Täisnimekiri premeeritud tudengitöödest: puuetega inimeste abitusest nanomaterjali ohtudeni

Tudengitööde konkursi tase on aastatega tõusnud.
Tudengitööde konkursi tase on aastatega tõusnud. Autor/allikas: Postimees/Scanpix

Täna tunnustati tänavusi parimaid üliõpilastöid ning peapreemia pälvisid Karin Hanga Tallinna Ülikoolist ja Katre Juganson Tallinna Tehnikaülikoolist.

Karin Hanga uuris puuetega inimeste toimetulekut ning tema tööst selgus, et lisaks puudest tulenevatele piirangutele on neil raskuski abi saamisega Eesti sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste süsteemis. ERR Novaatoris ilmus Karin Hanga doktoritööst artikkel tänavu suvel: Doktoritöö: puudega inimesed ei saa Eestis aru, kust abi otsida.

Katre Juganson uuris oma töös kui mürgised on nanomaterjalid keskkonnale. Sünteetilisi nanomaterjale, mille vähemalt üks osake jääb suurusvahemikku 1-100 nm, kasutatakse nanotehnoloogias kergemate, tugevamate, vastupidavamate ja tõhusamate materjalide tootmiseks. Nanomaterjalid ja neid sisaldavad tooted satuvad jäätmetena või heitvetega suure tõenäosusega keskkonda, kus need võivad kujutada ohtu sealsetele organismidele.

Lisaks põhjalikule teoreetilisele materjalile tegi Juganson oma doktoritöös ka eksperimendi, millega uuris nanohõbeda mõju ja toksilisuse mehhanisme algloomas T. thermophila.

Tema doktoritöös kogutud andmeid saab kasutada uute nanomaterjalide ohtude hindamiseks ning see kiirendab nende materjalide riskihindamist.


Ühtekokku sai tänavu erinevaid preemiaid 65 üliõpilastööd ning poolsada silmapaistvat juhendajat.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub Eestis alates 1991. aastast. Viimase kümne aasta jooksul on konkursile esitatud üle 5000 teadustöö. Konkurss toimub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ja Sotsiaalministeeriumiga. Konkursi preemiafond on tänavu 70 877 eurot.

Toome ära täisnimekirja preemia saanutest.

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond

Rakenduskõrgharidusõppes ja bakalaureuseõppes

Marianne Kaldra (Tartu Ülikool) "Erikaelsus hariliku nurmenuku (Primula veris) killustunud populatsioonides" (960 eurot)

Susann Kõomägi (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö "Neuronaalsest aktiivsusest sõltuv BDNF geeni regulatsioon kortikaalsetes ja hipokampaalsetes neuronites" (650 eurot)

Kristofer Nõges (Tartu Ülikool) konkursitöö "Mesentsefaalse astrotsüütidest pärineva närvikasvufaktori (MANF) interaktsioonid šaperoniga BiP ning madalmolekulaarsete ühenditega" (320 eurot)

Magistriõppes

Egle-Helene Ervin (Tartu Ülikool) konkursitöö "Inimese embrüonaalsete tüvirakkude transfekteerimine siRNA-ga kasutades rakku sisenevat peptiidi PepFect 14" (1600 eurot)

Kätlin Kurg (Tartu Ülikool) konkursitöö "Temperatuuritõusu mõju kolme linnuliigi pesitsusfenoloogiale Lõuna-Eestis, Viljandi maakonnas" (1300)

Katrina Lang (Eesti Maaülikool) konkursitöö "Säga (Silurus glanis L.) loodusliku populatsiooni ja Eestisse imporditud kasvanduste karjade geneetiline iseloomustamine" (700 eurot)

Doktoriõppes

Laura Kasak (Tartu Ülikool) konkursitöö "Genoomi struktuursed varieeruvused platsenta ja raseduse mõjutajatena" (1600 eurot)

Priit Eek (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö "Arahhidoonhappe 11R-lipoksügenaasi struktuur ja regulatsioon" (1300 eurot)

Ülar Allas (Tartu Ülikool) konkursitöö "Ribosoomiga seonduvad antibiootikumid ja antibiootikumiresistentsuse mehhanismid." (700 eurot)

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas

Rakenduskõrgharidusõppes ja bakalaureuseõppes

Hanno Padar (Tartu Ülikool) konkursitöö "Koguja raamatu 1:1-3:15 tähtsamate mõistete eestikeelsete tõlgete võrdlev analüüs" (960 eurot)

Piia Õunpuu (Tartu Ülikool) konkursitöö "Eesti moe-ja ilublogijate praktikad ja eetilised dilemmad brändikoostööde kajastamisel" (960 eurot)

Harrys Puusepp (Tartu Ülikool) konkursitöö "Faktiväite ja väärtushinnangu eristamise probleemid Eesti ja EIK kohtupraktika näitel"(650 eurot)

Eliis Vaino (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö "1919. aasta eesti kunsti ülevaatenäitus ja selle retseptsioon kultuurimälu ning kaanoni kontekstis" (650 eurot)

Linda Freienthal (Tartu Ülikool) konkursitöö "Pronominaalsete viitesuhete analüüs asendussõnade suhtes käsitsi märgendatud korpuses" (320 eurot)

Maia Klaassen (Tartu Ülikool) konkursitöö "Vale- ja võltsuudiste avaldamine peavoolumeedias: Eesti meediaväljaannete peatoimetajate selgitused tekkepõhjustele" (320 eurot)

Magistriõppes

Ramona-Riin Dremljuga (Århusi Ülikool) konkursitöö "Meediatehnoloogiatest loobumine ja eemalehoid digiajastul: osalise ja tahtliku sotsiaalmeediast lahtiühendumise kogemus" (1600 eurot)

Kerli Kraus (Tartu Ülikool) konkursitöö "Contra errores gr(a)ecorum. Õigusteksti retseptsioon ja kasutuskontekst keskaegsel Liivimaal" (1600 eurot)

Kristina Aas (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö "Piirissaare vanausuliste palvela ikoonid – põlengust restaureerimiseni" (1300 eurot)

Alessandra Baltodano (Tallinna Ülikool) konkursitöö "Aja Küsimus: Asjad, rütmid ja eetika Ballena Rahvuspargis" (1300 eurot)

Illimar Pärnamägi (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö "Põhiõigustesse sekkumise materiaalõiguslikud tingimused ning nende piiritlemine ohutõrjes ja süüteomenetluses" (1300 eurot)

Tanel Rebane (Tartu Ülikool) konkursitöö "Koostoimeefektid tooteinnovatsiooni, turundusinnovatsiooni ja klientidega koostöö vahel Eestis" (700 eurot)

Andre Uibos (Tartu Ülikool) konkursitöö "Diskreetne semiootiline aegruum modelleerituna male näitel ja selle võimalik rakendamine argumentatsiooni uurimisel" (700 eurot)

Doktoriõppes

Aire Mill (Tartu Ülikool) konkursitöö "Emotsioonide kogemine, väljendamine ja äratundmine: isiksuseomadused ja vanus kui olulised mõjutegurid" (1600 eurot)

Maret Nukke (Helsingi Ülikool) konkursitöö "Kombates nō-teatri piire: nō-teatri traditsiooniliste elementide kohandamine shinsaku-näidendites" (1600 eurot)

Igor Kopõtin (Tallinna Ülikool) konkursitöö "Rahvuslus ja lojaalsus Eesti sõjaväes vähemusrahvuste näitel 1918-1940" (1300 eurot)

Piret Peiker (Turu Ülikool) konkursitöö "Modernsusdiskursused eesti kirjanduses" (1300 eurot)

Kristi Kapten (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) konkursitöö "Pianisti tööprotsess Ligeti etüüdide omandamisel" (700 eurot)

Eva Saar (Tartu Ülikool) konkursitöö "Isuri keele Soikkola murde sõnamuutmissüsteem" (700 eurot)

Terviseuuringute valdkond

Rakenduskõrgharidusõppes ja bakalaureuseõppes

Elisa Kender (Tartu Tervishoiu Kõrgkool) konkursitöö "Eesti lapsevanemate vaktsineerimiskäitumine ning arusaamad ja uskumused seoses vaktsineerimisega" (960 eurot)

