Jumalast pilves – kuidas usk mõnu tekitab?   ({{commentsTotal}})

Autor/allikas: Jerry Worster/Creative Commons

Küsimuse kõrval, kas jumal on olemas, on muutnud viimase sajandiga oluliselt tähtsamaks probleem, miks usub sedavõrd palju inimesi üleüldse millessegi kõrgemasse. Süvausklike mormoonide ajuaktiivsust uurinud teadlased leiavad nüüd, et spirituaalseid kogemusi töötlevad samad ajupiirkonnad, mis löövad loitvele muusikat kuulates, narkootikume tarbides ja seksi ajal.

''Miljardid inimesed leiavad usust lohutust ja teevad sellest lähtuvaid otsuseid. Seega on hämmastav, kui vähe tähelepanu on pööratud sellele, mis samal ajal ajal ajus toimub. Võibolla muretsevad mõned, et religioonile bioloogilise aluse andmisega kaob selle salapära või varastatakse selle hing. Mitmed teadlased arvavad samal ajal, et religioon pole selles kontekstis ehk üleüldse teaduslikku tähelepanu väärt,'' mõtiskles Utah' ülikooli ajuteadlane Jeffrey Anderson ERR Novaatorile antud intervjuus.

See ei tähenda, et usklike aju poleks nende hardushetkede ajal üldse uuritud. Kirjandusest leiab tosinkond uurimust, mis on keskendunud näiteks taani kristlastele, hiina budistidele ja karmeliidi nunnadele. Erinevates töödes on seostatud spirituaalsete kogemustega aga väga erinevaid ajuosasid. Mõnikord polnud isegi kindel, kumb ajupoolkera neid lõpuks töötles. Osaliselt saab selle kanda uurimisaluste vähesusele.

Anderson keskendus kolleegidega värskes töös 19-le mormoonist noorele täiskasvanule, kes olid teinud enam kui 1,5 aastat misjonitööd. ''Nende teoloogias on spirituaalsed kogemused kesksel kohal. Need on midagi sellist, mida nad igapäevaselt tunnevad. Samuti on spirituaalsed kogemused nende jaoks olulised doktriini kinnistamiseks ja oma uskumuste õigsuse tõestamiseks,'' selgitas ajuteadlane, miks keskendus töörühm just mormoonidele. Pikaajaline misjonitöö võimaldas osalistel ka kergelt vastata, millal ja millisel määral tundsid nad parasjagu Vaimu lähedust.

Spirituaalsete kogemuste äratamiseks vaatasid uurimisalused funktsionaalse magnetresonantstomograafi alla lesides muu hulgas oma ja teiste religioonide usujuhtide esinemisi ja kiriku tellimusel valminud Piibli ainetel põhinevaid videolõike ning kuulasid tsitaate Mormoonide raamatust.

_____

Põhiküsimus on, kui universaalsed need tundumused üleüldse on. Kas Minnesotas elav luterlane tunneb palvetades samu asju ja need tunded lähtuvad samast ajupiirkonnast, kui Süürias päid maha raiuval ISIS-e järgijal? Me tõesti ei tea.

_____

Töörühm leidis, et Vaimu lähedust tundes hakkasid mormoonide ajus laenglema muu hulgas juttkeha alaosa neuronid. Piirkond tegeleb muu hulgas heaolutunde ja mõnuga. Juttkeha aktiivsus elavneb ka näiteks muusikat kuulates, erinevate uimastite tarbimise peale ja seksides. ''Need on heaolu tekitavad tegevused. Seega pole üllatav, et spirituaalsete kogemuste tajumisel on oma roll ka tasuga seonduvatel neuronivõrgustikel. Kuid keegi polnud seda varem otseselt näidanud,'' märkis Anderson. Aktiivsusega paralleelselt kiirenes uurimisaluste südametöö ja nende hingamine muutus sügavamaks.

Ent nagu religiooni mitmetahulisuse põhjal oletada võib, lõid hardusega loitvele ka mitmed teised piirkonnad. ''Näiteks otsmikusagara keskosa, mida on seostatud varem moraalsete arutluste, hindamise ja arvamuste kujundamisega. Nägime aktiivsust ka dorsolateraalses eesajukoores, mis on väga keerukas ajupiirkond ning seondub töömälu, tähelepanu, mustrite äratundmisega ja loogikaga,'' lisas ajuteadlane. Samuti aktiveerusid ajuosad, mis tegelevad uudse ja ootamatu teabe töötlemisega.

Vastuseks Novaatori küsimusele märkis Anderson, et aktiivsusmustrid sarnanevad äärmiselt palju ajus tingitud reflekside ajal nähtavaga. ''Võib väga vabalt olla, et iga religioosne sekt treenib tahtmatult oma järgijaid reageerima kindlatele stiimulitele, mis hakkavad seeläbi seostuma nende jaoks millegi meeldivaga. Kui asetad religiooni tasuga seonduvate neuronivõrgustike konteksti, on tegu hea hüpoteesiga, mis tuleks kindlasti proovile panna,'' sõnas ajuteadlane.

Samas märkis ta, et tahaks uurida võrdlevalt ka teisi religioone. ''Põhiküsimus on, kui universaalsed need tundumused üleüldse on. Kas Minnesotas elav luterlane tunneb palvetades samu asju ja samast ajupiirkonnast lähtuvaid tundeid, kui Süürias päid maha raiuv ISIS-e järgija? Me tõesti ei tea,'' nentis Anderson.

Uurimus ilmus ajakirjas Social Neuroscience.Vaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Andmeanalüüs: mees- või naisülemus – kumb on parem?

Kas eestlaste seas mõjutab arvamust oma ülemusest ülemuse sugu? Ülemuse omadused on olulised iga töötaja jaoks ja on tähtis, et jagatakse sarnaseid väärtushinnanguid. Erinevused võivad olla tingitud ka soost – kas see vastas tõele ka 2010. aastal? Seda uurisid Tartu ülikooli tudengid analüüsides sotsiaalteaduslikke andmeid.

Lasteaiaõpetajad peavad õpetust lapsekeskseks, kuid uuring näitab muud

Kuigi lasteaiaõpetajad on enda sõnul omaks võtnud 2008. aastal jõustunud õppekavas välja toodud lapsekeskse kasvatuse põhimõtted, ei lähe see kokku vaatlejate arvamusega, selgub värskelt kaitstud doktoritööst.