Teateid teaduselust: eetikakomisjoni otsus J. Vana laste ja noorte käitumisuuringu osas

Kas J. Vana saab ikka om auuringut jätkata?
Kas J. Vana saab ikka om auuringut jätkata? Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Isehakanud eetikakomitee kogunes 24. detsembril 2018, et arutada käitumisuurija J. Vana (kohati publitseerib nime all J. Taat) taotlust tema pikaajalise uuringu jätkamise osas. Eetikakomitee avaldab oma otsuse ERR Novaatoris följetonina*.

Tegemist on maailma ulatuslikema ja pikaajalisima laste- ja noorte käitumise uuringuga, mida on J. Vana juhtimisel üle kogu maailma korraldatud juba üle saja aasta igal aastal ajavahemikul 1.–24. detsember.

Uuringu metoodilist poolt hinnanud komisjon tõstab taotluse puhul iseäranis esile uuringu massiivsust: teadaolevalt on tegemist ainukese rahvusvahelise võrdlusuuringuga, mille puhul kasutatakse kõikset valimit. Samuti tõstetakse esile asjaolu, et tegemist on vaatlusuuringuga, mis võimaldab inimeste käitumise kohta koguda täpsemaid ja usaldusväärsemaid andmeid kui küsitlusuuring.

Paraku pole uuringu planeerimisel pööratud piisavalt tähelepanu uuringu eetilistele aspektidele. Isehakanud eetikakomitee soovib juhtida tähelepanu järgmistele puudustele uuringu korralduses:

Uuringus osalevatelt lastelt ja noortelt ei küsita informeeritud nõusolekut uuringus osalemiseks.

Uuringus osalevate alaealiste isikute vanematelt/hooldajatelt ei küsita luba laste uuringusse kaasamiseks.

Uuringus osalemine ei ole vabatahtlik ning uuringus osalevad alaealised isikud ega nende seaduslikud hooldajad ei saa uuringus osalemisest keelduda ega osalemist soovi korral igal ajal lõpetada.

Uuringu läbiviijad varjavad infot, kuidas hoiustatakse uuringu käigus alaealiste kohta kogutud infot ning kuidas tagatakse konfidentsiaalsete isikuandmete kaitse. Isehakanud eetikakomiteele teadaolevalt ei tee J. Vana koostööd Andmekaitse Inspektsiooniga.

Uuringu läbiviijad ei avalda infot, millistel isikutel on ligipääs kogutud andmetele. On teada, et alaealiste isikute andmete käitlemisega tegeleb uurimisgrupi liige P. Pikud. Samas on selge, et sellise andmemassiivi haldamine käiks ühel isikul üle jõu, mistõttu on eetikakomiteel alust arvata, et uurimisgruppi kuulub rohkem kui üks P. Pikud nimeline isik.

Uuringu läbiviijad ei selgita piisavalt, milliste kriteeriumite alusel jagunevad uuringus osalevad alaealised isikud headeks ja halbadeks lasteks.

Samuti jääb selgusetuks, kas ja mida võtab uurimisgrupp ette selleks, et vältida negatiivseid mõjusid sellele uuritavate grupile, kes osutuvad halbade laste gruppi kuuluvaks.

Uuringu läbiviijatel on läbimõtlemata ka meetmed, mida võtta ette vältimaks uuringu soovimatuid järelmõjusid sellele uuritavale grupile, kes osutuvad heade laste gruppi kuuluvaks. Eriti on komisjon mures heade tüdrukute gruppi sattuvate alaealiste isikute pärast, kellel võib välja kujuneda hea tüdruku sündroom, mille tagajärjel võivad nad end kolmekümne aasta pärast avastada üle töötamise tulemusena psühhiaatri vastuvõtult.

On äärmiselt taunitav, et uuringus osalevaid alaealisi motiveeritakse uuringus osalema materiaalsete preemiatega, mille suurus, hinnalisus ning vastavus uuringus osaleja soovidele sõltub uuringus osaleja sooritusest. Mida soorituse eest saadakse, ei ole eelnevalt teada. See seab tugeva kahtluse alla uuringutulemuste usaldusväärsuse.

Veelgi taunitavam on see, et suurele hulgale uuringus osalevate alaealiste vanematele kaasnevad uuringus osalemisega märkimisväärsed lisakulutused uuringu läbiviimise perioodil.

Juhtivuurija J. Vana ei tunnusta piisavalt teiste uuringu läbiviimisega seotud isikute panust uurimistöösse. Nii näiteks vastutab välitööde eest üksnes P. Pikud, kes planeerib andmekogumist ning kogub ja analüüsib kõik uuringu käigus kogutavad andmed. Sellele vaatamata publitseerib J. Vana uuringu tulemused ehk heade ja halbade laste nimekirja ainuautorina.

Lõpetuseks juhib isehakanud inimuuringute eetikakomitee tähelepanu, et uuringusse kaasatud põhjapõtrade tõttu vajaks uuringu eetiline pool täiendavad hinnangut ka loomauuringute eetikakomiteelt.

Samuti tuleks Konkurentsiametilt paluda täiendavat hinnangut asjaolule, et sedavõrd mahuka uuringu puhul pole korraldatud riigihanget.

Isehakanud eetikakomitee koosseisus:

Mai Beilmann (eetikakomitee esinaine; koosoleku juhataja ja protokollija)

Ave Roots (eetikakomitee liige)

Kairi Kasearu (eetikakomitee toetajaliige)

Indrek Soidla (eetikakomitee toetajaliige)


* Käesoleva artikli näol on tegemist följetoniga. ERR Novaatoris hakkab 2019. aastast ilmuma följetonide sari "Teateid teaduselust", mis on inspireeritud juhtumistest teadlaste igapäevatöös.

Toimetaja: Marju Himma

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: