiivne. Inimesel on täiesti võimalik rääkida rohkem kui ühte emakeelt ja kogeda ühes isiksuses erinevaid identiteete. See tegelikult võimaldab rohkematel inimestel tunda, et nad on osa kogukonnast kui tervikust.

See käib vist ka teie endi kohta. Olete Ameerika Ühendriikides sündinud, aga kui oma noorusajale tagasi mõtlete, siis mida teie vanemad teile eesti keelt õpetades õigesti tegid? Teame, kuidas esimene ja teine II maailmasõja aegu USA-sse emigreerunud põlvkond rääkis eesti keelt veel päris hästi, aga praeguseks ennast määratletakse küll eesti juurtega inimeseks, aga eesti keelest teatakse heal juhul vaid mõningaid sõnu… Kas eesti keele oskus on teile olnud väärtuslik teadmine?

Jah, see on minu elu kujundanud päris sügavalt. Olen nüüd peaaegu pool elu Euroopas ja Eestis elanud. Loomulikult ma olen väga tänulik oma vanematele selle eest. 

Minu kogemus on, et kasvasin eestikeelses kodus Ameerika kontekstis, aga minu ema ei ole eestlane. Minu isa aga oli eestlane ja mõlemad mu vanemad olid keeleteadlased ehk keelest huvitatud inimesed. Nende jaoks oli põnev keelt õpetada ja õppida. 

Mu ema hakkas õppima eesti keelt ja mõistis väga hästi, et minu isa tundma õppimiseks ongi vaja tema keelest aru saada. Mõne inimese jaoks on see võib-olla rohkem, teise jaoks vähem tähtis. Minu emale muutus see igatahes hästi oluliseks. Talle tohutult meeldis mu isa perekond, kes elas Eestis. Nad käisidki koos Eestis ja rääkisid osa ajast eesti keeles. 

Kui mina sündisin, otsustasid nad, et ilmselt lapsed ei kasva eestikeelseks, kui vanemad ei räägi mõlemad eesti keeles. Nii nad hakkasidki rääkima kodus ainult eesti keeles. Mina kasvasin juba väga tugeva teadmisega, et meie räägime kodus eesti keelt, ja see muutus mullegi oluliseks. Minu vend kasvas üles siis, kui mul olid juba Ameerika sõbrad, kes käisid meil külas. Tema kuulis juba natuke rohkem inglise keelt kodus, aga ikkagi, me mõlemad kasvasime väga tugeva eesti identiteediga. 

Meil vedas ja saime Nõukogude ajal ka paar korda Eestis käia. Nendel käikudel olime aga väga pereringis, väga kaitstud. Kui ma hiljem tulin esimest korda omaette Eestisse, semestriks Tartusse õppima, tekkis mul teatav identiteedikriis. Omaette olla oli äge, Tartu on ilus ja põnev oli siin õppida, aga järsku sain ma esimest korda elus aru, kui tugevalt mul ei ole omaealiste keel. 

Teise maailmasõja põgenike keel elas ikka veel 1940. aastates.

Just. Seal on isegi mitu tahku. Isa keel oli, jah, arhailisema sõnavaraga: vahepeal oli juurde tulnud russitsisme, aga ka muidu oli keel muutunud koos muutuva maailmaga. Teiseks noored räägivad kiiresti ja nad räägivad teistmoodi. Mitte ainult keel pole muutunud, vaid ma ütleksin, et noortel olid üldiselt igasugused tunnused, mida mina ei osanud kaasa teha. 

Ühtlasi oli mul oluliselt tugevam Ameerika aktsent. Ma ei saanud sellest aru, kuni ma tulin siia ja hakkasin ise siin inimestega suhtlema. Erinevus oli ilmselge: minu välimusest oli ka näha, et ma ei ole siin kasvanud. Mind šokeeris aga see, et ma ei osanud siinsete inimestega üldse suhelda. Sel hetkel tekkis mul küll tunne, et see kõik on täiesti mõttetu. Miks ma üldse räägin eesti keelt, kui ma ei tunne ennast siin üldse kodus?

Samas töötate nüüd Tartu Ülikoolis psühholingvistika kaasprofessorina ja olete olnud ka Eesti keele vanemteadur. Mis ajendas identiteedikriisis noort just keeleteaduse ja eesti keelega tegelema? 

See on hea küsimus. Ma arvan, et keel on ilmselt mul geenides, aga niisamuti kõik need kogemused aitasid mul aru saada, et keel on väga oluline inimeste elu kujundaja. Ühelt poolt mõjutas mind see, et ma lõpuks tulingi tagasi Eestisse ja leidsin siin häid sõpru. Teiselt poolt mõjutas ka see esimene ehmatus, et ma ei räägi päris kohalikku keelt – siis ma tegelesin hästi palju sellega. See pani mind oma keelt metaanalüüsima. 

Samas ma tean, et mu eesti keele oskus avas mulle terve maailma. Ma oleks võinud siia tulla ja kohapeal eesti keelt õppida, aga minu jaoks oli juba see nii sügavalt tähenduslik. Ja ma arvan, et eesti keel muutuski nii keskseks minu elus osalt seetõttu, et olin selle olulisusest väga teadlik.

Virve-Anneli Vihman. Autor/allikas: Andres Tennus

Kui erinev on üldse keeleteadus ja keelekorraldus suhteliselt väikese suurkeelega Eestis ja maailmakeelses USA-s?

Tohutult erinev. Eestlased ongi palju teadlikumad keelest ja keele rollist. Õudselt palju räägitakse keelest, keelekorraldusest, keele seisundist, keele prestiižist ja nii edasi.

USA-s nii palju ei räägita?

Ei. Seal ei pöörata nii palju tähelepanu keelele kui sellisele. See on mõeldamatu, et USA-s oleks päev, mis oleks pühendatud inglise keelele- Emakeeltel võib küll olla oma päev, aga mitte riikliku lipupäevana. See, et paljudel lastel on kodus üks keel ja koolis teine keel, on Ameerikas suhteliselt tavaline teema.

Muidugi rahvusriik on üleüldse hoopis teistsugune oma olemuselt ja ülesehituselt. Suhe rahvuse ja riigi vahel ongi väga teistmoodi. Ma arvan, et see on Eestis nii võimalus kui ka võimalik takistus.

Eesti keelekorraldusele on ette heidetud kord liigset jäikust ja nüüd jälle liiginnukat vabakslaskmist. Kui peaksite välismaise kogemuse põhjal Eesti keelekorraldajatele mingisugust nõu andma, siis mida ütleksite? Või on meie süsteemiga kõik niigi hästi ja polegi nõu vaja? 

Ma tegelikult ei tahaks midagi väga öelda keelekorralduse kohta. Meil on üks doktorant, kes uurib keelelist ebakindlust. Teda ajendas ebakindlust uurima tähelepanek, et inimesed tunnevad tugevalt, et on õige viis rääkida ja vale viis rääkida. See on ka seotud e-etteütlusega ja muu säärasega. Etteütlus on tore ja inimesed tegelikult naudivad seda. aga sõnum võiks olla selgem, et eri kontekstides sobibki väga erinev keelekasutus.

Kas siis keelekorraldajad, õpetajad, ajakirjandus või nad kõik koos võiksid rohkem levitada sõnumit, et eesti keel on meie oma ja me võime sellega mängida. Me võime selle üle rõõmustada ja ta on piisavalt tugev. Ta on väga heas seisus maailma keelte seas. Eriti arvestades eesti keele väikest kõnelejaskonda, on ta tegelikult väga elujõuline. Natuke vähem võiks selle üle kogu aeg muretseda, ja rohkem võiks julgustada eesti keele erinevaid rakendusviise.

Üks uus rakendusviis on juturobot. Võime end peagi leida olukorrast, kus mõni masinõppel põhinev keelemudel suudab jäädvustada eesti keele olemuse ja see hakata meie kultuuri justkui iseseisvalt taastootma. Kas see, et keele kõnelejate hulka on lisandunud algoritm, päästab väikekeele väljasuremisest või annab sellele suurtega võrreldava kaalu? Kui keegi teine enam ei kõnele, siis robot kõneleb.

See on, jah, natuke naljaga küsimus, aga tegelikult on vastupidi. See, et meil on nii palju erinevaid keeleressursse ja keeletehnoloogiline tugi, ja suurematel platvormidel on võimalik vähemalt osasid tegevusi eesti keeles teha, ainult aitab keelt. Nagu ka see, et me saamegi rääkida juturobotitest. 

Robotid loomulikult ei võta üle eesti keele kõnelemist, aga kui nendega on võimalik eesti keeles suhelda, siis inimesed tunnetavad, et see on oluline keel. Eesti keel ei tundu kuidagi kõrvalise ja marginaalse keelena, millega ei tehta midagi uut või põnevat. Ehk ma arvan, et see kõik on tervitatav tegelikult.

Teie üks põhiteemasid on siiski noorte keelekasutus. Noored on meie tulevik ja lapsed elu õied. Samas kahtlen, kas enamik tänapäeva lapsi on üldse kokku puutunud väljendiga elu õied. Rääkimata karaskist, hõllandusest ja mannergust. Kas eesti teismeliste sõnavara on kokku kuivanud või teavad nad lihtsalt teistsuguseid sõnu nagu basic, sus ja random?

Sellele on võimalik väga erinevalt vastata. Mingites asjades tõesti: sõnavara kaob. Meie esivanemad võiks aga samamoodi vaadata mistahes vanemat põlvkonda ja öelda, et nad ei tea nende jutust pooli asju. Võib-olla praegu on lõhe suurem lihtsalt sellepärast, et viimase 30 aasta jooksul on muutused olnud nii suured. 

Vokist jõudsime vokkpannini.

Just, väga ilus võrdlus. Meie elukorraldus on totaalselt muutunud ja sellega loomulikult alati käib kaasas keelemuutus. See on nii. 

Muidugi on kahju, kui mingi sõnavara kaob. Sõnavara ei kao aga päriselt, sest Eestis on suurepärane kirjandus. Osad noored tunnevadki mingisuguseid vanamoodse tehnoloogia ja talutööde termineid, millega nad kokku ei puutu. Ent keel muutub ja peab kohanema uue maailmaga. 

Loomulikult see tähendab, et meil ongi tulnud igasuguseid uusi termineid. Osad neist on inglise keele põhised, osad ei ole. On ka omakeelseid või neid, mis tulevad teistest keeltest. Jah, on ka sellised, mis on lihtsalt ingliskeelsed sõnad, mitte inglise keele põhised, ja noored kasutavad neid omavahel. 

Uutest sõnadest mõned tulevad ja jäävad, aga mõned tulevad ja kaovad. Seda on paljudes keeltes uuritud. Mõned noored kasvavad mingi sõnaga koos üles ja jäävad seda kasutama. Mõned võtavad alguses selle sõna omaks ja kasutavad seda, et eristada end vanemast põlvkonnast.

Neil ongi seda vaja: nad peavad iseseisvuma ja näitama, et "meie oleme teistsugused". Siis aga toimub mingil ajal tasandamine, kus teatud poppidest ja noortepärastest sõnadest loobutakse, sest nad muutuvad väga kiiresti. Noor võib näiteks tunda, et mingi sõna seostub talle liiga palju tema gümnaasiumiajaga. Samas teised sõnad kohanevad, jäävad ja muutuvad tavaliseks osaks üldisest keelest.

Teie olete noorte keelekasutust varem uurinud ja uurite praegugi. Ma lihtsalt pean teilt küsima: kas noorte keel siis on hukas või ei ole? 

Ei pea küsima. (naerab)

See on täpselt see üks asi, mida küsitakse palju ja mille vastu me võitleme. See, et noored kasutavad teistsugust keelt, on alati nii olnud. Praegu on see võib-olla veel markeeritum. On alati olnud nii, et noored ütlevad kuidagi teistmoodi ja siis vanemad ütlevad seepeale, et nad on lohakad, ei oska, räägivad veidralt, "meie ei saa nendest aru" ja nii edasi. See ongi nii mõeldud – see on osa teismeeast.

Virve-Anneli Vihman. Autor/allikas: Andres Tennus

Kas sel juhul ongi ingliskeelsus lihtsalt teatav vanuseline faas ja kampakuulumise marker, millest kasvatakse välja? Või on vibe, dude ja lol eesti keeles 20 aasta pärast argised muganenud omasõnad?

