Mediteerivad hiired lähevad rahulikumaks ({{commentsTotal}})

Mediteerimine vähendab ärevust, langetab stressihormoonide taset ning parandab tähelepanu- ja keskendumisvõimet. Nii on selgunud inimkatsete põhjal, kuid nüüd tuleb välja, et ka hiirtele võib tõusta meditatsioonist samasugust tulu.

Michael Posner Ameerika Ühendriikide Oregoni ülikoolist ja ta kolleegid ei õpetanud küll hiiri otseselt mediteerima, vaid tekitasid neil valgusega samasuguse ajuaktiivsuse, mis tekib inimestel meditatsiooni tulemusel. Selleks muundasid nad enne mõnesid närvirakke geneetiliselt, et need valguse toimel aktiviseeruksid.

Hiired said valgusstimulatsiooni 30-minutiste seanssidena 20 päeva järjest. Enne ja pärast valguskuuri tehti hiirtega katseid, milles määrati nende ärevustase. Katse seisnes selles, et hiir pandi puuri, milles oli nii valgeid kui ka pimedaid paiku. Mida ärevam oli hiir, seda pikemaks ajaks ta pimedusse peitu puges. Nõnda selguski, et meditatsioonilaadset valgusstimulatsiooni saanud hiired pugesid seepeale vähem pimedusse peitu. Järelikult oli neis ka endisest vähem ärevust.

Posner ja kaasautorid ei kirjuta Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, kas nende arvates kogesid hiired valgusstimulatsiooni toimel ka ligilähedaselt samasuguseid teadvusseisundeid, millest annavad teada mediteerinud inimesed. Teadlased loodavad aga, et hiiruuringud aitavad lõppkokkuvõttes kaasa paremate ravivõtete leidmisele inimeste ärevushäirete puhuks.

Toimetaja: Jaan-Juhan OidermaaLääneriikide tarbimise mõjul sureb Aasias kümneid tuhandeid inimesi

Ainuüksi Lääne-Euroopa ja Ameerika Ühendriikide jaoks mõeldud kaupade tootmisel tekkiv õhureostus viib Hiinas igal aastal enam kui 108 000 inimese enneaegse surmani. Kokku nõuab rahvusvahelisest kaubandusest tingitud õhureostus aastas enam kui 750 000 elu.

Metsad mõjutavad nii kohalikku kui üleilmset kliimat

Metsad täidavad planeedi jahutamisel mitmekülgset rolli ja ei piirdu ainult süsinikdioksiidi talletamisega.

Suur MeeMa uuring: Eestis on ühiskonnarühmade eristumine süvenenud

Tartu ülikooli ühiskonnateadlased panid kaante vahele kaheteistkümne aasta pikkuse esindusliku uuringu “Mina. Maailm. Meedia” (lühidalt MeeMa) tulemused. Üks nende peamisi järeldusi on, et viimasel paarikümnel aastal on Eestis süvenenud ühiskonnarühmade eristumine ning ühiskond on muutunud kahekiiruseliseks: ühtede inimrühmade jaoks aeg kiireneb, teiste jaoks aeglustub.