Ülevaade: Eesti ülikoolide populaarsemad erialad

Juba aastaid populaarsete erialade kõrval on kasvanud hüppeliselt huvi haridusega seotud erialade vastu.
Juba aastaid populaarsete erialade kõrval on kasvanud hüppeliselt huvi haridusega seotud erialade vastu. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Ülikooli astumiseks avalduste esitamine on jõudnud lõpusirgele. Juba aastaid populaarsete erialade, nagu psühholoogia ja õigusteaduse, kõrval tuntakse üha rohkem huvi ka haridusega seotud erialade vastu.

Loos toodud statistika põhineb eeskätt sisseastumise infosüsteemi (SAIS) andmetel. Nõnda võivad graafikutel toodud andmed esineda kohati kõigist laekunud avalduste arvust.

Näiteks jõuavad mõne ülikooli puhul SAIS-i vaid nende võõrkeelsetele õppekavadele kandideerivate välismaalaste andmed, kes jõuavad immatrikuleerimiseni. Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse astme sisseastumise statistikas on aga vaid need avaldused, kus laia matemaatika riigieksami tulemus oli 50 protsendist parem. Kitsaskohtadele vaatamata annavad graafikud aimu, milliste erialade vastu tuntakse huvi kõige rohkem.

Kõige enam avaldusi, üle 14 000, esitati Tartu Ülikooli (TÜ) õppekavadele. Sellele järgnesid Tallinna Ülikool (TLÜ) ja Tallinna Tehnikaülikool.

Bakalaureuse astmes tunti kõige enam huvi psühholoogia ja õigusteaduse vastu. Nii soovis Tallinna Ülikoolis psühholoogiat õppida üle 700 ja Tartu Ülikoolis ligi 600 inimest. Samas leiab kõige populaarsemate erialade hulgast ka mitmeid haridusega seotud õppekavasid, nt alushariduse pedagoogi eriala.

Lisaks TÜ ja TLÜ pakutavatele erialadele mahtus esikümnesse ka üks Eesti Maaülikooli (EMÜ) ja Tallinna Tehnikaülikooli õppekava: vastavalt maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine ning IT-süsteemide arendus. Seejuures saab esitada EMÜ-sse avaldusi 6. juuli pärastlõunani.

Magistriastmes domineerisid ka sel aastal Tartu Ülikooli pakutavad erialad. Nii soovis eripedagoogika ja logopeedia õppekavadel kokku õppida üle 200 inimese, õigusteadust aga ligi 600 inimest. Samal ajal võib märgata aga taas haridusega seotud erialade, nagu haridusinnovatsiooni ja hariduse juhtimise, kasvavat populaarsust.

Doktorantuuris on selgete suundumuste tabamine kitsamatele projektidele spetsialiseerumise tõttu raskem. Endiselt tuntakse aga kõrgendatud huvi Tartu Ülikooli meditsiini ja spordi õppekava. Ühtlasi on populaarsed sotsiaal-, riigi ja poliitikateadused. Eesti Kunstiakadeemias pürgis aga kõrghariduse kolmandas astmes kunsti ja disaini õppekavale 30 inimest.

Tartu Ülikool

Eestikeelsesse õppesse esitati sel aastal 15 protsendi võrra enam avaldusi kui eelmisel aastal. Seejuures suurenes magistriõppesse tulla soovijate arv neljandiku võrra. Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul oli eriti rõõmustav kandidaatide arvu kasv õpetajakoolituse erialadel. Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel avati seal lisaks tavapärasele 500 õppekohale lisaks veel 300 õppekohta.

Bakalaureuseastmes on konkurents kõige tihedam psühholoogia, majandusteaduse ja füsioteraapia õppekavadele, kus esitasid ühe koha kohta avaldusi ligi seitse inimest. Magistriõppes on populaarsemad sessioonõpet võimaldavad erialad nagu teenuste disain ja juhtimine ning muutuste juhtimine ühiskonnas.

Doktoriõppes on konkreetsete suundumuste väljatoomine raskem, kuna mitmes valdkonnas keskendutakse kitsama fookusega uurimisteemale ja sellele vastavalt avatakse ka konkursse. Nii soovis õppida näiteks nii meditsiini ja spordi, sotsiaalteaduste kui ka politoloogia erialal ligi 30 inimest. Ent sama palju inimesi soovis õppida ka erinevatel matemaatika ja informaatika doktoriõppekavadel.

Kaldma sõnul on SAIS-is olevad andmed üldiselt lõplikud. Üksikute arvude erisused on aga siiski jätkuvalt võimalikud. Mõnel juhul on olnud juhtumeid, kus kandidaat on õigeaegselt avalduse esitanud, saanud ka kinnituse erialakatsele registreerimise kohta, kuid hiljem süsteemis avaldust muutma läinud ja seeläbi avalduse uuesti esitama staatusesse võtnud.

Sisseastumiseksamid toimuvad Tartu Ülikoolis 9. juulini. Kõrghariduse esimese astme eestikeelsesse õppesse vastu võetud üliõpilaste esmased nimekirjad avaldatakse 11. juulil. Kahe päeva jooksul pärast vastuvõtuotsuse saamist peavad vastuvõetud kinnitama oma soovi õppima tulla. Magistriõppes teeb ülikool vastuvõtuotsuseid jooksvalt pärast kandidaatide hindamist. Vabanenud õppekohti täidetakse kuni 19. augustini.

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikoolile esitati tänavu ligi 6000 sisseastumisavaldust. Kõige suurema kasvu tegid energeetikaerialad. Elektroenergeetika ja mehhatroonika bakalaureusekavale esitati peaaegu kaks korda rohkem avaldusi kui kaks aastat varem. Õppeprorektor Hendrik Voll kandis selle energeetika õppekavade kaasajastamise arvele, muu hulgas lisati neisse probleem- ja projektõppe vorme ning integreeriti neisse rohetehnoloogiaid.

Esitatud avalduste arvu poolest on bakalaureuseastmes endiselt esirinnas IT süsteemide arendus ja ärindus, magistriastmes aga juhtimine ja turundus ning rahandus ja majandusarvestus.

Doktorantuuri toimub Tallinna Tehnikaülikoolis vastuvõtt aastaringselt ja tööstusdoktorantuuri õppekohtadele jooksvalt. Suvisel vastuvõtuperioodil oli avatud 66 konkurssi doktorant-nooremteaduri õppekohtadele, millele kandideeris kokku 453 kandidaati.

Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse astme SAIS-i statistikas kajastuvad vaid need avaldused, kus laia matemaatika riigieksami tulemus oli 50 protsendist parem. Samuti ei leia sealt välisüliõpilaskandidaatide avaldusi, mida oli kolmapäevaks esitatud ligi 370, ega paberil esitatud avaldusi. Ennekõike magistriõppes võib tekitada see kümnete avaldusteni ulatuva erinevuse.

Kuna enamikel Tehnikaülikooli pakutavatel erialadel rakendatakse lävendipõhist vastuvõttu, tuleb sisseastujatel kinnitada vaid 13. juulini oma õppimaasumist. Doktorantuuri vastuvõtuotsused tehakse peale kandideerimisdokumentide hindamist, intervjuusid ning kvalifikatsiooni hindamisi 25. augustiks. 

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli esitati sel aasta kokku 8255 sisseastumisavaldust. Seejuures oli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste erialadele tänavu tung enam kui viiendiku võrra suurem kui möödunud aastal. Kokku neile õppekavadele 2503 avaldust. Õppevaldkonna juhi Helen Joosti sõnul esitati bakalaureuseastmes kõige rohkem avaldusi psühholoogia erialale, magistriõppes oli populaarseim eriala hariduse juhtimine.

SAIS-is on nähtavad kõik Tallinna Ülikooli eestikeelsetele õppekavadele esitatud avaldused. SAIS-i tõrgete tõttu sisestati avaldusi aga veel kogu nädalavahetuse. Samas loobusid osad kandidaadid eksamite perioodil kandideerimisest ja neid avaldusi ei kuvata enam SAIS-i avalikus vaates.

Võõrkeelsetele õppekavadele kandideerivate välismaalaste vastuvõtuks kasutab aga ülikool DreamApply süsteemi. SAIS-i tuuakse augustis üle vaid nende kandidaatide andmed, kes jõuavad immatrikuleerimiseni. Samuti on välisüliõpilaste vastuvõtt avatud kuni augustini.

Vastuvõtueksamid toimuvad Tallinna Ülikoolis 1.-11. juulil. Vastuvõetute nimekirjad avaldab ülikool hiljemalt 12. juulil. Lõplikult kinnitab ülikool vastuvõetute nimekirjad 18. augustil.

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikooli saab esitada avaldusi veel neljapäeva pärastlõunani. Kolmapäeva hommikuks oli laekunud sellele aga üle 2300 avalduse. Kõige suurem konkurss on maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavale sesssioonõppes, kuhu on esitatud ligi 600 avaldust. Samuti on jätkuvalt populaarsed geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus ning veterinaarmeditsiin.

Nii pürib maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava ühe kohta üle kümne inimese. Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus erialale aga ühele kohale ligi üheksa inimest.

Vastuvõetute esialgsed nimekirjad avaldatakse 13. juulil. Õppima tulek Maaülikooli tuleb kinnitada kahe päeva jooksul, alates enda vastu võetuks määramisest SAIS-is.

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Kunstiakadeemiale esitati SAIS-i andmetel tänavu üle 1000 sisseastumisavalduse. Bakalaureuseastmes tunti kõige enam huvi graafilise disaini eriala vastu, millele pürgis 110 inimest ehk ühele kohale pürgis ligi üheksa inimest. Magistriõppes lootis sama eriala õppida 56 inimest ehk ühele kohale pürgis seitse soovijat. Doktorantuuris kandideeris kunsti ja disaini eriala kolmele kohale aga 30 inimest ehk konkurents oli veelgi tihedam.

Kunstiakadeemias toimuvad vestlused ja sisseastumiskatsed vahemikus 3. kuni 7. juuli. Vastuvõtu tulemused teatatakse hiljemalt 7. juulil.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraline vastuvõtt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse lõppes 30. juunil. Avaldusi esitati kokku 343 ja immatrikuleeriti 212 uut üliõpilaskandidaati. Doktoriõppesse võeti vastu kolm nooremteadur-doktoranti.

Populaarsemad erialad olid bakalaureuseõppe eestikeelsetest õppekavadest helilooming ja muusikatehnoloogia, muusikapedagoogika, keelpillid, jazzmuusika ja laul, magistriõppes interpretatsioonipedagoogika, helilooming ja muusikatehnoloogia, laul ja jazzmuusika.

Ingliskeelsetest õppekavadest olid bakalaureuseõppes populaarsemad helilooming ja muusikatehnoloogia, laul ja jazzmuusika ning magistriõppes kultuurikorraldus, klahvpillid ning helilooming ja muusikatehnoloogia.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia paistab silma teistest ülikoolides suurema ingliskeelsetele õppekavadele kandideerijate osakaaluga. Nõnda on erinevus ka SAIS-i andmetega märkimisväärne.

Mõnedele erialade alatäituvuse tõttu toimub täiendav vastuvõtt 20. augustini. Sisseastumiseksamid toimuvad 21.–25. augustini.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: