Alkoholireklaam tõesti tõukabki noori rohkem purjutama ({{commentsTotal}})

Hinnapoliitika võib tõepoolest inimeste tarbimisharjumusi muuta. Paraku mitte ainult tervisele positiivses suunas. Autor: ERR

Noored, kes puutuvad keskmisest rohkem kokku alkoholireklaamiga, purjutavad teistest rohkem ning õhutavad ka kaaslasi jooma, selgub värskest rahvusvahelisest ülevaateuuringust.

Ajakirjas Addiction ilmus ülevaateartikkel, mis võttis aluseks pikaajaliste uuringute andmed USAst, Aasiast ja Euroopast. Ühtekokku tugineti 12 uuringule, mille kestused jäid üheksa kuu ja kaheksa aasta vahemikku.

12 uuringu andmetele tuginev ülevaateartikkel toob selgesõnaliselt välja: leiti positiivne seos alkoholireklaamiga kokku puutumise ja alkoholitarbimise vahel – teisisõnu tarbisid alkoholireklaamist mõjutatud noored rohkem vägijooki.

Näiteks vaadati 2012. aastal tehtud uuringut, milles vaadati internetis tehtava alkoholireklaami mõju Saksamaal, Itaalias, Madalamaades ja Poolas. 6651 alaealise noore andmetest selgus, et kõigis neljas riigis internetis alkoholireklaamiga kokku puutunud noored tarbisid ühtmoodi rohkem alkoholi, millest andis märku tõsiasi, et nad olid viimase 30 päeva jooksul purjutanud.

Samade autorite koostatud uuring samades riikides andis tulemuseks teisegi murelikuks tegeva fakti: oluline seos oli ka purjutamise ning televiisorist alkoholireklaami nägemise vahel. Tegu oli alkoholireklaamiga, mida näidati spordiülekannete vahel.

2015. aastal Ühendkuningriigis tehtud uuringust selgus, et ka alkohoolse joogi kaubamärgil on mõju tarbimisele. Kaheaastase uuringu tulemused näitasid, et 12–14-aastasi tõukas jooma näiteks see, kui neile oli mõne vägijoogi kaubamärk tuttav ning tarbima korduvalt ja rohkem just seda marki.

Muide sarnase teadmise sai Mailis Tõnisson Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöös, kus uuringute käigus tuli välja, et alkoholijoobes haiglasse toodud lapsed nimetasid konkreetse alkoholi kaubamärki, mida nad jõid. Selle kaubamärgi nimetamine sagenes ajavahemikul, mil reklaamiti just seda brändit.

Itaalia, Saksamaa, Madalamaade ja Poola noori hõlmanud uuringus vaadati samuti, kas on seos alkoholi kaubamärgi ja purjutmisega. Selgus, et need õpilastel, kes meenutasid konkreetse alkoholi kaubamärki, esines oluliselt rohkem ja sagedamini episoodilisi rohket alkoholitarbimist.

7 protsenti surmadest 10–24-aastaste hulgas põhjustas alkohol kogu maailmas 2004. aastal.

Episoodidena esinevat rohket alkoholitarbimist esineb kõige rohkem 15–19-aastaste hulgas (11,7%). Täiskasvanute hulgas esineb seda 7,5 protsendil. Raskeks alkoholitarbimiseks peetakse enam kui 60 grammi alkoholi joomist ühe tarvitamiskorra jooksul ühes kuus.

2008. aastal tuli rahvusvaheline alkoholitootjate ühendus välja raportiga, mille eesmärk oli vähendada alkoholist tingitud kahjusid. Seal tuuakse muu hulgas välja see, et turunduses ei tohi kasutada tegevusi, mis jõuavad alaealisteni, teisisõnu tuleb vältida lastele alkoholi reklaamimist.

Siiski on alkoholitootjad olnud valdavalt alkoholireklaami piiramise vastu, kuna seni pole välja toodud lauaulatuslikke teadusuuringuid, mis tõestaksid alkoholireklaami mõju tervist kahjustavale tarbimiskäitumisele.

 

Toimetaja: Greete PalmisteGrafeeni abil nutiseadmega õhureostust mõõtma

Tartu ülikooli füüsikud avaldasid järjekordse töö õhukese süsinikukihi ehk grafeeni tulevaste kasutusvõimaluste kohta. Ei pruugi minna rohkem kui mõni aasta, mil meist igaühe mobiiltelefonis on sensor, mis aitab välisõhu reostatust mõõta ning puhtama õhuga liiklemisteid valida. 

Metsad mõjutavad nii kohalikku kui üleilmset kliimat

Metsad täidavad planeedi jahutamisel mitmekülgset rolli ja ei piirdu ainult süsinikdioksiidi talletamisega.

Uuring: hunnid langesid roomlaste propaganda ohvriks

Ajalooürikutes kirjeldatakse antiikaja lõpul Euroopasse tunginud hunne sageli "maad tabanud katku" või isegi millegi hullemana. Vana-Rooma riigi piirialadel elanud inimeste säilmeid uurinud teadlased leiavad aga, et lihtinimeste tasandil oli hunnide ja roomlaste kooselu märksa rahumeelsem.