Video: Kuulutati välja tänavused õpilaste parimad teadustööd ({{commentsTotal}})

Aasta olulisemal õpilasteaduse sündmusel Õpilaste Teadusfestivalil valiti õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad. Samuti selgusid Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil ning maailma suurimal õpilaste teadusprojektide konkursil Intel ISEF USAs.

Konkursile esitatud töödest valiti teadlastest koosneva žürii otsusel lõppvooru 80 uurimistööd, mida täna päeva jooksul esitati teadusfestivalil stendiettekannetega žüriile ja avalikkusele.

Õpilaste riikliku konkursi peapreemiad:
Katariina Kisand (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) “Mitootilise proteiinkinaasiga Aurora A kovalentselt seonduvate fluorestsentssondide süntees ja biokeemiline iseloomustamine”

Georg Kuusik (Tallinna Inglise Kolledž 12. klass) “Neutraalsete suhkrute määramine erinevatest metest kapillaarelektroforeesi meetodil”

Karl Kiur Saar (Tallinna Reaalkool 12. klass) “Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus”

Ago Ambur (Rapla Ühisgümnaasium 12. klass) “Mängudes kasutatavate anti-cheat meetodite efektiivsus”

Rein Leetmaa (Hugo Treffneri Gümnaasium 11 “Helenduvate Semliki Forest viiruse replikaasi valkude valmistamine, tootmine ja paiknemine rakus”

 

Riiklikud preemiad gümnaasiumiastmes
I preemia:
Kaspar Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Kormorani toitumisest Saaremaal”

I preemia:
Katariina Kisand (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) “Mitootilise proteiinkinaasiga Aurora A kovalentselt seonduvate fluorestsentssondide süntees ja biokeemiline iseloomustamine”

II preemia:
Georg Kuusik (Tallinna Inglise Kolledž 12. klass) “Neutraalsete suhkrute määramine erinevatest metest kapillaarelektroforeesi meetodil”

II preemia:
Rein Leetmaa (Hugo Treffneri Gümnaasium 11 “Helenduvate Semliki Forest viiruse replikaasi valkude valmistamine, tootmine ja paiknemine rakus”

III preemia:
Karl Kiur Saar (Tallinna Reaalkool 12. klass) “Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus”

III preemia:
Reete Rool (Gustav Adolfi Gümnaasium 12. klass) “Omadussõnad trükireklaamides”

Riiklikud preemiad põhikooliastmes
I preemia:
Anette Kuuseorg, Paul Johannes Kalda (Tallinna 21.Kool 9. klass) “Eesti noorluule”

I preemia:
Martin Vesberg (Saaremaa Ühisgümnaasium 5. klass) “Kaelus-turteltuvi, Streptopelia decaocto Kuressaares”

II preemia:
Lisanna-Lee Leiman Saaremaa Ühisgümnaasium 7. klass) “Trühvlid kui eestis vähetuntud seeneriigi asukad. Trühvlite otsimisest ja leidmisest Saare maakonnas”

II preemia:
Oliver Paberits (Gustav Adolfi Gümnaasium 9. klass) “iBGStar glükomeetri iseloomustamine glükoosi kontsentratsiooni määramiseks veres ja testlahustes”

III preemia:
Nastja Larikova ja Julija Kidjajeva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) “Õuduste mood”

III preemia:
Kelly Rumm ja Harland Ruuk (Lasila Põhikool) “Mõisad rakvere vallas”

Eripreemiad

Tervishoiumuuseumi eripreemiad:
Georg Kuusik (Tallinna Inglise Kolledž 12. klass) “Neutraalsete suhkrute määramine erinevatest metest kapillaarelektroforeesi meetodil”

Oliver Paberits (Gustav Adolfi Gümnaasium 9. klass) “iBGStar glükomeetri iseloomustamine glükoosi kontsentratsiooni määramiseks veres ja testlahustes”

Alina Kurjan (Tallinna Humanitaargümnaasium 12. klassi) „Südame- ja veresoonkonnahaiguste riskihindamine gümnaasiumi klasside õpilaste seas“

Eesti Ajaloomuuseumi eripreemia:
Kersti Liiva (Tamsalu Gümnaasium 12. klass) “Kullenga küla ja külaelanike saatus II maailmasõja ajal”

Eesti Energia eriauhinnad:
Elizaveta Cheremisina (Sillamäe Gümnaasium 12. klass) “Vene laste kohanemine eesti lasteaias”

Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium 8. klass) Saaremaa kodudes kasutatavad elektrilambid

Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhind:
Sisi Carmen Haamer, Pääsu Silme Vilbaste (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) “Hollywoodlike ja eesti rahvausundis tuntud libahundikujutelmade võrdlus ning elujõulisus Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste seas”. Auhinna pälvis ka tööd juhendanud HTG õpetaja Toomas Jürgenstein.

