Video | Brian Cox: idiootsusel on loomulik piir ({{commentsTotal}})

Kolmapäeval astus Vene kultuurikeskuses üles briti osakestefüüsika professor ja saatejuht Brian Cox. ERR Novaator uuris enne esinemist, mida arvab Cox elust, universumist ja teadusest.

Brian Cox...
...inimeste kohast universumis:
Oleme universumi suurust arvestades füüsiliselt täielikult tähtsusetud. Kohalikul tasandil aga nii väärtuslikud, et see peaks mõjutama meie käitumist. Võibolla leidub terves Linnutee galaktikas mõelda oskavaid aatomeid vaid ühes kohas – Maal.

...demokraatiast: Teadusel ja demokraatial on sisuliselt mõndagi sarnast. Mõlemad põhinevad katse ja eksituse meetodil. Ühiskond on kaugelt liiga keerukas, et keegi teaks täpselt, kuidas seda juhtida.

...faktijärgsest maailmast: Idiootsusel on loomulik piir. Meie tsivilisatsioonil on valik – taastada side teaduse ja teadmistega, väärtustada teadmisi üle arvamuse... või hääbuda.

...tõejärgse maailma tõrjumisest: Kesksel kohal on haridus ja eriti teadusharidus. Inimestele tuleb õpetada alandlikkust. Mõistmist, et maailmas eksisteerib väga vähe absoluute, kui neid üleüldse olemas on (peale muidugi termodünaamika II seaduse).

...populismist: Populismi poolestusaeg näib olevat 12 kuud. Mitte millelgi põhinevad asjad ja nähtused kukuvad kokku. Seda võib öelda Donald Trumpi populaarsuse ja üha rohkem ka Brexitiga seonduva kohta.

...loomuliku andekuse tähtusest: Valik teadlaseks hakata on igal ühel. Peale mõne erandi pole olemas olnud loomupäraseid teadlasi. Teaduses läbilöömine taandub peaasjalikult kõvale tööle, motivatsioonile ja huvile.

...teaduse ees seisvatest väljakutsetest: Tähtis on teaduse demokratiseerumine. Lisaks talendile kaotatakse tervet ühiskonda esindamata erinevaid perspektiive. Taastada tuleb usaldus teadlaste ja avalikkuse vahel.Vaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Väiksemad planeedid jagunevad kahte selgesse rühma

Alles see oli, kui teadlased ei teadnud väljaspoolt meie Päikesesüsteemi ühtegi planeeti, kuid nüüd on nn eksoplaneete hakatud avastama suurel kiirusel ja hulgakaupa. NASA kosmoseteleskoobi Kepler abiga on nüüd äsja üles leitud ja teatavaks tehtud ühekorraga lausa 219 uut planeedikandidaati.

Osama bin Laden.Osama bin Laden.
Doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid uudse meetodiga

Tallinna ülikooli doktorant Helen Geršman uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid retoorilisest vaatenurgast, mida pole sarnaselt varem analüüsitud.