Fakte Euroopa sotsiaaluuringust: Eesti elanik ei tahaks endale teisest rassist või rahvusest ülemust ({{commentsTotal}})

Eesti elanik ei tahaks endale teisest rassist või rahvusest ülemust.
Eesti elanik ei tahaks endale teisest rassist või rahvusest ülemust. Autor/allikas: Yohann Legrand/Creative Commons

Eesti elanik ei pea sisserändajate mõju riigi majandusele halvaks, aga teisest rassist või rahvusest inimest endale ülemuseks ei tahaks

Hinnangute poolest sisserändajate mõjule riigi majandusele, kultuurile ja elukeskkonnale üldiselt asub Eesti Euroopa riikide võrdluses suhteliselt keskel ning paistab Ida-Euroopa riikide seas silma pigem positiivsema suhtumisega (joonis 1). Lõuna- ja Ida-Euroopas hinnatakse üldiselt sisserändajate mõju majandusele, kultuurile ja elukeskkonnale negatiivsemaks kui Lääne-Euroopas.

Joonis 1: Keskmine hinnang sisserändajate mõjule riigi majandusele, kultuurile ja riigile kui elamispaigale (ESS kõigi voorude 2002–2014 keskmine; mida väiksem number, seda negatiivsem hinnang)


Eesti inimesed suhtuvad teiste idaeurooplastega võrreldes palju positiivsemalt sisserändajate mõjusse tööturul (joonis 2). Kahjuks on siinkohal võimalik omavahel võrrelda väiksema hulga riikide andmeid, sest hinnangut sisserändajate mõjule tööturule küsiti Euroopa sotsiaaluuringus ainult 2014. aastal.

Joonis 2: Keskmiste rahvusvaheline võrdlus selles osas, kas sisserändajad pigem võtavad töökohti ära või loovad neid (0 võtavad töökohti ära – 10 loovad uusi töökohti; ESS 2014)

Kui aga küsitakse valmiduse kohta isiklikuks kokkupuuteks teisest rassist või rahvusest sisserändajatega, on Eesti inimesed teiste Euroopa riikide elanikega võrreldes tõrjuvamad. Sarnaselt teiste uuringus osalenud Ida-Euroopa riikide elanikega on Eestis Lääne-Euroopaga võrreldes enam neid, kes ei tahaks omale teisest rassist või rahvusest ülemust.

Eestis ei tahaks omale teisest rassist või rahvusest sisserändajast ülemust 28% elanikest, Tšehhis 43%, aga Rootsis ainult 4%. Ka seda küsimust küsiti ainult 2014. aastal ja seega on andeid väiksema hulga riikide kohta kui esimesel joonisel.
Joonis 3: Riikide keskmised suhtumise osas teisest rassist või rahvusest sisserändajast ülemusse (0 ei oleks üldse vastu – 10 oleks väga vastu; ESS 2014)

 

Faktid on Euroopa sotsiaaluuringu 2014. aasta andmetest välja võtnud Tartu ülikooli sotsiaalpoliitika teadur Ave Roots ja nooremteadur Mai Beilmann. Täpsemalt saab Eesti inimeste hoiakutest sisserände ja sisserändajate kohta lugeda mai alguses ilmunud Mare Ainsaare ja Mai Beilmanni toimetatud kogumikust „Eesti elanikkonna hoiakud kolmandatest riikidest sisserändajate suhtes Euroopa Sotsiaaluuringu andmetes“.

Toimetaja: Marju HimmaVaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Andmeanalüüs: mees- või naisülemus – kumb on parem?

Kas eestlaste seas mõjutab arvamust oma ülemusest ülemuse sugu? Ülemuse omadused on olulised iga töötaja jaoks ja on tähtis, et jagatakse sarnaseid väärtushinnanguid. Erinevused võivad olla tingitud ka soost – kas see vastas tõele ka 2010. aastal? Seda uurisid Tartu ülikooli tudengid analüüsides sotsiaalteaduslikke andmeid.

Lasteaiaõpetajad peavad õpetust lapsekeskseks, kuid uuring näitab muud

Kuigi lasteaiaõpetajad on enda sõnul omaks võtnud 2008. aastal jõustunud õppekavas välja toodud lapsekeskse kasvatuse põhimõtted, ei lähe see kokku vaatlejate arvamusega, selgub värskelt kaitstud doktoritööst.