Taastuvenergia tootmise kasv on oodatust hoogsam   ({{commentsTotal}})

Päikesepaneelidega kaetud väikehoone Supilinnas.
Päikesepaneelidega kaetud väikehoone Supilinnas. Autor/allikas: Virgo Siil

Eelmisel nädalal teatas Rahvusvaheline energiaagentuur (IEA), et taastuvenergia turg kasvab järgneva viie aasta jooksul tänu tugevale poliitilisele toetusele võtmeriikides ja järsule hinnalangusele eeldatust märksa kiiremini.

Energiaagentuuri aruande kohaselt kasvab aastatel 2015–2021 taastuvatest allikatest energia tootmine 13 protsenti enam, kui eelmise aasta prognoosis ennustatud. Seda peamiselt tänu tugevale poliitilisele toetusele USA-s, Hiinas, Indias ja Mehhikos. Vaadeldaval perioodil eeldatakse hinnalangust veerandi jagu nii päikeseenergia kui ka ranniku tuuleparkides.

Möödunud aasta oli loodetust tootlikum

Eelmine aasta osutus taastuvenergia valdkonnas pöördepunktiks. Taastuvad energiaallikad moodustasid kogu maailmas lisandunud energiavõimsusest enam kui poole, saavutades rekordilised 153 gigavatti (GW) ehk 15 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Suurem osa kasvust tuleneb tänu tuuleenergia (66 GW) ja päikseenergia (49 GW) tootmise suurenemisele.

Mullu paigaldati iga päev ligi pool miljonit päikesepaneeli. Samal perioodil püstitati Hiinas, mis toodab ligi poole lisandunud tuuleenergiast ja 40 protsenti kogu taastuvenergia kasvust, iga tunniga kaks tuuleturbiini.

Energiaagentuuri tegevjuhi Fatih Biroli sõnul on märgata üleilmse energiaturu ümberkujunemist, mida veab taastuvenergia. “Sarnaselt teiste valdkondadega toimuvad kõige suuremad muutused uutel turgudel,” rääkis doktor Birol.

Muutused energiaturul

Märkimisväärse muutuse taga on mitmed tegurid: kasvanud konkurents, tugevnenud riiklik toetus tähtsamatel turgudel ja tehnoloogia areng. Kuigi kliimamuutusel on taastuvenergia edenemises tähtis roll, pole see ainuke põhjus. Paljudes riikides on pea sama tugevaks motivaatoriks eluohtliku õhureostuse vähendamine ja energiajulgeoleku parandamiseks energiavarustuse mitmekesistamine, seda eriti praegu kiirelt arenevas Aasias.

Järgneva viie aasta jooksul säilitavad taastuvenergiaallikad kõige kiiremini kasvava haru positsiooni, nende turuosa paisub 2015. aasta 23 protsendist 2021. aastaks 28 protsendile.

Võib oodata, et aastaks 2021 toodetakse taastuvenergiat enam kui 7600 teravatt-tundi – see võrdub kogu praeguse USA ja Euroopa Liidu energiatootmisega.

Võimalused on suuremad

Kuigi eelmine aasta oli erakordne, ootab tulevikus siiski veel mitmeid probleeme. Tulevast arengut raskendavad erinevate riikide ebakindel poliitika, mis aeglustab investeerimist valdkonda. Rahastus on probleemiks paljudes arengumaades. Samuti on Aasias, mis juhib taastuvenergia kasvu, energiavajadus märksa suurem. Ainuüksi Hiinas, mis annab 40 protsenti taastuvenergia kasvust, moodustab taastuvatest energiaallikatest lisanduv võimsus kõigest poole riigi energiavajaduse kasvust.

See on tugevaks kontrastiks Euroopa Liidu, Jaapani ja USA-ga, kus taastuvenergia tootmine ületab energia nõudluse kasvu aastatel 2015–2021.

Rahvusvahelise energiaagentuuri aruande kohaselt saaks mitmete poliitiliste ja tururegulatsiooni vahendite abil järgneva viie aastaga suurendada taastuvenergia osakaalu kasvu pea 30 protsendi võrra. Selline toetus lihtsustaks maailma pikaajaliste kliimaeesmärkide saavutamist.

Eestis moodustas taastuvenergia Eleringi hiljuti avaldatud aruande kohaselt 13 protsenti elektrienergia kogutarbimisest, sellest 43 protsenti tuli tuuleenergiast. Päikesepaneelide omanike arv kasvab Eestis kiiresti ja praegu on meil üle 600 päikeseenergiatootja. Neile lisanduvad elektri puhtalt enda tarbeks tootjad.

Toimetaja: Virgo SiilOokean.Ookean.
Kalad tulid maismaale arvatust kiiremini

Kalade areng vee-elukatest maismaaloomadeks võis käia seniarvatust palju kiiremini. Nii väidavad kanada ja rootsi teadlased, kes on tänapäevaste võtetega uuesti põhjalikult läbi uurinud ühe enam kui 300 aastat tagasi Šotimaalt leitud loomafossiili.

Osama bin Laden.Osama bin Laden.
Doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid uudse meetodiga

Tallinna ülikooli doktorant Helen Geršman uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid retoorilisest vaatenurgast, mida pole sarnaselt varem analüüsitud.

Valguskiir andis teada valge kääbuse massi

Taevatähtede massi pole niisama lihtne mõõta. Neid ei saa ju lihtsalt kaalule asetada, aga õnneks on olemas Einsteini üldrelatiivsusteooria, mille abiga on nüüd esimest korda otseselt üle mõõdetud ühe valge kääbustähe mass.

Geenivaramule on geeniproovi andnud 52 000 inimest

Ligi viis protsenti Eesti täisealisest elanikkonnast ehk umbes 52 000 inimest on Eesti geenivaramule andnud oma geeniproovi. Tulevast sügisest hakkab geenivaramu kõigile neile, kel on geenitest tehtud, jagama tervise kohta personaalset tagasisidet. Ühtlasi loodab geenivaramu hakata lähiaastatel koguma uusi geeniproove, millest saaks infot enda geeniandmete kohta suisa ligi 500 tuhat inimest.