Daeshi sotsiaalvõrgustike infovahetuses mängivad naised võtmerolli

ISIS-e võitlejate paraad Liibüas Sirte linnas 2015. aasta veebruaris. (Foto: AFP/Scanpix)
Jaan-Juhan Oidermaa
27.06.2016 10:15
Rubriik: Ühiskond

Kuigi terroriorganisatsiooni Daesh ideoloogia alusel võiks oodata, et selle mõjusfääris olevate naiste mõju selle tegevusele on ennustamatu, viitab sotsiaalvõrgustiku VKontakte näitel tehtud analüüs, et veebiruumis mängivad naised väiksemate Daeshi toetusrühmade vahel ideede ja teabe levitamises kriitilise tähtsusega rolli.

''Me ei tea veel praegu, mida see psühholoogilises mõttes tähendab. Arvestades, et Daesh on olemuslikult meeste domineeritud ühiskond, on kummastav näha, kuidas veebivõrgustikes on naistel informatsiooni liikumises niivõrd keskne roll, et seda ei näe tavaliselt isegi meile tuntumates ja harjumuspärasemates oludes, olgu selleks kasvõi akadeemiline maailm,'' nentis uurimuse kaasautor Stefan Wuchty, Miami ülikooli informaatik ERR Novaatorile antud intervjuus.

Kokku moodustasid naised uurimise alla võetud toetusrühmade liikmetest ligikaudu 40 protsenti. Erinevalt end tavaliselt ühele grupile pühendavatest meestest kaldusid naised analüüsi kohaselt järgima mitmeid rühmi. Teisisõnu kujutasid nad vahelülisid, mis ühendasid eraldiseisvaid gruppe, pikendasid sellega nende keskmist eluiga ja muutsid süsteemi tervikuna tugevamaks.

______
''Naisi võib võrrelda mõnes mõttes liimiga, mis tervet võrgustikku koos hoiab.''
______

Ajaloolises mõttes pole tegu millegi erakordsega. Enne Daeshi uurimist analüüsis Wuchty graafiteooria abil Iiri Vabastusarmee rünnakute kohta kogutud andmeid ja selle endiste liikmete meenutusi, mida oli kogutud alates 1970. aastatest. ''Kuigi naised moodustasid võitlejatest vaid 10–15 protsenti, mõnel ajaperioodil isegi vähem, oli nende ''kesksuse määr'' kõige suurem. Vaatamata sellele, et nad on vähemuses, on nende võimuses ühendada inimesi, kellel pole muidu üksteisega mingit pistmist,'' laiendas informaatik. Daeshi puhul oli näitaja meestest kaks korda korda kõrgem.

Tähelepanek viitab töörühma hinnangul, et naisi ei tohiks näha sotsiaalvõrgustikes vaid Daeshi propagandavahenditena, nagu see väljaspoolt tihti paista võib, vaid nad täidavad lisaks toetavat rolli. Sellega tuleks rohkem arvestada ja vastupropaganda puhul. Samas tasub märkida, et võrreldes 2013–2014. aastaga on naiste sotsiaalmeedia kasutus organisatsiooni poolt vallutatud aladel viimase aasta jooksul märgatavalt langenud. Eriliselt on vähenenud n-ö argiolmet peegeldavate postituste osakaal.

Jaht metaandmetes

Peatume Wuchtyga ka sellel, kuidas õnnestus töörühmal peamiselt Venemaal ülipopulaarse VKontakte umbes 350 miljoni kasutaja ja kümnete tuhandete kommuunide seast välja sõeluda pea 200 Daeshi põhimõtteid toetavat kogumit, mille liikmete koguarv ulatus enam kui 100 000ni.

______
''Kui nüüd aus olla, siis tundsid eriti projektis osalenud saksa partnerid andmekaitsega seonduvate küsimuste suhtes muret.''
______

Võtmeks on siinkohal rakendusliidesed, mida pakuvad pea kõik sotsiaalvõrgustikud. ''Jättes kõrvale Twitteri pole meil kaitstud kontodele ligipääsu. Samas on meil võimalik alla laadida aga kõigi avalike gruppide metaandmed. Meil on võimalik saada ülevaade nendega liitunud inimestest ja nende postitustest,'' selgitas Wuchty. Sealt edasi lastakse käiku arvutiprogrammid, et otsida eelnevalt Daeshiga seostatud mõisteid. Selle käigus huviorbiiti jäänud rühmadest leiab omakorda tihti viiteid teistele gruppidele.

Tegu on justkui lumepalliga, millega koguda suurandmetest kokku kõik asjakohane. Wuchty nentis, et automatiseeritud otsinguga pole võimalik kahjuks eristada Daeshi toetavaid rühmi selle vastastest. Lõpliku otsuse peab tegema inimene. ''Jah, see tähendab vere ja ilma peata ning tükeldatud kehade nägemist. Propagandafotodel nähtavad kannatused on võikad,'' meenutas Julia Vorobjeva, Miami ülikoolis poliitikateadust õppiv doktorant ja üks kahest välistudengist, kelle hooleks jäeti gruppide nende sisu alusel klassifitseerimine.

Üksikasjaliku andmekaevaga tegeleti möödunud aasta jaanurist kuni augustini pea iga päev, mis võimaldas omakorda aimu saada selles ökosüsteemis toimuvatest muutustest.

See elab ja hingab

Sõna ''ökosüsteem'' kasutamine pole juhuslik. Mõneski mõttes meenutavad toetusrühmad elusorganisme, kelle huvides on omandada maksimaalsed mõõtmed ja kasv, jäädes ise seejuures suurematele kiskjatele, nimeliselt veebilehtede administraatoritele, märkamatuks.

Nn turvaliste paikade arv on sotsiaalmeedias Daeshi jaoks järjest vähenenud. Näiteks teatas Twitter aasta alguses, et on sulgenud enam kui 100 000 organisatsiooniga seostatavat kontot. Varasemates uuringutes leiti, et kuigi Daesh on sotsiaalmeedia kasutamises äärmiselt tugev ning kasutab oma auditooriumini jõudmiseks mitmeid erinevaid platvorme ja kanaleid, oli mikroblogikeskkond selle jaoks vähemalt Põhja-Ameerikas üks lemmikpaiku.

Sarnaselt on suuremat tähelepanu Daeshi toetusrühmade laiali saatmisele pööranud Facebook. Kuigi terroriste sümpatiseerivaid ja/või neid toetavaid rühmi sulgeb regulaarselt ka VKontakte, on see olnud seni mõneti vähem edukas. Viimases peitub ka üks põhjustest, miks keskendusid Wuchty ja ta kaaslased analüüsis just sellele.

Informaatik toob välja, et Daeshi toetajad kasutavad gruppide eluea pikendamiseks mitmeid erinevaid taktikaid. ''Mõnikord leiad sa rühmi, mis pannakse kinni paari päevaga, kuid mõne aja pärast kerkib nagu seen maapinnale teine teist nime kandev rühm, mille kasutajaskond kattub eelnevaga märkimisväärses ulatuses,'' tõi informaatik näite. Sageli tegelevad taolised rühmad pilkupüüdvama ja riskantsema info vahetusega. Looduses sellist reinkarnatsiooni aga ei näe.

______
''Vältimisstrateegiaid rakendatakse üllatavalt sageli. See ei ole lihtsalt nii, et kellelegi tuleb juhuslikult pähe, et nüüd peaks mõtlema ehk jälgede segamise peale.''
______

Teised levinud ja tõhusad strateegiad hõlmavad näiteks nimevahetust, mida teeb keskmiselt iga kuues rühm, ja pikkadeks perioodiks pildilt kadumiseks privaatsussätete muutmist, mis muudab samas raskemaks uute järgijate leidmise. Wuchty lisas, et mitmed nende poolt jälgitavad rühmad muutusid nähtamatuks või suleti eelmise aasta septembriks. Kuidas seostub see reaalse maailma sündmustega, võib tagasiulatuvalt mõelda igaüks ise.

Ennustuslik väärtus?

Ameerika Ühendriikide kaitseuuringute agentuur DARPA toetab analoogseid uuringuid ja projekte miljonite dollaritega teatud tagamõttega. Väljundina loodetakse näha tööriistu, mis võimaldaksid komplekssüsteemides, nagu seda päriselu on, ennustada ette sündmusi, mille olemuse võib kokku võtta fraasiga ''nagu välk selgest taevast''. Olgu nendeks meeleavaldused, rahvarahutused või terrorirünnakud.

''Me hukkusime haledalt läbi,'' meenutas Wuchty töörühma algseid katseid koostada tagantjärele arvutimudeleid, mille abil oleks võinud ette näha Brasiilia 2013. aasta meeleavalduste algust ja prognoosida ka nende edasisi arenguid. Initsiatiivi tähelepanu koondus Brasiilia ebaõnnestumise järel Araabia kevadele ja konkreetsemalt sotsiaalmeediale. Erinevalt mitmetest teistest uurimisrühmadest otsustasid nad keskenduda seejuures rühmadele ja indiviidikogumitele.

''Kui vaadata näiteks Twitterit, siis võib näha seal üksikisikute kõrgendatud aktiivsust reeglina alles pärast sündmuste algust, millest pole ennustuslikus mõttes väga palju kasu,'' selgitas informaatik. Rühma tasandil leidsid nad aga, et huvialuse teemaga seonduvate väiksemate gruppide hulk hakkab kasvama paar päeva enne n-ö ennustamatute sündmuste algust. Mõneti on see võrreldav näiteks rändlindude või kalade parve kogunemisega.

Sarnast mustrit võis näha ka Daeshi toetusrühmade puhul, kuid vähegi võrreldava edukusega sai seda kasutada vaid keskkonnas VKontakte, kus polnud suudetud organisatsiooni Twitteri ja Facebookiga võrdväärse edukusega summutada. Töörühm möönab, et isegi seal kogutud andmete põhjal suutis algoritm täie kindlusega ette ennustada vaid 2014. aastal toimunud Daeshi rünnakut Süürias asuvale Kobani linnale.

Luure valdkonnas tegutsevad eraettevõtted on eelnevalt endas märksa kindlam olles hõbekuulina toimiva indikaatorina pakkunud muu hulgas välja džihaadi ülistavate videote vaatamiseks kulutatavat aega ja organisatsiooni Wikipedia lehel tehtavate muudatuste arvu. Seega näib olevat Wuchty ja ta kolleegide uuringu peamine väärtus hetkel pigem toetusrühmade käitumise paremas mõistmises, mis võimaldaks omakorda takistada või moonutada teabevoogude ja ideede liikumist.

_____
''Näeme mudelis, et kui väikesed rühmad liiga kiiresti laiali saata, paiskuvad nende liikmed nelja tuule poole nagu viirused ning nakatavad selle käigus oma ideedega teisi gruppe.''
_____

Näiteks leidis töörühm, et veebiavarustes kohtab tõeliselt üksikuid hunte harva. Neist enamik on olnud hiljuti mõne väiksema toetusrühma liige või (taas)liitub mõne grupiga õige pea. Tulemused vihjavad seega, et Daeshi tegevusel käe pulsil hoidmiseks piisaks miljonite ja miljonite üksikisikute käitumise jälgimise asemel väiksematele rühmitustele keskendumisest.

Lisaks teeb toetusrühmade evolutsiooni kirjeldav mudel ennustuse, et tuhandete ja tuhandete liikmeliste ja teavet erakordse tõhususega levitatavate superrühmade moodustumise takistamiseks tuleks märgata juba sajaliikmelisi gruppe. ''Seda võib võrrelda faasinihkega. Suurte kristallide moodustumuseks on vaja esmalt väikesi kristalle. Piiri ületamisel kasvab liikmete arv plahvatuslikult,'' selgitas Wuchty. Paraku pole ta kolleegidega veel uurinud, kui kiiresti see täpselt toimub.

Omaette keerukusastme võib lisada vajadus koguda gruppidest luureinfot ja selle liikmete käitumine rühma sulgemise järel. Tasakaalupunkti leidmine on töörühma hinnangul seega taas hädavajalik.


Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar
 • foto
  Külli Taro: suur transpordirevolutsioon on käes, aga Eesti veel ärkab
  Eile

  Just avalike teenuste arendamine uues isesõitvas maailmas võiks olla Eestile huvitav innovatsiooninišš. Esimestest arengutest isejuhtivate autode tehnoloogia loomisel ja katsetamisel oleme maha jäänud, kuid midagi pole kadunud. Eesti ongi olnud pigem nutikas tehnoloogia rakendaja, mitte arendaja, kirjutab Külli Taro oma arvamusloos.

 • foto
  Doktoritöö vaatles ersa kirjakeelt kui kultuurifenomeni
  19.10

  Täna kaitseb Tallinna ülikoolis doktoritööd Natalia Abrosimova, kes uuris ersa kirja- ja kirjanduskeeles toimunud protsesse alates XVIII sajandist kuni tänapäevani. Esimest korda ersa kirjakeele ajaloos vaatles doktoritöö seda kui kultuurifenomeni, kus kirjanduskeel ersa kultuuris toimib tähendusliku kogumina. 

 • foto
  Ukrainski: konkurents, stiimulid ja ratsionaalsus teaduse rahastamises
  19.10

  Eestis arutletakse nii teadlaste kui ka poliitikakujundajate hulgas vajaduse üle tõsta teaduse avalikku rahastamist ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Selle eesmärgiga on raske mitte nõustuda, kuid kas teaduse rahastamise juures on oluline ainult rahastuse maht või määrab teaduse tulemuslikkuse ühiskonna jaoks ka see, kuidas teadust rahastatakse?

 • foto
  Videoloengud aitavad kõnetada uut põlvkonda. Kuidas seda hästi teha?
  19.10

  Tartu ülikooli e-õppe päeva raames arutasid TÜ õppejõud teemal "Retsepte heaks videoloenguks".

 • foto
  Inauguratsiooniloeng teaduse rahastamisest
  18.10

  Tartu ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika professor Kadri Ukrainski pidas teisipäeval ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Konkurents, stiimulid ja ratsionaalsus teaduse rahastamises“.

 • foto
  Doktoritöö: eesti hoidjakeel sarnaneb prantsuse ja austria omale
  18.10

  Ninnutamine ehk hoidjakeel ehk keel, mida täiskasvanud kasutavad lastega kõnelemisel on kultuuriruumiti ja keeleti veidi erinev. Milline on see eesti keeles, sellele otsis vastust Tallinna ülikooli doktorant Helen Kõrgesaar, kes täna kaitseb doktoritööd.

 • foto
  Fotod ja video: Hispaanias avastati 14 000 aastat vanad koopamaalingud
  14.10

  Hispaania põhjaosas avastati 14 000 aastat vanad koopamaalingud, teatas kohalik omavalitsus neljapäeval.

 • foto
  Marju Himma: sinisest tossust teaduse tegemiseni
  14.10

  Teadusteatrist teaduse tegemiseni on pikk maa, mis peab samuti olema millegagi täidetud, soovitavalt mitte vaid sinise tossuga, mis teadusest sageli eksliku pildi maalib, leiab ERRi teadusportaali Novaator toimetaja Marju Himma.

 • foto
  100 sekundi video: miks on vaja religioonialast pädevust?
  14.10

  Globaliseerunud maailmas on kokkupuuted erinevate religioonidega vältimatud ning vältimatud on ka sellega kaasnevad konfliktid. Tartu ülikooli usuteaduskonna juures tegutsev religioonide kompetentsikeskus püüab probleeme ennetada ning pakkuda ühiskonnale abi religioonialaste küsimuste lahendamisel. Keskuse juhataja Roland Karo hinnangul muutub religioonialane pädevus lähiajal ka sekulaarses Eestis väga vajalikuks.

 • foto
  Terrakotasõdalaste loomisel võis olla mängus kreeklaste käsi
  13.10

  Hiina kuulsate terrakotasõdalate loomiseks võisid inspiratsiooni ja näpunäiteid pakkuda Vana-Kreeka skulptorid, viitab rahvusvahelise töörühma juurdlus. Tulemused vihjavad, et Vana-Hiina ja Euroopa vahel oli otsekontakt juba ammu enne Siiditee kokkuleppelist valmimist.

 • foto
  Kertu Saks: 900+ korda teaduse populariseerimist. Läheb juba liiale?
  13.10

  Sugugi mitte alati ei löö erinevad osapooled teaduse populariseerimises kaasa üksnes neil põhjustel, mida oleks ilus eeldada. See on projektipõhine maailm ja enamasti ei tehta tööd selle töö viljade saamiseks, vaid projekte tehakse projektide tegemise pärast, sellepärast, et nendeks saab raha, kirjutab Energia avastuskeskuse juht, peatselt Kultuurkapitali juhtima hakkav Kertu Saks oma arvamusloos.

 • foto
  Nobeli majanduspreemia pälvisid kokkuleppeteooria arendajad
  10.10

  Rootsi riigipanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks välja antava majandusauhinnaga tunnustati sel aasta Oliver Harti ja Bengt Holmströmi kokkuleppeteooria arendamise eest.

 • foto
  Ühe minuti loeng: kust sai alguse Euroopa kultuur?
  10.10

  Kust sai alguse Euroopa kultuur? Esmapilgul tundub, et sellele küsimusele ei ole raske vastata – Euroopa kultuuri juured peituvad antiikkultuuris ja kristluses, märgib Jaan Lahe, Tallinna ülikooli teoloogiadoktor. Ent ükski kultuur ega religioon ei teki isolatsioonis, vaid vajab laiemat konteksti.

 • foto
  Uus ettevõtlusvärav vähendab barjääri ülikoolide ja ettevõtjate vahel
  07.10

   
  Eesti suurimale kõrgkoolide ja ettevõtete koostööfestivalile Tartusse kogunes enam kui 600 ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni ja ülikooli esindaja, et leida ühiseid koostööpunkte ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Esimest korda avalikult tutvustatud teaduse ja ettevõtluse koostööväravas ADAPTER nägid ettevõtjad potentsiaali ülikoolide ja ettevõtete vahelise suhtlus- ja koostööbarjääri ületamisel.

 • foto
  Eesti teadlased: unustamine ähvardab taimetarkuse säilimist
  06.10

  Suur osa inimkonnast toitub peamiselt kaheteistkümnest taimest, neist eelistatumad on kartul, nisu ja riis. Kuna sõltume valdavalt monokultuursetel põldudel kasvatatud toidust, võib järsu kliimamuutuse, mõne haiguse või kahjuri tõttu palju kergemini tekkida toiduikaldus.

 • foto
  Teadusvideo: Arheometallurg uurib rauaaja metallikunsti saladusi
  06.10

  Kus ja kuidas Eesti aladel rauaajal ehteid valmistati? Sellele küsimusele oskab kõige paremini vastata arheometallurg Ragnar Saage. Ta on Eestis esimene, kes paneb muidu vagurad ja vaiksed tiigli killud kõnelema.

 • foto
  TÜ ja justiitsministeerium: kvaliteetse õigusteaduse tagamiseks tuleb teha koostööd
  05.10

  Õigusteadusel on oluline koht Eesti õiguskorra arendamisel. Kuna Eesti riigi väiksuse juures on oluline leida koostöökohti, mis arengut edasi viivad, allkirjastasid Tartu ülikooli rektor Volli Kalm ja justiitsminister Urmas Reinsalu koostööleppe õigushariduse ja õigusalase teadusliku uurimistöö edendamiseks.

 • foto
  Kristjan Port: inimsuhte asendamisest robotiga
  04.10

  Inimeselt inimesele suhtlemist on tänapäeva tehnoloogiaajastul lihtne asendada robotiga. Aga mida see ütleb inimese kui sotsiaalse ehk teise inimesega suhtleva loomuse kohta? Ja mis saab siis, kui inimsuhtlust asendav robot katki läheb?

 • foto
  Ülikooli arhitektuur ja Krause looming sai terviklikult kaante vahele
  04.10

  Tartu ülikoolis valmis mahukas uurimistöö, mis keskendub Tartu ülikooli arhitektuurile ja arhitekt Johann Wilhelm Krause loomingule. Äsja kaante vahele saanud Krause elutöö kataloogide neljas osa pani punkti 1996. aastal kavandama hakatud uurimistööle.

 • foto
  Galerii: Kuidas nad Tartusse ülikooli ehitasid?
  04.10

  Tartu ülikooli peahoone sammaste eest kõnnib igapäevaselt mööda linnakodanikke ja pildistavaid võõramaalasi, rääkimata tuhandetest tudengitest ühes õppejõududega. 19. sajandi alguses oli see aga vaid unistus.

 • foto
  Hinnalised orientaalkäsikirjad TÜ raamatukogus ootavad uurijaid
  01.10

  Tartu ülikooli kunstimuuseumis avatud näitus “Teekond Hommikumaale” tutvustab Eesti ühe esimese orientalisti Otto Friedrich von Richteri reisi Egiptusesse, Lähis-Itta ning Väike-Aasia rannikule. Näitusel on eksponeeritud ka mõned Richteri pärandina Tartu ülikooli jõudnud ja enim teadlaste tähelepanu pälvinud idamaised käsikirjad, mis annab põhjuse kirjutada Tartu Ülikooli väiksest, kuid rahvusvaheliselt sugugi mitte tähtsusetust orientaalkäsikirjade kogust.

 • foto
  Graafikud: kalduvus surmavale vägivallale on inimestel veres  
  29.09

  Nüüdisinimesed tapsid eelajaloolisel oma suguvendi enam kui kuus korda sagedamini kui imetajad keskmiselt, viitab tuhandeid liike hõlmanud suuruuring. Võrreldes teiste primaatidega pole näitaja aga sugugi harukordne, leiab uurimuse juhtivautor ja Granada ülikooli evolutsioonibioloog Jose Maria Gomez.

 • foto
  Inimene on vägivaldsuse pärinud oma eellastelt
  29.09

  Miks on inimesed üksteise suhtes nii vägivaldsed? Miks tapavad inimesed oma liigikaaslasi? Teadlased ja filosoofid on selle üle sadu aastaid pead murdnud. Näiteks Thomas Hobbes arvas, et vägivaldsus on inimese loomulik seisund, Jean-Jacques Rousseau aga, et vägivaldseks võib inimese vormida teda ümbritsev keskkond.

 • foto
  Volli Kalm: kas sõnum ununeb aastaga?
  28.09

  Aasta tagasi suvel ilmus vabariigi Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) raport teadus- ja kõrgharidusasutuste reformi vajadusest.

 • foto
  Deliktiõiguse professor rääkis inauguratsiooniloengul mittevaralise kahju hüvitamisest
  27.09

  Eesti õiguse järgi ei kuulu sugugi igasugune valu ja kannatus rahalisele kompenseerimisele. Nii tõdes Tartu ülikooli deliktiõiguse professor Janno Lahe, kes pidas sel teemal ülikooli aulas inauguratsiooniloengu "Mittevaralise kahju hüvitamise alused ja ulatus“.

 • foto
  Lugeja küsib: kas õige on kirjutada teadlaste öö või Teadlaste Öö?
  26.09

  Eesti keele instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik soovitab kasutada väiketähelist kirjaviisi.

 • foto
  Video: loeng ja arutelu "Keeristorm araabiamaailmas"
  21.09

  ERR Novaatori vahendusel oli kolmapäeval võimalik osa saada Tartu ülikooli araabia keele külalisõppejõu Faruk Abu Chakra avalikust loengust ja diskussioonist teemal "Keeristorm araabiamaailmas". Diskussiooni modereerisid Peeter Espak ja Art Johanson.

 • foto
  Inimkond pärineb kahest erinevast Aafrika väljarändest  
  21.09

  Eesti teadlaste juhtimisel avaldati täna maailma ühes prestiižikamas teadusajakirjas Nature uuring, mis näitab, et tänapäeva inimkond on pärit kahest erinevast Aafrika-väljarändest. Uurimisrühma sõnul on meil nüüd täiesti uus kvalitatiivne arusaam sellest, milline on inimeste evolutsiooniline ajalugu.

 • foto
  Laev kannab merekultuuri
  21.09

  Meremuuseumi ekspositsioonisaali sisenedes torkab selle ukse kõrval silma merevärvi puitkilp sellele kinnitatud rooliratta ja tekstiga "Mered lahutavad mandreid, kuid ühendavad rahvaid". Sel lakoonilisel tekstil on sügav tähendus, sest meretaguste rahvaste ühendamine toimus ja toimub tänapäevalgi meretranspordi kaudu, laevade abil. Laev oli ja on kultuurikandja

 • foto
  Kuidas Iraani šahh Eestis kuldmünte jagas  
  20.09

  Iraani šahhi Mohammad Reza Pahlavi külaskäik Nõukogude Eestisse 1972. aasta oktoobris on meie lähiajaloos tähelepanu vääriv sündmus. Seda juba ainuüksi seetõttu, et väljastpoolt tollast idablokki sattus riigijuhte siia harva.