Artikkel on rohkem kui viis aastat vana ja kuulub arhiivi, mida ERR ei uuenda.

Eestimaa õpib ja tänab: aasta klassiõpetaja nominendid

Aasta klassiõpetja nominendid 2017.
Aasta klassiõpetja nominendid 2017. Autor/allikas: haridus- ja teadusministeerium

Haridus- ja teadusministeerium tunnustab 7. oktoobril aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" neid haridustöötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga eeskuju. ERR Novaator tutvustab kuni 6. oktoobrini lugejatele kõigi kategooriate nominente. Jätkame aasta klassiõpetaja nominentidega – tänavu kandideerivad sellele tiitlile Merike Silm, Sirle Persidski ja Triinu Järvalt.

Merike Silm – Jakob Westholmi Gümnaasium

Merike Silm on suurte kogemuste ja veel suurema empaatiavõimega põhjalik, korrektne, kohusetundlik ning õpilaste huve arvestav õpetaja, kes on pälvinud nii õpilaste, lastevanemate kui ka kolleegide lugupidamise.

Merike rakendab õpetamisviise, mis loovad keskkonna, kus tema õpilased õpivad innustunult ja mõistavad, milleks õpitakse. Ta suunab õpilasi lugema, uurima, katsetama, avastama ja annab neile põhjalikku regulaarset tagasisidet. Innustab esinema konkurssidel ja võistlustel, seostab teemasid igapäevaelu ning varem õpituga ja lõimib aineid. Ta pöörab suurt tähelepanu laste motiveerimisele, tunnustades ja luues klassis positiivse õhkkonna ning on kujundanud sõbraliku, ühtse ja üksteist toetava kollektiivi.

Õpetaja pingutab palju, et õpilased arvestaksid teiste vajadustega ja hooliksid üksteisest ning ümbritsevast. Ta diferentseerib vajadusel õppematerjali vastavalt õpilaste võimekusele ja kaasab edasijõudnuid kaaslasi abistama. Tema klassis on sagedased õppekäigud ja teatrikülastused. Kooli almanahhi koostamise ühe eestvedajana innustab ta õpilasi osalema jutuvõistlustel ja tegema kaastööd kooli ajalehele. Ta ei välista digitehnoloogiat, kuid ei pea selle kasutamist algklassides ülemäära oluliseks ja väärtustab pigem traditsioonilisi õppemeetodeid.

Oma teadmisi jagab ta meeleldi, olgu kolleegidele koolituselt tulles või ülikoolist tulnud praktikante juhendades. Ta aitab korraldada nii koolisiseseid kui ka -väliseid sündmusi ja tema süda kuulub kirjandusele. Eeskuju innustab – Merikese õpilased on raamatukogude ja -poodide sagedased külalised.

Merike Silm on õpetaja selle sõna kõige sügavamas ja ürgsemas tähenduses – ühelt poolt autoriteet, keda usaldatakse tänu tema õpetamismeetoditele, väärtushinnangutele ja erudeeritusele, teiselt poolt tugeva empaatiavõimega hea sõber, kellega jagada oma rõõme ning muresid.


Sirle Persidski – Tartu Kivilinna Kool

Sirle on optimistlik ja rõõmsameelne õpetaja, kes teeb oma tööd südamega, suhtub hoolivalt kõikidesse õpilastesse, kuulab lapsi ning toetab alati nende ettevõtmisi ja ideid.
Õpetaja Sirle on väga energiline, loov ja innovaatiline. Ta tekitab lastes huvi teemade vastu, räägib põnevalt, annab mõistatusi ja nuputamist. Ta rakendab tundides loovat lähenemist ja julgustab õpilasi avaldama oma arvamust, sest mitte ükski mõte/idee ei ole vale. Ta julgustab õpilasi rääkima nii headest kui ka halbadest kogemustest, seades tähtsale kohale kuulamisoskuse. Ta on siiras ja abivalmis ega pane pahaks, kui peab jääma õpilasega peale tunde – oluline on, et too saaks teema selgeks.

Sirle kasutab tundides aktiivõppemeetodeid ja digivahendeid, aga ka ajurünnakut, idee- ning mõistekaarte, arutelu, diskussiooni, paaristöid, rühmatöid, mängitakse ka rollimänge. Vähemalt korra nädalas toimuvad tunnid arvutiklassis või tahvelarvutitega, kus lahendatakse arendavaid ülesandeid nii eesti keeles, matemaatikas kui ka loodusõpetuses. Sageli mängib ta Kahooti ja Kuldvillakut. Ta õpetab lastele kuidas nutiseadmeid enda arendamiseks kasutada ning suunab neid lehekülgedele, mis aitavad õppimisele kaasa.

Sirle loob tunnis sellise keskkonna, kus isegi täiskasvanud unustavad piirid ja ühinevad lastega koos toredas mängus, mida nimetatakse õppimiseks. Õpetaja Sirle jaoks on õppimine loomulik protsess, mis toimub nii klassiruumis kui ka väljaspool seda. Tema tundides on tavaline, et liigutakse kooliõuele midagi uurima ja katsetama. Tema juhitud koolipäevas on raske eristada, mis tunnis parasjagu oled, sest tegevused on omavahel põimitud – loodusõpetuses lauldakse, kehalises kasvatuses õpitakse muu hulgas eesti keelt või matemaatikat. Ainetundides laseb ta õpilastel tutvustada oma hobisid ja harrastusi.

Oma klassiga käib ta kinos, teatris, muuseumides, ettevõtluskülas ja vaatamisväärsuste juures. Kirgliku teatriarmastajana on ta viinud õpilased nii Estoniasse, Vanemuisesse kui ka Ugalasse. Väärtuskasvatuse üheks võlusõnaks peab õpetaja Sirle järjepidevust ja traditsioone – klassiõhtud on ühendatud rahvakalendri tähtpäevadega – ning õpetab lapsi austama ja meeles pidama oma vanemaid ja vanavanemaid.

Õpetaja Sirle on väga tähelepanelik ja tal on lapsevanematega tihe koostöö ning usaldus. Ta oskab välja tuua õpilase positiivseid jooni ja tugevaid külgi ning juhib tähelepanu ka arendamist vajavale. Vanemaid kaasab ta kooliüritustele ja klassikäikudele, nad käivad koolis oma ametitest rääkimas ning kutsuvad klassi oma töökohtadesse ekskursioonile.

Hea koostöö on tal kolleegidega, kellega ta jagab meelsasti oma häid kogemusi. Ta on viinud läbi sisekoolitusi ja tema tunnid on pälvinud tunnustust nii õpetajakoolituse metoodikutelt ülikoolist kui ka kolleegidelt. Ta osaleb kooli arendustöös, juhib õpetajate õppimist toetavat LP-õpikogukonda ja on kooli töökeskkonnavolinik.

Õpetaja Sirle lähtub õpetamisel Tartu Kivilinna Kooli väärtustekaheksakannast: ausus ja usaldus, vastutus ning koostöö, austus ja lugupidamine, isamaalisus ning rahvuslikkus.


Triinu Järvalt – Kärla põhikool

Triinu Järvalt on kõrge sisemise motivatsiooniga, õppijate iseärasusi ja nende õpistiile arvestav ning motivatsiooni toetav, innovaatiline, avastamisrõõmu ja teotahet täis noor pedagoog.

Erialalt eripedagoog, oskab Triinu vilunult märgata iga lapse eripära ja läheneb sellele loovalt. Triinu motoks on Johannes Käisi lause: „Kui õpilane ei saa õppida nii nagu õpetaja õpetab, siis tuleb õpetajal õppida õpetama nii nagu õpilane õpib.” Triinu rakendab õuesõpet ja digiõpet, lõimib aineid ning laseb lastel õpitut eluga seostada. Triinu on õpetaja, kes õpetab ka raamist väljas ja vajadusel ühendab selleks edukalt kooli- ning pereelu.

Triinu oli võtmeisik olulises pilootprojektis „Kaasav Kool“, mis oli suunatud hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamiseks tavakooli ja -klassi. See võimaldas töösse rakendada abiõpetajad, täiendkoolitada õpetajaid HEV-õpilastega töötamiseks ja täiendada ka kooli materiaalset baasi. Tänulikud selle eest ei ole üksi koolipere, vaid ka lapsevanemad, kes tunnetasid lastes tavalisest enam koolirõõmu.

Triinu on julgelt ja oskuslikult läbi viinud avatud tunde, tehes seda ka digivahendeid kasutades. Ta on jaganud oma õpilugusid EV100 programmi Facebooki-kogukonnas „Nutitund igasse kooli“, samuti kooli digiblogis. Tema koostatud tunnimaterjale leidub veebikeskkonnas ja ta osales ka Digipöörde projektis.

Triinu oli eestvedaja selles, et Kärla kool osales Tartu ülikooli eetikakeskuse konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2015“. Suure ja kogu kooliperet kaasava töö tulemusena võitis Kärla kool tiitlid „Hea kooli rajaleidja 2015“ ja “Hea kooli rajaleidja 2016”. Ta ise on pälvinud Lääne-Saare valla haridusstipendiumi ning võitnud koolisisese konkursi „Innovaatiline Õpetaja 2016”.
Triinu on keeleliselt väga korrektne ja nõuab seda ka õpilastelt. Tema mõtted annavad alati indu ja tahtmist kogu kooliperele vaadata enda sisse ning märgata kõrvalseisjat.

Toimetaja: Merit Maarits

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: