Tiit Land: tehnikaülikool vajab stabiilsusperioodi ning töörahu

Tiit Land
Tiit Land Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Tehnikaülikooli rektoriks pürgiv Tiit Land lubab teha kõik selleks, et igale ülikoolipere liikmele meeldiks ülikoolis töötada. TTÜ suurema eesmärgina näeb Land 10-15 aastaga Põhjamaade tehnikaülikoolide taseme saavutamist.

Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks valituks osutumise korral kavatsen lähtuda ülikooli arengukavas 2020 seatud missioonist ning visioonist:

- TTÜ missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv
inseneri- ja majandushariduse andja Eestis.

- TTÜ tulevikuvisiooniks on innovaatiline Eesti jätkusuutlikkus maailmas.

TTÜ suurema eesmärgina näen 10-15 aastaga Põhjamaade tehnikaülikoolide taseme saavutamise, nii teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni, ettevõtluskoostöö kui teadmussiirde näitajate poolest. TTÜ võtab endale olulise rolli Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021-2035 täitmisel. Ülikooli tegevused toetavad Eesti jätkusuutlikku arengut.

Rektoriks saades sean eesmärgiks järgmise viie aasta jooksul panustada järgnevate tegevuste läbiviimisse ning eesmärkide saavutamisse:

- Kõige olulisem on akadeemilise kvaliteedi tagamine ning tõstmine. Õppekavaarenduses tuleb võtta arvesse ühiskonna ja tööturuvajadusi ning hinnata üliõpilaste tagasisidet, samuti kaasata enam tööandjaid ja vilistlasi.

- Toetan tasakaalustatult interdistsiplinaarse õppe arendamist, milles osaleksid erinevate teaduskondade ja valdkondande tudengid.

- Olukorras, kus demograafiline olukord on stabiliseerunud, peame leidma uusi
sihtrühmi, muuhulgas lähtudes elukestva õppe põhimõttest. Oluline on jätkata koostööd gümnaasiumitega, ka väljastpoolt Tallinna.

- Pooldan enama koostöö arendamist teiste Eesti ülikoolidega ning ühisõppekavade loomise jätkamist.

- Pean oluliseks ülikoolile akadeemilise järelkasvu kasvatamist. Akadeemilisest karjäärist huvitatud üliõpilased peavad saama võimaluse teadustöös osalemiseks juba varakult. Panustan tudengiteaduse arendamisesse.

- Pooldan ingliskeelsete õppekavade jätkuvat arendamist, ennekõike magistriõppe tasemel. Algatan ülikooli rahvusvahelistumise põhimõtete koostamise.

- Pean oluliseks toetada õppejõudude professionaalset arengut ning pakkuda neile täiendkoolitusi, milles kasutatakse kaasaegseid õpetamisvahendeid ja -meetodeid.

- Teadusülikoolina on ülimalt oluline tähtsustada ja kasvatada teadus- ja arendustöö kvaliteeti ja mahtusid. Pooldan alusuuringute ja rakendusuuringute
tasakaalustatud toetamist ja arendamist.

- Kuna riigipoolne konkurentsipõhine teaduse rahastamine on ülimalt pingeline, peab ülikool kasutama oma vahendeid teadusrühmade rahastamiseks olukorras, kus teadusrühma uurimistoetus on lõppenud, kuid järgnevat rahastust ei ole saadud vaatamata kõrgetele hinnetele. Selleks algatan ülikooli grandifondi loomise, mida rahastatakse baasfinantseerimisest.

- Toetan tenuuril põhineva akadeemilise karjäärimudeli jätkuvat rakendamist viisil, mis sarnaselt väljastpoolt ülikooli kandideerijatele oleks motiveeriv ka ülikoolis töötavatele õppejõududele ja teadlastele. Töötajatel peab olema teadmine ja kindlus, et neil on võimalus oma saavutustest tulenevalt karjääriredelil edeneda.

- Toetan projektide arendamist ning ettevõtluskoostööd, mis arendab innovatsiooni ja leiutustegevust ning on suunatud teaduse ja arendustegevuse tulemuste rakendamisele Eesti ühiskonna ja majanduse huvides. Oluline on edendada ka sotsiaalset innovatsiooni. Ülikool peab paremini realiseerima intellektuaalse omandi potentsiaali, mille arendamiseks plaanin luua toetusmehhanisme.

- Toetan interdistsiplinaarsete projektide arendamist, see loob teadlastele täiendavaid võimalusi osaleda nii Eesti-sisestes kui rahvusvahelistes koostööprojektides.

- Oluline on tõsta doktoriõppe tulemuslikkust ja efektiivsust. Doktorandid tuleb võimalikult varakult siduda ülikooli teadus- ja arendusprojektidega, samuti tuleb tõsta järeldoktorite arvu. Toetan tööstusdoktorantuuri arendamist.

- Ülikooli üks suuremaid väärtusi on üliõpilased. Pean oluliseks, et üliõpilaskond oleks maksimaalselt kaasatud ülikooli protsesside juhtimisse erinevatel tasanditel. Pean aktiivset juhtkonna-üliõpilaskonna dialoogi, toetan igakülgseid üliõpilaskonna initsiatiive ning väärtustan üliõpilaste poolt korraldatavaid üritusi.

- Ülikooli juhtkond lähtub juhtimisel arengukavast ning nõukogus ja senatis vastuvõetud otsustest, ning põhimõttest, et kõik akadeemilised üksused on võrdsed. Juhtkond peab tagama info liikumise. Eesmärgiks on, et ülikoolis oleks kiirelt ja paindlikult võimalik võtta vastu otsuseid ja et oleks võimalikult vähe
bürokraatiat.

- Olen ise meeskonnamängija ja olen senises rektoriametis püüdnud oma tegevusi läbi rääkida. Toetan kollegiaalse töökultuuri kujundamist ning arutan sihid ja tegevused enne läbi.

- Soovin arendada töötajate tunnustamissüsteemi ning toetava ja stabiilse töökeskkonna loomist. Usun, et lisaks konkurentsivõimelisele töötasule on väga oluliseks motivaatoriks ülikooli ja kolleegide poolne tunnustus.

- Ülikool peab osalema ühiskonna arenguprotsessides. Peame ekspertidena aktiivselt osalema ühiskondlikkes debattides ja poliitikakujundamistes, pakkudes tõenduspõhiseid stsenaariume ja soovitusi.

- Pean oluliseks arendada koostööd kohalike omavalitsustega, kaasates regionaalseid kolledžeid.

- Toetan vilistlaste jätkuvat väärtustamist ja maksimaalset kaasamist ülikooli tegemistesse ja arendustesse.

- Toetan ülikooli kultuuri- ja spordikollektiivide tegevust ning üliõpilaste ja töötajate sportimisvõimaluste arendamist.

- Algatan jätkusuutliku arengu põhimõtete tegevuskava koostamise, eesmärgiga lõimida säästva arengu põhimõtteid teadus- ja arendustegevusse ning õppetöösse.

Seljataga on reformide periood, ülikool vajab stabiilsusperioodi ning töörahu. Teen kõik selleks, et igale ülikoolipere liikmele meeldiks oma ülikoolis töötada.

Toimetaja: Urmet Kook

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: