Peentolm põhjustab enneaegseid sünde ({{commentsTotal}})

Autor/allikas: Reuters/Scanpix

Ainuüksi 2010. aastal sai maailmas õhureostusega seostada vähemalt 2,7 miljonit enneaegset sündi.

Vähe sellest, et peentolm on kahjulik täiskasvanutele, see teeb kurja ka veel sündimata lastele. Peenosakestest reostunud piirkondades elavatel rasedatel suureneb enneaegse sünnituse oht. Hiljuti avaldatud uuringu andmetel võib 2010. aastal kirjutada 2,7 miljonit enneaegset sündi õhureostuse arvele. See moodustab 18 protsenti kõigist liiga vara sündinud lastest. Neist suurem osa sündis Aasias.

Teadmises, et peentolm on kahjulik, pole midagi uut. Teada on, et see suurendab kopsuvähki haigestumise riski, soodustab viiruste levikut ja kahjustab koguni aju. Uuringute andmetel saab peentolmu arvele kirjutada maailmas ligi 3,5 miljonit surma.

Nüüd leidsid teadlased veel ühe peentolmu kahjuliku mõju. Uuringu tarvis kogusid nad andmeid peentolmu, rasedate elukoha ja enneaegsete sündide kohta 183 riigist ning analüüsisid nende seoseid.

Enneaegsel sünnil on mitmeid põhjuseid

Üleilmselt sündis 2010. aastal enneaegselt ehk enne 37. nädalat ligikaudu 14,9 miljonit last. See moodustab umbes 11 protsenti kõigist 135 miljonist sündinust. Enneaegsete sündide riskifaktoriteks loetakse muu hulgas raseda kõrget vanus, mitmikuid, haigusi, alkoholi tarvitamist ja ka kehvu elutingimusi. Juba mõnda aega on kahtlustatud, et riskiga on seotud ka ema tervist mõjutav õhureostus.

Selguski, et enam kui kümme mikrogrammi peentolmu kuupmeetri kohta võis põhjustada 2,7 miljonit enneaegset sündi. Kui pidada ka enam kui 4,3 mikrogrammi peentolmu kuupmeetri kohta kõrgeks tasemeks, saab õhureostuse arvele kirjutada lausa 34 miljonit enneaegset sündi. Peentolmu reostus on ilmselgelt arvestatav enneaegse sünnituse ohutegur.

Peentolmukoormus on piirkonniti erinev

Tulemustest koorub ka ilmne piirkondlik eripära. Neil aladel, kus on peentolmu eriti palju, esines ka eriti palju sellega seotud enneaegseid sünde. Nii moodustasid näiteks Aasia lõuna- ja idapiirkonnad nendest juhtudest 75 protsenti. Ainuüksi Indias oli peentolmuga seostatavaid enneaegseid sünde miljon. Hiinast lisandus pool miljonit juhtu. Samamoodi on suurem õhureostus ning enneaegsete sündide osakaal mõnedes Aafrika piirkondades.

Lisaks diiselkütusest ja muudest heitgaasidest tingitud õhureostusele tekkis eriti just arengu- ning läveriikides suur osa peentolmust metsapõlengute ning puudega kütmise ja söögi tegemise tõttu. Sahara kõrbe lähistel asuvates piirkondades võis oma panuse anda ka kõrbetolm.

Peentolmuprobleemi leevendamiseks tuleb seega arvestada mitmete põhjustega. Linnas pärines sageli linnasisestest allikatest vaid pool õhureostusest. Ülejäänu jõudis sinna naaberaladelt, lausa teistest riikidest.

Õhureostust tuleb vähendada seega mitte ainult enneaegse sünniga kaasnevate vastsündinute surmade vähendamiseks. Enneaegne sünd võib mõjutada terve ülejäänud elu ka ellujäänute tervist.

Toimetaja: Virgo SiilVaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Lapsed katsetasid, kas luubi ja peegli abil on võimalik õhupall katki teha - oli küll. Üsna pea pärast täpset laseriga sihtimist kärgataski pall puruks.Lapsed katsetasid, kas luubi ja peegli abil on võimalik õhupall katki teha - oli küll. Üsna pea pärast täpset laseriga sihtimist kärgataski pall puruks.
Õigus huviringides osaleda ei ole kõigile Eesti lastele võrdselt tagatud

Tänapäeval lastele avatud laialdastes võimalustes ei pruugi huviringides osalemine tunduda keeruline – kuid milline on tegelik olukord?

Vanalinna päevade avamineVanalinna päevade avamine
Postkommunismi varjud: vene elanikkonda iseloomustab endiselt skeptitsism

Kuigi peale valimisaktiivsuse on viimase 12 aasta jooksul suurenenud ka inimeste osalemine kodanikualgatustes, on Eesti elanikkond endiselt pigem võõrandunud ja skeptiline, selgub Tartu ülikooli ühiskonnateadlaste tehtud analüüsist. Siin mängib olulist rolli ka rahvuseline lõhe, mis on muutnud just siin elavad venelased pigem vaikselt protestivateks kui aktiivseteks kodanikeks.