Jaak Aaviksoo: kas tehnikaülikool peaks suurendama oma turuosa?

Jaak Aaviksoo.
Jaak Aaviksoo. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

TTÜ rektoriks tagasi pürgiva Jaak Aaviksoo jaoks on strateegiline valik, kas tehnikaülikool peaks seadma oluliseks eesmärgiks suurendada oma turuosa Eesti kõrgharidusõppes, sh avardades vastuvõttu, konsolideerides teisi valdkondlikke (õppe)asutusi ja astudes teisi mahu kasvule suunatud samme.

Vastavalt rektori valmiskorras sätestatule olen esitanud ülikooli arengu lühivisiooni, milles on kajastatud minu põhiseisukohad ülikooli tulevikku silmas pidavalt.

Järgnev tegevuskava lähtub esitatud visioonist ja tugineb tehnikaülikooli seaduses ja põhikirjas sätestatud ülesannete jaotusele nõukogu, senati ja rektori vahel, mille kohaselt on ülikooli strateegilise juhtimise organiks nõukogu, akadeemiliseks otsustuskoguks senat ning rektor tagab nõukogu ja senati poolt kehtestatud arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide ettevalmistamise ja elluviimise.

Eelnevast tulenevalt on valitava rektori esmaseks ülesandeks tagada ülikooli arengukava koostamine aastateks 2020-2025 lähtudes nõukogu poolt sõnastatud strateegilisest sisendist ja tuginedes senati seisukohtadele akadeemilistes küsimustes

Ülikooli uus nõukogu on väljendanud valmisolekut omapoolselt sõnastada strateegilised suunised ülikooli arenguks. On arusaadav, et lisaks riiklikes poliitikates sõnastatud/sõnastatavatele avalikele huvidele ja nõukogu liikmete kogemusel põhinevale sisendile lähtub nõukogu ka rektori valimistega seotud aruteludes väljendatud seisukohtadest ja eesmärgipüstitustest. Eelneva põhjal võetakse vastu ülikooli arengukava ja selle põhjal rektori/juhtkonna tegevuskava.

Omapoolse sisendina sellesse protsessi sõnastan antud kontekstis minule olulisena tunduvad strateegilised valikud.

1. Kas ülikool peaks seadma oluliseks eesmärgiks suurendada oma turuosa Eesti kõrgharidusõppes, sh avardades vastuvõttu, konsolideerides teisi valdkondlikke (õppe)asutusi ja astudes teisi mahu kasvule suunatud samme? Kas selles vallas on mõeldav tööjaotus?

2. Milline on ülikooli välisüliõpilasi ja sellega seonduvat keelepoliitikat puudutav eesmärgipüstitus – kas lisaks üleilmastumisest tulenevatele akadeemilistele eesmärkidele tuleks seejuures otseselt arvestada ka Eesti tööturu vajadusi? Milline on asjakohane avalikke huve väljendav sisend ülikooli arengukava koostamiseks?

3. Kas ülikooli TAI tegevuse eesmärgistamisel tuleks julgemini orienteeruda rahalistele motivaatoritele, eelkõige EL-i programme silmas pidavalt, või tuleks enam arvestada Eesti avaliku- ja erasektori partnerite (seni nõrgemini rahastatavate?) pikaajaliste huvidega?

4. Kas ülikooli (mõõdetava) akadeemilise taseme tõstmisel eelistatakse lühiajalist edu kindlustavaid (vältimatult väliskompetentsile tuginevaid) või pikaajalist kindlust tagavaid (rahvusliku kompetentsi kasvatamisele suunatud) meetmeid?

5. Kas nõukogu ja/või senat soovivad TalTechile seada konkreetseid eesmärke ülikoolide rahvusvahelisi pingeridasid puudutavalt?

Usun, et ülikooli liikmeskond ja mina rektorina oleme valmis ja võimelised leidma ja sõnastama asjakohased meetmed seatud eesmärkide saavutamiseks.

Minu tegevuskava rektorivalimiste järgselt (peale 18.05.2020) edasi liikumiseks oleks järgmine:

1. Nõukogu sõnastab omapoolse sisendi ülikooli arengukavasse oma juunikuu koosolekul (seal on arutelul ka eelmise arengukava täitmine).

2. Maikuu lõppu kavandatud (võimalik muutus?) arenguseminaril arutatakse (senati ja nõukogu liikmete osavõtul) sisendeid arengukavasse.

3. Rektor, lähtudes olemasolevatest sisenditest, korraldab arengukava alusteksti koostamise juuli alguseks, edastades selle kõigile osapooltele.

4. Uue õppeaasta alguseks on saadud tagasiside põhjal koostatud arengukava mustand, mida asutakse arutama kõigis otsustuskogudes.

5. Arengukava on võimalik vastu võtta ülikooli nõukogus veel sel aastal, tagades samas selle kooskõla EL-i järgmise finantsperioodi (2021-2027) raamistikuga.

Rektori/juhtkonna tegevuskava on võimalik sõnastada vaid peale ülaltoodud strateegiliste otsuste sõnastamist ja kinnitamist.

Toimetaja: Urmet Kook

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: