Valguskiir andis teada valge kääbuse massi ({{commentsTotal}})

Taevatähtede massi pole niisama lihtne mõõta. Neid ei saa ju lihtsalt kaalule asetada, aga õnneks on olemas Einsteini üldrelatiivsusteooria, mille abiga on nüüd esimest korda otseselt üle mõõdetud ühe valge kääbustähe mass.

Üldrelatiivsusteooria järgi painduvad valguskiired suure massiga kehade lähedal raskusvälja toimel. Kailash Sahu ja kolleegid Ameerika Ühendriikides Baltimore'is asuvast kosmoseteleskoobi teadusinstituudist mõõdistasid valgelt kääbuselt STEIN 2015B tulevat valgust ja selle paindumist kahe aasta vältel, mil valge kääbus Maalt vaadates ühe teise tähe eest läbi liikus. Teise tähe raskusväli tegi valge kääbuse valguskiired kõveraks.

Teadlased rehkendasid välja ja panid ka ajakirjas Science kirja, et selle valge kääbuse mass moodustab umbes 68 protsenti meie Päikese omast. See aga tähendab, et kõrvale tuleb tõenäoliselt lükata ettekujutus, et sel on sees raudtuum.

Mõõtetehnika lubas teha küll ainult suhteliselt umbkaudseid mõõtmisi, mistõttu STEIN 2015B mass on teada ainult täpsusega ±7,5 protsenti, kuid hea on seegi tulemus kuniks pole kuskilt paremat võtta.Vaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Väiksemad planeedid jagunevad kahte selgesse rühma

Alles see oli, kui teadlased ei teadnud väljaspoolt meie Päikesesüsteemi ühtegi planeeti, kuid nüüd on nn eksoplaneete hakatud avastama suurel kiirusel ja hulgakaupa. NASA kosmoseteleskoobi Kepler abiga on nüüd äsja üles leitud ja teatavaks tehtud ühekorraga lausa 219 uut planeedikandidaati.

Osama bin Laden.Osama bin Laden.
Doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid uudse meetodiga

Tallinna ülikooli doktorant Helen Geršman uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid retoorilisest vaatenurgast, mida pole sarnaselt varem analüüsitud.