Kadri Simm: Põhjamaade tugevus on inimkapitali väärtustamises

Edetabelite järgi elavad kõige õnnelikumad inimesed Põhjamaades ning ka majandus on seal innovaatiline ja konkurentsivõimeline. (Foto: Flickr Creative Commons/Carlos Bryant)
Tiia Kõnnussaar
26.05.2016 10:07
Rubriik: Ühiskond

Augustis täitub 25 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Selle ajaga on üles kasvanud terve inimpõlv. Kuhu oleme välja jõudnud ja kuhu oleme teel? Kas Põhjamaad on meile olnud tõsiseltvõetav siht või lihtsalt retooriline võte, millega valijate hääli võita?

Nendele küsimustele otsib vastuseid Tartu ülikooli eetikakeskuse kolumnist Tiia Kõnnussaar praktilise filosoofia dotsendilt Kadri Simmilt.

Hiljuti Eesti kinodes jooksnud film “Päevad, mis ajasid segadusse” meenutas üsna ehedal kujul 1990ndate aastate määramatust ja ebakindlust. Ühiskondlik formatsioon muutus, impeerium pudenes tükkideks ja üks riigikord asendus teisega, tuues kaasnähtusena vaesuse ja kuritegevuse kasvu ning väärtuste lagunemise.

Aastal 2016 võib üsna rahulolevalt nentida, et veerandsaja vabaduseaastaga on linnapilt muutunud jõukamaks ja värvilisemaks, tänavatel näeb kalleid autosid ja hästi rõivastatud inimesi ning üha rohkem eestlasi reisib maailmas ringi. Samal ajal kõneldakse paraku ka palgavaesusest ja sotsiaalse kihistumise suurenemisest ning muret teevad maapiirkondade tühjaks jooksmine ja majanduslik väljaränne.

Osa meie vaimuinimesi sõnastas juba 20. sajandi alguses Eestile eesmärgi pürgida Põhjala riikide suunas. Sama on alates taasiseseisvumisest väljendanud erinevate poliitiliste jõudude esindajad. Tartu ülikooli praktilise filosoofia dotsent Kadri Simm on uurinud Eesti tipp-poliitikute kõnesid ja ajakirjanduses ilmunud tekste aastatel 1993–2008 just Põhjamaade-pürgimusega seoses.

Tartu ülikooli praktilise filosoofia dotsent Kadri Simm. (Foto: Ave-Lii Idavain /Tartu ülikool)

Kadri Simm, mis õigupoolest on see Põhjamaade mudel, mida eeskuju väärivaks peetakse ja kohati ka kritiseeritakse?


Põhjamaade demokraatia mudel on teadlastele palju huvi pakkunud – mida see endast kujutab, kuivõrd see on levinud ja kas seda on ka mujal maailmas üle võetud. Iga teaduslik distsipliin kirjeldab Põhjamaade mudelit veidi erineva rõhuasetusega. Üksikuna võttes ei ole selle mudeli aspektid midagi sellist, mida mujal maailmas poleks, näiteks Holland on mõneski suhtes väga sarnane. Kuid üldistavalt võib öelda, et jah, Põhjamaade mudel eristub.

Mina olen selle iseloomustamiseks kasutanud Mikko Lagerspetzi kirjeldust, mille kohaselt Põhjamaa identiteedil on kaheksa komponenti: geograafiline asukoht – Põhjamaa; ajaloolised sidemed; keeleline lähedus (Soome on siin erand); luteri usk; sarnane sotsiaalpoliitika; Põhjamaade omavaheline pikaajaline koostöö; sarnased juriidilised ja administratiivsed traditsioonid, näiteks tugevad omavalitsused; ning sooline võrdõiguslikkus.

Mida näitas teie uurimus Eesti poliitikute kõnede ja tekstide kohta?

Uurimuse põhifookus oli politoloogiline; mina ja sotsioloog Küllike Seppel tegime kvalitatiivse uuringu. Panime kokku päris suure andmebaasi Eesti tipp-poliitikute ajakirjanduses ilmunud tekstidest ja kõnedest ajavahemikus 1993–2008: võtsime ette kõik tolleaegsed päevalehed ja Ekspressi. Uurisime, mida Põhjamaadest räägitakse, millised on konnotatsioonid ja kaastähendused. Kas pürgime Põhjala mudeli poole või arvatakse, et peaksime sellest pigem hoiduma.

Kõige enam torkas silma see, et esines vastuolulist lähenemist: mõnede parteide meelest mõned asjad Põhjamaade poliitikast sobivad Eestile ja teised mitte – aga sageli on need Põhjamaade mudeli puhul üksteisega seotud! Meile eeskujuks oleva eduka, teaduspõhise ja konkurentsivõimelise majanduse aluseks võivad olla needsamad sotsiaalpoliitilised otsused, mille suhtes oleme kriitilised.

Põhjamaade demokraatia ja valitsemise traditsioonid on meie poliitikutele pigem eeskujuks olnud. Mida aga kritiseeritakse, on Põhjamaade sotsiaalpoliitika; seda on nimetatud koguni jätkusuutmatuks. Uuritud ajavahemikul on Põhjamaade sotsiaalpoliitika suhtes olnud väga kriitiline just Reformierakond.

Ma mäletan oma lapsepõlvest, et juba 1980. lõpus rääkisid USA parempoolsed poliitikud, et Põhjamaade heaoluühiskonna mudel kukub kohe-kohe kokku. Tegelikkus näitab vastupidist: Põhjamaad on järjest tugevamatel positsioonidel, nende elukvaliteet on tõusnud, nad on konkurentsivõimelised. Mis ei tähenda, et neil poleks probleeme, aga midagi nad teevad õigesti, et nad suudavad nende probleemidega toime tulla.

Kriitikud väidavad, et see mudel variseb kokku, aga seda pole aastakümneid juhtunud. Pigem võiks siis uurida, milles on saladus.

Mis on Eestil Põhjamaadega sarnast, mis erinevat?

Meid ühendab Põhjamaadega palju, alates geograafilisest positsioonist ja religioossest taustast kuni uuendusmeelsuse ja infotehnoloogia-lembuseni. Kui infotehnoloogia teeb suhtlemise lihtsamaks, teeb see ka ühiskonna sidusamaks – poliitikud ei ole kõrgel ja kaugel, ja asju saab inimlikul tasandil ajada. See lähendab kodanikke ja poliitikategijaid.

Kuid erinevused?

Erinevused on pigem poliitilistes valikutes. Mulle tundub, et Põhjamaade tugevus seisneb inimkapitalis: sotsiaalses usalduses ja inimesesse investeerimises. Seda ei peeta mitte raha raiskamiseks, vaid see on miski, millele saab lõpptulemusena oma majanduse üles ehitada.

Majandusliku heaolu poolest erineme objektiivselt, juba ajaloolise tausta tõttu, kuid siin on ka mõtteviisi erinevus. Meil öeldakse, et saame kõigepealt rikkaks ja siis jagame. Kuid Soome näitel toetab inimestevaheline solidaarsus ka majanduse arengut: pärast teist maailmasõda oli Soome riik väga vaene, tohututes võlgades. Ometi tehti põhimõtteline otsus olla solidaarne ja aidata neid, kellel oli kehvem olukord, mitte ei hakatud ootama, millal kaugas täis saab ja üle ajama hakkab.

Ka sooline võrdõiguslikkus on meil justkui väljastpoolt peale surutud formaalne nõue, mitte tunnetatud vajadus. Poliitilise ladviku suhtumine sellesse on olnud väga passiivne. Üks näide on võrdõigusvoliniku büroo rahastamine: selle tegevus toimus praktiliselt ainult tänu Norra rahale. Uuel volinikul Liisa Pakostal on ehk rohkem poliitilist võrgustikku, et oma büroole rahastust saada.

Suhtumine on küll hakanud muutuma, kuid nii-öelda rohujuure tasandil: näiteks tudengeid õpetades olen märganud, et noorel põlvkonnal on teistsugused hoiakud, võrdsed õigused on nende jaoks endastmõistetavad.

Üks asi, mida Eestis peetakse uuringu põhjal eeskuju väärivaks, on poliitikas konsensuse otsimine. Meil on laiapõhjalisi koalitsioone küll olnud, aga kuivõrd on konsensus olnud tegelik? Põhjamaades on rohkem kompromissivalmidust ja kõigi osapoolte kaasamist – see võtab küll rohkem aega, aga tulemus rahuldab ka suuremat hulka inimesi.

Mis meil hästi on, kui selles kontekstis Eesti tegemisi vaadata?

Sõltub, kellega end võrrelda. Me võime olla enesekriitilised ja öelda, et meie sotsiaalpoliitika on neoliberalistlik, aga kui võrrelda näiteks USAga, siis oleme lähedased pigem Põhjamaadega.

Meil ei ole ka suuri hierarhiaid, mis ongi väikeses ühiskonnas tõenäolisem. Lugesin hiljuti intervjuud eduka euroametniku Maive Rutega, kes rääkis eestlase kuvandist Brüsselis. Eestlasi peetakse seal otsekohesteks töötegijateks, kes peavad oma sõna. Kuid Lõuna-Euroopa inimeste arvates jääb meil puudu teatud kultuurikihist, suhtume poliitikusse kui kellessegi endataolisse, ilma erilise lugupidamiseta. Lõuna-Euroopa rahvaste meelest esindab poliitik rahva heaks valitud esindajatest loodud institutsiooni, mis väärib suuremat lugupidamist.

Iseenesest on see tore, et võib piltlikult öeldes peaministrile õlale patsutada. Asja varjukülg on ehk see, et taolise võrdsusega kaasneb ka tohutu negativism ja lihtne on teha lauskriitikat, mis ei vii edasi.

Mis oli uuringu põhijäreldus?

Põhjamaade kuvand on pigem positiivne. Tõepoolest, kui vaadata edetabeleid, siis Põhjamaades elavad kõige õnnelikumad inimesed ning ka majandus on innovaatiline ja konkurentsivõimeline.

Põhijäreldus võiks olla, et kaks olulist väärtust – võrdsus ja vabadus – , mis on liberalismis olulised, ei ole sajaprotsendiliselt ühildatavad.

Maksimaalne vabadus toob endaga kaasa suurema ebavõrdsuse, ja vastupidi. Kui ühiskonnale on oluline võrdsus, tuleb mõnda vabadust piirata. Küsimus on, kus on tasakaalupunkt. Põhjamaades on tasakaalupunkt pigem võrdsuse tagamisel, mis annab kõigile võrdsed võimalused neid vabadusi nautida. Meil aga on vabaduse fetišism – teen mis tahan, igaüks on oma saatuse sepp. Võrdsus kui printsiip kannab endaga kahjuks jätkuvalt kaasas nõuka-aegset tähendusvälja.

Eesti ajakirjanduses räägitakse võrdsusest, justkui tähendaks see identsust või samasust, matemaatilise identsuse mudelit. Poliitikafilosoofias seda nii ei mõisteta: vastupidi, erinevused on olemas, aga me teeme teadliku otsuse, kas need on olulised erinevused. Mitte et me ignoreeriksime olemasolevaid erinevusi – erinevused on olemas, me ei taha neid ära kaotada, aga need ei loe konkreetses kontekstis, näiteks töökohal või ühiskondlikus elus. Ei loe, kui pikad on su juuksed, mis värvi on silmad või mis sugu sa oled.

Haara sulg! Tartu ülikooli eetikakeskus koos partneritega ootab ühiskonnategelasi, kirjanikke ja ajakirjanikke, õpilasi ja õpetajaid ning kõiki, kel on Põhjamaades ja Eestis elamise, töötamise ja õppimise kogemus, osalema arvamuslugude võistlusel „Eesti JA Põhjamaad - Eesti KUI Põhjamaa?“. Ootame 10. juuniks kirjatöid, mis aitavad mõtestada Eesti arenguid viimase 25 aasta jooksul. Toimub ka samateemaline fotovõistlus. Rohkem teavet: eetika.ee.

Toimetas
Katre Tatrik, Tartu ülikool

Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar
 • foto
  Teadusvideo: kuidas on rahvamajad kujundanud eesti kultuuri ja ühiskonda?
  Eile

  Tartu ülikooli eesti mõtteloo teadur Egge Kulbok-Lattik annab teadusvideos lühiülevaate, kuidas on rahvamajad kujundanud eesti kultuuri ja ühiskonda.

 • foto
  Nooruses õpitud mehisus teeb vanade meeste elu kibedaks
  24.10

  Vananedes jätkavad mehed nooruses omandatud maskuliinsusrolli täitmist. See aga raskendab kõrgema eaga kaasnevate hädadega toimetulekut.

 • foto
  Peeter Hõrak: kiire elu saab läbi terava taibuta
  22.10

  Elukäikude evolutsiooni teooria ehk elukäiguteooria on evolutsioonilise ökoloogia haru, mis seletab, kuidas ja miks just nii organismid oma käsutuses olevaid piiratud ressursse eri funktsioonide vahel jaotavad.

 • foto
  Külli Taro: suur transpordirevolutsioon on käes, aga Eesti veel ärkab
  21.10

  Just avalike teenuste arendamine uues isesõitvas maailmas võiks olla Eestile huvitav innovatsiooninišš. Esimestest arengutest isejuhtivate autode tehnoloogia loomisel ja katsetamisel oleme maha jäänud, kuid midagi pole kadunud. Eesti ongi olnud pigem nutikas tehnoloogia rakendaja, mitte arendaja, kirjutab Külli Taro oma arvamusloos.

 • foto
  Doktoritöö vaatles ersa kirjakeelt kui kultuurifenomeni
  19.10

  Täna kaitseb Tallinna ülikoolis doktoritööd Natalia Abrosimova, kes uuris ersa kirja- ja kirjanduskeeles toimunud protsesse alates XVIII sajandist kuni tänapäevani. Esimest korda ersa kirjakeele ajaloos vaatles doktoritöö seda kui kultuurifenomeni, kus kirjanduskeel ersa kultuuris toimib tähendusliku kogumina. 

 • foto
  Ukrainski: konkurents, stiimulid ja ratsionaalsus teaduse rahastamises
  19.10

  Eestis arutletakse nii teadlaste kui ka poliitikakujundajate hulgas vajaduse üle tõsta teaduse avalikku rahastamist ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Selle eesmärgiga on raske mitte nõustuda, kuid kas teaduse rahastamise juures on oluline ainult rahastuse maht või määrab teaduse tulemuslikkuse ühiskonna jaoks ka see, kuidas teadust rahastatakse?

 • foto
  Videoloengud aitavad kõnetada uut põlvkonda. Kuidas seda hästi teha?
  19.10

  Tartu ülikooli e-õppe päeva raames arutasid TÜ õppejõud teemal "Retsepte heaks videoloenguks".

 • foto
  Inauguratsiooniloeng teaduse rahastamisest
  18.10

  Tartu ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika professor Kadri Ukrainski pidas teisipäeval ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Konkurents, stiimulid ja ratsionaalsus teaduse rahastamises“.

 • foto
  Doktoritöö: eesti hoidjakeel sarnaneb prantsuse ja austria omale
  18.10

  Ninnutamine ehk hoidjakeel ehk keel, mida täiskasvanud kasutavad lastega kõnelemisel on kultuuriruumiti ja keeleti veidi erinev. Milline on see eesti keeles, sellele otsis vastust Tallinna ülikooli doktorant Helen Kõrgesaar, kes täna kaitseb doktoritööd.

 • foto
  Fotod ja video: Hispaanias avastati 14 000 aastat vanad koopamaalingud
  14.10

  Hispaania põhjaosas avastati 14 000 aastat vanad koopamaalingud, teatas kohalik omavalitsus neljapäeval.

 • foto
  Marju Himma: sinisest tossust teaduse tegemiseni
  14.10

  Teadusteatrist teaduse tegemiseni on pikk maa, mis peab samuti olema millegagi täidetud, soovitavalt mitte vaid sinise tossuga, mis teadusest sageli eksliku pildi maalib, leiab ERRi teadusportaali Novaator toimetaja Marju Himma.

 • foto
  100 sekundi video: miks on vaja religioonialast pädevust?
  14.10

  Globaliseerunud maailmas on kokkupuuted erinevate religioonidega vältimatud ning vältimatud on ka sellega kaasnevad konfliktid. Tartu ülikooli usuteaduskonna juures tegutsev religioonide kompetentsikeskus püüab probleeme ennetada ning pakkuda ühiskonnale abi religioonialaste küsimuste lahendamisel. Keskuse juhataja Roland Karo hinnangul muutub religioonialane pädevus lähiajal ka sekulaarses Eestis väga vajalikuks.

 • foto
  Terrakotasõdalaste loomisel võis olla mängus kreeklaste käsi
  13.10

  Hiina kuulsate terrakotasõdalate loomiseks võisid inspiratsiooni ja näpunäiteid pakkuda Vana-Kreeka skulptorid, viitab rahvusvahelise töörühma juurdlus. Tulemused vihjavad, et Vana-Hiina ja Euroopa vahel oli otsekontakt juba ammu enne Siiditee kokkuleppelist valmimist.

 • foto
  Kertu Saks: 900+ korda teaduse populariseerimist. Läheb juba liiale?
  13.10

  Sugugi mitte alati ei löö erinevad osapooled teaduse populariseerimises kaasa üksnes neil põhjustel, mida oleks ilus eeldada. See on projektipõhine maailm ja enamasti ei tehta tööd selle töö viljade saamiseks, vaid projekte tehakse projektide tegemise pärast, sellepärast, et nendeks saab raha, kirjutab Energia avastuskeskuse juht, peatselt Kultuurkapitali juhtima hakkav Kertu Saks oma arvamusloos.

 • foto
  Nobeli majanduspreemia pälvisid kokkuleppeteooria arendajad
  10.10

  Rootsi riigipanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks välja antava majandusauhinnaga tunnustati sel aasta Oliver Harti ja Bengt Holmströmi kokkuleppeteooria arendamise eest.

 • foto
  Ühe minuti loeng: kust sai alguse Euroopa kultuur?
  10.10

  Kust sai alguse Euroopa kultuur? Esmapilgul tundub, et sellele küsimusele ei ole raske vastata – Euroopa kultuuri juured peituvad antiikkultuuris ja kristluses, märgib Jaan Lahe, Tallinna ülikooli teoloogiadoktor. Ent ükski kultuur ega religioon ei teki isolatsioonis, vaid vajab laiemat konteksti.

 • foto
  Uus ettevõtlusvärav vähendab barjääri ülikoolide ja ettevõtjate vahel
  07.10

   
  Eesti suurimale kõrgkoolide ja ettevõtete koostööfestivalile Tartusse kogunes enam kui 600 ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni ja ülikooli esindaja, et leida ühiseid koostööpunkte ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Esimest korda avalikult tutvustatud teaduse ja ettevõtluse koostööväravas ADAPTER nägid ettevõtjad potentsiaali ülikoolide ja ettevõtete vahelise suhtlus- ja koostööbarjääri ületamisel.

 • foto
  Eesti teadlased: unustamine ähvardab taimetarkuse säilimist
  06.10

  Suur osa inimkonnast toitub peamiselt kaheteistkümnest taimest, neist eelistatumad on kartul, nisu ja riis. Kuna sõltume valdavalt monokultuursetel põldudel kasvatatud toidust, võib järsu kliimamuutuse, mõne haiguse või kahjuri tõttu palju kergemini tekkida toiduikaldus.

 • foto
  Teadusvideo: Arheometallurg uurib rauaaja metallikunsti saladusi
  06.10

  Kus ja kuidas Eesti aladel rauaajal ehteid valmistati? Sellele küsimusele oskab kõige paremini vastata arheometallurg Ragnar Saage. Ta on Eestis esimene, kes paneb muidu vagurad ja vaiksed tiigli killud kõnelema.

 • foto
  TÜ ja justiitsministeerium: kvaliteetse õigusteaduse tagamiseks tuleb teha koostööd
  05.10

  Õigusteadusel on oluline koht Eesti õiguskorra arendamisel. Kuna Eesti riigi väiksuse juures on oluline leida koostöökohti, mis arengut edasi viivad, allkirjastasid Tartu ülikooli rektor Volli Kalm ja justiitsminister Urmas Reinsalu koostööleppe õigushariduse ja õigusalase teadusliku uurimistöö edendamiseks.

 • foto
  Kristjan Port: inimsuhte asendamisest robotiga
  04.10

  Inimeselt inimesele suhtlemist on tänapäeva tehnoloogiaajastul lihtne asendada robotiga. Aga mida see ütleb inimese kui sotsiaalse ehk teise inimesega suhtleva loomuse kohta? Ja mis saab siis, kui inimsuhtlust asendav robot katki läheb?

 • foto
  Ülikooli arhitektuur ja Krause looming sai terviklikult kaante vahele
  04.10

  Tartu ülikoolis valmis mahukas uurimistöö, mis keskendub Tartu ülikooli arhitektuurile ja arhitekt Johann Wilhelm Krause loomingule. Äsja kaante vahele saanud Krause elutöö kataloogide neljas osa pani punkti 1996. aastal kavandama hakatud uurimistööle.

 • foto
  Galerii: Kuidas nad Tartusse ülikooli ehitasid?
  04.10

  Tartu ülikooli peahoone sammaste eest kõnnib igapäevaselt mööda linnakodanikke ja pildistavaid võõramaalasi, rääkimata tuhandetest tudengitest ühes õppejõududega. 19. sajandi alguses oli see aga vaid unistus.

 • foto
  Hinnalised orientaalkäsikirjad TÜ raamatukogus ootavad uurijaid
  01.10

  Tartu ülikooli kunstimuuseumis avatud näitus “Teekond Hommikumaale” tutvustab Eesti ühe esimese orientalisti Otto Friedrich von Richteri reisi Egiptusesse, Lähis-Itta ning Väike-Aasia rannikule. Näitusel on eksponeeritud ka mõned Richteri pärandina Tartu ülikooli jõudnud ja enim teadlaste tähelepanu pälvinud idamaised käsikirjad, mis annab põhjuse kirjutada Tartu Ülikooli väiksest, kuid rahvusvaheliselt sugugi mitte tähtsusetust orientaalkäsikirjade kogust.

 • foto
  Graafikud: kalduvus surmavale vägivallale on inimestel veres  
  29.09

  Nüüdisinimesed tapsid eelajaloolisel oma suguvendi enam kui kuus korda sagedamini kui imetajad keskmiselt, viitab tuhandeid liike hõlmanud suuruuring. Võrreldes teiste primaatidega pole näitaja aga sugugi harukordne, leiab uurimuse juhtivautor ja Granada ülikooli evolutsioonibioloog Jose Maria Gomez.

 • foto
  Inimene on vägivaldsuse pärinud oma eellastelt
  29.09

  Miks on inimesed üksteise suhtes nii vägivaldsed? Miks tapavad inimesed oma liigikaaslasi? Teadlased ja filosoofid on selle üle sadu aastaid pead murdnud. Näiteks Thomas Hobbes arvas, et vägivaldsus on inimese loomulik seisund, Jean-Jacques Rousseau aga, et vägivaldseks võib inimese vormida teda ümbritsev keskkond.

 • foto
  Volli Kalm: kas sõnum ununeb aastaga?
  28.09

  Aasta tagasi suvel ilmus vabariigi Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) raport teadus- ja kõrgharidusasutuste reformi vajadusest.

 • foto
  Deliktiõiguse professor rääkis inauguratsiooniloengul mittevaralise kahju hüvitamisest
  27.09

  Eesti õiguse järgi ei kuulu sugugi igasugune valu ja kannatus rahalisele kompenseerimisele. Nii tõdes Tartu ülikooli deliktiõiguse professor Janno Lahe, kes pidas sel teemal ülikooli aulas inauguratsiooniloengu "Mittevaralise kahju hüvitamise alused ja ulatus“.

 • foto
  Lugeja küsib: kas õige on kirjutada teadlaste öö või Teadlaste Öö?
  26.09

  Eesti keele instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik soovitab kasutada väiketähelist kirjaviisi.

 • foto
  Video: loeng ja arutelu "Keeristorm araabiamaailmas"
  21.09

  ERR Novaatori vahendusel oli kolmapäeval võimalik osa saada Tartu ülikooli araabia keele külalisõppejõu Faruk Abu Chakra avalikust loengust ja diskussioonist teemal "Keeristorm araabiamaailmas". Diskussiooni modereerisid Peeter Espak ja Art Johanson.