Haridus

Lugu sellest, kuidas Tartu ülikooli turundusmagistrandid pada ajasid

15.12.17 ... See on esimene kord, kui Tartu ülikooli tootearenduse õppeaines loodu päriselt müüki jõuab. Üliõpilaste panus ei piirdunud vaid paja keetmisega. Töörühma liige Age Tempel rääkis, et protsess oli mitmekülgne: peale retseptide endi tuli uurida tarbijate vajadusi ja maitse-eelistusi, pakendikujundust.

President andis neljale noorele üle hariduspreemia

14.12.17 ... President Kersti Kaljulaid andis neljapäeval neljale noorele hariduspreemia.

Kirjutamisoskus kui jalgrattasõit

14.12.17 ... Me elame üha enam ja enam kirjalike tekstide maailmas, kuid meid ei õpetata neid looma, kirjutavad Anni Jürine, Ilona Tragel, Djuddah A.J. Leijen.

Lasteaiad saavad kala-aabitsad

13.12.17 ... Valmis on saanud lasteaia viimaste rühmade lastele mõeldud "Meie pere kala-aabits". Autorid loodavad, et veel selle aasta jooksul jõuab aabits igasse lasteaeda ning selle abil hakkavad lapsed tähtede ja numbrite õppimise kõrval ka kalu armastama.

Lukas: aukartus ilusa keele ja õigekirja vastu peab alles jääma

12.12.17 ... Emakeele riigieksamisse sisse viidav muudatus, kus funktsionaalse lugemisoskuse osas ei hinnata enam õigekirja, ei tohi anda signaali, et õigekirjutamine ja ilus eesti keel ei ole enam tähtsad, ütles muuseumijuht ja endine haridusminister Tõnis Lukas.

Tüpograaf: inimestele ei saa kindlat kirjakallet peale pressida

12.12.17 ... Tüpograaf Mart Andersoni sõnul ei tohiks inimestele kindlat kirjakallet peale suruda.

Koolielu 19. sajandil – polegi nii erinev tänapäevast?

12.12.17 ... On 18. jaanuar 1911. aastal. Vene tsaaririigi koolidesse tulevad loendajad. Üle loetakse kõik õpilased, õpetajad, klassiruumid, õpikud. Uuritakse, kui palju lapsi langeb koolist välja – ärge üllatuge, toonane koolist väljalangevus oli oluliselt suurem kui tänapäeval, pigem lõpetas kooli väiksem osa õpilastest.

Altar ja klassituba: kuidas vaba, kuid vaene talupoeg kooli jõuab

12.12.17 ... Sinne artikkel on populaarteaduslik eellugu mahukale teadustööle, mis kannab pealkirja “Altar ja klassituba: õigeusu koolid Balti provintsides 1870–1914”.

Uuring: eesti ja vene noorte vahel laiutab kodanikuhariduses suur lõhe

12.12.17 ... Eesti õpilaste teadmised ühiskonna ja kodanikurollide kohta on paranenud, kuid eesti ja vene õppekeelega noorte hulgas on siin väga suured erinevused. Samas ei usalda noored ajakirjandust ega kipu olema poliitiliselt aktiivsed. Poliitilise aktiivsuse osas on vene õppekeelega noored aktiivsemad kui eesti teismelised.

Volli Kalm: koht edetabelis ei saa olla ülikooli arendamise ainus eesmärk

02.12.17 ... Ülikooli suurim murekoht näib olevat bürokraatia ning sellega võitlemine, selgub intervjuust Volli Kalmuga. Positiivne on aga rahvusülikooli koht rahvusvahelistes edetabelistes, mis rektori sõnul ei peaks siiski olema ülikooli arendamise juures omaette ja peamine eesmärk.

Teadusajakirjanikud: teadushuviharidus on kõva teaduse poole kaldu

22.11.17 ... Millistes huviringides võiksid lapsed käia, et neil tekiks huvi ühe või teise teadusvaldkonna vastu? Robootikaring, väikesed loodushuvilised, füüsikaring, IT ring... Kas ja miks paistab huviharidus ühekülgne, kaldu loodus- ja täppisteaduste poole?

Professor Jaak Vilo: programmeerimisoskusest võib igal erialal kasu olla

22.11.17 ... Tartu ülikooli bioinformaatika professor Jaak Vilo tõdeb novembri-detsembri Horisondis ilmunud intervjuus, et kui välismeedias loodud kuvandi järgi õpetatakse Eestis lastele juba esimeses klassis programmeerimist, siis tegelikult ei tehta seda üheski põhikoolis.

PISA koordinaator: ootame koolidelt eeltööd

21.11.17 ... PISA koordinaator Gunda Tire tõdes, et osad õpilased võivad PISA testi selle vastu huvi tundmata lihtsalt läbi klõpsutada, kuid korraldajad ootavad koolidelt ikkagi eeltööd, et suunata lapsi sellele rohkem pühenduma.

Õpilaste sõnul oli PISA testis meeskonnatöö ülesanne oodatust lihtsam

21.11.17 ... Eesti 15-aastased noored saavutasid kaks aastat tagasi läbi viidud PISA uuringu meeskondliku probleemilahendamise oskuses Euroopa parima tulemuse. Õpilaste hinnangul oli meeskondliku koostöö ülesanne oodatust lihtsam, samuti on mitmeid võimalusi meeskonnatööd harjutada.

PISA uuring: Eesti ja Soome 15-aastased on Euroopa parimad meeskonnatöös

21.11.17 ... Eesti ja Soome troonivad hariduse kvaliteeti hindava PISA uuringu kõige värskemate tulemuste Euroopa pingerea eesotsas. Uuringuga mõõdeti 15-aastaste meeskonnatöö-, interaktiivsus- ja probleemilahendusoskusi.

Õpetajatel pole tihti võimalik end koolikiusamise eest kaitsta

16.11.17 ... Koolikiusamisega seoses räägitakse enamasti õpilastest, kuid kiusatava rolli võivad koolis sattuda ka õpetajad. Neljapäeval arutati teemat Tartus toimunud haridusfoorumil.

Geograafiaviktoriini piltküsimus: mis kohta Eestis on mudelil kujutatud

15.11.17 ... Kolmapäeval on ülemaailmne GIS-päev, nii on ka meie teemaks GIS ja sellega põimunud kartograafia. Rahvusvahelise geograafianädala raames korraldab Tartu ülikooli geograafiatudengite organisatsioon EGEA-Tartu kooliõpilastele mõeldud veebiviktoriini.

Lasteaednike palgad tõusevad 85 protsendini õpetajate palkadest

08.11.17 ... Lasteaiaõpetaja miinimumpalk jõuab järgmisel aastal 85 protsendini üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgast ja ületuleval aastal 90 protsendini. Magistrikraadiga lasteaedniku miinimumpalk aga võrdsustub selleks ajaks kooliõpetaja omaga.

Õpetajate miinimumpalk tõuseb 1150 euroni

08.11.17 ... Õpetajate miinimumpalk tõuseb jaanuarist praegusega võrreldes sada eurot 1150 euroni kuus. Koos lisatasudega küündib õpetajate keskmine palk sellega umbes 1400 euroni. Samas on paljudes väiksemates omavalitsuses endiselt probleem selles, et õpetajatel ei ole võimalik töötada täiskoormusel.

Õpetajate töötasu alamäär tõuseb 1150 euroni

08.11.17 ... Haridusminister Mailis Reps kohtub kolmapäeval haridustöötajate liidu, õpetajate liidu, linnade liidu ja maaomavalitsuste liidu esindajatega, et leppida kokku uus õpetajate töötasu alammäär.

Kaks müüti koolikiusamisest ja mida uuringud selle kohta räägivad

01.11.17 ... Sügisvaheaeg on läbi, lapsed on kolmandat päeva tagasi koolis. Paljude jaoks tähendab see uut algust ja paljude jaoks kordub kõik otsast peale. On aeg rääkida koolikiusamisest.

Hendrik Agur ERM-i juhivalikust: koolijuhid vajaks ka hädasti konkurentsi

28.10.17 ... Tallinna Gustalf Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur tuletas ERM-i juhivalikule järgnenud reaktsioonide taustal meelde, et hädasti vajaks muutmist ka kord, et Eestis haridussüsteem poleks n-ö eluaegsete koolijuhtide küüsis.

Eksamitulemused: leia oma kooli tulemus matemaatikas, eesti ja võõrkeeltes

26.10.17 ... Allolevatest tabelitest saab otsida, millistes koolides läksid eesti keele või matemaatika eksamid kõige paremini. Matemaatika kitsa ja laia eksami tulemused on erinevates tabelitest. Samuti on võimalik koole järjestada tulemuste põhjal.

Haridusstatistika: kuivõrd aitavad koolid häid tulemusi saavutada?

26.10.17 ... Õpilaste saavutustel on roll mängida ka koolidel. Innove vaatab selle hindamiseks koolide panust. Allolevast graafikust saab aimu, kas kooli panus oli oodatav, oodatust kõrgem või sootuks madalam.

Haridusstatistika: neiud olid riigieksamites edukamad

26.10.17 ... Nii eesti keele riigieksami, matemaatika kitsa ja laia eksami kui ka eesti keel teise keelena eksamis saavutasid neiud noormeestest keskmiselt paremaid tulemusi. Seda ka mediaanide arvestuses ja maksimumtulemuste saavutamises.

Eksamitulemused: 7 ettepanekut õpetajatele, õpilastele ja ülikoolidele

26.10.17 ... Üldiselt on eesti õpilaste eksamitulemused kiiduväärt: suuri languseid ei ole märgata, head taset kinnitab ka PISA testide tulemus, mis näitab, et juba gümnaasiumisse minevad põhikoolide lõpetajad on heade teadmistega. Siiski toob Innove välja mõned mõtted, kuidas õpilasi loovamalt tööle panna ja tulemusi mitmekülgsemalt parandada.

Ülevaade riigieksamitest: õpilaste argumenteerimisoskus jätab soovida

25.10.17 ... Eesti keele eksami tulemused on igati rahuldavad, küll aga võiks parandada õpilaste argumenteerimis- ja refereerimisoskuseid. Matemaatika kitsa eksami tulemused olid pisut madalamad kui mullu. Samas tugevad kitsa eksami sooritajad võiks olla julgemad ja proovida teha laia eksamit.

Testi, kuidas vihane Eva või rõõmus Tõnu uudiseid loevad

17.10.17 ... Tänu teadustööle saavad kõnepuudega inimesed oma emotsioone lisaks sõnavalikule ka häälega väljendada.

Erakoolide "karbikulude" hüvitamise eelnõu jõuab riigikogu suurde saali

09.10.17 ... Riigikogu kultuurikomisjon saatis erakoolidele lisarahastust ettenägeva seaduse arutelu edasi riigikogusse 18. oktoobriks esimesele lugemisele.

Reps: füüsika- ja keemiaõpetajatest on tõsine puudus

07.10.17 ... Pärnu kontserdimajas toimunud aasta õpetaja auhinnagalal oli nominentide hulgas palju noori õpetajaid ning ise tõdesid noored, et õpetajaamet on vahva ja pakub iga päev positiivseid emotsioone. Siiski on õppeaineid, mille õpetajatest on puudus käes ja kuhu just noori oodatakse.

Aasta haridusteoks kuulutati tehnoloogia ja disaini hackathon'id

07.10.17 ... Laupäeva õhtul toimunud galaõhtul tänas haridus- ja teadusministeerium aasta parimaid õpetajaid, tublimaid õpilasi ja hariduselu sõpru. Samuti kuulutati välja aasta tegu Eesti hariduses.

Eestimaa õpib ja tänab: haridusasutuse aasta teo nominendid

06.10.17 ... Haridus- ja teadusministeerium tunnustab 7. oktoobril aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" neid haridustöötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga eeskuju. ERR Novaator tutvustab kuni 6. oktoobrini lugejatele kõigi kategooriate nominente. Jätkame haridusasutuse aasta teo nominentidega – tänavu kandideerivad sellele tiitlile

Jaak Aaviksoo: paar fakti tasulise kõrghariduse asjus

05.10.17 ... Viktor Trasbergi kommentaaris kõrghariduse rahastamisest on hoiakud ja hinnangud võrreldes argumentidega ilmselges ülekaalus, kirjutab Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo.

Eestimaa õpib ja tänab: aasta hariduse sõbra nominendid

04.10.17 ... Haridus- ja teadusministeerium tunnustab 7. oktoobril aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" neid haridustöötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga eeskuju. ERR Novaator tutvustab kuni 6. oktoobrini lugejatele kõigi kategooriate nominente. Jätkame aasta hariduse sõbra nominentidega – tänavu kandideerivad sellele tiitlile Birgy Lorenz, Swedbank AS ja Mart Noorma.

Tartu tervishoiu kõrgkool tutvustas Baltikumis ainulaadset anatoomialauda

03.10.17 ... Tartu tervishoiu kõrgkool tutvustas Baltikumis ainulaadset uut 4D tehnoloogial põhinevat anatoomialauda, mida võib sisuliselt nimetada ka virtuaalseks lahkamislauaks. Anatoomialaual saab virtuaalselt tutvust teha kõigi inimese elunditega, neid lõikuda, pöörata ja igast suunast vaadata. 

Eestimaa õpib ja tänab: aasta kutseõppeasutuse õpetaja

02.10.17 ... Haridus- ja teadusministeerium tunnustab 7. oktoobril aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" neid haridustöötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga eeskuju. ERR Novaator tutvustab kuni 6. oktoobrini lugejatele kõigi kategooriate nominente. Jätkame aasta kutseõppeasutuse õpetaja nominentidega – tänavu kandideerivad sellele tiitlile Andres Veel, Liis Läll ja Merille Hommik.

Eestimaa õpib ja tänab: aasta suunaja nominendid

02.10.17 ... Haridus- ja teadusministeerium tunnustab 7. oktoobril aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" neid haridustöötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga eeskuju. ERR Novaator tutvustab kuni 6. oktoobrini lugejatele lugejatele kõigi kategooriate nominente. Jätkame aasta suunaja nominentidega – tänavu kandideerivad sellele tiitlile Juhan-Mart Salumäe, Ruuda Lind ja Saima Tell.

Eestimaa õpib ja tänab: aasta õppeasutuse juhi nominendid

02.10.17 ... Haridus- ja teadusministeerium tunnustab 7. oktoobril aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" neid haridustöötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga eeskuju. ERR Novaator tutvustab kuni 6. oktoobrini lugejatele lugejatele kõigi kategooriate nominente. Jätkame aasta õppeasutuse juhi nominentidega – tänavu kandideerivad sellele tiitlile Lii Jairus, Riina Läll ja Veiko Rohunurm.

ENTA: teadus kui haridusuuenduse toetuspunkt, vundament, vaade ja garantii

30.09.17 ... Ülikoole ja teadlasi kritiseeritakse tihti liiga kitsaste uurimisteemade valimise pärast, millest pole vähemalt näiliselt argiprobleemide lahendamisel mingit erilist kasu. Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liikmed näitavad aga haridusteaduse näitel, et täpselt seatud kitsas teadustöö fookus on teinekord mitmetahuliste probleemide lahendamiseks hädavajalik.

Tööturu kapriise leevendaks andmepõhine asjatundlikkuse hindamine

29.09.17 ... Olukorras, kus tööturu ootused muutuvad kiiremini, kui jõuavad areneda ülikoolide õppekavad, otsivad Tallinna ülikooli haridustehnoloogid andmepõhiseid lahendusi, mis võimaldaks tulevast töötajat ja tööandjat tuua üksteisele lähemale juba õppetöö käigus.

Maaülikooli rektorina jätkab Mait Klaassen

29.09.17 ... Eesti Maaülikooli rektoriks valiti uueks ametiajaks senine rektor Mait Klaassen, kes ainsana üles seatud rektorikandidaadina kogus 129 valimiskogu liikme poolthääle.

Tartu gümnaasiumide direktorid ei taha ministri soovitud lävendit

29.09.17 ... Praegune haridusminister käis välja, et tulevikus võiksid gümnaasiumisse sisse saada vaid need õpilased, kelle keskmine hinne on 3,75. Ülejäänud peavad minema kutsekooli. Mida arvavad ministri soovist Tartu gümnaasiumide juhid?

Ministrite sõnul on õigusteaduse koondumine Tartusse kokkuleppe küsimus

26.09.17 ... Õigusteaduse õpetamise lõpetamine teistes avalik-õiguslikes koolides peale Tartu Ülikooli on kokkuleppe küsimus ning riik ei saa kedagi keelata õpetada, on justiitsminister Urmas Reinsalu ja haridusminister Mailis Reps ühel meelel. Küll aga on seaduse järgi võimalik anda Tartu Ülikooli õigusõppele võrreldes teistega rohkem kaalu ja sellest tulenevalt ka mingil määral lisaraha.

Eestimaa õpib ja tänab: aasta õppejõu nominendid

26.09.17 ... Haridus- ja teadusministeerium tunnustab 7. oktoobril aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" neid haridustöötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga eeskuju. ERR Novaator tutvustab kuni 6. oktoobrini lugejatele kõigi kategooriate nominente. Jätkame aasta õppejõu nominentidega – tänavu kandideerivad sellele tiitlile Kristjan Liivamägi, Maido Merisalu ja Mari Karm.

Eestimaa õpib ja tänab: aasta gümnaasiumiõpetaja nominendid

22.09.17 ... Haridus- ja teadusministeerium tunnustab 7. oktoobril aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" neid haridustöötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga eeskuju. ERR Novaator tutvustab kuni 6. oktoobrini lugejatele kõigi kategooriate nominente. Jätkame gümnaasiumiõpetaja nominentidega – tänavu kandideerivad sellele tiitlile Agne Kosk, Eda Piisang ja Aleksandr Kirpu.

Euroakadeemias lõppeb mitmes õppekavas tudengite vastuvõtt

21.09.17 ... Valitsus kinnitas kõrgharidusstandardi muudatused, millega andis Euroakadeemiale tähtajalise õppe läbiviimise õiguse sotsiaalteaduste rakenduskõrgharidusõppes ning ärinduse ja halduse magistriõppes.

Riik võtab erakoolide kõik "karbikulud" taas enda kanda

19.09.17 ... Haridusministeerium on valmis kirjutanud erakooliseaduse muutmise eelnõu, mis taastab erakoolide tegevuskulude täies mahus katmise riigieelarvest.

Eestimaa õpib ja tänab: aasta põhikooli aineõpetaja nominendid

20.09.17 ... Haridus- ja teadusministeerium tunnustab 7. oktoobril aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" neid haridustöötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga eeskuju. ERR Novaator tutvustab järgmise kuu aja jooksul lugejatele kõigi kategooriate nominente. Jätkame põhikooli aineõpetaja nominentidega – tänavu kandideerivad sellele tiitlile Lauri Vilibert, Peeter Jõeloo ja Tiivi Rüütel.

Eestimaa õpib ja tänab: aasta klassijuhataja nominendid

19.09.17 ... Haridus- ja teadusministeerium tunnustab 7. oktoobril aasta õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" neid haridustöötajaid, kes annavad teistele oma tehtud tööga eeskuju. ERR Novaator tutvustab kuni 6. oktoobrini lugejatele kõigi kategooriate nominente. Jätkame aasta klassijuhataja nominentidega – tänavu kandideerivad sellele tiitlile Aivar Vinne, Evely Siimsoo ja Hille-Made Varul.

Sebastian Pikand: Eesti vajab Tiigrihüpe 2.0i

15.09.17 ... Tänapäeva koolid on endiselt modelleeritud 19. sajandi industriaalühiskonna järgi ning õpetavad tehasetöölistele omast „jälgi tulukest ja vajadusel vajuta nuppu“ distsipliini. Riik peaks sekkuma ja looma digipädevustega õpetajate ja kvaliteetse riistvaraga ühtse keskkonna, enne kui ka digivõimekuses tekib n-ö esimene ja teine Eesti, kirjutab Sebastian Pikand.
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: