Geoloogid ja bioloogid on mandritriivi asjus ühte meelt ({{commentsTotal}})

Mitusada miljonit aastat tagasi olid liitunud kõik maailma mandrid üheks hiigelsuureks mandriks nimega Pangaea. Millal mingi tükk Pangaea küljest minema triivis, seda on püütud kindlaks teha nii geoloogiliste kui ka bioloogiliste meetoditega. Nüüd on teadlased tuvastanud, et eri meetoditega teineteisest sõltumatult saadud andmed klapivad omavahel väga hästi kokku.

Sarah McIntyre Austraalia rahvusülikoolist ja ta kolleegid said endi sõnul hakkama kõigi aegade kõige põhjalikuma ülevaatega sellest, kuidas sobivad liikide vaheliste geneetiliste erinevuste põhjal tehtud arvutused kokku geoloogide tehtud dateeringutega mandrijagunemise aegade kohta.

Kui suured maismaatükid teineteisest eralduvad, jagunevad senised ühtsed looma- ja taimepopulatsioonid pikapeale eri liikidesse. McIntyre ja kolleegid jätsid oma analüüsist välja need olendid, kes suudavad mandrite vahel suhteliselt hõlpsasti liikuda.

Autorid tõdevad Briti Kuningliku Seltsi toimetistes, et mida enam geenijärjestusandmeid koguneb, seda usaldusväärsemaks saavad ka geenierinevuste põhjal tehtud järeldused mandrite jagunemiste ja liitumiste aegade kohta. Hea kokkusobivus geoloogilise andmestikuga annab sellest usaldusväärsusest tunnistust.

Toimetaja: Jaan-Juhan OidermaaVaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Väiksemad planeedid jagunevad kahte selgesse rühma

Alles see oli, kui teadlased ei teadnud väljaspoolt meie Päikesesüsteemi ühtegi planeeti, kuid nüüd on nn eksoplaneete hakatud avastama suurel kiirusel ja hulgakaupa. NASA kosmoseteleskoobi Kepler abiga on nüüd äsja üles leitud ja teatavaks tehtud ühekorraga lausa 219 uut planeedikandidaati.

Osama bin Laden.Osama bin Laden.
Doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid uudse meetodiga

Tallinna ülikooli doktorant Helen Geršman uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid retoorilisest vaatenurgast, mida pole sarnaselt varem analüüsitud.