Militaarsotsioloogia tähtsus ühiskonnas on suurem, kui oskame arvata ({{commentsTotal}})

Leedu kaitseväelased suurõppusel Pikselöök 2015
Leedu kaitseväelased suurõppusel Pikselöök 2015 Autor/allikas: Leedu kaitsevägi

Muutlikes rahvusvahelistes suhetes on sõjaväel väga tähtis roll ning selle uurimine on oluline teema, millega militaarsotsioloogid tegelevad. U.S Naval War Gollege’i abiprofessor Rebecca Shciffi hinnangul on militaarsotsioloogidel väga suur mõju riigikaitsele ja neid peaks ühiskonnas väärtustama. Vestlesime Schiffiga militaarsotsioloogiast ja selle olulisusest tema külaskäigu ajal Tartu ülikooli.

Palun selgitage, mis on militaarsotsioloogia?

Militaarsotsioloogia on üks sotsioloogia uurimisvaldkondi ja sotsioloogia on teadus, mis uurib ühiskonda ja sotsiaalset käitumist. Seega militaarsotsioloogia uurib militaarset käitumist, inimesi, kes teenivad riigikaitses ning nende suhteid ühiskonnaga.

Kuid oluline on teada, et ma olen õppinud politoloogiks. Ma arvan, et üks erinevus politoloogia ja militaarsotsiolooga vahel on see, et politoloogia tihti keskendub institutsioonidele, praegusel juhul siis militaarsetele institutsioonidele. Militaarsotsioloogia vaatab rohkem inimesi.

Miks meil seda vaja on?

Sellepärast, et insititutsioonid on loodud inimeste poolt. Oluline on mõista inimeste käitumist, nende suhteid institutsioonidega ja samuti suhteid muu ühiskonnaga.

Milline peab üks militaarsotsioloog olema?

Nagu sõjavägi peab olema paindlik, peab olema ka akadeemik, kes uurib sõjaväge, paindlik. Riigikaitset uurides ei tohi keskenduda ainult ühele valdkonnale, vaid peab uurimise käigus hõlmama ka mitmeid teisi, et täielikult mõista riigikaitse olemust.

Riigikaitset, sõjaväe ülesehitust mõjutavad paljud aspektid, näiteks eelnevatest sõdadest või relvakonfliktidest saadud kogemused, ajalugu ja kultuurinormid, riigi demograafiline olukord, ohupilt, milles riik on. Kuulumine erinevatesse organisatsioonidesse nagu näiteks NATO, ÜRO.

Samuti mõjutab kaitseväelase heaolu riigi sotsiaalpoliitika. Selleks, et mõista mingi konkreetse riigi riigikaitse olemust ei saa piirduda ainult kaitsedoktriini, väe ülesehituse ja materiaalse baasiga, sõjavägi on institutsioon kindla riigi kindlas kontekstis.

Milline on militaarsotsioloogide mõju sõjaväele?

Militaarsotsioloogidel on väga suur mõju riigikaitsele. Sõjaväed, kindlasti ka USA sõjavägi, mõistavad erinevate vaatenurkade, uurimuste ja teadustööde väärtust, mis identifitseerivad olulisi riigikaitset mõjutavaid trende ja faktoreid. Sõjavägi on sellele tundlik, nagu iga sõjavägi peakski olema.

Sotsioloogid, politoloogid ja antroploogid, kes näitavad valgust riigikaitse tegevuse tähtsusele, on teadlased, kes peaksid olema ühes avatud ühiskonnas väärtustatud.

Miks sõjaväelised riigipöörded juhtuvad?

Need juhtuvad sellepärast, et sõjaväe, poliitiliste juhtide ja rahva vahel puudub koostöö. Miks riiki võib tabada sõjaväeline või muu siseriigiline riigipööre, kirjeldab minu vastavuse teooria (concordance theory).

Ma arvan, et sõjaväe, poliitiliste juhtide ja ühiskonna vahelises suhtluses on partnerlus väga oluline. On kindlad küsimused, millele peaks tähelepanu pöörama. Näiteks ohvitserkonna sotsiaalne koosseis, poliitiliste otsuste tegemise protsess ja kuidas riik inimesi sõjaväkke värbab. Nende kolme partneri vahel peaksid olema kokkulepped selleks, et ära hoida riigipöördeid ning luua positiivseid suhteid sõjaväe ja ühiskonna vahel.

Miks on oluline uurida, kuidas sõdur käitub või tunneb?

Esiteks kogu sõjavägi kaitseb riiki ja on üks olulisemaid institutsioone riigis. Ainuüksi sellepärast on oluline mõista, kes sinu sõjavägi on, sest see mängib nii keskset rolli ühes ühiskonnas. Ma arvan, et see on esimene ja kõige tähtsam põhjus.

Teiseks on oluline mõista mitmeid gruppe ühiskonnas, erinevaid tegureid ja mis rolli nad mängivad. Kas see on siis sõdur sõjaväes või poliitik parlamendis või mõni muu eriala ühiskonnas. Kõik see on osa riigi agregaatist ja seda on oluline mõista, et inimesed riigis ja välismaal saaksid paremini aru sõjaväe olemusest.

Kuidas militaarsotsioloogid sõjaveterane aitavad?

Sotsioloogid saavad osutada olukordadele, milles veteranid võivad ennast peale teenistuse lõppu leida ning sellest teada anda mitte ainult ühiskonnale, vaid ka poliitikutele. See aitab näiteks valitsusel sotsioloogilistest vaatenurkadest ja tõlgendustest veteranide rolli ühiskonnas paremini mõista ja seejärel nende heaolu mõjutada.

USA sõjaväes on palju naisi, Norras on ajateenistus naistele kohustulik ning Eestis räägitakse üha enam naiste suuremast kaasamisest riigikaitsesse. Mida see näitab riigi ja ühiskonna kohta?

See näitab suurt austust mitmekesisuse vastu. Naised mängivad suurt rolli erinevates ühiskonna osades. Miks nad ei peaks suurt rolli mängima ka sõjaväes?

Milline see naiste roll sõjaväes ikkagi oleme peaks?

Ükskõik milline. USA-s on meil naised nüüd lahingurollides. Miks nad ei peaks olema? Seega ma arvan, et naistele peaksid kättesaadavad olema igasuguse tasemega rollid.

Kuidas sõjavägi selle tulemusel muutub?

Ma arvan, et sõjavägi muutub institutsioonina paremaks, sest see kohaneb mitmekesisusega. Sõjavägi kohaneb oma ühiskonna mitmekesisusega, mis leidub riigi populatsioonis. Samuti muutub sõjavägi tihti mitmekesisuse liidriks, kes võtab omaks erinevused kultuuris. Näiteks USA-s võttis sõjavägi omaks aafrika-ameerika kogukonna, mis oli USA kodanikuõiguste liikumise eelmänguks.

Miks sõjavägi on kiire uusi lahendusi vastu võtma?

Efektiivne sõjavägi peab olema paindlik. See peab suutma kohaneda pidevalt muutuva keskkonnaga, mis riiki ümbritseb. Sõjaväe peamine eesmärk ja prioriteet on riiki kaitsta. Nagu ma ka vestluse alguses ütlesin, sõjavägi on riigi kaitsmisel eesrindel.

Kui su riik ei ole kaitstud ja piirid turvalised, ei saa sa ka mitte midagi muud teha. See on suur vastutus ja selleks, et seda täita, peab sõjavägi olema paindlik ja suutma kohaneda rahvusvaheliste suhetega, eriti praegu. Seetõttu on sõjavägi kiire uusi lahendusi ja strateegiaid rakendama.

Kuidas peaks militaarsotsioloogiat õpetama tsiviilülikoolides?

Ma arvan, et see oleneb riigist ja ülikoolist. Üks põhjusi, miks militaarsotsioloogia on nii oluline, on see, et militaarsotsioloogia tihti vaatab kultuurilist konteksti. Riigikaitse kultuuriline kontekst on riigiti erinev. Eesti kontekst erineb näiteks USA, Saksamaa või Afganistaani kontekstist.

Ma arvan, et vastus sellele küsimusele on see, et sarnaselt, kuidas me õpetame militaarsotsioloogiat, peame me vaatama ka riigi, kus me õpetame, kultuurilist konteksti ning samuti ka ülikooli ja ühiskonna kultuuri. Samuti on oluline ka teoreetiline vaatenurk. Oluline on teada, millised on selle ala peamised teooriad, sest teoreetiline vaatenurk annab arusaama uuritavast. See on väga oluline asjaolu, millega arvestada.

Rebecca Schiff käis Balti kaitsekolledžis ja Tartu ülikoolis tsiviil-militaarsuhetest loengut pidamas fondi Baltic-American Freedom Dountation toel. Rebecca Schiff on concordance theory ehk vastavuse teooria autor. Tema teadustöö on suuresti mõjutatud maailmakuulsa sotsioloogi Morris Janowitzi poolt, kes oli üks militaarsotsioloogia asutajatest. Rebecca Schiff on alates 2009. aastast Harvard Medical Schooli arendusjuht ning aastast 2013 U.S. Naval War College’is abiprofessor. Oma töös kasutab ta sageli militaarsotsioloogilisi vaatenurki, aga ka antropoloogiat ja politoloogiat.Liigne suhkur ei tee tervisele head.Liigne suhkur ei tee tervisele head.

Uuring: liigne suhkur kasvatab meeste depressiooniriski

Kas depressioon tekitab magusaisu või on suhkur hoopis probleemi põhjuseks? Briti teadlaste uuring vihjab, et iga päev näiteks 1,5 topsi magusa jogurti söömine kasvatab võrreldes magustatud toodetega piiri pidamisega meeste riski haigestuda järgnevatel aastatel depressiooni või kannatada teiste levinud vaimsete probleemide all pea neljandiku võrra.

Õpilaste teadusajakirjas Akadeemiake on teadlaste range eelretsenseerimise läbinud kaheksa värsket õpilasteuurimust. Akadeemiakese toimetus tegi koos ERR Novaatoriga kolmest tööst kokkuvõtted.
Taimetarkus
Karulauk.Karulauk.
Laansoo: inimeste taimeteadlikkus võiks olla kõrgem

Botaanik Urmas Laansoo sõnul on viimastel aastatel kasvanud ravim- ja metsataimede populaarsus, kuid inimeste teadlikkus pole menukusele järele jõudnud. Sestap leiab Laansoo, et korilusentusiastid peaksid tegema rohkem kodutööd enne kui metsast tundmatu leht või õis koju tuuakse. 

Ravimtaimena tuntud nõgesest saab matka tarbeks ka hea köie.Ravimtaimena tuntud nõgesest saab matka tarbeks ka hea köie.

Etnobotaanik: rahvas on ikka leidnud taimedele nutikaid kasutusviise

Etnobotaanik Raivo Kalle nendib, et meie eelkäijad on olnud taimeriigiga rohkem ühenduses ja leidnud kõigile metsasaadustele rakendust. Samas on teadlase hinnangul viimastel aastatel taimeteadlikkus kasvanud, mistõttu on ka linnainimesed taastamas sidet loodusega. 

Kristjan Vassil on Johan Skytte poliitikauuringute instituudi vanemteadur.Kristjan Vassil on Johan Skytte poliitikauuringute instituudi vanemteadur.
Kristjan Vassili 5 suvist raamatusoovitust

Vastne Tartu ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil kasutas ära uude kontorisse kolimist, et heita pilk viimastel aastatel kogunenud kirjandusele ja anda suviseks lugemiseks oma raamatusoovitused.

NahkhiirNahkhiir
Teaduses hukkub tuhandeid nahkhiiri

Zooloogide uurimuste eesmärk üle maailma on enamasti säilitada looduslikku mitmekesisust, kuid värske uurimus näitab, et teadlased kasutavad katsetes ka nahkhiiri, teine kord ka kaitsealuseid liike, mis omakorda jällegi panustab loodusliku mitmekesisuse vähenemisse.

Marss.Marss.
Marsi pinnas on arvatust eluvaenulikum

Marsi pinnas võib olla bakteritele ja teistele mikroorganismidele arvatust veelgi eluvaenulikum. Juhul kui planeedil tõesti elu leidus või leidub, peaks otsima selle jälgi paari meetri sügavuselt, leiavad briti teadlased.

Kehakoostise parandamiseks toimivad sama hästi lai valik erinevaid dieete.Kehakoostise parandamiseks toimivad sama hästi lai valik erinevaid dieete.
Suveks vormi? Keha koostise parandamiseks sobivad erinevad dieedid

Lai valik erinevaid dieete, madala rasvasisaldusest kuni madala süsivesikusisalduseni ja kõik vahepealne, võivad toimida kehakoostise parandamiseks sama hästi, järeldavad toitumisteadlased uues ülevaateuuringus. Teadmine võimaldab toitumise planeerimises suuremat paindlikkust.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.