Just, see on faas. Seda ma peangi sõnade tuleku ja minekuga silmas, et osad sõnad muidugi jäävad ja siis keel muutubki, aga osad on seotud mingi eluetapiga. Noor kasvab sellest välja ja see on tavaline, et kõneleja kasvades muutub tema keel standardsemaks. Samas koos tema isiklike keelemuutustega muutub ka ümbritsev keel. Ja see on juba teema, millest paljud keeleteadlased ka siin Tartu Ülikoolis on kõige rohkem huvitatud: kuidas keel muutub? 

Loomulikult on olnud erinevaid etapid ajalooliselt. Kord on saksa keelel on olnud väga suur mõju, kord vene keelel, kord aga hoopis standardiseerimisel ja keelereformijatel. Ajaloost võib ka näha, kuidas otsustatakse, et üks vorm on ilusam kui teine vorm, sellepärast et reageeritakse võõrmõjule või siis mitte – neil otsustel on erinevad põhjused. See, et keel on dünaamiline, on üks keele kõige huvitavamaid aspekte.

Leidsite ühe oma korpusuuringu põhjal, et Eesti teismeliste suulisest suhtlusest moodustavad ingliskeelsed sõnad kolm protsenti ja tšätisuhtlusest keskmiselt 7,3protsenti. Vabandust, aga ega see suulise keele kolm protsenti tegelikkust pisut alahinda? Kui vaadata näiteks mängudele kaasa elavaid lapsi ja noori, siis kipub see kaasaelamine pigem täielikult ingliskeelne olema… 

See ei ole hinnanguline, vaid tuleb meie andmetest. Me käime päris palju koolides ja teeme emakeele külalistunde. Siis küsime õpilaste käest mõnikord, et "mis sa arvad, mis see inglise keele protsent võiks olla?". Nad ise pakuvad 30 protsenti või isegi 50 protsenti. Kõik kukuvad pikali, kui me ütleme, tegelikult on ainult kolm protsenti. 

Mina arvan, et see protsent on realistlik. Osalt sellepärast, et me loeme sõnu. Ja juba see kolm protsenti on märkimisväärne, nagu näha. Kui vestlus on aga põhiliselt eestikeelne, siis tegelikult see 30 protsenti näeks väga teistmoodi välja. 

Samas see, et tšättides oli kaks korda nii palju inglise keelt, on võib-olla isegi parem võrdlusalus. Netivestluste materjal ei olnud meie projekti jaoks loodud. Jah, noored tulid projektis kokku ja pidasid omavahel spontaanseid suulisi vestlusi. Võiks ju küsida, et kas nad näiteks ei vältinud uuringus inglise keelt. Samas jagasid nad meiega juba olemasolevaid tšätte projektieelsest ajast, nii et pole põhjust arvata, et seal oli inglise keelt kunstlikult vähem. 

Miks just kirjalik vorm inglise keelt soosib? Kas eesti keelel napib enda nii-öelda lahedaid lühendeid?

Eesti keeles ikka on neid: näiteks lic ehk 'lihtsalt', ja on teisigi. Ühes bakatöös tuli tegelikult välja, et kolmveerand noorte kasutatud lühendeid tšättides olidki eestikeelsed. Meie oleme seda ka vaadanud, kui paljud neist lühenditest tulevad inglise või eesti keelest. Küsimus ei ole ainult kirjalikus vormis. Väga palju on ka häälduspõhiseid vorme, mida on loodud eesti keele häälduse kohta. Näiteks osa inimesi kirjutab pmst ('põhimõtteliselt') või mdea ('ma ei tea'). Nad on loovad ka eesti keeles, loomulikult. 

Küsimus ei ole kirjalikus versus suulises, vaid konkreetselt vestluses ja telefoni kiirsuhtlusäppides. Seal noored lihtsalt elavad sellises kontekstis. Sealne register ongi selline, kus nad kogevad väga palju inglise keelt. Nad vaatavad seal tiktokkereid ja juutubereid, korjavad üles veebipõhist keelt ja sealt see kõik tuleb. Eriti kui nad mängivad videomänge või kasutavad väga palju sotsiaalmeediat või mis iganes see kontekst on – nad enamasti näevad seal väga palju inglise keelt. Siis ongi loomulik, et inglise keel mõjutab netikeelt rohkem kui suulist.

