Segapaaride abielud: teisest rahvusest kaaslase valiku taga võib olla soov tõsta sotsiaalset staatust ({{commentsTotal}})

abielu
abielu Autor/allikas: AFP/Scanpix

2011. aasta rahvaloenduse andmetel on eesti mehe ja vene naisega paare rohkem kui vastupidist varianti, põhjuseks võib olla sotsiaalne staatus ehk asjaolu, et eesti mehed on siinses ühiskonnas paremal sotsiaalmajanduslikul järjel ning edukamad.

2011. aasta rahvaloenduse andmete põhjal kaldub segapaaride (arvesse võeti nii abielu- kui vabaabielupaare) hulgas kaalukauss eesti mehe ja vene naisega paaride poole: 20-aastaste segapaaride seas on rohkem kui vastupidist varianti, kirjutab Eesti Päevaleht.

Seda teemat on Eestis uurinud Tartu ülikooli sotsioloogid Mare Ainsaar ja Tarmo Strenze, kes toovad välja, et naised tahavad ikka veel mehe juures kõrgemat sotsiaalset staatust ja sageli seostub see ühiskondades kindlate rahvustega. Eesti puhul tähendab see siis eesti emakeelega meesterahva tugevamat positsiooni ühiskonnas.

Hiljuti Tallinna ülikoolis doktoritöö kaitsnud Kadri Aavik osutas oma uuringutes samale sotsiaalse positsiooni tõsiasjale, et eestlastest meesjuhid liiguvad karjääriredelil üles-, venekeelsed naistöötajad aga pigem allapoole.

Sama reegel, et naised otsivad kõrgema sotsiaalse staatusega mehi, kehtib ka eesti naiste puhul, mis viib eesti naised sootuks abielluma välismaalastega. „Muidugi ei seleta see iga suhet, selge see, aga see on tendents nii Eestis kui ka mujal maailmas,” ütleb Strenze. Just staatusega põhjendab ta ka vastupidist seisu 1970. aastatel, kui vene rahvusest inimesed olid pigem privilegeeritud rahvusrühm.

Eelmainitud asjaolust mõjutatud suhte- ja abieluvalikuid iseloomustab nn globaalne turg ehk see, et kaaslane leitakse Lääne-Euroopast või Soomest ning väljaspool Eestit suhete sõlmimine on uuringute järgi eelkõige naiste valdkond. Seda toetab ka rändestatistika, mille kohaselt tuleb mehi koduriiki tagasi rohkem kui naisi.

Toimetaja: Marju Himma



Vaade Emajõele.Vaade Emajõele.
Teadlased ei näe Emajõe tselluloositehase plaane loodussäästlikena

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Lapsed katsetasid, kas luubi ja peegli abil on võimalik õhupall katki teha - oli küll. Üsna pea pärast täpset laseriga sihtimist kärgataski pall puruks.Lapsed katsetasid, kas luubi ja peegli abil on võimalik õhupall katki teha - oli küll. Üsna pea pärast täpset laseriga sihtimist kärgataski pall puruks.
Õigus huviringides osaleda ei ole kõigile Eesti lastele võrdselt tagatud

Tänapäeval lastele avatud laialdastes võimalustes ei pruugi huviringides osalemine tunduda keeruline – kuid milline on tegelik olukord?

Vanalinna päevade avamineVanalinna päevade avamine
Postkommunismi varjud: vene elanikkonda iseloomustab endiselt skeptitsism

Kuigi peale valimisaktiivsuse on viimase 12 aasta jooksul suurenenud ka inimeste osalemine kodanikualgatustes, on Eesti elanikkond endiselt pigem võõrandunud ja skeptiline, selgub Tartu ülikooli ühiskonnateadlaste tehtud analüüsist. Siin mängib olulist rolli ka rahvuseline lõhe, mis on muutnud just siin elavad venelased pigem vaikselt protestivateks kui aktiivseteks kodanikeks.