Kas menukad näpuvurrid tõesti aitavad keskenduda ja alandavad ärevust? ({{commentsTotal}})

Fidget spinnerid ei suurenda õpilase võimalusi teisi segamata niheleda ja sellega oma erksuse taset tõsta.
Fidget spinnerid ei suurenda õpilase võimalusi teisi segamata niheleda ja sellega oma erksuse taset tõsta. Autor/allikas: Robert Couse-Baker/Flickr Creative Commons

Kas menukad näpuvurrid ehk fidget spinnerid suudavad tõesti alandada ärevust ja parandada keskendumisvõimet, nagu kiidavad edasimüüjad? Mida laste ja noorte seas populaarsust koguvatest spinneritest oodata ja mida mitte, selgitab Tartu ülikooli koolipsühholoogia ja eripedagoogika lektor Astra Schults.

Tähelepanu on tunnetusprotsess, mille tõhusa toimimise tulemusena valime ümbritsevast välja selle osa infost, mida hakkame töötlema. See tähendab, et eristame olulise ebaolulisest ning seejärel keskendume olulisele, laskmata end segada kõrvalistest asjadest. 

Enamusel meist on tõenäoliselt oma kogemustepagasist võtta mõni näide, kus mõtted on hõivatud millegi muuga, mitte käesoleva tegevusega, ning seetõttu juhtub, et osa toimuvast jääb märkamata või sooritus kesiseks. 

Tähelepanu toimimiseks on lisaks olulise ja ebaolulise eristamise suutlikkusele vajalik teatav erksuse tase. 

Tõenäoliselt on enamus meist kogenud sedagi, kuidas unisena või tüütut tegevust pikemat aega järjest tehes kipub tähelepanu hajuma, mistõttu me võime tagantjärele tõdeda, et osa nähtust, kuuldust või loetust jäi märkamata. 

Tähelepanu keskendamise raskus võib seisneda selles, et õpilane ei suuda hoiduda kõrvalistele asjadele reageerimisest ning see võib omakorda olla seotud sellega, et õpilase erksuse tase on niivõrd madal, et oluline info jääb selle tõttu märkamata.

Juba mõnda aega on soovitatud aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilasel tähelepanu keskendamiseks kasutada abivahendeid, näiteks stressipalli või tasakaalupatja. Selline füüsilist tegevust võimaldav abivahend võib aktiivsus- ja tähelepanuhäire korral aidata kaasa erksuse taseme tõusule ja selle kaudu tõhusamale infotöötlusele. Seejuures on aga oluline pidada meeles, et abi tõhusus sõltub algse raskuse iseloomust ja olemasolust. 

Praegu populaarsust koguvad fidget spinnerid ei suurenda õpilase võimalusi teisi segamata niheleda ja sellega oma erksuse taset tõsta ilma spinnerile endale tähelepanu pööramata. 

Fidget spinneri pelgaks keerutamiseks piisab mõne näpu harvast liigutamisest ning see tegevus ei ole füüsiliselt kuigi aktiivne. Selleks, et fidget spinneri abil oma erksuse taset tõsta, tuleb sellega teha midagi enamat, näiteks hüpitada keerlevat spinnerit sõrmelt sõrmele nii, et see tasakaalus püsib. Selle tegevuse jaoks on aga tarvis keskenduda justnimelt spinnerile ja sellega tehtavale. Tulenevalt tähelepanu piiratud mahust ei saa aga seejuures enam tõhusalt muule keskenduda. 

Seega võib spinneriga mängimine aidata näiteks rahuneda olukorras, kus muude mõtete mõtlemine tekitab ülemäärast ärevust, kuid samal ajal koolitöö sooritamist see siiski ei paranda.

Toimetaja: Katre Tatrik, Tartu ülikoolVaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Väiksemad planeedid jagunevad kahte selgesse rühma

Alles see oli, kui teadlased ei teadnud väljaspoolt meie Päikesesüsteemi ühtegi planeeti, kuid nüüd on nn eksoplaneete hakatud avastama suurel kiirusel ja hulgakaupa. NASA kosmoseteleskoobi Kepler abiga on nüüd äsja üles leitud ja teatavaks tehtud ühekorraga lausa 219 uut planeedikandidaati.

Osama bin Laden.Osama bin Laden.
Doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid uudse meetodiga

Tallinna ülikooli doktorant Helen Geršman uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid retoorilisest vaatenurgast, mida pole sarnaselt varem analüüsitud.