Eesti Looduse eriauhinnad:
Kaspar Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Kormorani toitumisest Saaremaal”

Piret Pütsep (Tartu Jaan Poska Gümnaasium 12. klass) “Talvikese, Emberiza citrinella, populatsioonisisesed ja populatsioonivälised linnulaulu erinevused”

Lisanna-Lee Leiman, Liisa Õunpuu Saaremaa Ühisgümnaasium 7. klass) “Trühvlid kui eestis vähetuntud seeneriigi asukad. Trühvlite otsimisest ja leidmisest Saare maakonnas”

Eesti Loodusmuuseumi eriauhinnad:
Martin Vesberg (Saaremaa Ühisgümnaasium 5. klass) “Kaelus-turteltuvi, Streptopelia decaocto Kuressaares”

Elo Johanna Kuklane (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Lihhenoindikatsioonilised muutused Tallinna õhu saastatuse hindamisel võrreldes 2006. aastaga”

Eesti maaülikooli eriauhinnad:
Lea Lopp (Ülenurme Gümnaasium 11. klass) “Tütartaimede fotosünteesi mõju orasheina kasvule ja seemnetoodangule”. Preemia pälvis ka tööd juhendanud õpetaja Evelyn Kostabi.

Eesti Orientoloogiaühingu eriauhind:
Kaspar Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Kormorani toitumisest Saaremaal”

Eesti Teaduste Akadeemia eriauhinnad:
Lisanna-Lee Leiman, Liisa Õunpuu Saaremaa Ühisgümnaasium 7. klass) “Trühvlid kui eestis vähetuntud seeneriigi asukad. Trühvlite otsimisest ja leidmisest Saare maakonnas”

Ele Loonde (Gustav Adolfi Gümnaasium 11. klass) “Telesaate “Klassikatähed 2014″ osalejate representatsioon veebimeedias Delfi, Menu ja Õhtulehe näitel”

Kertu Tuuling (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Elu polüskleroosiga”

Energia Avastuskeskuse eriauhind:
Maria Kuhi (Mustamäe Gümnasium 11. klass) “Varju mõju õhukesekilelistele päikesepaneelidele”

Keskkonnaameti eriauhinnad:
Kristiina Joon (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Pinnavee orgaanilise aine hüdrofoobsete ja hüdrofiilsete omaduste uurimine kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Pirita jõe näitel”

Elo Johanna Kuklane (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Lihhenoindikatsioonilised muutused Tallinna õhu saastatuse hindamisel võrreldes 2006. aastaga”

Markus Talvik (Tallinna Merekalda Kool 8. klass) “Lindude pesitsustingimuste loomine koduaias”

Keskkonnaministeeriumi eriauhinnad:
Agnes Äkke (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Väetamise mõju N2O emissioonile Porijõe valgla lammiservadel”

Kaspar Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Kormorani toitumisest Saaremaal”

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eriauhind:
Hendrik Tammekivi (University College Birmingham) “Avalike traadita internetipunktide turvalisus kolme asutuse näitel Pärnus”

Saare maavalitsuse ja Saaremaa omavalitsuste liidu kinnituskiri (auhind antakse üle hiljem):
Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium 8. klass) “Saaremaa kodudes kasutatavad elektrilambid”

Tallinna loomaaia eriauhind:
Markus Talvik (Tallinna Merekalda Kool 8. klass) “Lindude pesitsustingimuste loomine koduaias”

Tallinna tehnikaülikooli eriauhind:
Maria Kuhi (Mustamäe Gümnasium 11. klass) “Varju mõju õhukesekilelistele päikesepaneelidele”

Tallinna ülikooli eriauhinnad:
Sisi Carmen Haamer, Pääsu Silme Vilbaste (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) “Hollywoodlike ja eesti rahvausundis tuntud libahundikujutelmade võrdlus ning elujõulisus Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste seas”

Kaspar Kalpus (Ülenurme Gümnaasium 11. klass) “Ülenurme Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate karjäärivalikud 2014. aastal ja valikuid mõjutanud tegurid”

Mirjam-Kim Rääbis (Tallinna Inglise Kolledž 12. klass) Titaan(IV)oksiidi sisalduse leidmine R.O.C.S., Blend-a-med, Parodontax, Sensodyne, Colgate ja Elgydium hambapastades kasutades röntgenfluorestsents analüüsi ja hinnang nende võimalikele tervist kahjustavatele mõjudele

Karl Kiur Saar (Tallinna Reaalkool 12. klass) “Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus”

Markus Talvik (Tallinna Merekalda Kool 8. klass) “Lindude pesitsustingimuste loomine koduaias”

Liisa Tammsaar (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 12. klass) “Klassikalise muusika mõju loogikaülesannete lahendamisele”

Tartu Observatooriumi eripreemia:
Kadri-Ann Valdur (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Kaadmiumsulfiidi õhukeste kilede sadestamine ja nende omaduste uurimine”

Tartu ülikooli eripreemia:
Ants Hendrik Liivak (Tartu Jaan Poska Gümnaasium 12. klass) “Käku sepikoja arheoloogiliste leidude konserveerimine”

Teaduskeskus AHHAA eripreemiad:
Raido Kiss (Kääpa Põhikool 8. klass) “Õhu ammoniaagisisalduse määramine Kääpa Põhikooli ümbruses ja võrdlus teiste koolidega”

Lisanna-Lee Leiman, Liisa Õunpuu Saaremaa Ühisgümnaasium 7. klass) “Trühvlid kui eestis vähetuntud seeneriigi asukad. Trühvlite otsimisest ja leidmisest Saare maakonnas”

Gamithra Marga (Tallinna Prantsuse Lütseum 9. klass) “Mikroobid meie ümber”

Heneli Ristisaar (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) “Juveniilne idiopaatiline artriit ja selle ravi”

Mare Vahtre (Tõrva Gümnaasium 12. klass) “IVF, ICSI, SCNT meetodite efektiivsuse võrdlus blastotsüstide saagikuse põhjal”
Greetel Joanna Võrk (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Liigeste hüpermobiilsus Eesti professionaalsete balletitantsijate seas”

Tervise Arengu Instituudi eripreemia:
Roosmarii Sarapuu ja Liisa Õunpuu (Saaremaa Ühisgümnaasium 7. klass) “Koolikoti raskusest ja selle võimalikust mõjust kasvava organismi lülisambale. Koolikoti raskusest Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1.-9. klassi 1.-9. klassi õpilastel”

Eesti teadusagentuuri eripreemiad:
Kaspar Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass) “Kormorani toitumisest Saaremaal

Greetel Joanna Võrk (Tallinna Reaalkool 11. klass) “Liigeste hüpermobiilsus Eesti professionaalsete balletitantsijate seas”

Heneli Ristisaar (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) “Juveniilne idiopaatiline artriit ja selle ravi”

 

Žürii esimees, riigikogu liige Krista Aru ütles konkursi taset hinnates, et otsustamine oli väga keeruline „80 parima hulka jõudnute tase on väga kõrge ja ühtlane. Lisaks on tegemist väga erinäoliste töödega, mille vahel tuleb laikuid teha – balletitantsijate füsioloogilistest eripäradest ja loomade kunstviljastamise meetoditest Eesti luuletajate debüütkogude analüüsini,“ ütles Aru.

Selleaastaste tööde puhul võib välja tuua õpilaste suure huvi keskkonna ja meditsiini vastu, aga paljud uurimistööd saavad ikka alguse noorte ümbrusest – koolikeskkond (pendelränne ja koolibussid, koolikiusamine) või noor ise (mitmed endal või lähedastel diagnoositud haigused), aga ka noortekultuur (Facebook ja selle ohud, filmide kaudu levinud surmakultuur, selfide tegemine). See on ilmselt ka tööde hea taseme põhjus – uuritakse seda, mis noortele tõepoolest korda läheb.

Kõikide lõppvooru jõudnud tööde nimekirjaga saab tutvuda teadusagentuuri veebilehel.

Tänavu juba 14 korda toimuva õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on tõsta laste ja noorte huvi meid ümbritseva maailma vastu, toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet ja julgustada noori juba koolis ajal uurima teemasid, mis huvitavad neid ennast ja mille tulemused oleks olulised ka teistele. 14 aasta jooksul on konkursile esitatud kokku 1111 tööd koolidest üle kogu Eesti.

Õpilaste teadustöödest saab lugeda ERR Novaatori õpilaste teadusfestivali leheküljel ning Eesti teadusagentuuri leheküljel.

Toimetaja: Marju HimmaElevant.Elevant.
Plastplaneet: inimeste valmistatud plastmass kaalub miljard elevanti

Plast on populaarne. Selles pole mingit kahtlust. Materjali masstootmise algusest saati on valmistatud plasti niivõrd palju, et kaaluda üles enam kui miljard elevanti. Taaskasutusse on jõudnud sellest aga vaid napid üheksa protsenti, näitavad värsked arvutused.

Lisatud graafikud.

Õpilaste teadusajakirjas Akadeemiake on teadlaste range eelretsenseerimise läbinud kaheksa värsket õpilasteuurimust. Akadeemiakese toimetus tegi koos ERR Novaatoriga kolmest tööst kokkuvõtted.
Taimetarkus
Karulauk.Karulauk.
Laansoo: inimeste taimeteadlikkus võiks olla kõrgem

Botaanik Urmas Laansoo sõnul on viimastel aastatel kasvanud ravim- ja metsataimede populaarsus, kuid inimeste teadlikkus pole menukusele järele jõudnud. Sestap leiab Laansoo, et korilusentusiastid peaksid tegema rohkem kodutööd enne kui metsast tundmatu leht või õis koju tuuakse. 

Ravimtaimena tuntud nõgesest saab matka tarbeks ka hea köie.Ravimtaimena tuntud nõgesest saab matka tarbeks ka hea köie.

Etnobotaanik: rahvas on ikka leidnud taimedele nutikaid kasutusviise

Etnobotaanik Raivo Kalle nendib, et meie eelkäijad on olnud taimeriigiga rohkem ühenduses ja leidnud kõigile metsasaadustele rakendust. Samas on teadlase hinnangul viimastel aastatel taimeteadlikkus kasvanud, mistõttu on ka linnainimesed taastamas sidet loodusega. 

Emase humala-eistekedriku tiivad on kollased ja nende siruulatus on umbes 48 millimeetrit.Emase humala-eistekedriku tiivad on kollased ja nende siruulatus on umbes 48 millimeetrit.
Video: nähtamatu kummituse ehk tantsulise ööliblika varjatud elukäik

Tartu ülikooli putukateadlane Sille Holm jälgis kodutalu hoovis Euroopa ühe tantsulisema ööliblika humala-eistekedriku varjatud elu nukust eduka paaritumiseni ja avaldas sellest Instagramis lõbusa video. Skandinaavia ja germaani mütoloogias tuntakse humala-eistekedrikut "nähtamatu kummitusena". 

TõstmineTõstmine
Vaid spordijook ei pane lihast kasvama

Hargnenud ahelaga aminohapped leutsiin, valiin ja isoleutsiin kannavad spordijookides koos lühendit BCAA. Leutsiin, valiin ja isoleutsiin moodustavad üle kolmandiku meie lihaskiust. Kuid lihaskasvu täiemahuliseks stimuleerimiseks vaid neist ei piisa.

Geko jalg.Geko jalg.
Gekojalast inspireeritud robot aitab päästa maailma kosmoseprügist

Kus on käinud inimesed, sealt leiab ka rämpsu. Alates esimestest kosmose vallutamise plaanidest saadik on suutnud inimkond tekitada maakera ümber enam kui poolest miljonist rusutükist koosneva pilve. Segaduse klaarimise võti võib peituda maailma peaaegu kõige osavamates ronijates – gekodes – ja neist inspireeritud robotites.

Kaheksas raseduskuu.Kaheksas raseduskuu.
Doktoritöö: kes vastutab, kui Eestis sünnib laps, keda vanemad ei soovinud?

Kas tervishoiuteenuse osutaja peaks hüvitama lapse ülalpidamiskulud, kui isikud on soovinud lapse saamist vältida, kuid arsti eksimuse tõttu naine siiski rasestub ja sünnitab igas mõttes terve lapse? Aga kui sündiv laps on raske puudega?

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.