TÜ doktoritöö osutab üllatavale tegurile, mis aitab IT-tudengid diplomini

...
... Autor/allikas: Martin Bureau/AFP/Scanpix

Infotehnoloogia (IT) üliõpilased tahavad juba õpingute käigus töötada IT ettevõtetes. Kui varasemalt on levinud dogma, et see pärsib nende õpingute lõpetamist, siis täna Tartu ülikoolis kaitstav doktoritöö kinnitab vastupidist: erialane töö õpingute ajal soodustab kõrgkooli edukat lõpetamist.

Igal aastal alustavad üliõpilased kõrgkoolides IT-õpinguid, kuid suur osa neist katkestab õpingud enne lõpudiplomini jõudmist. Euroopa Liidus on IT-erialadel keskmine väljalangevus 19 protsenti, kuid Eestis katkestab õpingud juba esimese õppeaasta jooksul ligi 30 protsenti IT üliõpilastest.

Kõrgkoolis edasijõudmist mõjutavaid tegureid on palju ja sageli on need väga individuaalsed. Selleks, et eri profiilidega üliõpilastele oleks võimalik pakkuda just neile sobivat toetust õpingutes edasijõudmiseks, süstematiseeris Külli Kori doktoritöös kõrgkoolis edasijõudmist mõjutavaid tegureid ja eristas üliõpilaste profiilid.

Tema töö tulemused näitavad, et IT-ga seotud õppekava valikul on üliõpilaste jaoks kõige olulisem varasem kogemus valdkonnas, mis põhjustas huvi selle õppimise vastu.

“Töötamisega seotud aspektid, nagu näiteks töövõimalused ja palgad, olid üliõpilaste jaoks olulised nii õppekava valikul kui ka õpingute jätkamisel,” sõnas Kori. “Õpingute jätkamisel mängisid tähtsat rolli ka sotsiaalsed suhted kõrgkoolis.”

Kori doktoritöö aluseks on USA-s loodud mudel, mis näitab akadeemilise ja sotsiaalse integratsiooni rolli kõrgkoolis edasijõudmisel. Doktoritöö tulemuste põhjal täiendati mudelit professionaalse integratsiooni rolli lisamisega, et see sobiks paremini IT erialade jaoks.

Kori koostas empiirilise mudel, mis näitab, et IT erialadel õpingutes edasijõudmisel on olulised nii akadeemiline, sotsiaalne kui ka professionaalne integratsioon.

“Eriti tugevalt tuli välja professionaalse integratsiooni roll, mis viitab, et IT üliõpilased tahavad õpingute käigus olla reaalselt seotud IT ettevõtetes tehtava tööga. Seega on üliõpilaste õpingutes edasijõudmise toetamisel oluline kõrgkoolide koostöö IT ettevõtetega nii õppekava arendamisel kui ka üliõpilastele praktiliste ülesannete andmisel,” selgitas värske doktor ja haridustehnoloogia nooremteadur.

Ka üliõpilaste profiilide eristamisel leidis Kori, et osa üliõpilasi vajab õpingute jätkamiseks praktilist töökogemust IT valdkonnas.

Lisaks eristas Kori neli üliõpilaste profiilid, kes vajavad toetust keerulistes õppeainetes edasijõudmisel. Need profiilid olid:

  1. töökogemusega üliõpilased, kes ei usu, et nad õpingud lõpetavad;
  2. töökogemuseta üliõpilased, kes ei usu, et nad õpingud lõpetavad;
  3. töökogemuseta üliõpilased, kes usuvad, et lõpetavad õpingud;
  4. töökogemusega üliõpilased, kes usuvad, et lõpetavad õpingud.

Kori leidis, et profiilid 1 ja 3 vajaksid praktilist töökogemust IT valdkonnas, profiil 1 vajaks toetust keerulistes õppeainetes edasijõudmisel ja profiil 4 esimesel õppeaastal lisatoetust ei vaja. “Samas järgmistel õppeaastatel võivad ka viimase profiili üliõpilased toetust vajada, et õpingud edukalt lõpetada.”

Kori doktoritöö praktiline väärtus seisneb soovituste välja toomises, mis aitaksid tulevikus IT üliõpilasi toetada ja väljalangevust vähendada. Kuid soovituste tõhusus vajab edasist uurimist.

Kori soovitused IT üliõpilaste väljalangevuse vähendamiseks:

  • Alustada võiks üliõpilaste vastuvõtu tõhustamisest, et saada kõrgkooli motiveeritumad ja erialale sobivamad üliõpilased.
  • Üliõpilased, kellel on õpingutes raskusi või kelle eelteadmised on väiksemad, vajavad toetust akadeemilises integratsioonis, näiteks  lisaseminare, kursusi ja konsultatsioone.
  • Kõrgkoolid peaksid tegema koostööd IT-ettevõtetega, et üliõpilased saaksid õpingutes lahendada päris tööga seotud ülesandeid, mis neid rohkem motiveeriksid.
  • Koostöö IT-ettevõtetega on vajalik ka õppekavaarenduses – õppekavadesse võiks olla planeeritud praktika mõnes IT-ettevõttes, mis tõstaks üliõpilaste professionaalset ja sotsiaalset integratsiooni ning aitaks teooriat ja praktikat omavahel paremini siduda.

Doktoritööd “Akadeemilise, sotsiaalse ja professionaalse integratsiooni roll kõrgkoolis infotehnoloogia õpingutes üliõpilaste edasijõudmise prognoosimisel“ juhendasid professor Margus Pedaste ja vanemteadur Olev Must. Oponeeris Liz Thomas Edge Hilli ülikoolist.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: