Tuttav lugu on tundmatust huvitavam ({{commentsTotal}})

Teadlased on avastanud, et inimestele meeldib rohkem kuulda lugusid asjade kohta, millega on nad juba tuttavad, kui nende kohta, millest neil seni kogemus puudub. Ehkki tavaliselt arvavad nii lugude jutustajad kui ka lugude kuulajad ise ekslikult, et uudsem lugu on huvitavam.

Ameerika teadlased eesotsas Daniel Gilbertiga Harvardi ülikoolist moodustasid katseisikutest kolmesed rühmad, kellest üks oli jutustaja ja kaks kuulajad. Jutustaja vaatas kõigepealt videot, kus näidati kas vareste tarka käitumist või intervjuud limonaadipoodnikuga.

Mõned kuulajad olid neid videoid samuti varem näinud, teised mitte. Enne jutustamist pidi jutustaja andma hinnangu, kui huvitav ta jutustus võiks kuulajatele olla. Pärast jutustamist pidid kuulajad hindama, kui huvitav oli neil lugu kuulata.

Jutustajad arvasid enamasti, et kui lugu on kuulaja jaoks uus, on see talle ka huvitavam. Kuid tegelikult oli asi vastupidi – kuulajad pidasid huvitavamaks hoopis tuntud lugu.

Edasistes katsetustes selgus ka nähtuse tõenäoline põhjus. Kui kuulaja oli kirjeldatavat videot ise varem näinud, siis oskas ta paremini täita neid nii-öelda auke, mida jutustaja oma jutustusse tavaliselt rohkesti jättis.

Gilberti sõnul näitab uuring ka seda, et inimesed ei ole tavaliselt kuigi head lugude rääkijad. Kuid kui kuulame tõeliselt head jutuvestjat, võivad meid tema jutustused kaugetest maadest ja imelistest juhtumustest, nähtud filmidest või loetud raamatutest tõeliselt köita ja lummata ka juhul, kui meil endal neist vahetut kogemust ei ole.

Oma uuringust jutustavad Gilbert ja kaasautorid ajakirjas Psychological Science.

Toimetaja: Jaan-Juhan OidermaaVaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Lapsed katsetasid, kas luubi ja peegli abil on võimalik õhupall katki teha - oli küll. Üsna pea pärast täpset laseriga sihtimist kärgataski pall puruks.Lapsed katsetasid, kas luubi ja peegli abil on võimalik õhupall katki teha - oli küll. Üsna pea pärast täpset laseriga sihtimist kärgataski pall puruks.
Õigus huviringides osaleda ei ole kõigile Eesti lastele võrdselt tagatud

Tänapäeval lastele avatud laialdastes võimalustes ei pruugi huviringides osalemine tunduda keeruline – kuid milline on tegelik olukord?

Vanalinna päevade avamineVanalinna päevade avamine
Postkommunismi varjud: vene elanikkonda iseloomustab endiselt skeptitsism

Kuigi peale valimisaktiivsuse on viimase 12 aasta jooksul suurenenud ka inimeste osalemine kodanikualgatustes, on Eesti elanikkond endiselt pigem võõrandunud ja skeptiline, selgub Tartu ülikooli ühiskonnateadlaste tehtud analüüsist. Siin mängib olulist rolli ka rahvuseline lõhe, mis on muutnud just siin elavad venelased pigem vaikselt protestivateks kui aktiivseteks kodanikeks.