Ühe minuti loeng: kuidas uskumus meie võimeid mõjutab? ({{commentsTotal}})

Uskumustel oma võimekuse kohta on tulemustele suurem mõju kui meie tegelikel võimetel. Õpetajatel ja lastevanematel tasub tunnustada aga tulemuste asemel eelkõige pingutust ja tööd, mida nende saavutamise nimel tehti, leiab TLÜ Haridusteaduste instituudi ülddidaktika dotsent Katrin Poom-Valickis.

Stanfordi ülikooli professor Carol Dweck on oma uuringutega näidanud, et inimesed, kes usuvad, et intelligentsus ja võimekus on midagi, mis on kaasasündinud ja pole muudetav, püüavad vältida väljakutseid ning neil on oht sooritussituatsioonis muutuda ülemäära ärevaks. Nad ei näe ebaõnnestumise korral harjutamisel suuremat mõtet, sest kui sulle pole vastavaid võimeid kaasa antud, ei aita ju pingutamine sind paremate tulemusteni. Selliseid uskumusi nimetatakse jäävus-uskumusteks või -mõttelaadiks (fixed mindset).

Uurimused on näidanud, et jäävususkumused on seotud ka õppijate kehvemate õpitulemustega. Vastupidiselt inimesed, kes usuvad, et intelligentsus ja võimekus on midagi, mida saab harjutamise ja õppimise käigus muuta, on valmis pingutama ka siis, kui edu ei saabu kohe, nad naudivad väljakutseid, on püsivamad ning huvitatud tagasisidest.

Sellist uskumuste süsteemi nimetavad uurijad juurdekasvu-uskumusteks või -mõttelaadiks (growth mindset). Juurdekasvu-uskumused toetavad toimetulekut ja motivatsiooni õpingutes, sest sellise mõttelaadiga õppijad usuvad, et õppimine ja mõistmine toimub järk-järgult, see võtab aega ning usuvad, et õppimisvõime nii nagu ka teised võimed, on on arendatavad.

Kuigi meie uskumused oma võimekuse kohta mõjutavad otseselt seda, mida reaalsuses suudame saavutada, on hea teada, et jäävususkumused on muudetavad. Kui soovime muuta enda uskumusi ning neist lähtuvaid reaktsioone ja käitumist, peame õppima märkama, millised on need olukorrad ja tegevused, kus kaldume arvama, et neis ei saa me kunagi head või edukad olla. Need tegevused võivad olla seotud nii meie töö kui ka isikliku eluga, nagu näiteks tehnoloogia kasutus, avalik esinemine, finantside juhtimine, söögitegemine või sport.

Kui tabad end mõnes enda jaoks olulises valdkonnas jäävususkumusi iseloomustavatelt mõtetelt, siis küsi endalt, aga kui sul oleks piisavalt aega, sulle pakutaks sobivat juhendamist, sul oleks püsivust ja motivatsiooni antud oskuse arendamisega tegeleda, kas usud, et võiksid selles valdkonnas saada paremaks? Ilmselt küll...

Kuna meie uskumused enda võimekusest kujunevad välja keskkonnast saadud info ja tagasiside mõjul, siis selleks, et toetada juurdekasvu usku, tasub õpetajate ja lastevanematena tulemuste asemel tunnustada eelkõige pingutust ja tööd, mida tulemuse saavutamise nimel tehti. On ju teada, et meistriks ei sünnita, meistriks teeb harjutamine!

Toimetaja: Jaan-Juhan OidermaaEuroopa teadusruumi lõimumispoliitikatel võib olla teatavaid puudusi.Euroopa teadusruumi lõimumispoliitikatel võib olla teatavaid puudusi.
EL-i laienemine võis vähendada ida- ja lääneriikide vahelist teaduskoostööd

Kuigi Euroopa Liidu ühine teadusruum peaks soosima piiriülest koostööd, oleks see kasvanud ida- ja lääneriikide vahel liidu laienemiseta kiiremini, vihjab uus analüüs. Teadusruumi lõimumispoliitikate puudustele vaatamata võib hakata nägema aga ka märke, et ajude väljavoolust on saamas viimaks ajude ringlus.

Maailmaruumi kiviplaneetide seas valdavad veekerad

Kes eksoplaneete uurima sõidab, võtku igaks juhuks kindlasti sukeldusvarustus kaasa, sest üks teadlane on nüüd statistikamudeliga välja rehkendanud, et suuremal osal universumi kivise pinnaga planeetidest katab sellest pinnast enamat kui 90 protsenti meri.

Uus eestikeelne tõlkeprogramm annab teksti edasi sujuvamalt ja autentsemalt

Tartu Ülikooli keeletehnoloogide töögrupp tegi valmis masintõlke programmi, mis põhineb uudsel meetodil ehk tehisnärvivõrkude süsteemil. Tõlkeprogrammi demoversiooni saavad kõik huvilised internetikeskkonnas järele proovida.