Sõnade mõistmine käib ajus ka väljaspool keelekeskusi ({{commentsTotal}})

Kui me kuuleme sõnu, siis me saame neist aru tänu sellele, et meil on ajus olemas keelekeskused, mis just lingvistilist informatsiooni töötlevadki. Kuid nüüd tuleb välja, et heaks arusaamiseks ainult keelekeskustest alati ei piisa.

Taani, inglise ja vene teadlased selgitasid välja, et mõnikord tulevad sõnade mõistmisel keelekeskustele appi ka need ajukoore piirkonnad, mille peamine ülesanne on tegeleda keha liigutamisega. See juhtub siis, kui sõnad, mida kuuleme või loeme, käsitlevad ise ka keha liigutamist.

Nikola Vukovic, kes töötab nii Taani Arhusi ülikoolis kui ka Venemaal Moskva kõrgemas majanduskoolis, tegi koos kolleegidega katseid vabatahtlikega, kellel oli arvutiekraanile vaadates üks kahest ülesandest: otsustada, kas tähejada kujutab endast olemasolevat sõna või mitte, ja otsustada, kas esitatav sõna seondub pigem abstraktse või konkreetse tegevusega.

Samal ajal mõjutasid teadlased katseisikute aju kehaliigutamisega tegelevat piirkonda mõnikord magnetväljaga, mis ajutiselt selle piirkonna toimimist pärssis. Selgus, et pärssimise puhul katseisikutel aeglustus ülesande lahendamine nende sõnade korral, mis kirjeldasid näiteks käega tehtavaid liigutusi, nagu näiteks sõna "viskama".

Tuleb siis välja, tõdevad Vukovic ja kaasautorid ajakirjas Neuropsychologia, et hüpoteesil aju motoorikakeskuste kaasatusest liigutamist tähistavate sõnade mõistmisse on küllap tõepõhi all.

Toimetaja: Jaan-Juhan OidermaaVaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Lapsed katsetasid, kas luubi ja peegli abil on võimalik õhupall katki teha - oli küll. Üsna pea pärast täpset laseriga sihtimist kärgataski pall puruks.Lapsed katsetasid, kas luubi ja peegli abil on võimalik õhupall katki teha - oli küll. Üsna pea pärast täpset laseriga sihtimist kärgataski pall puruks.
Õigus huviringides osaleda ei ole kõigile Eesti lastele võrdselt tagatud

Tänapäeval lastele avatud laialdastes võimalustes ei pruugi huviringides osalemine tunduda keeruline – kuid milline on tegelik olukord?

Vanalinna päevade avamineVanalinna päevade avamine
Postkommunismi varjud: vene elanikkonda iseloomustab endiselt skeptitsism

Kuigi peale valimisaktiivsuse on viimase 12 aasta jooksul suurenenud ka inimeste osalemine kodanikualgatustes, on Eesti elanikkond endiselt pigem võõrandunud ja skeptiline, selgub Tartu ülikooli ühiskonnateadlaste tehtud analüüsist. Siin mängib olulist rolli ka rahvuseline lõhe, mis on muutnud just siin elavad venelased pigem vaikselt protestivateks kui aktiivseteks kodanikeks.