Metsik teadusvideo: ühelt hektarilt juuritud kännud kütaksid aastas ära 4 – 6 elamut ({{commentsTotal}})

Enamasti jäävad raielankidel kännud välja juurimata. Kuid kännudki on puit ning neis peitub suur kütteväärtus, suurem kui nende väljajuurimiseks ja transpordiks kulutatav energia. Miks kännud maasse jäetakse ja kuidas see mõjub keskkonnale, uuris Eesti maaülikooli metsaökosüsteemide professor Veiko Uri.

Maaülikooli uurimisrühm, mida Veiko Uri juhtis, vaatas Eestis seni kasutamata taastuvenergiaressurssi ehk kändude juurimist. Eestis sobivad juurimiseks oma maapinnalähedase juurestiku tõttu kuusekännud.

2011. aastal alustatud teadusuuringu käigus juuriti ühel poolel raiesmikust kuusekännud välja, teisel poolel jäeti maasse.

Seejärel hinnati erinevate alade kuusekändudest saadava küttepuidu kvaliteeti ja kogust, näiteks kuusekändude biomassi, nende energeetilist väärtust ja kuivaine sisaldust. Samuti vaadeldi juurimisega kaasnevaid võimalikke keskkonnamõjusid.

Soov oli teada saada, kas juurimise võib põhjustada toitainete kadu, kui palju võib juurimine mõjutada lämmastikuringet ja kas see võib põhjustada süsiniku emissiooni.

Leiti, et kändudest saadava energia kogus on tunduvalt suurem kui juurimiseks, transpordiks ja töötlemiseks kulutatakse.

Nii võib ühelt hektarilt saadav kännupuit katta 4-6 keskmise elamu aastase küttevajaduse. Ometi kändude juurimist ulatuslikult ei tehta.

Põhjuseks on küttepuidu madal hind. Kännupuidu teeb kalliks juurimine, kändude transport ja purustamine. Seega madalate puiduhindade juures ei ole kännupuit konkurentsivõimeline.

Kuidas mõjub juurimine keskkonnale?

Kui väliselt võrrelda juurimata ja juuritud alasid, siis erinevusi ei ole. Uurimistulemused näitasid, et ka aineringete seisukohalt viljakatelt aladelt kuusekändude juurimine mingeid olulisi keskkonnariske ei kätke.

Kändude juurimine pakub metsaomanikule rohkesti metsakasvatuslikke eeliseid.

Kändude juurimine kobestab maapinda, kuhu on oluliselt lihtsam uut metsapõlve kasvama panna. Kobestatud mullale on palju hõlpsam taimi istutada kui ettevalmistamata maapinnale.

Lisaks võib kändude juurimine olla kasulik ühe ohtlikema haigustekitaja, juurepessu leviku takistamisel. Juurepess on haigustekitaja, mis igal aastal mädandab ja tapab sadu tuhandeid puid. Samuti pidurdab see taimede kasvu, mistõttu jääb siinne puidutoodang oluliselt väiksemaks kui võiks. Juurepess levib peamiselt kändude kaudu.

Juurepessust kahjustatud aladel juurimine võib vähendada oluliselt puude haigestumist järgmises metsapõlvkonnas.

Eesti maaülikooli uuringut „Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine“ rahastas RMK ning selle eelarve oli 144 600 eurot.

RMK toetab säästvat metsandust arendavate rakendusuuringute läbiviimist alates aastast 2008. Selle aja jooksul on toetuseks välja valitud 14 projekti, mida on praeguseks rahastatud enam kui miljoni euroga. Igal esmaspäeval ilmub ERR Novaatoris üks rakendusuuringut tutvustav lugu.

Toimetaja: Marju HimmaEuroopa teadusruumi lõimumispoliitikatel võib olla teatavaid puudusi.Euroopa teadusruumi lõimumispoliitikatel võib olla teatavaid puudusi.
EL-i laienemine võis vähendada ida- ja lääneriikide vahelist teaduskoostööd

Kuigi Euroopa Liidu ühine teadusruum peaks soosima piiriülest koostööd, oleks see kasvanud ida- ja lääneriikide vahel liidu laienemiseta kiiremini, vihjab uus analüüs. Teadusruumi lõimumispoliitikate puudustele vaatamata võib hakata nägema aga ka märke, et ajude väljavoolust on saamas viimaks ajude ringlus.

Maailmaruumi kiviplaneetide seas valdavad veekerad

Kes eksoplaneete uurima sõidab, võtku igaks juhuks kindlasti sukeldusvarustus kaasa, sest üks teadlane on nüüd statistikamudeliga välja rehkendanud, et suuremal osal universumi kivise pinnaga planeetidest katab sellest pinnast enamat kui 90 protsenti meri.

Uus eestikeelne tõlkeprogramm annab teksti edasi sujuvamalt ja autentsemalt

Tartu Ülikooli keeletehnoloogide töögrupp tegi valmis masintõlke programmi, mis põhineb uudsel meetodil ehk tehisnärvivõrkude süsteemil. Tõlkeprogrammi demoversiooni saavad kõik huvilised internetikeskkonnas järele proovida.