Kadri Tolsberg (Tallinna Ülikool) konkursitöö "Mälustrateegiate kasutamine 3. ja 6. Klassis" (650 eurot)

Laura Vain (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) konkursitöö "I tüübi diabeeti põdeva naise raseduse planeerimine ja jälgimine ning seonduvad õendusdiagnoosid Nanda I taksonoomia alusel" (320 eurot)

Magistriõppes

Anni Enn (Eesti Maaülikool) konkursitöö "Tööõnnetuste levimus ja dünaamika Eesti põllumajanduses" (1600 eurot)

Mari-Liis Ojaperv (Tallinna Ülikool) konkursitöö "Kehalist aktiivsust ja energiakulu mõjutavad faktorid kehalise kasvatuse tunnis erineva üldise füüsilise vastupidavusega 3.-7.klassi õpilastel" (1300 eurot)

Maarika Traat (Cardiffi Ülikool) konkursitöö "Väikeste kortikaalsete veenide pulsatiilsuse demonstreerimine faasikontrasti magnetresonantstomograafia abil 7 tesla tugevuses magnetväljas" (700 eurot)

Doktoriõppes

Dmitri Rozgonjuk (Tartu Ülikool) konkursitöö "Problemaatilise nutitelefonikasutuse, depressiooni ja ärevuse sümptomite tõsiduse, ning objektiivselt mõõdetud nutitelefonikasutuse vahelised seosed ühe nädala jooksul" (700 eurot)

Kristian Semjonov (Tartu Ülikool) konkursitöö "Sulami-elektrospinnimise meetod parandamaks halvasti lahustuva raviaine lahustuvust ja füüsikalist stabiilsust" (700 eurot)

Loodusteaduste ja tehnika valdkonnas

Rakenduskõrgharidusõppes ja bakalaureuseõppes

Heigo Ers (Tartu Ülikool) konkursitöö "Grafeeni ja 1-etüül-3-metüülimidasoolium tetrafluoroboraadi piirpinna uurimine arvutuslike meetoditega" (960 eurot)

Roberta Sibul (Tartu Ülikool) konkursitöö "Hapniku redutseerumine kuulveski meetodil valmistatud lämmastikuga dopeeritud süsinikmaterjalidel" (960 eurot)

Mikk Kull (Tartu Ülikool) konkursitöö "ZrO2 ja HfO2 kihtstruktuuride mehaanilised ning optilised omadused" (650 eurot)

Roman Ring (Tartu Ülikool) konkursitöö "DeepMind'i StarCraft II stiimulõppe tulemuste reprodutseerimine aktor-kriitik meetoditega" (650 eurot)

Lisett Kiudorv (Tartu Ülikool) konkursitöö "Savi komponentide kvantitatiivne analüüs ATR-FT-IR spektrosoopiliselmeetodil" (320 eurot)

Siim Sammul (Edinburghi Ülikool) konkursitöö "Monte Carlo puu otsinguga Monopoly mängimine" (320 eurot)

Magistriõppes

Theodore Heiser (Tartu Ülikool) konkursitöö "Andmenihe ja tõenäosuslike klassifitseerijate kohandamine" (1600 eurot)

Egle Truska (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö "Nano-ZnO/Ag komposiitsete osakestega kaetud pindade antimikroobsete ja fotokatalüütiliste omaduste optimeerimine" (1600 eurot)

Georg Gorbatovski (Tartu Ülikool) konkursitöö "Elektrokeemiline ja in situ skanneeriva tunnelmikroskoopia uuring Bi(hkl)│1-propüül-3-metüülimidasoolium jodiidi piirpinnast" (1300 eurot)

Tanel Sõrmus (Tartu Ülikool) konkursitöö "Valgusega reguleeritavad cAMP-sõltuva proteiinkinaasi inhibiitorid" (1300 eurot)

Alejandro Guerra Manzanares (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö "Täieliku masinõppe töövoo rakendamine pahavara tuvastamiseks süsteemikutsete ja pääsuõiguste alusel" (700 eurot)

Annegrete Külaots (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö "Seespoolse lisasoojustusega ristkihtliimpuidust seinte soojus- ja niiskustehnilise toimivuse hindamine" (700 eurot)

Doktoriõppes

Danel Ahman (Edinburghi Ülikool) konkursitöö "Fibratsioonilised arvutuslikud efektid" (1600 eurot)

Kaspar Kallip (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö "Kõrgtugev ja plastne alumiinium komposiitmaterjal" (1600 eurot)

Ove Oll (Tartu Ülikool) konkursitöö "Elektrilise kaksikkihi struktuur ja energia salvestamise karakteristikud ioonsetel vedelikel põhinevates kondensaatorites" (1600 eurot)

Inga Gromõko (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö "ZnO nanostruktuursed kihid vedeliksadestuse meetoditel: kasvatamine, pinnaomadused, fotokatalüütiline võimekus" (1300 eurot)

Eneliis Kattel (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö "Aktiveeritud persulfaadi protsesside kasutamine vee ja raskesti saastatud reovee puhastamiseks" (1300 eurot)

Artjom Jasnetski (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö "Mikroprotsessorite tarkvarapõhine enesetestimine kõrgtasandi otsustusdiagrammide põhjal" (700 eurot)

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad

Rakenduskõrgharidusõppes ja bakalaureuseõppes

Eripreemia "Lootustandvate sähvatuste eest" Aune Altmets (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) konkursitöö "Tööstuskanepi droogide gaasikromatograafiline analüüs ja sisalduva kannabidiooli farmakoloogiline profiil" (785,40 eurot)

Magistri- ja doktoriõppes

"Elegantseima üliõpilastöö eest" Gaspar Epro (Saksamaa Spordiülikool Kölnis) konkursitöö "Triceps surae lihas-kõõlussüsteemi mehaanosensitiivsus ja kõnnistabiilsus vanemas eas: kombineeritud 1,5-aastane läbilõikeuuring ja pikaajaline treeninginterventsioon" (3141,59 eurot)

"Ebatraditsioonilise üliõpilastöö eest" Liiri Oja (Euroopa Ülikool-Instituut) konkursitöö "Kes on "naine" inimõiguste süsteemis: Naise keha ja seksuaalsuse narratiivid reproduktsiooni puudutavates kaasustes" (1570,80 eurot)

Sotsiaalministeeriumi eripreemiad

Rakenduskõrgharidusõppes ja bakalaureuseõppes

Laura Hinn (Tartu Ülikool) konkursitöö "Töö kohandamise võimalused organisatsioonis" (550 eurot)

Madli Kaljula (Tartu Ülikool) konkursitöö "Sotsiaaltöö saatjata alaealistega sihtgrupile mõeldud varjupaikades Kreekas: Kreeka sotsiaaltöötajate vaatenurk" (550 eurot)

Magistriõppes

Marilin Noorem (Tartu Ülikool) konkursitöö "Laste vaktsineerimise alase juhendmaterjali "Räägime laste kaitsmisest" kriitiline analüüs" (700 eurot)

Elsa Trumm (Tartu Ülikool) konkursitöö "Töötute profileerimine Eesti Töötukassa registriandmetel"  (700 eurot)

Doktoriõppes

Kadri Rootalu (Tartu Ülikool) konkursitöö "Abielulahutuste põhjusi ja tagajärgi Eestis põlvkonna ajaperspektiivis" (900 eurot)


Parimad juhendajad

Rakenduskõrgharidusõpe ja bakalaureuseõpe

Tsipe Aavik (Tartu Ülikool) Marianne Kaldra konkursitöö "Erikaelsus hariliku nurmenuku (Primula veris) killustunud populatsioonides" juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

Urmas Nõmmik (Tartu Ülikool) Hanno Padari konkursitöö "Koguja raamatu 1:1-3:15 tähtsamate mõistete eestikeelsete tõlgete võrdlev analüüs" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Maria Murumaa-Mengel (Tartu Ülikool) Piia Õunpuu konkursitöö "Eesti moe-ja ilublogijate praktikad ja eetilised dilemmad brändikoostööde kajastamisel" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Ülle Parm (Tartu Tervishoiu Kõrgkool) Elisa Kenderi konkursitöö "Eesti lapsevanemate vaktsineerimiskäitumine ning arusaamad ja uskumused seoses vaktsineerimisega" juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;

Nele Põldver (Tartu Ülikool) Elisa Kenderi konkursitöö "Eesti lapsevanemate vaktsineerimiskäitumine ning arusaamad ja uskumused seoses vaktsineerimisega" juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;

Vladislav Ivaništšev (Tartu Ülikool) Heigo Ersi konkursitöö "Grafeeni ja 1-etüül-3-metüülimidasoolium tetrafluoroboraadi piirpinna uurimine arvutuslike meetoditega" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Meeri Lembinen (Tartu Ülikool) Heigo Ersi konkursitöö "Grafeeni ja 1-etüül-3-metüülimidasoolium tetrafluoroboraadi piirpinna uurimine arvutuslike meetoditega" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Elo Kibena-Põldsepp (Tartu Ülikool) Roberta Sibula konkursitöö "Hapniku redutseerumine kuulveski meetodil valmistatud lämmastikuga dopeeritud süsinikmaterjalidel" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Sander Ratso (Tartu Ülikool) Roberta Sibula konkursitöö "Hapniku redutseerumine kuulveski meetodil valmistatud lämmastikuga dopeeritud süsinikmaterjalidel" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Kaido Tammeveski (Tartu Ülikool) Roberta Sibula konkursitöö "Hapniku redutseerumine kuulveski meetodil valmistatud lämmastikuga dopeeritud süsinikmaterjalidel" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Magistriõpe

Martin Pook (Tartu Ülikool) Egle-Helene Ervini konkursitöö "Inimese embrüonaalsete tüvirakkude transfekteerimine siRNA-ga kasutades rakku sisenevat peptiidi PepFect 14" juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

Indrek Teino (Tartu Ülikool) Egle-Helene Ervini konkursitöö "Inimese embrüonaalsete tüvirakkude transfekteerimine siRNA-ga kasutades rakku sisenevat peptiidi PepFect 14" juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

Toivo Maimets (Tartu Ülikool) Egle-Helene Ervini konkursitöö "Inimese embrüonaalsete tüvirakkude transfekteerimine siRNA-ga kasutades rakku sisenevat peptiidi PepFect 14" juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

Annette N. Markham (Århusi Ülikool) Ramona-Riin Dremljuga konkursitöö "Meediatehnoloogiatest loobumine ja eemalehoid digiajastul: osalise ja tahtliku sotsiaalmeediast lahtiühendumise kogemus" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Anti Selart (Tartu Ülikool) Kerli Krausi konkursitöö "Contra errores gr(a)ecorum. Õigusteksti retseptsioon ja kasutuskontekst keskaegsel Liivimaal" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Maria-Kristiina Lotman (Tartu Ülikool) Kerli Krausi konkursitöö "Contra errores gr(a)ecorum. Õigusteksti retseptsioon ja kasutuskontekst keskaegsel Liivimaal" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Eda Merisalu (Eesti Maaülikool) Anni Enni konkursitöö "Tööõnnetuste levimus ja dünaamika Eesti põllumajanduses" juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;

Meelis Kull (Tartu Ülikool) Theodore Heiseri konkursitöö "Andmenihe ja tõenäosuslike klassifitseerijate kohandamine" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Merilin Rosenberg (Tallinna Tehnikaülikool) Egle Truska konkursitöö "Nano-ZnO/Ag komposiitsete osakestega kaetud pindade antimikroobsete ja fotokatalüütiliste omaduste optimeerimine" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Meeri Visnapuu (Tallinna Tehnikaülikool) Egle Truska konkursitöö "Nano-ZnO/Ag komposiitsete osakestega kaetud pindade antimikroobsete ja fotokatalüütiliste omaduste optimeerimine" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Doktoriõpe

Maris Laan (Tartu Ülikool) Laura Kasaki konkursitöö "Genoomi struktuursed varieeruvused platsenta ja raseduse mõjutajatena" juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

Anu Realo (Tartu Ülikool) Aire Milli konkursitöö ""Emotsioonide kogemine, väljendamine ja äratundmine: isiksuseomadused ja vanus kui olulised mõjutegurid"" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Jüri Allik (Tartu Ülikool) Aire Milli konkursitöö ""Emotsioonide kogemine, väljendamine ja äratundmine: isiksuseomadused ja vanus kui olulised mõjutegurid"" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Rein Raud (Tallinna Ülikool) Maret Nukke konkursitöö "Kombates nō-teatri piire: nō-teatri traditsiooniliste elementide kohandamine shinsaku-näidendites" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Gordon Plotkin (Edinburghi Ülikool) Danel Ahmani konkursitöö "Fibratsioonilised arvutuslikud efektid" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Lauri Kollo (Tallinna Tehnikaülikool) Kaspar Kallipi konkursitöö "Kõrgtugev ja plastne alumiinium komposiitmaterjal" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Marc Leparoux (Šveitsi Föderaalne Tehnikakõrgkool Zürichis) Kaspar Kallipi konkursitöö "Kõrgtugev ja plastne alumiinium komposiitmaterjal" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Enn Lust (Tartu Ülikool) Ove Olli konkursitöö "Elektrilise kaksikkihi struktuur ja energia salvestamise karakteristikud ioonsetel vedelikel põhinevates kondensaatorites" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

Tavo Romann (Tartu Ülikool) Ove Olli konkursitöö "Elektrilise kaksikkihi struktuur ja energia salvestamise karakteristikud ioonsetel vedelikel põhinevates kondensaatorites" juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.

Lauri Leppik (Tallinna Ülikool) Karin Hanga konkursitöö "Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Diana DiNitto (Texase Austini Ülikool) Karin Hanga konkursitöö "Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Monika Mortimer (California Ülikool) Katre Jugansoni konkursitöö "Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila" juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

Angela Ivask (Tallinna Tehnikaülikool) Katre Jugansoni konkursitöö "Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila" juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

Martin Scheinin (Euroopa Ülikool-Instituut Firenzes) Liiri Oja konkursitöö "Kes on "naine" inimõiguste süsteemis: Naise keha ja seksuaalsuse narratiivid reproduktsiooni puudutavates kaasustes" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Kiros Karamanidis (London South Bank University) Gaspar Epro konkursitöö "Triceps surae lihas-kõõlussüsteemi mehaanosensitiivsus ja kõnnistabiilsus vanemas eas: kombineeritud 1.5 aastane läbilõikeuuring ja pikaajaline treeninginterventsioon" juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;

Laine Parts (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) Aune Altmetsa konkursitöö "Tööstuskanepi droogide gaasikromatograafiline analüüs ja sisalduva kannabidiooli farmakoloogiline profiil" juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;

Kaie Eha (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) Aune Altmetsa konkursitöö "Tööstuskanepi droogide gaasikromatograafiline analüüs ja sisalduva kannabidiooli farmakoloogiline profiil" juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;

Anne Aidla (Tartu Ülikool) Laura Hinni konkursitöö "Töö kohandamise võimalused organisatsioonis" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Judit Strömpl (Tartu Ülikool) Madli Kaljula konkursitöö "Sotsiaaltöö saatjata alaealistega sihtgrupile mõeldud varjupaikades Kreekas: Kreeka sotsiaaltöötajate vaatenurk" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Marko Uibu (Tartu Ülikool) Marilin Noorema konkursitöö "Laste vaktsineerimise alase juhendmaterjali "Räägime laste kaitsmisest" kriitiline analüüs" juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;

Andres Võrk (Tartu Ülikool) Elsa Trummi konkursitöö "Töötute profileerimine Eesti Töötukassa registriandmetel" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Liina-Mai Tooding (Tartu Ülikool) Elsa Trummi konkursitöö "Töötute profileerimine Eesti Töötukassa registriandmetel" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Liina-Mai Tooding (Tartu Ülikool) Kadri Rootalu konkursitöö "Abielulahutuste põhjusi ja tagajärgi Eestis põlvkonna ajaperspektiivis" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Kairi Kasearu (Tartu Ülikool) Kadri Rootalu konkursitöö "Abielulahutuste põhjusi ja tagajärgi Eestis põlvkonna ajaperspektiivis" juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Toimetaja: Marju Himma

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: