Talv võib olla rasvatihase geneetilise materjali segisti ({{commentsTotal}})

Rasvatihane.
Rasvatihane. Autor/allikas: Wikipedia.org

Väljanägemiselt on kõik Euroopas elutsevad rasvatihased väga sarnased, kuid kas sarnane on ka isendite geneetiline taust?

Mida liikuvamad linnud, seda väiksem on nende lokaalne geneetiline eristumine, kuna liikudes “rändavad” kaasa ka geenid ja kanduvad edasi järgmisse põlvkonda. Selliselt peaks ajapikku erinevused populatsioonide vahel kaduma. Siiski eeldab selline teooria, et organismid saavad vabalt ilma takistusteta (nt mäestikud, suured veelahkmed jms) liikuda. Lisaks võib pidev “võõraste” geenide lisandumine pärssida populatsioonide kohastumist lokaalsete tingimustega, sest “väljast” lisanduvatele geenidele ei ole kohalikud keskkonnatingimused veel mõju avaldanud.

Selline pidev geenide rändamine populatsioonide vahel võib takistada uute liikide väljakujunemist, mida isoleeritus vastupidi suurendab. Isendite isoleerituse ja võimalike liikide lahknemise kohta võib saada vihjeid, kui tunda geneetilist mitmekesisust liigi levila kogu ulatuses.

Rasvatihased võivad rändel liikuda tuhandeid kilomeetreid ja nende populatsioonid ei ole Euroopa piires teineteisest isoleeritud. Et teada saada, kui sarnane on nende geneetiline taust, koguti rasvatihastelt geneetilist materjali kokku 30-st erinevast populatsioonist Portugalist Soomeni (sealhulgas ka Eestist Kilingi-Nõmme ümbruse metsades asuva Tartu ülikooli linnuökoloogide uurimisala rasvatihastelt).

Tulemused näitasid, et hoolimata üldisest geneetilisest sarnasusest on rasvatihaste erinevate populatsioonide vahel siiski märkimisväärseid erinevusi. Näiteks eristuvad teistest selgemalt Edela-Euroopa rasvatihased, kelle geneetiline mitmekesisus on väiksem. Selline eristumine teiste Euroopa regioonide populatsioonidest võib tuleneda talviste olude puudumisest, kuna põhjapoolsetes regioonides sunnib just talv linde liikuma, mille tulemusena seguneb nende populatsioonide geneetiline materjal suuremal määral.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et geneetiliselt moodustab rasvatihane ühtse populatsiooni, kus asurkonnad on sarnased sõltumata geograafilisest asukohast ja milles geenide segunemist mõjutavad linde rändele sundivad talvised olud.

Nende teadmiste põhjal saab veidi spekuleerida, millised võivad kliimamuutuste mõjud olla liigi geneetilisele mitmekesisusele ja võimalikule populatsioonide eristumisele – kui talved muutuvad soojemaks ja linnud jäävad paiksemaks, võib oodata suuremaid muutusi ka populatsioonide geneetilises materjalis. 

Rasvatihase aasta teadusuudised ilmuvad Eesti ornitoloogiaühing veebipesas, neid toimetab Tartu ülikooli linnuökoloogia teadur Marko Mägi.

Allikas: Lemoine M et al. (2016) Low but contrasting neutral genetic differentiation shaped by winter temperature in European great tits. Biological Journal of the Linnean Society 118:668-685. DOI:10.1111/bij.12745

Toimetaja: Kristjan Jung, Tartu ülikoolVaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Väiksemad planeedid jagunevad kahte selgesse rühma

Alles see oli, kui teadlased ei teadnud väljaspoolt meie Päikesesüsteemi ühtegi planeeti, kuid nüüd on nn eksoplaneete hakatud avastama suurel kiirusel ja hulgakaupa. NASA kosmoseteleskoobi Kepler abiga on nüüd äsja üles leitud ja teatavaks tehtud ühekorraga lausa 219 uut planeedikandidaati.

Osama bin Laden.Osama bin Laden.
Doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid uudse meetodiga

Tallinna ülikooli doktorant Helen Geršman uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid retoorilisest vaatenurgast, mida pole sarnaselt varem analüüsitud.