Taastuvenergia tootmise kasv on oodatust hoogsam   ({{commentsTotal}})

Päikesepaneelidega kaetud väikehoone Supilinnas. Autor: Virgo Siil

Eelmisel nädalal teatas Rahvusvaheline energiaagentuur (IEA), et taastuvenergia turg kasvab järgneva viie aasta jooksul tänu tugevale poliitilisele toetusele võtmeriikides ja järsule hinnalangusele eeldatust märksa kiiremini.

Energiaagentuuri aruande kohaselt kasvab aastatel 2015–2021 taastuvatest allikatest energia tootmine 13 protsenti enam, kui eelmise aasta prognoosis ennustatud. Seda peamiselt tänu tugevale poliitilisele toetusele USA-s, Hiinas, Indias ja Mehhikos. Vaadeldaval perioodil eeldatakse hinnalangust veerandi jagu nii päikeseenergia kui ka ranniku tuuleparkides.

Möödunud aasta oli loodetust tootlikum

Eelmine aasta osutus taastuvenergia valdkonnas pöördepunktiks. Taastuvad energiaallikad moodustasid kogu maailmas lisandunud energiavõimsusest enam kui poole, saavutades rekordilised 153 gigavatti (GW) ehk 15 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Suurem osa kasvust tuleneb tänu tuuleenergia (66 GW) ja päikseenergia (49 GW) tootmise suurenemisele.

Mullu paigaldati iga päev ligi pool miljonit päikesepaneeli. Samal perioodil püstitati Hiinas, mis toodab ligi poole lisandunud tuuleenergiast ja 40 protsenti kogu taastuvenergia kasvust, iga tunniga kaks tuuleturbiini.

Energiaagentuuri tegevjuhi Fatih Biroli sõnul on märgata üleilmse energiaturu ümberkujunemist, mida veab taastuvenergia. “Sarnaselt teiste valdkondadega toimuvad kõige suuremad muutused uutel turgudel,” rääkis doktor Birol.

Muutused energiaturul

Märkimisväärse muutuse taga on mitmed tegurid: kasvanud konkurents, tugevnenud riiklik toetus tähtsamatel turgudel ja tehnoloogia areng. Kuigi kliimamuutusel on taastuvenergia edenemises tähtis roll, pole see ainuke põhjus. Paljudes riikides on pea sama tugevaks motivaatoriks eluohtliku õhureostuse vähendamine ja energiajulgeoleku parandamiseks energiavarustuse mitmekesistamine, seda eriti praegu kiirelt arenevas Aasias.

Järgneva viie aasta jooksul säilitavad taastuvenergiaallikad kõige kiiremini kasvava haru positsiooni, nende turuosa paisub 2015. aasta 23 protsendist 2021. aastaks 28 protsendile.

Võib oodata, et aastaks 2021 toodetakse taastuvenergiat enam kui 7600 teravatt-tundi – see võrdub kogu praeguse USA ja Euroopa Liidu energiatootmisega.

Võimalused on suuremad

Kuigi eelmine aasta oli erakordne, ootab tulevikus siiski veel mitmeid probleeme. Tulevast arengut raskendavad erinevate riikide ebakindel poliitika, mis aeglustab investeerimist valdkonda. Rahastus on probleemiks paljudes arengumaades. Samuti on Aasias, mis juhib taastuvenergia kasvu, energiavajadus märksa suurem. Ainuüksi Hiinas, mis annab 40 protsenti taastuvenergia kasvust, moodustab taastuvatest energiaallikatest lisanduv võimsus kõigest poole riigi energiavajaduse kasvust.

See on tugevaks kontrastiks Euroopa Liidu, Jaapani ja USA-ga, kus taastuvenergia tootmine ületab energia nõudluse kasvu aastatel 2015–2021.

Rahvusvahelise energiaagentuuri aruande kohaselt saaks mitmete poliitiliste ja tururegulatsiooni vahendite abil järgneva viie aastaga suurendada taastuvenergia osakaalu kasvu pea 30 protsendi võrra. Selline toetus lihtsustaks maailma pikaajaliste kliimaeesmärkide saavutamist.

Eestis moodustas taastuvenergia Eleringi hiljuti avaldatud aruande kohaselt 13 protsenti elektrienergia kogutarbimisest, sellest 43 protsenti tuli tuuleenergiast. Päikesepaneelide omanike arv kasvab Eestis kiiresti ja praegu on meil üle 600 päikeseenergiatootja. Neile lisanduvad elektri puhtalt enda tarbeks tootjad.

Toimetaja: Virgo SiilLääneriikide tarbimise mõjul sureb Aasias kümneid tuhandeid inimesi

Ainuüksi Lääne-Euroopa ja Ameerika Ühendriikide jaoks mõeldud kaupade tootmisel tekkiv õhureostus viib Hiinas igal aastal enam kui 108 000 inimese enneaegse surmani. Kokku nõuab rahvusvahelisest kaubandusest tingitud õhureostus aastas enam kui 750 000 elu.

Alo Lõhmus: hindamatu huvi ja lämmatav kohustuslikkus

Kohustuslike ainete lisamisest õppekavadesse head nahka ei tule, see-eest nn loovainetes numbrilisest hindamisest loobumine on samm õiges suunas, leiab Alo Lõhmus Vikerraadio päevakommentaaris.

Labor: kured tulevad, õhulõhed sulguvad

Sookurg Ahja 5 on oma kevadisel kojurändel jäänud pikemalt peatuma Põhja-Iisraelis, kus inimesed toidavad teda ja veel tuhandeid liigikaaslasi maitsva maisiga. Noore kure panusest maailma teadusse räägib Eesti maaülikooli ornitoloog Aivar Leito.