Tartu ülikool sai kutse Euroopa parimate teadusülikoolide klubisse ({{commentsTotal}})

Tartu ülikooli peahoone.
Tartu ülikooli peahoone. Autor/allikas: Tartu ülikool

Tartu ülikool sai kutse liituda kahe olulise rahvusvahelise koostöövõrgustikuga – alles sel suvel asutatud GUILD`iga ning Euroopa teadusülikoolide võrgustiku LERU Ida- ja Kesk-Euroopa partnerlusprogrammiga.

Rektor Volli Kalm ütles, et nii GUILD kui LERU koosnevad teadusülikoolide tippudest. „Need kutsed on tunnustus sellele, mida ülikoolis töötavad inimesed on suutnud teha, ja see kõik väljendub ka erinevates rahvusvahelistes edetabelites, aga ka Horisont 2020 rahastustaotluste edukuses,» ütles Kalm.

„Mõlema võrgustiku üks veendumus on, et mida tugevam on alusteadus ning ülikoolid ja uurimisinstituudid, seda rohkem on võimalusi leida lahendusi praktilistele küsimustele,“ lisas ta.

LERU, millesse kuulub 21 Euroopa tugevaimat ülikooli, kutsus teaduspoliitika ja teaduskoostööle seitse Ida- ja Kesk-Euroopa ülikooli. Ainsa Baltikumi ülikoolina sai selle kutse Tartu ülikool.

Koostöö LERU-ga eeldab Tartu ülikoolilt kaasa mõtlemist ja aktiivset tegutsemist. Meil on võimalus osaleda erinevates koostööprojektides, nagu näiteks septembris Tartus Leuveni katoliku ülikooli (kuulub LERU-sse) ja Tartu ülikooli ühiselt korraldatud seminar, kus arutleti rahvuskeelte säilimisest rahvusvahelistumise kontekstis. Peale selle on LERU ülikoolid pakkunud TÜ-le õppeseminare teemal, kuidas kirjutada Euroopa teadusfondi grantide taotlusi.

GUILD on alles äsja loodud uus Euroopa teadusülikoolide organisatsioon, mille avaüritus on 21. ja 22. novembril Brüsselis. GUILD seab oma eesmärgiks teaduspoliitikasse suunatava raha suurenemise, humanitaar- ja sotsiaalteaduste rolli suurenemise loodus- ja täppisteaduste kõrval ning ettevõtlussuhete ja innovatsiooni arendamise. GUILDi asutajate hulka kuulub 14 hoolikalt valitud ülikooli Euroopa riikidest.

Rahvusvahelise koostöö talituse juhi Kristi Kerge sõnul kinnitab see Tartu ülikooli taset teadusülikoolina ja võimaldab meil silma paista maailma tipus olevate ülikoolide partneritena. „Kui esialgu ongi oluline kuuluda nii-öelda klubisse, siis edaspidi annab see partnerlus meile tõenäoliselt ka võimalusi osaleda suuremates ja olulisemates teadusprojektides ja tuua ülikooli rohkem teadusraha,“ selgitab Kerge.

„Soovime rohkem initsiatiivi võtta GUILD-is, sest see on alles alustav organisatsioon. Meie arvamus on oluline ja sellega arvestatakse. Näiteks 1.-2. juuniks on planeeritud Brüsselisse GUILD-i konverents, kuhu oleme juba omapoolsed ettekandeteemade- ja esinejatepakkumised saatnud,“ ütles Kerge.

Toimetaja: Katre Tatrik, Tartu ülikoolVaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Andmeanalüüs: mees- või naisülemus – kumb on parem?

Kas eestlaste seas mõjutab arvamust oma ülemusest ülemuse sugu? Ülemuse omadused on olulised iga töötaja jaoks ja on tähtis, et jagatakse sarnaseid väärtushinnanguid. Erinevused võivad olla tingitud ka soost – kas see vastas tõele ka 2010. aastal? Seda uurisid Tartu ülikooli tudengid analüüsides sotsiaalteaduslikke andmeid.

Lasteaiaõpetajad peavad õpetust lapsekeskseks, kuid uuring näitab muud

Kuigi lasteaiaõpetajad on enda sõnul omaks võtnud 2008. aastal jõustunud õppekavas välja toodud lapsekeskse kasvatuse põhimõtted, ei lähe see kokku vaatlejate arvamusega, selgub värskelt kaitstud doktoritööst.