Kakskeelsed lapsed eristavad paremini hääli ({{commentsTotal}})

Kakskeelsed lapsed tunnevad oma ükskeelsetest eakaaslastest inimesi paremini hääle järgi ära. Et inimkõne kannab peale oma otsese sisu infot ka selle kohta, kes seda sisu sisaldavat juttu parajasti kõneleb, siis on kakskeelsetel lastel ükskeelsete ees veel seegi eelis peale selle, et nad saavad loomulikultaru ka kahes eri keeles edastatavast sisust.

Ameerika teadlased eesotsas Susannah Levyga New Yorgi ülikoolist tegid katseid 41 lapsega, kellest rääkis 22 ainult inglise keelt. Mõnda muud keelt rääkis lisaks 19 last. Üks ülesanne seisnes näiteks selles, et lastel lasti kuulata sõnapaare. Üks sõna inglise keeles saksa aktsendiga ja teine sõna saksa keeles, mida ka need kakskeelsed lapsed, kes seda ülesannet täitsid, ei osanud. Nad pidid ütlema, kas mõlemat sõna ütles üks ja seesama inimene või kaks eri inimest.

Teises ülesandes näidati lastele joonisfilme, kus rääkisid kolm tegelast rääkisid igaüks oma häälega. Pärast pidid lapsed üksnes hääle järgi aru saama, milline tegelane parajasti rääkis jne.

Katsetest selgus esiteks, et kümneaastased ja vanemad lapsed said ülesannetega paremini hakkama kui üheksa-aastased ja nooremad. See ei ole teadlastele ka eriline üllatus. Kuid selgus ka, et kakskeelsed lapsed lahendasid ülesandeid paremini kui ükskeelsed.

Levy kirjutab ajakirjas Bilingualism: Language and Cognition, et kakskeelsete laste paremale hääle tundmisel võib olla mitu võimalikku seletust. Ühest küljest on neil teistest rikkalikum teadliku kõne kuulamise kogemus. Teisest küljest võib neil olla kujunenud parem keskendumisvõime. Kolmandast küljest tajuvad nad aga võibolla terasemalt ka hoopis sotsiaalseid olukordi, mis aitab omakorda inimestel hääli eristada.

Toimetaja: Jaan-Juhan OidermaaVaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Väiksemad planeedid jagunevad kahte selgesse rühma

Alles see oli, kui teadlased ei teadnud väljaspoolt meie Päikesesüsteemi ühtegi planeeti, kuid nüüd on nn eksoplaneete hakatud avastama suurel kiirusel ja hulgakaupa. NASA kosmoseteleskoobi Kepler abiga on nüüd äsja üles leitud ja teatavaks tehtud ühekorraga lausa 219 uut planeedikandidaati.

Osama bin Laden.Osama bin Laden.
Doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid uudse meetodiga

Tallinna ülikooli doktorant Helen Geršman uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid retoorilisest vaatenurgast, mida pole sarnaselt varem analüüsitud.