Füüsikanobelist: Nobeli preemiatest ei peagi alati aru saama

Duncan Haldane. (Foto: AFP/Scanpix)
Jaan-Juhan Oidermaa
12.10.2016 14:00
Rubriik: Teaduselu

Nobeli preemia vääriliseks hinnatud avastuste olemust ei peagi alati lõpuni mõistma, lohutab käesoleval aastal Nobeli füüsikaauhinna pälvinud Princetoni ülikooli teadlane Duncan Haldane. See ei tähenda aga, et kaasaegse füüsika vallas teevad murdelisi avastusi vaid geeniused – oluline roll on ka õigel ajal õiges kohas olemisel.

Alustuseks oleks ilmselt mõistlik küsida, mille eest Te üleüldse Nobeli preemia saite? Usun, et enamikel inimestel kadus möödunud teisipäeval järg käest ära juba teise soolakringli lavale ilmudes. Kui võimalik, siis nii, et nupukas 12-aastane sellest aru saaks.
Seda on äärmiselt raske vähegi üksikasjalikult teha (naerab). Kuid lihtsal tasandil taandub see väga üllatavatele omadustele, mille olemasolu muudab võimalikuks kvantmehaanika. Me oleme teadnud selle reegleid ja seda kirjeldavaid võrrandeid väga pikka aega. Isegi kui see hästi välja ei paista, kuna kvantmehaanika teeb ennustusi, mis näivad tavaarusaamu kohati üdini trotsivat.

Näiteks Einstein ei suutnud sellega kunagi leppida. Kuigi ta taipas, et kvantmehaanika ennustab põimitusena tuntud veidra omaduse olemasolu. Muu hulgas tähendab see, et samast allikast pärit osakeste olekud jäävad omavahel seotuks ükskõik kui pika vahemaa tagant. See oli tema arvates nii naeruväärne, et seda mõõta üritades ja nulltulemuseni jõudes on võimalik tõestada kvantmehaanika ekslikkust. Katse tegemine muutus võimalikuks alles aastaid pärast Einsteini surma, ent muidugi tõestasid selle tulemused teooria paikapidavust.

_____

Lühidalt on see väga lahe asi kvantmehaanikast, mida keegi ei oodanud, ja mis ei tule seda kirjeldavatest võrranditest kohe välja.

_____

Töö, mida mina ja teised teadlased teinud on, ennustas uue aineoleku olemasolu, mida tuntakse nüüd topoloogilise kvantainena. Selle ebaharilikud ja huvitavad omadused tulenevad samuti põimitusest, eriti üle pikkade vahemaade. Hiljem suudeti seda ka eksperimentaalselt kinnitada.

Huvi topoloogilise kvantaine vastu on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Küllaltki särav vene päritolu füüsik Aleksei Kitajev ennustas, et seda saaks kasutada platvormina topoloogiliselt stabiliseeritud kvantarvutite loomiseks. Need oleks tavapärastest arvutitest oluliselt võimsamad ja põhineksid kvantmehaanilise informatsiooni töötlemisel. See vihjas, et eksootiline aine on ka millekski kasulik.

Umbes kümne aasta eest leidsid Pennsylvania ülikooli füüsikud kahte minu mudeli koopiat kokku ''kleepides'' veel ühe ootamatu topoloogilise printsiibi, mis stabiliseeris isegi n-ö peegelpildid, kuigi see oleks pidanud need ennustuste kohaselt olematuks muutma. Peagi sai selle mõjul selgeks, et paljud hästi teatud ja uuritud kristallid on samuti topoloogilised ning neil on vahetult nende pinna all väga huvitavad omadused.

Sellest asjast saadik on terve uurimissuund plahvatuslikult paisunud. Osaliselt ilusa matemaatika tõttu, mis noori inimesi paelub, kuid see on meelepärane ka eksperimentaatoritele, kellele avanes topoloogiliste materjalide otsimiseks terve uus maailm.

Ma ei tea, kas topoloogiline kvantarvuti ka kunagi reaalselt ehitatakse, aga huvi selle vastu on määratu ja aitab samal ajal inspireerida tervet põlvkonda noori inimesi. Muidugi peavad nad olema pigem füüsikamagistrandid kui juhuslikud inimesed tänavalt, et asjast üldse aru saada, kuid ikkagi! Maailmas peetakse sellel teemal juba nii palju suvekoole, et kui kõiki neid külastaksin, oleks see sama hull, kui Nobeli preemia saamine.

Kui aus olla, ilmus toimetuses pressikonverentsi ajal inimeste näole küllaltki segaduses ilme ka sõna topoloogia kuulmise peale. Mida see antud kontekstis tähendab?
Enamike tavaelus tehtavatel mõõtmistel võid saada tulemuseks ükskõik millise arvu. Kui vaatad näiteks oma sõrmi, saad sa öelda, et üks on 9,2 ja teine 9,8 sentimeetrit pikk. Kuid kui loed näiteks pinnas leiduvate aukude arvu, siis võib neid olla vaid 0, 1, 2 jne, kuid mitte kunagi poolt auku. Topoloogia tegeleb asjade klassifitseerimise ja mõõtmiste seostamisega, mida saab väljendada täisarvudena, mis võivad olla ka negatiivsed, isegi kui kringlil ei pruugi olla -2 auku.

_____

Sõlme keeratud taignal ja pirukatel kipub selline mõju olema. Topoloogia on väga ilus matemaatiline teooria või struktuur, mis tegeleb muu hulgas kringlite ja sõõrikute klassifitseerimisega nende aukude alusel.

_____

Sellest vaatenurgast on normaalsel ehk igaval ainel kvantolek alati 0, kuid uuel ja huvitaval ainel, alates magnetilistes ahelates leiduvast, mille mina leidsin, olid väga imelised omadused, mis taandus sellele, et olekut kirjeldav number polnud mitte 0, vaid 1, 2 või -3 ehk üldistatuna nullist erinev.

See algas kvant-Halli efekti avastamisega 1980. aastatel, kui leiti, et väga väikestes aineproovides saadi nende elektrijuhtivust mõõtes alati tulemuseks konstant, mis oli läbi korrutatud kindla täisarvuga. Võttis veidi aega, kuni selle põhjustest aru saadi. Selleks ajaks tuli juba välja, et on kindel topoloogiline omadus, mis selle täisarvu andis. See number püsis muutumatuna ükskõik palju proovi väänati või venitati. Sõrmedega seda teha ei saa.

Minu tehtud töödest mainiti kahte – magnetilisi ahelaid ja kvant-Halli efekti magnetväljas asuvate aatomite alal tehtud uuringuid. Ma ei mõistnud muidugi toona, et need kaks asja on kuidagi seotud. Ainult nüüd oleme jõudnud laiema topoloogilist ainet kirjeldava kontseptsioonini. Tuleb välja, et need kaks olid selle ühed kõige lihtsamad näited.

Kui järgmist paarikümmet aastat võib kutsuda tõepoolest kvantinseneeria kümnenditeks, siis kas me peaksime Teie arvates muret tundma, et laiem avalikkus sellest midagi aru ei saa või on see midagi, mida heal tasemel pressiosakond leevendada suudab?
Kvantfüüsika on alati midagi sellist, mida laiem avalikkus väga hästi mõista ei suuda. Isegi Einstein võis selle taga lasuvaid ideesid küll hoomata, kuid need ei tundunud talle loomulikud. Sellegipoolest seletab kvantmehaanika suurepäraselt, kuidas maailm toimib. Me oleme harjunud tavaelus makromaailmaga, kuid kvantmaailma efektid muutuvad märgatavaks märksa väiksematel skaaladel.

Arvestades, et ehitame näiteks järjest väiksemaid transistore ja läheneme kvantpiirile, millega tänapäeva tehnoloogiast üle ei saa, muutub kvantmehaanika aga üha tähtsamaks. See puudutab isegi arvuteid, mida enda kodulaua alt leiame. Rääkimata sellest, et inimesed üritavad ehitada osakeste põimimisel põhinevaid kvantarvuteid.

_____

Kui aus olla, siis pole peaaegu mitte mingit võimalust seda avalikkusele seletada, kuna kvantmehaanika on lihtsalt sedavõrd keerukas. Sa võid vaid öelda, et kvantmehaanika on müstiline ja äärmiselt ilus. Vähemalt on enamik inimesi kuulnud, et see on olemas ja et see on tiba veider.

_____

Enamikes populaarteaduslikes loengutes jõuad sa rääkida vaid Heisenbergi määramatuse printsiibist ja võibolla ka veidi Schrödingeri kassist. Mõnes mõttes on kvantmehaanika palju kummalisem kui relatiivsusteooria. Viimase puhul saad mainida näiteks kelli ja suuri kiirusi jne. Ent sellele vaatamata on kvantmehaanika absoluutselt õige, selle 1920-1930. aastatel avastatud põhiprintsiipe pole kunagi rikutud. Kuid nagu meie töö näitlikustab, neist võivad välja kooruda asjad, millest isegi unistadagi ei oska.

Kui ma esimest korda millegi täiesti uueni jõudsin, olin ma selle õigsuses veendunud. Võibolla ei seletanud ma seda piisavalt hästi, kuid mul oli raske tulemusi avaldada. Mulle öeldi, et see on täielik jama ja rikub igasuguseid fundamentaalseid printsiipe. Õnneks pole teaduses arvamus ja tõde alati samad asjad. Keegi tegi eksperimendi ja minu ennustused pidasid täielikult paika.

_____

See oli minu jaoks väga tore, kuna inimesed hakkasid ütlema, kui nupukas ma ikka olin. Alternatiivselt oleks nad muidugi pidanud tunnistama, kui rumalad nad olid, et ei mõistnud alguses järelduste õigsust.

_____

Neid üllatusi lihtsalt tuleb. Õppetund on selles, et sageli leidub nähtusi, millel tundub olevat mõistlik selgitus, kuid need ei pruugi paika pidada. Arvan, et usume praegu paljudesse asjadesse, millele oleme enda arvates selgituse leidnud, kuid need ei vasta tegelikult tõele. See nõuab mingisuguseid õnnetusi, et see välja tuleks. Kuid olukordi, kus tavatarkus paika ei pea, on pagana raske leida.

Kui vaatame David Thoulessi tööd, mis seondub topoloogilise valemi, mitte keeristega, ei teadnud nad alguses, mis see on. Alles üks matemaatik osutas, et need haarasid võrrandeid, millel kallal olid matemaatikud töötanud juba 1950. aastatel. Kuid need olid olnud matemaatikas sedavõrd abstraktsed, et kellelgi polnud aimu, et see võiks seonduda millegagi reaalsest maailmast. Õnneks komistasid selle otsa lõpuks füüsikud.

Kuid selles mõttes oli muidugi tore, et matemaatiline alus nähtuse kirjeldamiseks oli juba olemas ja matemaatikud leidsid iseseisvalt terve rea asju, millest meil nüüd hiljem kasu on. Selle arengut ei kannusta enam füüsikute vajadused.

Kuidas või millisel määra peaksid juhendajad ja õppima vormima noorteadlaste arengut?
Parim, mida keegi teha saab, on inimesi motiveerida ja inspireerida. Kuid see ei ole alati kõige kergem. Kui vaadata, mille pärast tudengid füüsikat õppima tulevad, siis on nad juhtunud olema õigel ajal õiges kohas ja puutunud kokku paeluvate inimestega või kui on juhtunud midagi tõsiselt suurt. Suur osa peab neist küll hiljem finantssektorisse tööle minema, et rohkem raha teenida, kuid nad kahetsevad seda alati.

Vähemalt minu arvates on palju parem tunne, kui avastad midagi sulle südamelähedasel erialal, selle asemel et teenida X-miljon dollarit. Teadlaskarjääri poolt pakutav vaevatasu on intellektuaalses mõttes suurem, kuid kui sa ei ole selles suhtes entusiastlik või teed seda kohustusest, siis miks sellele pidama jääda? Entusiasmi säilitamine nõuab aga pidevat kontakti juhendajatega või teiste siiralt motiveerivate inimestega.

_____

Noortele on tähtis rõhutada, et igaühel on võimalik teha fantastilisi avastusi. Sa ei tee neid sellepärast, et oled mingi ülimalt helge peaga geenius.

_____

Nad võivad teha küll head tööd, kuid suured avastused juhtuvad sageli õnnelike õnnetuste läbi ja tihti taandub see õnnele ja õigel ajal õiges kohas olemisele ning võimele seda märgata. Kui inimesel on unistus, peaks ta püüdma seda järgida.

Kui palju kaasneb Nobeli preemiaga sotsiaalset vastutust olla avaliku elu tegelane, kes osutab ühiskonna kitsaskohtadele jms või kas plaanite seda teha?
See on raske küsimus. Ma arvan, et mul on teaduslikus mõttes rohkem pakkuda ja ma ei taha Nobeli preemia tüüpi asjadega enda karjääri lammutada, muutes ennast trofeeteadlaseks, keda annab erinevatel puhkudel poodiumile või lavale panna (naerab). Kuigi noh, muidugi annab see teatava vastutuse olla oma sõnadega ettevaatlikum ja teatud juhtudel, näiteks inimõiguste ja kliimamuutuste teemadel, oma arvamust avaldada.

Kuid ma ei taha vähemalt praegu seda oma elu regulaarseks osaks muuta ja sooviksin enne seda õige mitu uurimust ära lõpetada. Terve uurimisvaldkond on muutunud lihtsalt sedavõrd põnevaks, et tahan selle arendamises aktiivselt kaasa lüüa.


Duncan Haldane jagas selleaastast Nobeli füüsikapreemiat Washingtoni ülikooli füüsikaprofessori David Thoulessi ja Michael Kosterlitziga Cornelli ülikoolist.


Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar
 • foto
  TTÜ teaduskondade juhid loodavad õppekavadest laiapõhjalisust
  22.02

  Selle aasta algusest toimub õppetöö Tallinna Tehnikaülikoolis varasema kaheksa teaduskonna asemel neljas teaduskonnas, kolmapäeval ametisse astunud uued teaduskondade juhid loodavad, et läbiviidud struktuurireform aitab Tehnikaülikoolil luua paremat sidet ühiskonnaga ja muuta õppekavu laiapõhjalisemaks.

 • foto
  Geneetik Lili Milani: teadus ilma religiooni või eetikata võib kaotada mõtte
  14.02

  Eesti Geenivaramu doonorite andmed saavad sel kevadel lõplikult analüüsitud, mis võimaldab mahukaid teadusuuringuid 52 000 inimese suuruse valimi põhjal. Lili Milani sõnul on kõikidele doonoritele koostatud põhjalikud geenikaardid: „Igaühe DNA kõige varieeruvamad positsioonid saavad määratud, need on siis erinevad kas haigusseoselised, mõne tunnusega seotud või ravimivastust mõjutavad geenivariandid.”

 • foto
  Riikliku preemia pikaajalise teadus- ja arendustöö eest pälvisid Gennadi Vainikko ja Enn Tõugu
  09.02

  Valitsus kinnitas riigi teaduspreemiate tänavused laureaadid, 40 000 euro suurused teaduspreemiad määrati pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest Gennadi Vainikkole ja Enn Tõugule.

 • foto
  "Novaatori" teadusuudised: arheoloogid ja vee jäätumise anomaalia
  08.02

  Selle nädala Novaatori teadusuudiste saates vaadati eesti arheoloogide tööd mitme nurga alt.

 • foto
  Suri tuntud Rootsi professor Hans Rosling
  07.02

  Rahvusvaheliselt tuntud Karolinska Instituudi professor Hans Rosling suri teisipäeva hommikul raske haiguse tagajärjel.

 • foto
  President andis üle noore teadlase preemiad
  06.02

  Presidendi noore teadlase preemia pälvis sel aastal geenitehnoloog Tõnu Esko, eripreemia teadusliku mõtteviisi populariseerimise eest Heli Lukner ja noore IT-teadlase eripreemia Maksim Jenihhin.

 • foto
  Tüli sammaste all: Teaduste Akadeemia surub TÜ nõukokku TTÜ kuratooriumi liiget
  06.02

  Teaduste Akadeemia, kelle esindajale kuulub üks koht Tartu Ülikooli nõukogus, esitas kohale TTÜ kuratooriumi liikme. Konkureeriva ülikooli esinduskogus oleva liikme esitamine läheb vastuollu nii eetika kui väärtustega, mistõttu pole minister teda ka ära kinnitanud, nimetades olukorda pretsedendituks.

 • foto
  Noore teadlase preemia pälvisid geeniteadlane, füüsik ja IT-teadlane
  03.02

  Geenid, fotoonika ja infotehnoloogia – sel aastal on presidendi premeeritavaid valdkondi ja teadlasi tavapärasest rohkem, varasematel aastatel pole enam kui kahes kategoorias auhindu jagatud.

 • foto
  "Novaator" teadusuudised televisioonis: esimene saade
  01.02

  Täna kell 20.45 läks esimest korda eetrisse ERR Novaator teleuudistega, mis kannavad pealkirja "Novaator". Edaspidi hakkab igas saates olema kaks lugu Eesti teadlaste värskematest saavutustest ja ülevaade maailmas tähelepanu pälvinud teadusuudistest. Iga saate lõpetab rubriik "Vaataja küsib", kus teadlased annavad televaatajate küsimustele igapäevaelus ette tulevate nähtuste kohta teadusliku seletuse.

 • foto
  Geenivaramu saab valmis  
  01.02

  Euroopa ühe edukama, Eesti geenivaramu tuhandete doonorite DNA saab tänu lisandunud rahastusinstrumentidele viimaks järjendatud.

 • foto
  ERR Novaator tuleb teadusuudistega teleekraanile
  31.01

  1. veebruaril on esimest korda eetris ERRi teadusportaali Novaator uudised. "Novaator" on Eestis esimene teleuudiste formaadis teadussaade.

 • foto
  Lõviosa Eesti populaarteaduslikust ajakirjandusest võttis digitaalse vormi
  30.01

  Horisondi mulluse 50. ilmumisaasta üks tähtsündmusi on teoks saanud ning kõik läbi aja ilmunud ajakirjad on digiteeritud ja Eesti rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR kõigile huvilistele vabalt kättesaadavad.

 • foto
  Tartu ülikooli rektor Volli Kalm kandideerib uuesti ametisse
  26.01

  Tartu ülikooli rektoriks kandideerib teiseks ametiajaks Volli Kalm, tema kandidatuuri seab üles ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna valitsus.

 • foto
  Keemiaprofessor armastab õpetamist ja tudengitega arutlemist
  23.01

  Tartu ülikooli analüütilise keemia professor Ivo Leito tunneb õpetamisest suurt rõõmu ning püüab teha kõik selleks, et tudengid saaksid õpitavast materjalist aru. Loodus- ja täppisteaduste valdkonna aasta õppejõuks saamise puhul portreteerib teda ajakiri Universitas Tartuensis.

 • foto
  Tulekul on sünteetilise bioloogia ajastu
  21.01

  Uut eluteadustes: mis on inimeste elu ja maailmamajanduse kõiki harusid mõjutama hakkav sünteetiline bioloogia? Nii küsib kultuurileht Sirp sellenädalases numbris.

 • foto
  Teadlased, kes esitati tänavu Eesti Vabariigi teaduspreemiatele
  19.01

  Vabariigi aastapäeval antakse üle Eesti Vabariigi teaduspreemiad. ERR Novaator toob ära nende teadlaste nimed, kes on esitatud teaduspreemiate määramiseks. Eesti Teaduste Akadeemia abiga saab järgneva kuu jooksul ülevaate ka preemiatele esitatud teadlaste teadustöö sisust.

 • foto
  Video: Noorte Teaduste Akadeemia asutamiskoosolek alustas tegevust
  04.01

  Täna kell 14 kogunes Eesti Teaduste Akadeemiasse üle 20 silmapaistva noore teadlase, kellest saavad Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliikmed.

 • foto
  Keeled takistavad teadmiste levikut  
  02.01

  Inglise keel on praegu üleilmse teaduse ühiskeel ehk lingua franca. Jääb mulje, et kõik suuremad teadusajakirjad avaldavad artikleid inglise keeles, kuigi uuringud pärinevad erinevatest keeleruumidest.

 • foto
  Tulevikuraport: kõrgharitud sisserändajad, vananev rahvas ja toidukriis
  02.01

  OECD avaldas möödunud aasta lõpul raporti, milles analüüsitakse maailma ees ootavaid suuri väljakutseid lähtuvalt andmetest ja tulevikuväljavaadetest. ERR Novaator analüüsis raportit lähtuvalt nendest väljakutsetest ning pani kirja soovitused, kuidas millesse võiks Eesti ja siinne teadlaskond panustada, et tulevikus ellu jääda ja omal moel maailma päästa.

 • foto
  Aastalõpu viktoriin: mida mäletad lõppevast teadusaastast?
  2016

  Ajal, mil iga sekund ilmub rohkem kui üks uus teadustöö, on raske kõigel silma peal hoida. Kokteilipidudel kimbatuse vältimiseks pani ERR Novaator veebiavarustes kõige enam kõneainet leidnud teadusteemade põhjal kokku mälu värskendava viktoriini. Head nuputamist!

 • foto
  10 sündmust, mis liigutasid 2016. aastal teadusmaailma ja inimeste südameid
  2016

  Loogikal ja tõenduspõhisusel toetuval teadusel on võime ärata inimestes ürgseid emotsioone, alates ülevoolavast rõõmust lõpetades sügava õudusega. ERR Novaator teeb ülevaate kümnest teadusmaailma mõjutanud sündmusest ja voolust, mis tõotavad erutada inimeste meeli ja mõttemaailma ka tuleval aastal.

 • foto
  Ajakiri Science nimetas Eesti teadlaste uuringu aasta teadusläbimurdeks
  2016

  2016. aasta andis inimkonna ajaloo mõistmisse juurde ühe peatüki ning selle kirjutamises oli oluline osa Eesti Biokeskuse arheogeneetikute teadustööl. Maailma üks hinnatum teadusajakirja Science toimetajate kolleegium valis just selle, ajakirjas Nature ilmunud uuringu tänavuse aasta kümne olulisema teadusläbimurde hulka.

 • foto
  Video: kui akadeemikutega teeks tööintervjuu 8-aastane
  2016

  Lastejaama reporter Otto Samuel Kahar tuli ERR Novaatorile appi ja intervjueeris värskelt Eesti Teaduste Akadeemia liikmeskonda valitud teadlasi. Tuleb välja, et lihtsatele küsimustele on teine kord kõige keerulisem vastata. Saime teada, et kardioloog südames armastust ei näe ja päriskalad robotkalu nähes südamerabandust ei saa.

 • foto
  Üks Kihnu eit tuleb juhtimisega suurepäraselt toime
  2016

  Maaja Vadi oli üks 34 Teaduste akadeemia kandidaadist. Ta on Eesti organisatsioonilise käitumise uurimissuuna algatajate ja koolkonna rajajate ning juhtimisterminoloogia loojate seas. Vähe sellest, et ta on toimekas teaduse tegija, on ta ka hinnatud juhtimise professor, Tartu ülikooli majandusteaduskonna lõpetajad on ta koguni üheksa korda lemmikõppejõuks valinud.

 • foto
  Tartu ülikool kuulutas välja rektori valimised
  2016

  Alates tänasest kuni 20. veebruarini saab esitada kandidaate Tartu ülikooli rektori ametikohale. Rektori valimised toimuvad uuel aastal 30. märtsil.

 • foto
  Eesti õpilased saabusid Indoneesiast medalitesäras
  2016

  Eile jõudis tagasi kodumaale Eestit rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil edukalt esindanud võistkond. Noored õppurid naasid kodumaale ühe hõbe- ja nelja pronksmedaliga.

 • foto
  Agentuur: praegune teaduse rahastussüsteem takistab pikaajaliste eesmärkide seadmist
  2016

  Tulevikus võiksid olla uurimistoetused mahult suuremad, teaduse rahastamine stabiilsem ja uurimistoetuste taotlemine lihtsam, seisab Eesti teadusagentuuri välja töötatud uurimis- ja teadusasutuste tegevustoetuste uues kontseptsioonis, mida tutvustati Tartus teadusfoorumil.

 • foto
  Tarmo Soomere akadeemikute valimisest: ootame selget mastimändi
  2016

  Eile toimunud Eesti Teaduste Akadeemia üldkogul õnnestus viiest vabast kohast täita kolm. Akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul on akadeemial aega ning võrdselt heade kandidaatide puhul on tavaks oodata, kuni keegi neist järgmise 2—3 aastaga selgelt esile tõuseb.

 • foto
  Teaduste Akadeemia valis kolm uut liiget
  2016

  Eesti Teaduste Akadeemia uued liikmed on kardioloogiaprofessor Jaan Eha, biorobootika professor Maarja Kruusmaa ja rahvakunsti uurija Anu Raud. Ehkki algselt oli plaanis valida viis akadeemikut, valis akadeemia üldkogu sel korral vaid kolm akadeemikut. Kui seni kuulus akadeemiasse vaid kaks naisteadlast, siis alates tänasest on neid kokku neli.

 • foto
  Videolood: mida tehakse Eesti teaduse tippkeskustes?
  2016

  Tänavu märtsist tegutseb Eestis eurotoetuste abil üheksa teaduse tippkeskust. Toetuse maht tippkeskuse kohta on keskmiselt 4,3 miljonit eurot. Kuidas keskused selle rahaga Eesti ja maailma järgmise seitsme aasta vältel paremaks muudavad?