Virve-Anneli Vihman ja Airika Harrik. Autor/allikas: Andres Tennus

Teisalt olen kuulnud, et noored laenavad küll ingliskeelseid sõnu, aga nende lauseehitus jääb eestikeelseks. Nad ütlevadki, et "ei vaibi selle uue playlist'iga üldse, sest see on jumalast creepy". Normaalne eestikeelne lause ju, või kuidas?

Mõned ütleksid, et see on normaalne eestikeelne lause ja teised naeraksid selle üle. Ega eesti keelel on kogu aeg olnud väga palju kontaktkeeli. Ta ongi sellises geopoliitilises asukohas. Nüüd on meil lihtsalt globaalne inglise keel, mis ei sõltu enam kuidagi territooriumist, aga see tuleb teistpidi meelelahutuse kaudu. 

Kindlasti see on asi, mida me tahame rohkem uurida, et millistes kontekstides ja mismoodi võib inglise keel mõjutada ka lause struktuuri. Ent praegu, jah, me näeme väga palju selliseid lauseid, nagu te just ütlesite. 

Samas me näeme ka väga palju individuaalset variatsiooni. Osad kasutavad inglise keelt palju rohkem ja osad palju vähem. Osa dialoogijuppe lähebki inglise keele peale üle ja see on ka huvitav, mis seda tingib. Mõned näiteks lähevad inglise keelele üle videomängu kontekstis, mis lihtsalt ongi rohkem ingliskeelne. Teised räägivad näiteks mingitest oma sügavatest emotsioonidest mugavamalt inglise keeles. See on mulle väga huvitav, sest miks tal peaks olema lihtsam ennast väljendada inglise keeles? 

See on veel vastuseta küsimus?

Mul on paar ideed, miks see nii võiks olla. Üks on see, et see aitab natuke distantseeruda. Kui sa kasutad inglise keelt selleks, et eriti just rasketest teemadest ja tunnetest rääkida, siis sa justkui jagad neid, aga samas natukene astud öeldust eemale. Selline seletus on vähemalt välja pakutud.

Minu arust mängib aga rolli teinegi põhjus. Võib-olla eriti eesti kultuuri ja norme arvestades noored kogevadki rohkem emotsioonide väljendamist inglise keeles. Nad vaatavad välismaa filme ja Youtube'i, kus lihtsalt ongi rohkem eeskujusid, mismoodi rääkida emotsioonidest. Ameerika filmides ja Youtube'is käib väga eksplitsiitne tunnete analüüs. See toimub lihtsalt rohkem ingliskeelsetes kontekstides. 

Samas eesti keeles nii inimeste suhtluses kui ka meelelahutuses ja filmides on seda vähem. Niisiis ma arvan, et sellepärast võib-olla tõesti on noortel päriselt selleks lihtsam inglise keelt kasutada. Sul ongi need väljendid olemas ja kohe võtta: sa oled neid kogenud rohkem inglise keeles. 

Eks ole Eestis meie kultussarja "Õnne 13" dialoogide arvel naljagi tehtud, et "20 aastat ja mitte ühtegi sündmust" või tundearendust... 

Jah. Ja samas, kui on mingi suhteprobleem, siis ameeriklane filmis ütleb kohe: "we need to talk about this" ('me peame sellest rääkima').

Oleme väga pikalt noortest rääkinud, aga tean, et pidasite oluliseks rääkida ka laste keelekasutusest.

Laste puhul on just see emakeele küsimus hästi oluline. Ma seoksin seda jällegi noortekeelega. Lapsed on väga võimelised keelt õppima misiganes vanuses ja erinevates keelekeskkondades. Nad on aga ka võimelised üle võtma teiste inimeste hoiakuid. Kui vanemad näitavad üles mingisugust suhtumist mingi keele suhtes, siis tõenäoliselt saab laps sellest aru. 

Te viitasite, et viimasel ajal kasvab Eestis inimeste hulk, kes käib eestikeelses koolis või venekeelses koolis ja õpib eesti keelt. See on eesti keelele väga positiivne, kui me laiendame selle kõnelejaskonda. Ja kui me konstrueeriksime seda kui väga kaasavat keelt. Ehk kas see on oluline, et inimene on eestlane või mitte? Kui tema tunneb rõõmu eesti keele üle, siis see on ju ainult tervitatav.

Loomulikult, inglise keele praegune seisund on enneolematu. Ühelt poolt ma ütlen, et eesti keelel on kogu aeg olnud erinevad kontaktkeeled. On aga enneolematu, et kõigil noortel on mingi annus inglise keelt sees eesti keeles, kuigi nad ei pruugi olla kunagi ise olnud mingis ingliskeelses keskkonnas. Tänapäeva noorte keelekogemus on hoopis teistsugune. 

Vanasti lastekeele uurijad ütlesid, et telerist ei ole võimalik keelt õppida. Praeguse aja teler või õigemini ekraan on hoopis teistsugune. See on interaktiivne. See pakub seda, mida noored tahavad. Selles mõttes see on hoopis teistsugune keeleline sisend ja mõjutab keele arengut hoopis teistmoodi. Ma ei ütle, et see on halb, kuid see on mõnes mõttes uus eksperiment, mida me ei ole enne kogenud.

Muretsetakse ka noorte liigse digisõltuvuse pärast, aga võiks rohkem tähelepanu pöörata sellelegi, kui palju aega palju nooremad lapsed, näiteks koolieelikud, veedavad koos ekraanidega ehk nii-öelda digilapsehoidjaga. See moodustab kohati olulise osa keelelisest sisendist – kehvemal juhul asendab osa sellest.

Keeleline sisend on alus nii väikelaste keelearengule kui ka nende emotsionaalsele, sotsiaalsele ja kultuurilisele arengule. Oluline on rõhutada, et mida rohkem räägitakse lapsega, ja mida rikkalikkumat keelt ta kuuleb ja kogeb – eri kõnelejaid, eri kontekstides, erineva komplekssusega keelt –, seda rikkalikumaks kujuneb ta enda keel. Seega, tasub ka jälgida, mitte ainult kui palju, aga ka mida lapsed teevad nutivahendites veedetud ajaga. Ei ole halb, kui lapsed kuulavad digitaalselt salvestatud unejuttu, aga see ei tohiks täiesti asenda koos vanemaga veedetud aega ega ühist raaamatulugemist.

Virve-Anneli Vihman. Autor/allikas: Andres Tennus

Teie oma uuringute põhjal noorte keelekasutuse pärast südant ei valuta. Siiski, mille pärast tunneb keeleteadlane ja väliseesti juurtega teadlane Vihman Eesti keeleelus või ühiskonnas praegu muret? 

Mina muretsen tegelikult hukkamõistmise pärast. Kui noored tunnevad, et eesti keeles hinnatakse neid liiga karmilt ja öeldakse, et "sa ei oska" või "su sõnavara on kahanenud", samas kui inglise keeles nad saavad täiesti vabalt suhelda, mis tahes sotsiaalmeedia platvormil elada ja seda nautida - see hukkamõist võiks olla palju suurem oht, kui see, et kasutatakse keeli läbisegi või eiratakse keelereegleid. 

Ärme mõtle liiga palju selle inglise keelele, sellepärast et see on niikuinii meil ja paljudes muudes riikides kohal. Me ei saa mitte midagi teha selle suhtes ja see on täiesti loomulik. Mõtleme rohkem sellele, kuidas noorte eesti keele oskust ja keelenaudingut toetada ja keelerõõmu arendada.

Mida teie eesti keelele tänavu emakeelepäevaks sooviksite?

Kasva ja õitse! (naerab)

Lisaks võiks öelda "Palju õnne!", sest eesti keel on väga heas seisus. Kõnelejaid tuleb juurde. See, et on nii palju teise keelena õppijaid, on väga positiivne. Ja see, et kirjutatakse luulet, lauldakse, klatšitakse eesti keeles, et eesti keel elab teiste keelte kõrval, muutub, kohaneb ja sõnavara rikastub – need kõik on märgid elujõulisusest.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: