Kujuteldav dialoog aitab paremini veenda ({{commentsTotal}})

Kuue erakonna peaministrikandidaatide valimisdebatt.
Kuue erakonna peaministrikandidaatide valimisdebatt. Autor: Martin Dremljuga/ERR

Varasemad uuringud on näidanud, et kahe inimene vaheline väitlemine aitab üheülbalist argumentatsiooni vältida. Äsja ilmunud uuringust nähtub, et vajadusel saame sama ka enda peas teha – kujutleda vastanduvate poolte vahel dialoogi ja sel moel paremini kriitiliselt mõelda.

Sageli kiputakse arvamusartikleid ja esseid kirjutades või ka suuliselt, näiteks valimistel seisukohta kaitstes vaid oma tõekspidamisele rõhuma. See võib aga takistada vastaspoole veenmist, vaja on veenatavale näidata, et kaalutakse ka tema väiteid ning lükatakse need ümber või pakutakse alternatiive. Siin võib abi olla eelnevalt dialoogi kujutlemises ning probleemikesksemas mõtlemises.

Ameerika Ühendriikides, Columbia ülikoolis paluti 60 bakalaureusetudengil osaleda tunnises kirjutamisharjutuses. Katses osalejatel lasti koostada dialoog kahe telekommentaatori vahel, arutleda kahe linnapeakandidaadi üle. Osalejad said loetelu linnas valitsevatest probleemidest ning nimekirja lahendustest, mida kumbki kandidaat nendele probleemidele pakub.

Teises grupis olnud tudengid said sama informatsiooni linna ja kandidaatide kohta, kuid neil tuli dialoogi asemel kirjutada veenev essee, mis rõhutaks kandidaatide tugevaid külgi. Seejärel lasti kummagi rühma liikmetel kirjutada kaheminutise telereklaami stsenaarium, millega enda eelistatud kandidaati toetada.

Katse esimese järgu kirjatükke võrreldes leidsid teadlased, et dialoogi loonud osalejad kasutasid vaoshoitumaid väiteid. Samuti ilmnes, et esseedega võrreldes sisaldasid kahekõned enam kaht kandidaati võrdlevaid arvamusi, mis olid samas rohkem seotud linnaprobleemide ja kandidaatide pakutud lahendustega.

Ka järgnevas telereklaamis viitasid dialoogi kirjutanud tudengid rohkem linnaprobleemidele ja nende lahendustele, seostasid probleemi tegevuskavaga, võrdlesid rohkem kandidaate, olid kandidaatide seisukohtade suhtes kriitilisemad.

Niisamuti kippusid dialoogirühma kuulunud telestsenaariumis vähem tõepõhjata väiteid pakkuma. Ainult 20% dialoogirühma tudengitest esitas põhjendamatuid väiteid, samal ajal kui esseerühmas oli selliseid 60%.

See näitab, et dialoogiharjutus aitab sügavuti ja laiahaardelisemalt seisukohti vaagida, poolt- ja vastuargumente kaaluda. Dialoogi konstrueerimine aitas tudengitel paremini mõelda.

Lisaülesande tegemisel ilmnes, et dialoogirühmas osalenutel oli nüansirikkam arusaam teadmistest. Kui esseerühmas paistsid mõned teadmist tõlgendavat absoluutsest vaatenurgast, mille kohaselt teadmised on kogum kindlatest tõsiasjadest, mis on hinnangutest täiesti lahus, siis mitte ükski dialoogirühma liige nii ei arvanud. Seega dialoogiharjutus, mis kestis vaevalt tunni, avaldas tugevat mõju tudengite epistemoloogilisele mõtlemisele.

 

Toimetaja: Virgo SiilEuroopa teadusruumi lõimumispoliitikatel võib olla teatavaid puudusi.Euroopa teadusruumi lõimumispoliitikatel võib olla teatavaid puudusi.
EL-i laienemine võis vähendada ida- ja lääneriikide vahelist teaduskoostööd

Kuigi Euroopa Liidu ühine teadusruum peaks soosima piiriülest koostööd, oleks see kasvanud ida- ja lääneriikide vahel liidu laienemiseta kiiremini, vihjab uus analüüs. Teadusruumi lõimumispoliitikate puudustele vaatamata võib hakata nägema aga ka märke, et ajude väljavoolust on saamas viimaks ajude ringlus.

Maailmaruumi kiviplaneetide seas valdavad veekerad

Kes eksoplaneete uurima sõidab, võtku igaks juhuks kindlasti sukeldusvarustus kaasa, sest üks teadlane on nüüd statistikamudeliga välja rehkendanud, et suuremal osal universumi kivise pinnaga planeetidest katab sellest pinnast enamat kui 90 protsenti meri.

Uus eestikeelne tõlkeprogramm annab teksti edasi sujuvamalt ja autentsemalt

Tartu Ülikooli keeletehnoloogide töögrupp tegi valmis masintõlke programmi, mis põhineb uudsel meetodil ehk tehisnärvivõrkude süsteemil. Tõlkeprogrammi demoversiooni saavad kõik huvilised internetikeskkonnas järele proovida.