Ühiskond

Meediauurija 5 soovitust Jänku-Jussi paroodiate taolise sisuga toimimiseks

18.08.17 ... Noored ei loo parodeerivat sisu peamiselt raha teenimise eesmärgil, vaid soovist saada eakaaslaste tähelepanu, heakskiitu või ärritust, leiab Tartu ülikooli sotsiaalmeedia lektor Maria Murumaa-Mengel. See muudab omakorda keerulisemaks taolise sisuga ilmnevate probleemide ennetamise ja lahendamise.

IT ei lahenda tööstus 4.0 probleemi ettevõtete eest ära

11.08.17 ... Maailma juhtivates tööstusriikides on alanud neljas tehnikarevolutsioon, n-ö tööstus 4.0, mis tähendab, et tootmise digitaliseerimisega saavutatakse tootlikkuse hüppeline kasv. See aga ei tule nii lihtsalt, nagu selgus Arvamusfestivali teadusala arutelust "Neljas tehnikarevolutsioon – kas Eesti on rongist maha jäänud?".

EBSi uuring: tööandjad ootavad koolitamisest palju, kuid ei mõõda tulemusi

09.08.17 ... Kui mõni Eesti ettevõte, avaliku või kolmanda sektori asutus saadab oma töötaja koolitusele, siis jääb omandatud teadmine väga suure tõenäosusega ainult selle inimese teada. Ta ei jaga seda oma kolleegidega ega pruugi isegi kasutada igapäevatöös tulemuste parandamiseks. Nii selgus Estonian Business Schooli (EBS) tehtud uuringust, mille tulemustest rääkis EBSi professor Tiit Elenurm.

Animatsioon: geneetika selgitab, kust on pärit eestlaste esiisad

08.08.17 ... Erinevaid teadusuuringuid lugedes on võimalik kokku seada pilt sellest, kust on pärit meie esivanemad. Kogutud info põhjal pani Ajalugu Oskariga kokku animatsiooni, mis seletab väga lihtsalt ja selgelt, kust on pärit eestlaste esivanemad.

Uuring: parem ligipääs kõrgharidusele võinuks ära hoida Brexiti

08.08.17 ... Kui kõrgharidus oleks olnud praegusest vaid kolmele protsendile enam kättesaadav, poleks möödunud suvel Brexiti hääletus läbi läinud, selgub Leicesteri ülikooli matemaatikute uuringust.

Läbimõtlematu ühismeedia kasutus röövib isegi päris sõprade privaatsuse

06.08.17 ... Miski pole tasuta. Kergekäeliselt sõprade e-posti aadresse ja telefoninumbreid jagades pole sotsiaalmeedia kasutamise hinnaks mitte ainult inimese enda, vaid ka nende sõprade privaatsus. Kontaktandmeid juba sotsiaalvõrgustikus leiduva infoga seostades saab öelda nii mõndagi näiteks nende seksuaalsete eelistuste, elukoha ja vanuse kohta, viitab šveitsi teadlaste uuring.

Uued soovitused: laste ekraaniaja piiramisest enam ei piisa

03.08.17 ... Sõpradega suhtlemine algab hommikul veel enne kui voodist tõustud ning lõppeb viimase asjana kui nutitelefon pannakse öökapile või padja alla. Nende kahe hetke vahele jääb terve hulk väga mitmekülgseid suhtlemise, aga ka üksiolemise viise internetis. Nii võiks võtta kokku laste meediauurija Sonia Livingstone'i ja tema kolleegi Alicia Blum-Rossi viimase uuringu tulemused ja soovitused.

Julgeolekuekspert terrorismist: peame märkama oma aju loodavaid illusioone

30.07.17 ... Hirmudele mängiv 24-tunnine uudisvoog ja massimeedia on muutnud haruldased terroriteod inimaju eripärade tõttu igapäevaelu lahutamatuks osaks, nendib Harvardi juurakooli julgeolekuekspert Bruce Schneider. Võib aga loota, et juba paari põlvkonna pärast tajuvad inimesed neid sama õiges valguses, kui taevas kõlavat kõuekõminat.

Isikliku maaomandi juured viivad hiliskeskaega

28.07.17 ... Sel suvel on avalikkuses palju tähelepanu pälvinud mooni- ja rapsipõldude omanike ning põldudele radu tallavate õieilunautijate vahel lahvatanud konfliktid. Kuidas on maa omand ühes kõigi peremehe õiguste ja talle kehtivate piirangutega kujunenud?

Ajaloolane: teame eestivenelaste ajaloost liiga vähe

27.07.17 ... Tallinna ülikooli Eesti ja üldajaloo professor Karsten Brüggemann tõdeb suvises Horisondis ilmunud intervjuus, et tuleks uurida siin nii tsaariajal kui Nõukogude Liidu päevil töötanud venelastest ametnike lugu. See aitaks meil kunagistest sündmustest paremini aru saada.

Ajakirjaanalüüs: kuidas on Naine 30 aasta vältel muutunud?

21.07.17 ... Eliis Tischler Gustav Adolfi Gümnaasiumist uuris naiste kujutamist meedias ning tegi seda 1984. aasta ajakirja Nõukogude Naine ja selle mõttelise järglase Eesti Naise 2013. aasta väljaande persoonilugude põhjal.

Video ja fotod: inimesed jõudsid Austraaliasse seniarvatust palju varem

20.07.17 ... Lugu sellest, kuidas või millal esimesed inimesed Austraaliasse jõudsid, on jutustatud pikka aega ja väga erineval moel. Täna ajakirjas Nature avaldatud uurimus annab sellele loole veel ühe ja üha enam üllatusi, aga ka küsimusi tekitava peatüki.

Intervjuu tippteadlasega: andmemajanduse pidurdamine getostab ühiskonda

17.07.17 ... Üks maailma mõjukamaid andmemajanduse teadlasi professor Alex Pentland Massachusettsi tehnoloogiainstituudist (MIT) ütles Tallinnas digitaalse ühtse turu tippkonverentsil, et Euroopa ja Eesti andmemajandus on ülejäänud maailmast ees.

Raport: Google maksis teadlastele soodsate uurimuste eest miljoneid

13.07.17 ... USA mittetulundusliku järelevalveorganisatsiooni Campaign for Accountability kinnitusel on suurettevõte Google maksnud Briti ja USA ülikoolide teadlastele miljoneid dollareid, et viimased viiksid läbi uuringuid ja avaldaksid artikleid, mis kujundaksid avalikku arvamust ja poliitikat Google'ile soodsas suunas.

Individualistide sotsiaalne kapital kipub olema suurem kui kollektivistidel

13.07.17 ... Usaldusel ja normidel põhinevaid inimestevahelisi sidemed ja sotsiaalseid võrgustikke nimetatakse sotsiaalseks kapitaliks. See on äärmiselt kasulik ressurss nii üksikisikutele, kogukondadele kui ka riikidele. Samas on sotsiaalne kapital nii riikide vahel kui ka riikide sees, sealhulgas indiviidide tasandil, ebavõrdselt jaotunud.

Vanavanemad tagasid inimese eellaste rahuliku ööune

12.07.17 ... Eakamate inimeste ööuni on sageli lühem ja kergem kui noorematel. See, mida me praegu tõlgendame vanemate puhul unehäiretena võib aga olla pika aja jooksul välja kujunenud ellujäämismehhanism.

Pooled väljaannetest flirdivad korraga nii lugejate kui reklaamiandjatega

12.07.17 ... Suurem jagu väljaannetest on nõus avaldama nii reklaamina märgistamata kui märgistatud turundustekste ning ei näe probleemi ajakirjandusliku sisu ja reklaami sulandumise osas. 

Soome-ugri jumalate avalike suhete korraldus põhineb sakraalsel hämal

08.07.17 ... Moodsal ajal peavad jumalad soomeugrilasi veenma, et nad on austamist väärt.

Doktoritöö: kes vastutab, kui Eestis sünnib laps, keda vanemad ei soovinud?

03.07.17 ... Kas tervishoiuteenuse osutaja peaks hüvitama lapse ülalpidamiskulud, kui isikud on soovinud lapse saamist vältida, kuid arsti eksimuse tõttu naine siiski rasestub ja sünnitab igas mõttes terve lapse? Aga kui sündiv laps on raske puudega?

Laste kehaline karistamine jäägu minevikku

01.07.17 ... Füüsiline karistamine õpetab pigem vägivalla heakskiitmist kui vastutustundlikku ja teistega arvestavat käitumist ning läbirääkimistel põhinevat probleemide lahendamist, kirjutab Kadri Soo kultuurilehes Sirp. Kadri Soo on Tartu ülikooli ühiskonna­teaduste instituudi sotsiaalpoliitika assistent.

Vananev Eesti mees ei olegi tingimata endasse tõmbunud ja kurvameelne

29.06.17 ... Tartu ülikoolis kaitstud magistritööst selgus, et inimese suhtumist vananemisse ja uue olukorraga toimetulekut mõjutavad otseselt nii eelnevalt elatud elu kui ka ühiskonnas levinud hoiakud ja stereotüübid. 

Infoteadlane: närvidele käiva sõbra vaigistamisega teed iseendale karuteene

27.06.17 ... Valeuudiste, pettuste ja muu madala kvaliteediga info üha laienevat levikut saab selgitada inimeste piiratud tähelepanu ja informatsiooni üleküllusega. Valeinfo leviku piiramiseks ei piisa vaid inimeste eluterve kriitikameele arendamisest, tarvis läheb ka sotsiaalmeediaettevõtete senisest jõulisemat sekkumist, selgub värskest teadustööst.

Galerii: Jõhvi naiste mälumaastikud pakuvad põnevat uurimisainest

27.06.17 ... Sellega, et Jõhvi linn on aja jooksul väga palju muutunud, on ühel nõul nii 1920. aastatel hobuvankris linnas sõitnud 103-aastane Helmi kui ka 2016. aastal Hesburgeris sõpradega matemaatikaülesandeid lahendanud 17-aastane Marion, kirjutab Jõhvi naiste mälumaastikke uurinud ja sel teemal Tartu ülikoolis magistritöö kaitsnud Laura Jamsja. 

Piltuudis: kus tähistavad jaanipäeva eestlased ja rahvusvähemused?

22.06.17 ... Tartu ülikooli inimgeograafia doktorandi Veronika Moosese uurimistöö kohaselt on pühade sh jaanipäeva ajal eestlased võrreldes vene keelt kõnelevate inimestega liikuvamad.

Karjäärinõustaja annab koolilõpetajale enne ülikooli astumist 5 nõuannet

21.06.17 ... Taas on käes aeg, mil paljud noored lõpetavad kooli ja ees seisab oluliste otsuste langetamise aeg. Tartu ülikooli karjäärinõustaja annab viis soovitust, millele enne kõrgkooli astumist mõelda. 

Õigus huviringides osaleda ei ole kõigile Eesti lastele võrdselt tagatud

21.06.17 ... Tänapäeval lastele avatud laialdastes võimalustes ei pruugi huviringides osalemine tunduda keeruline – kuid milline on tegelik olukord?

Andmeanalüüs: mees- või naisülemus – kumb on parem?

21.06.17 ... Kas eestlaste seas mõjutab arvamust oma ülemusest ülemuse sugu? Ülemuse omadused on olulised iga töötaja jaoks ja on tähtis, et jagatakse sarnaseid väärtushinnanguid. Erinevused võivad olla tingitud ka soost – kas see vastas tõele ka 2010. aastal? Seda uurisid Tartu ülikooli tudengid analüüsides sotsiaalteaduslikke andmeid.

Postkommunismi varjud: vene elanikkonda iseloomustab endiselt skeptitsism

20.06.17 ... Kuigi peale valimisaktiivsuse on viimase 12 aasta jooksul suurenenud ka inimeste osalemine kodanikualgatustes, on Eesti elanikkond endiselt pigem võõrandunud ja skeptiline, selgub Tartu ülikooli ühiskonnateadlaste tehtud analüüsist. Siin mängib olulist rolli ka rahvuseline lõhe, mis on muutnud just siin elavad venelased pigem vaikselt protestivateks kui aktiivseteks kodanikeks.

Doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid uudse meetodiga

20.06.17 ... Tallinna ülikooli doktorant Helen Geršman uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid retoorilisest vaatenurgast, mida pole sarnaselt varem analüüsitud.

Puudulik terviseuuringute rahastamine ohustab eestlaste tervist

16.06.17 ... Täna saatsid Tartu ülikooli arstiteadlased sotsiaalministeeriumile ning haridus- ja teadusministeeriumile pöördumise, milles avaldasid muret teadusuuringute alarahastamise ja Eesti rahva tervise tuleviku pärast. Arstiteadlaste sõnum on, et puudulik terviseuuringute rahastamine mõjutab negatiivselt eestlaste tervist.

Kas tippsportlastel on rohkem põhjust moraalne olla kui tavainimestel?

16.06.17 ... Tartu ülikooli filosoofiamagister jõudis järeldusele, et tippatleedid, kes satuvad üha enam väljaspool spordimaailma meedia huviorbiiti, peaksid ka treening- ning võistlusperioodi välisel ajal käituma moraalsemalt kui nii-öelda tavainimesed.

Video | Brian Cox: idiootsusel on loomulik piir

15.06.17 ... Kolmapäeval astus Vene kultuurikeskuses üles briti osakestefüüsika professor ja saatejuht Brian Cox. ERR Novaator uuris enne esinemist, mida arvab Cox elust, universumist ja teadusest.

Eestis levib poolvääriskivide buum

15.06.17 ... Viimase kolme aasta jooksul on poolvääriskivide soetamine ja nende kasutamine saanud Eestis uues vaimsuses väga populaarseks. Sellest annab tunnistust ka järjest avatavate esoteerikakaupluste hulk, mille peamiseks müügiartikliks on just poolvääriskivid. 

Uuring: mis mõjutab ajateenijate usku Eesti kaitsevõimesse?

15.06.17 ... Erinevatesse riigikaitsega seotud organisatsioonidesse kuulunud ajateenijad usuvad teistest enam Eesti kaitsevõimesse, selgub kaitseväes tehtud uuringust

Kas menukad näpuvurrid tõesti aitavad keskenduda ja alandavad ärevust?

13.06.17 ... Kas menukad näpuvurrid ehk fidget spinnerid suudavad tõesti alandada ärevust ja parandada keskendumisvõimet, nagu kiidavad edasimüüjad? Mida laste ja noorte seas populaarsust koguvatest spinneritest oodata ja mida mitte, selgitab Tartu ülikooli koolipsühholoogia ja eripedagoogika lektor Astra Schults.

Euroopa sotsiaaluuring: Eestis pole soolist lõhet inimeste poliitikahuvis

13.06.17 ... Vaatamata viimastel aastakümnetel tehtud edusammudele soolise võrdsuse edendamisel, on naised peaaegu kõigis Euroopa riikides poliitikast vähem huvitatud kui mehed. Huvi poliitika vastu peetakse aga poliitilise kaasatuse oluliseks eelduseks.

Magistritöö: Eestis on embrüo õigused kaitstud, rahvusvaheliselt mitte

12.06.17 ... Reproduktiivmeditsiini ja geneetika kiire areng ning uudsed tehnikad on peagi pakkumas ennenägematuid võimalusi nii seniravimatute haiguste ja vigastuste ravis kui ka “sündimata laste disainis”.

Heli Lukner: teadussüsteemi ummikseisust teadmistepõhise majanduseni

08.06.17 ... Teaduse ja teadmismahuka majanduse käekäik läheb korda väga paljudele Eesti inimestele. Muu hulgas väljendavad seda rohkearvulised arvamused, seisukohavõtud ja analüüsid, kuid miks me ei näe paranemise märke, küsib tänavu noore teadlase eripreemia pälvinud Heli Lukner.

Valdkondade vastasseis? Digihumanitaaria – see ongi tänane humanitaaria

07.06.17 ... Viimasel ajal on humanitaarvaldkondades järjest rohkem kõlanud sõna digihumanitaaria. Humanitaarteadlaste arusaamad ja seisukohad on selles osas väga vastakad. Mis see digihumanitaaria ikkagi on ja milleks seda vaja on?

Doktoritöö: leibkond mõjutab suremust rohkem kui perekonnaseis

05.06.17 ... Tallinna ülikooli doktoritööst selgus, et seos leibkonnaseisu ja suremuse vahel vanemaealise rahvastiku hulgas on suuresti varieeruv. Teisisõnu see, millisesse leibkonda vanemaealised kuuluvad mõjutab suremust rohkem kui nende perekonnaseis.

Haiguspäevade reform oli edukas, kuid kaotajaks on jälle madalapalgalised

29.05.17 ... Kaheksa aastat tagasi kehtima hakanud uus haiguspäevade hüvitamise kord on vähendanud haiguse tõttu töölt puudumisi kolmandiku võrra.

Töö, mis reedab inimese

29.05.17 ... Kusagil kultuuriruumis liigutab sõnumituuleke tarkusetera, et kui tahad näha inimese tegelikku iseloomu anna talle alkoholi. Alaealistele ja karsklastele peaks sobima versioon, milles peab inimese une pealt üles ajama. Ka siis pidavat avanema võimalus näha ärkvel oldud ajal tähelepaneliku valve all enda teada hoitud ehtsamat palet.

See ei ole tõde enne, kui Sergei Lavrov seda eitab ehk infosõda 2.0

26.05.17 ... Sellise märkusega võeti kokku neljapäevane infosõja-teemaline paneelarutelu rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses. Infosõda ei ole iseenesest meile võõras mõiste – sarnaseid strateegilisi püüdeid elanikkonna teadvust mõjutada on dokumenteeritud juba ammu. Sisuliselt ei tehta praegusel ajal midagi teistmoodi, ainult vahendid on teised. Võitluses propagandistliku sisuga on võtmetähtsus eelkõige meediaharitusel, aga ka heal huumorimeelel, selgus arutelu käigus.

Doktoritöö: kas kunstikogemus tekitab empaatiat?

24.05.17 ... Tallinna ülikoolis kaitses doktorant Marge Paas täna doktoritöö, milles uuris, kuidas tekib empaatia kunstiteose kogemisel.

Tuli oli keskaegse peo lahutamatu osa

24.05.17 ... Tallinna ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur Inna Jürjo kirjutab mai-juuni Horisondis tule rollist keskaegses Eestis. Lisaks sellele, et tuli oli ohtlik hävitaja ja põletamine kardetud karistusviis, oli tulel tähtis koht ka keskaja pidustustel.

Kristjan Port: mõistlik on väljendada palavat armastust Google'i vastu

24.05.17 ... Jumalolevuselt eeldatakse kõige nägemist, kõige teadmist ja kõiksuguseid võimeid maalastes kuulekuse esilekutsumiseks. Kõikse valitsejat pole nähtud, aga leidub neid kes väidavad, et on tema armu tunda saanud. Google’t on enamus näinud ja kogeda saanud, aga keegi pole veel tajunud selle mõju ekraanist kaugemal asuvas maailmas. Tõenäoliselt olukord muutub. Järelikult on kasvamas konflikt kõigevägevama tiitli üle.

TTÜ doktoritöö: Eesti raamatupidamiskeskused ei pruugi ootusi täita

23.05.17 ... Eesti riik koondab oma tugiteenused, näiteks raamatupidamise tugiteenuste keskusesse, kuid kuna seda ei tehta teooriale tuginedes, ei pruugi need oodatud kokkuhoidu ja kvaliteeti saavutada, selgub värskest Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis kaitstud doktoritööst.

Port: kas sotsiaalmeedia peaks olema riiklikult kontrollitav teenus?

23.05.17 ... Suitsupakil olev suurte tähtedega kiri hoiatab, et selle toote kasutamine võib kahjustada tervist. Esimesed tubakatoodete ohu teated ilmusid sigaretipakile umbes 40 aastat tagasi. Aastatega sõnumite intensiivsus kasvas ja 2001 aastal võttis Kanada esimene kasutusele suitsetamisest hurjutava koleda pildi kopsuvähist või muust tervisekahjustusest.

Tähelepanuväärt leid: Eesti perekonnad e-hääletavad tihtipeale koos

23.05.17 ... Paljud eestlased e-hääletavad kahekesi, kas koos elukaaslase või täisealise lapsega. Sellisele järeldusele jõudsid Tartu ülikooli Johan Skytte instituudi poliitikauurijad, kui otsisid vastus küsimusele, kas internetis hääletamine muudab valimised vähem sotsiaalseks.

Lunavara jäljendab kõvaketta purunemist - taastada ei saa suurt midagi

17.05.17 ... Praegune lunavarakampaania on "võtnud pantvangi" enam kui 200 000 inimese andmed üle maailma. Kuigi taolisi lunavarasid on liikvel olnud varemgi, erineb praegune kampaania varasematest märkimisväärselt, nendib Tallinna tehnikaülikooli võrgutarkvara õppetooli juhataja Tanel Tammet.
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.