Ühe minuti loeng: kas Eesti rannad on radioaktiivsed? ({{commentsTotal}})

Radioaktiivsusega seostuvad meile enamasti inimtekkelised kiirgusallikad näiteks röntgen või erinevad katastroofid nagu Tšernobõlis toimunu. Tegelikkuses ümbritseb meid kogu aeg looduslik radioaktiivne foon, nimetades mitmetest näiteks kosmosest tuleva kiirguse või maapõuest lenduva radooni. Radioaktiivne võib olla ka liiv mererannas, räägib Tallinna ülikooli doktorant Johanna-Iisebel Järvelill.

Liivad koosnevad erinevatest mineraalidest. Mineraalid on looduslike füüsikalis-keemiliste protsesside mõjul tekkinud tahked keemilised ühendid, näiteks haliit ehk keedusool või ehedad elemendid, näiteks kuld või hõbe. Neid iseloomustab kindel või kindlates piirides muutuv keemiline koostis ja füüsikalised omadused.

Mereranna liivad on enamasti bimineraalised, koosnedes peamiselt kahest mineraalist, milleks on kvarts ja päevakivid. Kvarts koosneb ränist ja hapnikust ning päevakivides on lisaks ränile ja hapnikule alumiiniumi ning veel ka kaaliumi, naatriumi või kaltsiumi ja teisi keemilisi elemente.

Lisaks kvartsile ja päevakividele leidub ka vähemal hulgal teisi mineraale, sellisteks mineraalideks võivad olla tsirkoonid. Tsirkoon koosneb peamiselt tsirkooniumist, ränist ja hapnikust, kuid tihtipeale on tsirkoonium asendunud uraani või tooriumiga, mis on radioaktiivsed elemendid.

Taoline asendumine on loomulik protsess ning pole põhjustatud inimtegevusest. Enamasti on sellised setted siia transporditud mandrijääga Soome kristalsest aluskorrast ja Soome lahe liustikest. Sealsest aluskorrast pärit setted sisaldavad uraani, tooriumi ja radioaktiivset kaaliumi isotoopi.

Nende elementide radioaktiivsuse põhjuseks on ebastabiilsete tuumade lagunemine. Radioaktiivne kiirgus on ioniseeriv, lõhkudes keemilisi sidemeid molekulide vahel.

Seega kõrge tsirkooni sisaldusega liivades võib olla kõrgenenud radioaktiivsuse tase. Näitena võib tuua Edela-Eestis Lemme ranna läheduses asuva punkti, kus on tase tavalisest looduslikust foonist 14 korda kõrgem. Õnneks selles punktis püsiasutust ei ole, mis polegi soovitatav.

Kuid selline kõrgenemine on haruldane ning tsirkooni sisaldumine liivades meile ohtu ei kujuta. Palju suurema kiirguse saame me näiteks lennukiga lennates või hambaarsti poolt tehtavast röntgenist.

Radioaktiivsus ümbritseb meid kõikjal, ka mererannas, enamasti on see normaalne osa looduslikust radioaktiivsuse foonist, mis inimese tervisele kahjulik ei ole.Lääneriikide tarbimise mõjul sureb Aasias kümneid tuhandeid inimesi

Ainuüksi Lääne-Euroopa ja Ameerika Ühendriikide jaoks mõeldud kaupade tootmisel tekkiv õhureostus viib Hiinas igal aastal enam kui 108 000 inimese enneaegse surmani. Kokku nõuab rahvusvahelisest kaubandusest tingitud õhureostus aastas enam kui 750 000 elu.

Metsad mõjutavad nii kohalikku kui üleilmset kliimat

Metsad täidavad planeedi jahutamisel mitmekülgset rolli ja ei piirdu ainult süsinikdioksiidi talletamisega.

Suur MeeMa uuring: Eestis on ühiskonnarühmade eristumine süvenenud

Tartu ülikooli ühiskonnateadlased panid kaante vahele kaheteistkümne aasta pikkuse esindusliku uuringu “Mina. Maailm. Meedia” (lühidalt MeeMa) tulemused. Üks nende peamisi järeldusi on, et viimasel paarikümnel aastal on Eestis süvenenud ühiskonnarühmade eristumine ning ühiskond on muutunud kahekiiruseliseks: ühtede inimrühmade jaoks aeg kiireneb, teiste jaoks aeglustub.