Põllundus saabus Läänemeremaadele rahulikult ({{commentsTotal}})

Kui Euroopas tuhandeid aastaid tagasi küttimiselt-koriluselt põllupidamisele-karjakasvatusele üle mindi, siis meie kandis toimus see üsna teistmoodi kui suuremas osas Lääne- ja Kesk-Euroopast.

Lätis elanud kiviaja inimeste DNA proovide analüüs näitab, et Balti piirkonna toonased rahvad võtsid oma aja tähtsad kultuurilised uuendused naaberrahvastelt lihtsalt üle, sellal kui mujal Euroopas, nagu varasematest uuringutest juba teada, kaasnes kultuurimurranguga suures osas ka elanikkonna vahetus. Lähis-Idast Kagu-Euroopa kaudu meie maailmajakku saabunud põllupidajad tõrjusid senised lääne- ja keskeurooplased eelajaloo areenilt minema.

Rahvusvaheline teadlasrühm eesotsas Eppie Jonesiga, kes töötab üheaegselt nii Iirimaal Dublini Trinity College'is kui ka Inglismaal Cambridge'i ülikoolis, ja kuhu meie lõunanaabrite esindajana kuulub Gunita Zarina Riiast Läti ülikoolist, kirjutab ajakirjas Current Biology viie kuni kaheksa tuhande aasta vanustest koljudest võetud DNA põhjal, et tänapäeva Läti aladele ei jätnud tollal Euroopasse saabunud lähisidalased mingitki olulist geneetilist jälge.

Tulemus sobib kokku arheoloogilise andmestikuga, mille järgi võib arvata, et Läänemeremaadel võeti niinimetatud neoliitilise revolutsiooni toodud uuendused põllunduse, karjanduse ja keraamika alal kasutusele pikema üleminekuaja jooksul kui Lääne- ja Kesk-Euroopas. Seegi viitab pigem siinse kandi rahvaste korralisele suhtlusele ja kaubavahetusele naabritega kui seniste elanike järsule asendumisele sisserändajatega.

Toimetaja: Jaan-Juhan OidermaaEuroopa teadusruumi lõimumispoliitikatel võib olla teatavaid puudusi.Euroopa teadusruumi lõimumispoliitikatel võib olla teatavaid puudusi.
EL-i laienemine võis vähendada ida- ja lääneriikide vahelist teaduskoostööd

Kuigi Euroopa Liidu ühine teadusruum peaks soosima piiriülest koostööd, oleks see kasvanud ida- ja lääneriikide vahel liidu laienemiseta kiiremini, vihjab uus analüüs. Teadusruumi lõimumispoliitikate puudustele vaatamata võib hakata nägema aga ka märke, et ajude väljavoolust on saamas viimaks ajude ringlus.

Maailmaruumi kiviplaneetide seas valdavad veekerad

Kes eksoplaneete uurima sõidab, võtku igaks juhuks kindlasti sukeldusvarustus kaasa, sest üks teadlane on nüüd statistikamudeliga välja rehkendanud, et suuremal osal universumi kivise pinnaga planeetidest katab sellest pinnast enamat kui 90 protsenti meri.

Uus eestikeelne tõlkeprogramm annab teksti edasi sujuvamalt ja autentsemalt

Tartu Ülikooli keeletehnoloogide töögrupp tegi valmis masintõlke programmi, mis põhineb uudsel meetodil ehk tehisnärvivõrkude süsteemil. Tõlkeprogrammi demoversiooni saavad kõik huvilised internetikeskkonnas järele proovida.