Doktoritöö: politseile pandud ootused ei teeni kogukonna huve ({{commentsTotal}})

Autor: Sille Annuk/PM/Scanpix

Politsei institutsiooni arenguga seonduvaid probleeme uurinud Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Priit Suve leidis oma väitekirjas, et politseid käsitletakse turvalisuspoliitikates ja ajakirjanduses eeskätt seaduste rakendaja ning sunnile orienteeritud toimijana.

Väitekirjas kasutati Eesti politsei juhtumit kui näidet sellest, millised muutused toimuvad organisatsioonis siis, kui puudub selgelt väljendatud (politsei)strateegiline lähenemine. Organisatsiooni kujundamisel ja eesmärgiga sidumisel on strateegia kasutamine Eesti näitel vajalik juba ainuüksi põhjusel, et püüda vältida vastuolusid nii organisatsioonis sees kui ka turvalisuse mõtestamisel, rõhutas Suve.

Doktoritöö uuris, kuidas käsitlevad politsei funktsiooni riiklikud turvalisuspoliitikad ja millisena väljendub politsei funktsioon Eesti avalikus diskursuses. Suve lähtus eelmise perioodi (kuni 2015. aasta) turvalisuspoliitikatest ning väljaandes Postimees 2013. aastal ilmunud artiklitest.

''Mõlemates allikates on politsei eeskätt kui seaduste rakendamisele ja sunnile orienteeritud toimija. Selline üldine ootus suunab politseid kitsamalt kuritegevuse probleemidele ning eemale kogukonna huvidest,'' selgitas doktorant.

Tegemist on Eesti esimese ja eesti keeles kaitstava politseiteemalise doktoritööga, mis kasutas juhtumiuuringus Eesti politseid. Töö olulisus ulatub üle politsei või sisejulgeoleku valdkonna piiride ning sel on laiem tähendus kogu Eesti kultuuriloos. Politseiteaduse aspektist on nii politseimudelite ja -strateegiate vahekordade selgitamine kui pakutud organisatsiooni-, institutsiooni- ning võimuteoreetilised lähenemised uudsed ja vajavad edaspidi täiendavat uurimist.

Doktoritöö kaitsmine toimub 10. novembril kell 12 Tallinna Ülikooli auditooriumis M-213 (Uus-Sadama tn 5). Doktoritöö juhendajad on Tallinna ülikooli professor Georg Sootla ja dotsent Peeter Selg. Oponendid on Tallinna tehnikaülikooli vanemteadur Raul Savimaa ja Tallinna ülikooli professor Rein Ruutsoo. Töö täistekst on leitav TLÜ akadeemilise raamatukogu keskkonnas ETERA.

Toimetaja: Jaan-Juhan OidermaaLääneriikide tarbimise mõjul sureb Aasias kümneid tuhandeid inimesi

Ainuüksi Lääne-Euroopa ja Ameerika Ühendriikide jaoks mõeldud kaupade tootmisel tekkiv õhureostus viib Hiinas igal aastal enam kui 108 000 inimese enneaegse surmani. Kokku nõuab rahvusvahelisest kaubandusest tingitud õhureostus aastas enam kui 750 000 elu.

Alo Lõhmus: hindamatu huvi ja lämmatav kohustuslikkus

Kohustuslike ainete lisamisest õppekavadesse head nahka ei tule, see-eest nn loovainetes numbrilisest hindamisest loobumine on samm õiges suunas, leiab Alo Lõhmus Vikerraadio päevakommentaaris.

Labor: kured tulevad, õhulõhed sulguvad

Sookurg Ahja 5 on oma kevadisel kojurändel jäänud pikemalt peatuma Põhja-Iisraelis, kus inimesed toidavad teda ja veel tuhandeid liigikaaslasi maitsva maisiga. Noore kure panusest maailma teadusse räägib Eesti maaülikooli ornitoloog Aivar Leito.