Artikkel on rohkem kui viis aastat vana ja kuulub arhiivi, mida ERR ei uuenda.

Tallinna 32. Keskkool

Miks peaks Tallinna 32. keskkoolist saama aasta kool?

1. Tugev identiteet Tallinna tavalise korterelamurajooni koolina, kus on tüüpprojekti järgi ehitatud kooli kohta ebatavaliselt palju VALGUST. Kooli renoveerimisel 2007. aastal otsustasime jätta alles numbriga nime, sest nimel on tähtis osa identiteedis. Kool on viimaste aastate jooksul jõudsalt suurenenud ning üle 1000 õpilase jaoks jääb maja juba väikseks. Sellegipoolest ei taha kool loobuda oma suurest gümnaasiumist ja viiest õppesuunast: ajalugu-õigus, keskkond-majandus, multimeedia, teater ja humanitaaria. Just kooli suur gümnaasium, õppesuunad, kuid ka avatud olek ja huvitegevus on see, miks meid teatakse ning sel aastal käis kooli 10. klassidesse katsetamas ligi 800 õpilast ja avatud uste päeval oli kooli sissesaamiseks hoovis lausa pikk järjekord.

Identiteeti kujundavad ka kooli väärtused: avatus, loovus, hoolivus ja vastutus, mida võib peast nimetada meie koolis iga õpilane, töötaja ja vilistlane. Peame neid oma tegemistes väga oluliseks ja väärtustame enda traditsioone, mille algatajateks on suuresti praegused või endised kooli õpilased või töötajad.

2. Kogukonna- ja ühtsustunne. Sel õppeaastal käis meil külas Peterburi kool ning nende direktor ütles pärast meie direktorile, et meil on õpilaskeskne kool, et seda oli tunda juba fuajeesse sisenedes kui vastuvõtjaks ei olnud kooli juhtkond, vaid õpilaste esindus. Meil ongi väga õpilaskeskne kool, kus õpilased saavad palju algatada ja tegutseda, kuid mis kasvatab selle kaudu ka vastutust ja hoolivust oma kooli suhtes. Meie majas kuuleb tihti, kuidas inimesed räägivad ühisest n-ö kommuunitundest, paljudest sisenaljadest ja ühisest huumorimeelest. Nii õpilased kui töötajad tajuvad 32. Keskkooli kui ühte perekonda, hoolimata maailmavaatest, muudest eripäradest ja tulevikuplaanidest. Inimesi hinnatakse pigem nende suhtumise ja panuse, kui akadeemilise võimekuse või sisutühja viisakuse eest.

Õpilased ja õpetajad on peale õppetööalaste tegevuste koos palju toimetanud ning kooli töötajad osalevad peaaegu kõikidel kooli sündmustel. Kooli suurimal imiteerimiskonkursil on alati oodatumad just õpetajate kavad, kus neid on laval paarkümmend. Õpetajad on teinud kooli filmigalale oma filme (kooli jalgpallimeeskonna jäljendamine; õudusfilm sellest, kui õpilased koolis ei ole jne), esinenud vabalaval, tantsinud õpilastega ühistes tantsukavades nii hip hopi kui rahvatantsu, teinud õpilastega bändi ja laulnud EV100 suursündmusel ja erinevatel kontsertidel.

Lisaks on õpetajad teinud üllatusvideosid õpilastele lõpukellaks ning osalenud koos nendega läbi õppeaasta kestvas kultuurimälumängus Kultuuritaip ja loomulikult vedanud köit, mänginud lauatennist, korv- ja võrkpalli spordisündmustel. Huvitav fakt on ka see, et kahel viimasel jõuluballil on rahvas just õpetaja koos oma abikaasaga valinud balli parimaks tantsupaariks. Sündmuste vahepeal teevad õpetajad ka muid toredad asju, nt on õpetajatel oma joogagrupp, meie geograafiaõpetaja vedamisel toimuvad kõikidele koolipere huvilistele matkad ning tervelt aasta käisid kolm õpetajat tantsuklubis tantsutreeningul, kus juhendajaks oli meie enda õpilane.

Hoiame sidet ka oma vilistlaste ja lapsevanematega. Kooli juubeli ja Eesti Vabariigi juubelil olid nii laulu- kui tantsunumbrites kaasategijaid mõlemast poolest ning ka meie perespordipäeval olid kaasatud vanemad ja pallimänguööl vilistlaste võistkond. Meie vilistlased ja vanemad käivad andmas külalistunde ja kaasavad õpilasi õppekäikudesse. Meie vilistlastest filmitegijad on aidanud teha koolil mitmeid videosid, kus on figureerinud ka mitmed vilistlastest kuulsad avaliku elu tegelased ja vilistlastest graafilised disainerid on teinud logosid.

Lisaks on meil kooliväliseid mitmeid toredaid toetajaid, kellega oleme aastate jooksul palju koostööd teinud, et kutsuda sündmustele kuulsaid žüriiliikmeid, pakkuda häid auhindu ning võimaldada suuri trükitud plakateid ja kvaliteetset heli- ja valguslahendusi. Lisaks korraldame ülelinnalist etluskonkurssi ja kooliteatrite festivali, mille on meile usaldanud Tallinna Haridusamet. Sel õppeaastal oleme teinud ka palju heategevust: 46. lend korjas raha jõuludel perede kingituste ja jõululaua toetuseks, toetasime Haiba lastekodu ning vabalaval korjati toetusi erivajadustega Salu kooli õpilaste toetuseks ning tehti neile ka väike kontsert.

Meie koolis on palju õpilasi ja ka nüüdseid vilistlasi, kes just koolist saadud aktiivsuse pisikuga on aktiivsed ka väljaspool kooli. Meie seast on tulnud tervelt kolm eelmisel suvel iseloodud tantsupeo korraldajat, PÖFFi noorkriitikud, sotsiaalettevõtluse ja vabatahtlikkusga tegelevad inimesed; teatri-, kultuuri-, spordiorganisatsioonide spetsialiste ja loovisikuid, õpetajaid jne.

3. Õpilaste algatus ja kaasatus. Meie majas tegutsevad Õpilasesindus, Spordivaim, Aktiiv ja Noorteparlament, kellel kõigil on tugev maine ja poolehoid koolipere poolt, sest sündmused on alati põhjalikult ette valmistatud ning südamega tehtud.

Esindusfunktsiooniga Õpilasesindusse kuuluvad 9.-12. klasside klassivanemad, kes räägivad kaasa kooli õppenõukogus, hoolekogus, tervisenõukogus ning kellel on kooli juhtkonnaga kohtumised. Nad juhivad tähelepanu kitsaskohtadele ja esindavad kooli, osalevad ja räägivad kaasa kooli puudutavates küsimustes ka koolist väljaspool, nt on osalnud nende liikmed ka saates "Suud puhtaks" ning suurimaks töövõiduks võib lugeda taimetoidu lisamist koolitoidu menüüsse juba paar aastat tagasi, mis annab kõigile võimaluse enda valikuid arvestades koolis kõhutäis saada. Taimetoit on väga populaarne, muuhulgas ka nende seas, kes muidu taimetoitlased ei ole. Õpilasesinduse ja Aktiivi järglane on 5.-8. klasside Noorteparlament, kes tegeleb paari sündmuse korraldamisega ja harjutavad samuti seda, kuidas oma klasse esindada ja oma arvamusi edastada.

Tallinna 32. Keskkoolis tegutseb alates käesoleva õppeaasta sügisest spordiaktiiv, mis kannab nimetust 32.KK Spordivaim. Tõsi, esimesed sammud said tehtud juba eelmisel õppeaastal, kui noored korraldasid "Stiilse spordipäeva" ja "Lauatennisepäeva". Seejärel koguneti suvel spordilaagris ja pandi paika uued ideed. Nii sündis ka spordiaktiivi idee. Spordivaim, kehalise kasvatuse õpetaja juhtimisel, viib läbi suuremaid ja väiksemaid sporditeemalisi sündmusi.

Grupp tegutseb esimest õppeaastat ja on juba väga jõudsalt oma positsiooni välja teeninud, sest nende aktiivsetel vahetundidel joogast vaikuseminutite ja iganädalase Viskekütina, osaletakse aktiivselt. Nad on teinud mitmeid nädalapikkuseid sündmusi, kuhu on kaasatud klassid ja ka õpetajad, nt jalgapllinädal, südamenädal, tantsu- ja grupitreeningute nädal ning pallinädal ja pallimängude öö; lisaks ka nt stiilne algklasside spordipäev ja perepäev.

Nad korrastavad koolihoovis ise spordiväljakuid ja värvivad üle spordiplatside jooned ning teevad lauatenniselaudu. Neil on oma logo ning pluusid ja pusad, mida see ehib. Spordivaim on meie kultuurilembelises koolis liikumist väga jõudsalt ja lõbusalt edasi arendanud ja spordilaagritega väljaspool kooli suurendavad nad liikumist ka koolivälisel ajal.

Aktiiv loodi huvijuhi poolt õpilasesinduse kõrvale eraldi grupina neli õppeaastat tagasi, sest vabatahtlik huvi kooli elus ja melus osaleda ja seda korraldada läks väga suureks ning sooviavaldusi laekus üle 100! Aktiivi kuuluvad 9. - 12. klasside õpilased, kes on jagatud nelja grupi vahel. Sündmuste grupp korraldab kooli suuri sündmusi playboxist, vabalavast Moepeegli ja EV100 öölaulupeoni ning selles grupis on kõige rohkem inimesi, kes jagavad enda vahel ära ülesanded idee teostusest loominguliste etteasteteni välja.

Aktiivi meediagrupp teeb kooli TV-d "Hookus Fookus", sündmuste reklaamiklippe ehk treilereid ning korraldab koolisündmuste filmimise ja pildistamise. Aktiivis on tehnikagrupp, kelle ülesandeks on tegeleda sündmuste heli- ja valguslahendustega ning kooli Youtube"i live-ülekannete ja sealse videopanga täiendamisega. Aktiivis on ka koolilehe Objektiiv toimetus, kelle värvilises trükis ilmuvad alati oodatud kokkuvõtted sündmustest, põnevad arvamuslood ja loomingunurgad.

Aktiivil on väga tugev ühtekuuluvustunne, sest lisaks oma organiseerimistele, kohtutakse igapäevaselt ka niisama oma ruumis või huvijuhi juures. Aktiiv veedab igal sügisel öö koolis, kus arutatakse õppeaasta sündmused kõik läbi ja pannakse õppeaastale korralik algu. Lisaks on aktiivil jõulupidu, kevadine laager; samuti on neil oma logo (ka animeeritud logo), mida nad uhkelt oma pusadel kannavad ja mis on nende ruumi seinale maalitud. Aktiiv on koolis nelja õppeaastaga leidnud oma uhke kandepinna: aktivistide tegemisi märgatakse, tunnustatakse, toetatakse ja võetakse nendest aktiivselt osa.

Aktiiv teeb väga tugevat koostööd nii kooli juhtkonnaga kui ka arendusnõukoguga, kuhu ka aktiivi liikmed kuuluvad. Koostöös arendusnõukoguga on välja töötanud kooli logoga meened, kooli tutvustavad videod, õpilaste ja töötajate tunnustasmissüsteem, tegeletud teiste koolide vastuvõtuga jne. Lisaks on mitmed aktiivi liikmed kooli õpilasesinduses ja spordiaktiivis. Need kolm gruppi teevad koostööd ja toetavad üksteist juba ka sellepärast, et mõni õpilane kuulub näiteks kõikidesse kolme gruppi. Kooli juhtkond toetab oma õpilasgruppe ja näeb neid tugevate partneritena.

Lisaks loovad õpilased veel gruppe. Näiteks meie kooli endised ja praegused jalgpallurid panid 2017. hooaja Rahvaliigasse enda võistkonna nimega JK 32. Keskkool. Kooli poistega tulised jalgpallimängud tõid kohale palju publikut, kelle seas oli nii mängijate klassikaaslasi kui õpetajaid. Esimesel mängul, mis toimus kodukoolist eemal Wismari staadionil, oli pealtvaatajaid ligi 100. Poiste vormi ehtis kooli logo ja ka meie vilistlase firma logo, kes oli sponsoriks.

Hetkel on koolist ka kaks bändi: Hang Over Me, kus tegutsevad nii õpilased, vilistlane kui teised sõbrad ning Lõunakõrsikud, mis on 10. klassi bänd, kus klahvpille mängib õpetaja.

Kui inimestel tuleb jutuks Tallinna 32. Keskkool, siis esimeste asjadena öeldakse, et neil tuleb pähe soe sisekliima, väärtused, õppesuunad ja huvitegevus. Meie õpilasgrupid loovad tugevalt meie kooli nägu!

4. Aktiivi korraldatud suursündmus: EV100 ÖÖLAULUPIDU. Vabariigi 100. sünnipäeva puhul otsustati teha midagi enneolematut. Nii korraldati koolihoovis korraliku pakase ja lumesaju saatel võimsate emotsioonide ja ilutulestikuga öölaulupidu, mida külastas üle pooletuhande inimese ja mille ettevalmistuses osales üle 100 inimese. Aktiiv alustas tööd varakult, kui pandi kokku bänd, kuhu kuulus vilistlasest trummar, õpetajast klahvpillimängija ja kitarristid ja bassist olid õpilased. Lauljate seas olid samuti nii õpilased, töötajad kui vilistlased ning esilauljaid toetas suur ühendkoor mudilastest noorteni.

Öölaulupeo jaoks tehti erinevad videoüleskutsed, kus teiste seas osalesid ka meie kuulsad vilistlased: telesaatejuht Urmas Vaino, näitleja Raivo E. Tamm, modell Kätlin Hallik, aga ma meie kooli direktor jt. Meie aktivisti tehtud plakatid viidi kõikidesse Mustamäe koolidesse ja lasteaedadesse, sotsiaalkeskusesse, noortekeskusesse, linnaosavalitsusesse, kaubanduskeskustesse ning ka mõndadesse koolidesse Kristiines, Nõmmel ja kesklinnas.

Lisaks viidi plakatid mitmesse kultuuriasutusse ja kohvikusse Tallinna kesklinnas. Aktiiv saatis läbi kirjalistide, koolikodulehe ja sotsiaalmeediakanalite teated nii õpetajatele, õpilastele, vilistlastele kui lastevanematele. Viimaste seas oli mitmeid, kes aitasid plakatite panekuga ka oma kortermajadesse. Kogu õues kasutatava tehnika tõi meile äärmiselt soodsamalt meie vilistlane, kes ütles, et see on temapoolne kingitus Eesti Vabariigile.

Kogu eeltöö oli tehtud ning samal päeval panid aktivistid koolihoovi sissekäikudesse õueküünlad ja tegid ka EV100 küünalde kujutise, tehnika grupp pani koolimaja välisfassaadi sinistesse toonidesse särama ning kogu helitehnika paika, kus tulid appi ka lapsevanem ja vilistlane. Aktiiv pani üles teetelgi, kus terve öölaulupeo vältel kostitati inimesi tasuta sooja joogiga.

Aktiivikad olid hämmingus kui hakkasid nägema, kuidas kahest sissepääsust tulid inimesed pikkade rividena, pered kelkudel olevate lastega, suured ja väikesed, vanad ja noored, omad ja võõrad ning kuidas Eesti lippude lehvides lauldi nii isamaalisi laule "Eestlane olen ja eestlaseks jään" kui ka "Massikommunikatsiooni" ning laulude vahele räägiti huvitavaid fakte Eesti kohta. Inimesed laulsid kaasa, lehvitasid lippe, kallistasid ja valasid aktivistid tänu- ja kiidusõnadest üle nii samal õhtul kui järgmistel päevadel sotsiaalmeedias.

Aktiivile kirjutasid õpetajad, lapsevanemad, noored, kuidas neile läks hinge kooli korraldatud oma öölaulupidu. See ja mitmed teised asjaolud kinnitavad seda, miks meie koolis kasutatakse sõna "sündmus" ja mitte "üritus". Hingega tehtud tegevused ei ole kunagi ainult üritatud, vaid need on eluhetked-sündmused.

5. Pallimängude nädal ja öö. 32. KK Spordivaim korraldas "Pallimängude nädala" ajavahemikul 19.-23. Märts 2018. Paraku olid selleks hetkeks mitmed õpilased külmast talvest ja tihedast kooliprogrammist kurnatud. Mistõttu kujunes sündmuse korraldamine omamoodi väljakutseks. Puhkehetkede vaba ja unetute ööde nädal sai tõsiasjaks. Spordiaktiiv tõestas, et väga head sündmust on võimalik korraldada ka väheste energiavarudega.

Pallimängude nädalal toimus mitu eraldiseisvat projekti. Näiteks tehti nädala esimeses pooles algust saalihoki klassidevahelise võistluse ja koolidevahelise korvpalli finaalturniiriga. Neljapäeval toimus juba eelmisel aastal populaarsust kogunud "Lauatennisepäev" ja reedel pandi nädalale punkt "Pallimängude ööga". Viimasel kahel projektil hoidis energiat üleval noorte algatatud smuutibaar "Münt".

Kogu nädala vältel osalesid programmis ja tegid omavahel tihedat koostööd kehalise kasvatuse õpetajad. Sporditundides said põhialadeks korvpall ja võrkpall ning saalihoki. Õpetajad andsid poistele ja tüdrukutele võimaluse ühiselt sportida. Moodustati segavõistkonnad ja peeti klassisiseseid ning klassidevahelisi turniire. Kaasa tegid kõik klassid alates 1. kuni 12. klassini välja.

Eraldi väärib mainimist "Lauatennisepäev". Noored olid sündmusepäeva hommikul juba varakult võimlas valmis. Eesmärk oli testida spordipäeva korraldamise uut taset. Nimelt kulus möödunud aastal "Lauatennisepäeva" ettevalmistamisele kogu öö. Seekord sooviti võimla valmis seada veerand tunniga. Tänu paljudele abilistele ja õigele delegeerimisele utoopiline plaan ka õnnestus. Kell kümme hommikul ootasid võimlas mängijaid koguni 11 lauatenniselauda. Püsti oli pandud uus ja uhke smuutibaar "Münt".

Spordiaktiiv pani nädalale punkti "Pallimängude ööga" ja seda rohkem kui 70 korv- ning võrkpallilahingu ja enam kui 150 osalejaga. Kui kella nelja ajal hommikul sportis võimlas ligi 100 noort, võib öelda, et sport on Tallinna 32. Keskkoolis populaarne. Nii mõnedki spordisõbrad tegid spordiprogrammis kaasa kogu nädala jooksul.

Etteasted, filmid, treilerid jm videomaterjal on meie kooli Youtube"i kanalis: https://www.youtube.com/channel/UCXYV12JaKZJb4HVkhN4fO_g/videos.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: